Politik ska vara långsiktig

Av , , Bli först att kommentera 3

Desinformation, konfrontation och ogrundade påståenden hör inte hemma i en demokratisk process. Politik måste därför bygga på kunskap, fakta och sanning. De politiska skiljelinjerna ska tydliggöras av partiernas olika värdegrund och ideologi, inte genom ett krig om vad som är obestridliga fakta. Politiken i åsele liknar den i USA och präglas till stor del av bristen på fakta och kunskap. Personliga tyckanden, ogrundade påståenden, lögner och fanatiska önskedrömmar ges ett för stort utrymme. Det är för mig ingen överraskning att de som är ansvariga för detta nu lämnar skeppet. Med åseleborna som gisslan i en desperat felsatsning på populism för att sitta kvar som styrande. Därav min inledning att politik måste bygga på kunskap, fakta och sanning. Vem eller vilka ska nu ställas till svars när verkligheten sakta men säkert kommer att ersätta den sagovärld som de har lovat? Hur kommer besvikelsen att ta sig uttryck? Vilka krafter har man släppt lösa?

 

De bli bäst om man hjälps åt !

Av , , Bli först att kommentera 2
  När man ser skillnaden på långsiktiga politiska beslut och de populistiska beslut som fattas, och ibland inte fattas så blir det för mej tydligt att politik, även på kommunnivå handlar om vilja. Vilja att förändra, jag vill förbättra och skapa trygghet i samhället.                                                                                                   ”Ett folkhälsoperspektiv ska finnas i alla politiska beslut,
då god hälsa är en tillväxtfaktor.
Vi vill framtidssäkra och kvalitetshöja äldre och handikappomsorgen och ska
fortsätta att höja kompetensen hos vår personal. Vi anser att de anställdas rättigheter och möjligheter att kunna påverka arbetet är en viktig del i utvecklingen av välfärdstjänsterna. Vi vill utveckla våra boenden så att de boende ska kunna känna sig delaktiga, trygga och må bra. ”
Det skrev vi,  socialdemokraterna i åsele i det valmanifest som lades fram i förra valet. Nu blev det två lokalpartier som kunde bilda majoritet och ”styra” Åsele, partier utan förankring på riksplan eller regionplan. Sittande regering (S ) har efter diskussioner med regional och kommunala S-företrädare fördelat ut extrapengar, miljardbelopp för att kommunerna ska kunna leverera vård och omsorg, utbildning och trygghet till en mera rättvis och för alla kommuninnevånare högre kvalitet.
Hur man gör förändringar, förbättringar och skapar trygghet både för de som ska jobba i kommunal verksamhet och de som behöver den, skolbarn, de som behöver vård och all annan kommunal service. Här kommer skillnaden, beroende på vilken politik som styr. Har alla i vårt samhälle samma värde? I Åsele är det förtroendekris. Styrande politiker har inte förtroende för sin organisation, personalen saknar trygget och framtidstro, visioner om hur en bättre framtid ska se ut saknas. Äldreomsorgen har aldrig fungerat så dåligt som nu enligt röster från boende och arbetare. Sjuktalen för de anställda är alldeles för höga. Skattepengarna och extrapengarna flödar ut i en verksamhet utan tydlig styrning, utan tydliga beslut, utan ideologiska visioner om ett bättre samhälle för alla. I Åsele är vi mållösa.

Trygghetsbilden i glesbygden förändras

Av , , Bli först att kommentera 4
När Landstinget sparade in på länets sjukvård blev åsele utan ambulans
Socialdemokraterna i Åsele förhandlade fram en toppmodern, välutrustad sk akutbil, – men det finns ingen ambulans i Åsele,
det symbolvärde den har kommer det att ta många år och många insatser innan Akutbilen kommer upp i om det ens går – men vi har i Åsele en insatsstyrka vid räddningstjänsten som har en mycket bredare och bättre akutsjukvårdskunskap, vi har IVPA i Fredrika och en bil som snabbt kan komma och göra insatser och på plats vårda och ta hand om och transportera oss vid akuta behov. – En akutbil utrustad som en ambulans som samverkar med de övriga insatsmöjligheter som landstinget har för Åseleborna.
Vi vill skapa trygghet, vi vill ha insatser snabbt och tryggt och då har vi denna akutbil.
Men nu måste vi fokusera på andra möjliga förändringar i vår symboltrygghet, det är närvaron av poliser i södra Lappland, de har försvunnit som myggen om hösten. Nu måste politikerna reagera !