Marknad, Påsk och andra tankar

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Efter marknadshelgen
 
Ett lugn och en återhämtning efter en hektisk helg med aktiviteter och ett kulturutbud för alla och envar.
Fisket på stamsjön, lugnet och även tävlingshetsen som finns på sådana arrangemang är spännande faktorer.
Hundutställningarnas disciplin, lydnad och även tävlingsnerver är imponerande på ett arrangemang av denna storlek.
Skotertävlingens fart, kontroll och samklang mellan förare och maskiner i högt tempo.
TorgHandelns upptäckter, prutanden och lyckade köp är olika delar av att lyckas.
Alla dessa saker har ett mått av tävling, jämförelse och vinstlust i sig. Som människa så söker vi förbättringar och bekräftelser, vi vill mäta oss eller få bekräftelse att det vi har är konkurenskraftigt och bra.
Detta driver oss framåt, vi vill bli bättre, nå högre resultat, kämpa för att få bekräftelse. Man kan beskriva det som entreprenörsanda.
Vi ser då att det finns många som är entreprenörer i våra bygder och om man jobbar hårt och får rätt förutsättningar så lyckas man uppnå sina mål och få bekräftelse att det som görs är bra.

Arbetsmarknadsenhet

Av , , Bli först att kommentera 10

Regeringen saknar ansvar och framtidstro anser jag.
De utanförskap i samhället som man drivit på med förändringar i i trygghetsstemen och de kollektiva försäkringssystemen har skapat större klyftor.
Insteget på arbetsmarknaden har försvårats men fallgroparna att ramla ut från arbetsmarknadens trygghet har blivit större.

I kommunstyrelsen idag så har vi från Socialdemokraterna och Vänstern tagit initiativ till en arbetsmarknadsenhet för att minska utanförskapet och hjälpa människor tillbaka i arbetslivet.
Resurs i centrum som vi kallar det ska i samverkan med samhällets aktörer, arbetsförmedling, socialkontoret, försäkringskassa och andra offentliga myndigheter jobba med detta.

Vi ser att samhället har blivit kallare under borgerlighetens styre och allt mer av uppgifter och ansvar läggs ut på enskilda kommuner. Vi, S och V , tror dock att inrättandet av en arbetsmarknadsenhet i kommunens verksamhet som samverkar med lokala näringslivet och ordnar praktik och olika former av arbeten är bra för individen, kommunen och hela samhället.
Att ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden, att folk blir utförsäkrade från trygghetsförsäkringarna är inte ett system som vi kan acceptera, när det nu är att konstatera fakta att samhället inte tar ansvar så måste vi reagera på kommunal nivå och göra bästa möjliga för individerna som kommer i kläm.

Kultur Tradition och nya ideer

Av , , Bli först att kommentera 5

Denna dag startar åsele vintermarknad. En gammal tradition, mycket äldre än vi tror.

Urpsrunget var att utföra handel och bytesaffärer. När folk samlas, tillresta från olika håll, samlade för viktiga affärer för lång tid framöver så möts olika kulturer. Vi har också idag på Vintermarknaden möten mellan människor som inte har träffats på lång tid, möten med nya människor, en hemvändardag. Det är en helg med aktiviteter där Åselenappet fortfarande håller en ställlning som en av de större pimpeltävlingarna. Kulturhuset har med vår nya teknik och inslag av äldre kultur ett varierat program över helgen. Den Motortävling med snöskoter som går på fredagskvällen lockar förare från stora delar av sverige för att visa sina färdigheter.

När vårdagjämningen ger oss ljus och värme och naturen förbereder sig för våren så får vi människor mera energi. Vi träffar människor och tar in av de olika kulturaktiviteter som finns denna marknadshelg. Vi pratar och umgås, får ta del av och medverka i de aktiviteter som vi tycker om, handla och fylla på med upplevelser, tankar och ideer inför framtiden.

Allting blir vad du gör det till. Ha en trevlig marknad.

Vem vad eller hur?

Av , , Bli först att kommentera 6

Man blir full av förundran, eller beundran kanske det ska vara.
Tycker inte att man ska behöva gå denna väg för att korrigera felaktigheter, men nu var det tvunget.
VI i inbjudan till budgetdag var budgetberdningen dvs Egon, Tommy och jag. Att man inte bryr sig om att ta tag i frågan föränns vid sittande möte kan väl betecknas som ointresse från oppositionens sida. När man tittar på hur man förstått upplägget och tankarna kring en budgetdag med inriktning att prioritera, ta fram och konkretisera vilka områden som i svåra ekonomiska tider ska prioriteras, ja då blir man förvånad.
Men nu förstår jag att det måste bli praktisk tillämpning. Man får väl föra fram tanken….
Att med oömma kläder ge sig ut och tälta, med för få sovsäckar, för lite mat och för lite ved.
Eftersom man ej vill samverka så kan oppositionen få eget tält. Vill ni kan ni läsa i Jonas blogg hur det går med liberal inriktning….

Att man delar med sig av resurserna på ett rättvist sätt är naturligt för oss i vårt gemensamma tält, ingen individualism utan allas lika värde.
Att beräkna hur lång tid man ska tälta och fördelar mat och ved över hela den tiden, inte äter och frossar så länge det räcker, att man eldar sparsamt så att värmen räcker hela tiden och fördelar tiden i sovsäckarna så att alla får mat, värme och vila men även att alla bidrar med eldvakt och gemensamma insatser efter förmåga och fördelning av gemensamma resurser efter behov för hela gruppens bästa.

Nej jag tror nog att de flesta förstår hur man måste prioritera och fördela gemensamma resurser efter behov och med en helhetssyn på lång sikt med ett kvalitetsperspektiv.
Vill man bara vara tvärvigg och emot, vill man bara driva en-frågor ur ett smalt perspektiv utan helhetssyn så måste man få göra det. Men vi måste ta ansvar över helheten och respektera demokratiska förutsättningar och beslut.
Resultatet av budgetdagen blev ju att organisationen ska jobba med budget efter den plan som vi antagit och oppositionen inledde ju dagen med ” medel före mål”. Vi kunde också se ett mönster hur politikerna i kommunstyrelsen anser att vi ska prioritera bland verksamheterna och det ger en liten inriktning om framtiden.

Infrastruktursatsning

Av , , Bli först att kommentera 1

Att bygga rondellen i korsningen mellan väg 90-92 är en infrastruktursatsning som vi länge väntat på.
Denna ödeskorsning mellan två tungt trafikerade vägar blir nog bra, det är också ett bra tecken att satsa på inlandets infrastruktur. Men det finns andra delar av infrastrukturen som också behöver satsningar.
Med de prioriteringar som gjorts de senaste åren, där man lagt allt mera av satsningarna på snabbare kommunikationer i tätare områden. Det visar vilken väg som fortsatt prioriteras.
Att bedriva verksamheter med fly in – fly out, att konkurensutsätta verksamheter utan kontroll och styrning, att intensivt utföra jobb under kort tid med stora personalstyrkor är vanligt idag. Väldigt lite av arbetstillfällena tillfaller lokala företag och arbetstagare. Oavsett om det gäller gruvor, energiutbyggnader, skogsbruket eller någon annan del av de naturresurser som vi har hos oss så utförs det mesta av arbetet av tillresta arbetare, företagen lämnar inte heller något efter sig.

Jag tycker att vi ska föra upp frågan om att beskatta resurserna vid ” källan”

Medel före mål?

Av , , Bli först att kommentera 6

Att Säkra kompetensförsörjningen är en frågeställning för all verksamhet. Den samverkan vi har i Akademi norr är ett av våra verktyg. Hur man i glesbygd kan bygga strukturer för distanslärande har man god erfarenhet av i AN. Den utbildning som utlokaliseras från universitet och högskolor till kommunerna via www.akademinorr.se har en kvalitetsstämpel. Detta måste vi nyttja i glesbygden på flera sätt. Om man måste ta strid för att genomföra nya sätt att angripa problem så kanske inte tiden är mogen. Att få alla att förstå är omöjligt, men när en del är så förändringsobenägna att man inte kan, vill eller vågar titta på nya möjligheter kanske kampen blir för tung. Rädslan för det okända, ny teknik och nya metoder finns i större utsträckning hos de äldre. Barn och ungdomar vågar ta steget, prova och känna av i större utsträckning. Lärandet är dock livslångt med fokusering i samhället på skola och yrkesutbildning. Med större förändringar, en snabbare omställningstakt så måste även kompetensförsörjningen möta detta faktum. Om man redan i skolan kan lägga grunderna för det livslånga lärandet med distansutbildning, tekniska hjälpmedel och ett nytänkande så kan man även öppna för andra möjligheter. Jag tycker det är beklagligt att från oppositionshåll inte vill se möjligheter till nya lösningar. Samverkan med andra aktörer är även det främmande.
Med det i bagaget så har man ytterligare erfarenheter att det gäller inte framtiden varken för de inblandade eller kommunen när man inte vågar/vill förändra.
Den budgetdag vi hade inbjudit hela ks att medverka i under gårdagen ses också som hot och farligt med den bakgrunden. Att budget ska vara siffror och nedskärningar och kanske någon riktad insats var det väntade. Att prioritera mål, diskutera insatsernas betydelse för framtiden i kommunen med respekt för demokratin, för organisationens tjänstemän och politiker emellan är chockartat för vissa. När de högsta målen är att vara en tvärvigg, med motstånd mot allt för att markera sig själv. Att inte respektera demokratins förutsättningar utan hävda individualism före kollektiv.
Det är inte ansvarsfullt.
Målet är inte att företräda andra utan att popularisera sig själv med ett sådant tillvägagångssätt.

Gammalt och nytt

Av , , Bli först att kommentera 6

Hur ofta man än besöker det förflutna så finns inget nytt där att se. Vill man se något nytt måste man blicka mot framtiden. Det krävs nya tankar för att lösa de problem vi skapat med gamla sätt att tänka.

Vi måste träffas, prata och sätta igång tankeverksamheten hur vi skapar en hållbar framtid. Då är det viktigt att alla deltar, alla åsikter kommer till tals och sinnnena är öppna för förändring.

Demografiska förutsättningar

Av , , Bli först att kommentera 2

.
Alla ska ges möjlighet att delta och medverka efter förmåga i vårt samhälle.
Vi har i Åsele flyttat mötestiden för fullmäktige till kl 13.00. Första prövningen gick bra det var i Måndags. De flesta ledamöterna hade hunnit äta och var pigga och aktiva, ingen behövde heller gå hem för att orken tog slut.
Däremot så fanns det några saker som man glömt sen tidigare möten. Att man redan tidigare beslutat om att inrätta ungdomsråd osv.
En trygg och säker miljö är viktigt för alla. Rädslan inför förändring blir större när man haft kända strukturer länge. Om närminnet sviker så kan det bli svårt att fatta beslut på de grunder som gäller idag. Man tror att allt ska vara som det var för länge sedan för att skapa trygghet. I dagens samhälle går förändringarna allt snabbare och det kan vara svårt att acceptera.
Mötestidens förläggning var först och främst för att ge alla möjlighet att delta, småbarnsföräldrar som har behov av barnomsorg. Yngre som befinner sig mitt i det hektiska familjelivet och äldre.

Jag saknar den mix av människor som finns i samhället i denna församling. Detta är naturligtvis ett partiproblem, varför finns det för få kvinnor i beslutande församling, vars har vi representationen från de utlandsfödda som vi har i kommunen?
Alla behöver inte sitta i beslutande församlingar bara de finns med i organisationerna så att åsikter och synpunkter och kunskap från alla olika grupper, åldrar och samhällsrepresentanter finns som underlag för en framtidspolitik.
Med en allt större del äldre så måste vi anpassa och förbättra samhällsservicen till de förutsättningar som kommer med högre medelålder i samhället
Vi måste ta hänsyn till demografin och de effekter den får i samhället, i vår omsorg och naturligtvis även i politiken.
Så här skriver man om :
Symtom på demens
Tidiga tecken på demens kan vara svåra att upptäcka. De kan yttra sig som så att en person blir mer glömsk än tidigare, får problem att koncentrera sig och svårare att ta initiativ till olika saker. Det vanligaste symtomet är att närminnet försämras. En person med demens kan ha svårt att minnas vad han eller hon gjorde för några timmar sedan, ibland minuter tillbaka, men minns händelser längre tillbaka i tiden.
Demens utvecklas oftast långsamt och det kan ta flera år innan symtomen blir tydliga. Ju längre tid sjukdomen pågår, desto svårare får den demente att kommunicera, hitta i sin omgivning och klara praktiska saker i vardagen. Förändringar i humöret förekommer särskilt i senare sjukdomsstadier och yttrar sig som ökad ängslighet, ilska, oro, sömnstörningar och ibland hämningslöshet. Beteendestörningar kan vara svåra att hantera för närstående.

Demens är inget naturligt åldrande. Däremot är demenssjukdomar betydligt vanligare i hög ålder. Efter 65 års ålder fördubblas risken att drabbas ungefär var femte år.

Dold agenda?

Av , , Bli först att kommentera 4

jag har sett att ordet solidaritet har olika betydelse för olika personer. Och citerar därför Per-Olof Sjöö: Idag skriver Johan Norberg om arbetskraftsinvandring i en debattartikel i Expressen. Norberg driver tesen att fackföreningsrörelsen har en dold agenda. Det jobb som läggs ner för att migrantarbetare ska få sjyssta villkor är egentligen en täckmantel för att hindra arbetskraftsinvandring. Allt i syfte att skydda svensk arbetskraft.
Norbergs utgångspunkt är måhända bisarr, men det är trots allt en nyliberal utgångspunkt som hörs ibland. GS har som förbund brottats med dessa frågor i flera år. Flera LO-förbund är berörda. Inte någon gång har jag hört en ledande facklig företrädare uttrycka sig enligt den konspirationsteori som Norberg skissar på.
GS har genom åren hamnat i flera situationer där vi fått hjälpa arbetare från andra länder att få ut rätt lön och avtalsenliga villkor. Vi har gjort det trots att arbetarna i många fall inte varit medlemmar i facket. Det finns flera skäl att göra det. Ett handlar om solidaritet, ett annat handlar om att värna kollektivavtalsmodellen.
I debatten om arbetskraftsinvandring har vi ödmjukt bett om lagstiftningshjälp för att underlätta vårt arbete. Inte för att stoppa invandringen utan för att stoppa utnyttjandet av de arbetskamrater som kommer hit och jobbar med oss.
När Norberg klistrar på oss egoiststämpeln buntar han ihop oss med typiska rasistiska ståndpunkter. Sanningen är att varken nyliberaler eller rasister vet vad internationell solidaritet är.

finansiering av omsorg

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det ca femton procent av den kommunala verksamheten som finansieras av staten. Mycket talar för att den andelen behöver öka ganska kraftigt.>När man lägger ut statsbidragen generellt på det sätt som man gör, innebär det också att de rikaste kommunerna får stora tillskott.>jag har ingen lösning på konstruktionen, men med tanke på de kraftigt ökade kraven på äldrevård och sjukvård, så måste kommunerna tillföras generella medel. Vad det handlar om är att staten måste ta hänsyn till dessa behov.