För Åsele

Av , , Bli först att kommentera 4

Att ta en utsträckt hand för att möjliggöra lösningar är en naturlig arbetsordning. Ska man ta upp diskussioner måste dock parterna vara villiga att tänka till, att kompromissa och anpassa sig till det som man tar fram och kommer överens om. Ingen kan i förväg bestämma hur slutprodukten SKA se ut. Om ena parten har stor styrka eller stora fördelar så måste den också vara väldigt ödmjuk och villig att se problematiken ur den mindre partens förutsättningar och problematik. För att nå resultat måste dock bägge parter vara villiga att göra eftergifter från sina ursprungliga tankar OM man inte kan presentera nya fakta och förutsättningar som helt överseglar det som finns när man startar diskussionen. Som liten inlandskommun är man ofta ”David mot Goliat” och då får vi vara noggranna att ta fram vår bild av de problem vi ser för att nå lösningar. Den här processen med samverkansavtal tog ett år när man bearbetade avsiktsförklaringen som blev ett samverkansavtal med Landstinget. Det har varit många inblandade i olika steg för det där båda parter ser ekonomi på mellan en halv till enochenhalv miljon. Processen med trafikverket ang vår del i rondellbyggandet har tagit flera år och många inblandade som tillfört, dragit bort, förändrat slutprodukten där summan legat i nivå med ca två miljoner för oss ang VA och ca tio till tolv för trafikverket för anläggande av rondellen.
Vår opposition ondgör sig för att man inte i diskussion under tre- fyra veckor om framtiden, där framtiden för oppositionen enbart är att göra eller inte göra förändringar i skolgången i Fredrika till en Årlig kostnad om ca två miljoner. Vi ville prata framtid utan att vara låsta i förväg till lösning och från alla håll ta fram förutsättningar och möjligheter att på lång sikt tydligt peka ut en hållbar och kvalitetssäker framtid för Hela Åsele. När man ville ha det i enfrågepespektiv och ta en sak i taget så var det okej, när man krävde svar i en viss riktning, krävde att det skulle forceras till en enormt kort tid och inte kunde presentera några nya fakta eller någon säkerställd ekonomi så ville man inte från oppositionen fortsätta processen trots att vi har så många frågor som VI vill försöka lösa i samförstånd över partigränser för Åseles bästa. Både nu och väldigt mycket i den framtid som kommer där vi allihop måste vara beredda att förändra och anpassa både det vi gör, hur vi gör det och vilka ambitionsnivåer vi har råd med i våra verksamheter.

Förändringar i vår närmiljö

Av , , Bli först att kommentera 6

Solen kommer åter, vi får ork, lust att leva och samlar styrka och energi inför den kommande våren och sommaren med allt vad det innebär. Arbetena ”tinar fram” i bokstavlig mening, vi som har flera olika årstider att ta hänsyn till måste nyttja den korta och intensiva sommarperioden till massor av arbeten som måste göras då. Anläggningsjobb, byggnationer och odling som vi bäst utför eller måste utföra under sommaren ska nu planeras och förberedas så att vi kan driva på i ett högt tempo under en kort och intensiv säsong.
I Åsele kommer det att bli flera stora annläggningsjobb som under en viss tid ger olägenheter under arbetstiden men som ska ge en bättre, säkrare och mer tilltalande miljö. Det betyder att vi får ha överseende för att maskiner och människor som sk göra jobben kan ”vara i vägen” och kanske upplevas som störande men det blir bra när det är färdigt. Att förändringar behöver en tid för att accepteras i samhället får vi också vara beredda på men händelserna visar på en framtidstro och utveckling och det vill vi ha.

sitter med kaffekoppen och funderar….

Av , , Bli först att kommentera 5

Att bli kallad för poet och jämförd med stora erkända sådana känns konstigt men smickrande.

Det som inte känns bra är att vår opposition inte vill ha samverkan med landstinget, inte nu utan eventuellt efter en folkomröstning som kan innebära förändringar under 2014-15 eller så. Man vill INTE ha en akutbil, man vill inte samverka mellan äldreomsorgen, landstinget och hemsjukvården.

Man vill använda de andra kommunernas ambulanser med mycket längre inställsetid och då beröva dem "halva" ambulanserna för verksamhet i Åsele.

Detta trots att vi nu arbetat fram ett väl fungerande koncept med akutbil, ett samverkansavtal som ger oss verksamhetsfördelar, ekonomisk vinnig och försäkran om ett samarbetsklimat och verksamhet i gemensamt utnyttjade lokaler.

Från (s) har vi sagt klart och tydligt ja till samverkan, ja till akutvårdsinsatser inom skälig tid och samverkan med resurser i våra respektive verksamheter.

Information

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag hade bjudit in till en information ang samverkansavtalet med landstinget igårkväll. Kommunchefen föredrog på ett professionellt sätt hur hela ärendet gått till under ett drygt år innan man kommit till ett avtal ang samverkan som för landstinget innebär att vi mot ersättning hjälper till med praktiska saker som underhåll och garage för en akutbil, vi har också fått utbildning av ett antal frivillig deltidsbrandmän ( och kvinnor) som efter utbildning agerar chaufförer tillsammans med landstingets personal som ansvarar för vården när Akutbilen agerar. Allt detta sker i mycket vältrimmade och samkörda insatser, det gör att vi har personal som är utbildad att utföra räddningsinsatser, klippa loss folk ur bilar rädda personer ur vatten och brinnande hus alltså olycksfall av alla slag när man agerar förare av Akutbilen- och samtidigt har akutvårdskunskaper som vida överstiger andra deltidsbrandmän har när man finns i brandkårskläderna. Vi fick föredragit varenda liten detalj som efterfrågades när det gäller kommunens del i avtalet om samverkan, att sjuksjköterskeinsatser hjälper kommunen på nätter osv vilket ansvar och vilka befogenheter olika parter har vilka avtals och uppsägningstider osv. Vi har för att säkerställa så mycket som möjligt haft jurister som tittat över avtalet för del. Det blev mycket fokus på utförandedetaljer när det gäller Akutbilen och relativt lite frågor på de övriga, och även de mycket viktiga bitarna i Åseles trygghet och omsorg.

ny dag nya möjligheter

Av , , 2 kommentarer 5

Att leva i det förflutna är att gå miste om framtiden. Vad säger det? Vi lever i en värld som ständigt förändrasoch då är det inte säkert att det som fungerar idag gör det imorgon, det som var bra igår är kanske inte bra idag, så sluta blicka bakåt -glöm det förflutna och blicka in i framtiden.

Det är viktigt att lära av historien, att utvärdera vad som var bra respektive dåligt för att göra bättre nästa gång. Vi ska inte återskapa historien utan titta framåt, tänka efter vad vi vill med morgondagen. Det är inte säkert att framtiden ser ut som den man planerat om man tittar för långt fram och det ger att man kanske inte alltid når de mål man siktar på eftersom förutsättningarna har förändrats under färden. Men även om det inte blir som man tänkt så kommer nya chanser, imorgon är en ny dag med nya möjligheter. Det är även nya förutsättningar så resultaten blir kanske inte det man förväntat sig……                                      

Aktiviteter

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag var på ishallen igårkväll och blev glad över det engagemang som visas bland det yngre Åsele. Det diskuterades mellan ” hockeyföräldrar”. Och ungdomar hur helgen skulle räcka till, det var biltävling hela lördagen med korvgrillning och fikaplats vid motorbanan som man hade preparerat under vintern, många skulle skotra dit med familjerna. Naturligtvis var det hockey på schemat för vissa det är ju högsäsong på det för alla åldrar och serierna spelas för fullt. Åslia pratade många av grabbarna i U-10 där jag var om. Rinkbandy var en aktivitet som många hade på schemat – match mot ett helt okänt lag som skulle pröva lyckan mot Åseles stjärnor. Själv så står familjeutflykt på schemat, har lånat ut skoter och pulka i helgen så det får bli skidor med hela gänget, smågrändens tyckte vi skulle tälta, de minns när vi tidigt i våras tappade tältet en natt när det stormade uppe på fjället. Vi skulle upp och fiska, vandra och leva en helg på kalfjället. Planeringen utförd långt tidigare och våren hade inte gjort sitt, snö, snö och is efter kanter på sjöarna- då går det inte bra att fiska men gå och njuta av garanterat myggfritt fjäll gick bra. Småpojkarna tyckte det var kul att åka med galonkläderna utför snödrivorna. Det blåste och inga stormvindar hade jag packat med, sökte en torrare, slät plats för tältkåtan och vid 22tiden var det kväll på fredagen, det båste och slet i tältduken men det gick bra att somna när man vandrat ett antal km och fått lite kvällsvickning med rökt fläsk och tunnbröd att sova på. Jag vaknade av att vinden slet upp tältpinnarna och regnet piskade ansiktet grejer, kläder blåste iväg i mörkret. Jag hoppade ur sovsäcken och högg tag i tältet, klev på någon av smågrabbarna ropade att få en pannlampa, de äldre vi hade med hjälpte till sedan de fått på sig lite kläder att åter sätta fast tältet, att leta kläder och packning som blåst runt för att sedan vid fyratiden åter få komma till ro, den här upplevelsen tyckte mina pojkar att vi skulle återuppleva idag, men ja sa att det blåser för lite vi tar matsäck, lämnar tältet och kommer hem och sover.

Förutsättningslöst eller förutbestämt

Av , , Bli först att kommentera 3

Hur kan man prata om förutsättningslösa diskussioner om man redan låst sig vid ett mål.
Om man tar diskussioner som utfår från dagslägets förutsättningar och konstruktivt ska se möjligheter då kan man inte ha låst sig vid sitt mål. I alla förhandlingar handlar det om att ge och ta beroende på vilka värden som lyfts fram och den information som inblandade parter lyfter in. I diskussioner kan alla parter vara vinnare, i förhandlingar brukar jag säga att alla är förlorare för i det läget har det varit en skarp situation att utgå från.
Diskussioner är en arbetsform som används dagligen i mer eller mindre organiserad form i den verksamhet jag befinner mej. Förhandlingar ska skötas av de som har sakkunskapen i ärendet och det regelverk som styr, en organisation att ta stöd av.
Öga mot öga, via telefon uppkopplad via video där var ett urval av veckans diskussioner, överläggningar och förhandlingar. Tidigt på morgonen, under dagen och vissa på sen kväll för att möjliggöra att inblandade ska vara med. Ibland två parter, ibland många parter – då ökar komplexiteten men hela tiden så hoppas man att diskussionen eller förhandlingen ska leda till en lösning som känn och kan värderas till något bra, annars lägger man inte ner tid på det.

Denna publiceras 07.39 på lördag ( för dej som undrar)

Bokslut 2012

Av , , Bli först att kommentera 3

Kommunal Ekonomi  är inte en enkel match att i en stor och trögstyrd organisation jfr supertanker i en smal kanal försöka manövrera och styra i annan riktning är inte lätt. Vi håller på att se en skymt av resultatet för 2012 och det är skrämmande siffror.

Klarar man inte av de som man förutsatt så ligger man fel vid ingång av nästa budgetår och har då större kostnader än beräknat och ligger då fel i nuvarande budget.

Detta låter tråkigt men är den verklighet vi har att rätta oss efter när vi nu ska aktivt påbörja budgetarbetet för 2014, den plan som lagts måste då ses över och revideras. Man måste inarbeta tidigare underskott under kommande år.

Det är lagt många timmar, dagar på att först fösöka göra rätt när man tittar framåt. Många tankar, ideer och olika infallsvinklar som ska genomgå en prövning både i politiken och i tjänsteorganisationen med ekonomer, jurister i vissa fall och andra tjänstemän. Kontinuerlig uppföljning löpande under tid med rapporter av olika dignitet och vid avvikelser – justeringar av verksamheter om det är möjligt annars så kommer justeringen på sista raden dvs sämre resultat än beräknat. 

Allt går inte att förutse. Det kan tillkomma , för en liten kommun nästan oöverstigliga kostnader för enstaka insatser eller andra lagbundna åtgärder som man måste utföra. slutnotor för olika objekt eller verksamheter kan bli högre än beräknat, semesterskulder, pensionsåtaganden ja listan kan göras lång. Att för en kommun öka intäktssidan är en trög åtgärd, taxor och avgifter styrs av beslut och lagar och skatteintäkter och utjämningsbidrag  är med viss justering förutsägbara långt i förväg. Har man då lagt målsnöret för budget tajt så blir resultatet inte roligt att visa upp. Arbetsgången inför kommande år blir också svårare. Det krävs att alla politiker tar ansvar över en helhet i verksamheten och drar åt samma håll. Dom diskussioner som förts inför kommande budgetarbete ger mej en förhoppning om att vi har en samsyn inom politiken att blicka mot en horisont lite längre bort och att prioritera rätt för att kunna utveckla kommunen i rätt riktning.

 

Medias roll och funktion

Av , , Bli först att kommentera 3

Medias roll!
Att via olika kanaler av media få ut sitt budskap har alltid varit en frågeställning som olika intressen försökt klara av. Vi har hela tiden haft en stark tro att vissa delar av den information som kommer via mediakanalerna är sann och trovärdig, man undrar hur det ligger till idag när man mera försöker söka sensationer och skandaler för att locka läsare/tittare. Dagens yngre är rent allmänt mera kritiska till det enorma informationsflöde som man har tillgång till. Det behövs att vi granskar den information som kommer till vår kännedom.
Jag länkar till hur man uppfattat debatten i en grannkommun….
http://blogg.vk.se/andreas/

Företagande nu och i framtiden i Åsele

Av , , Bli först att kommentera 1

Detta är en kortversion av vad vi pratade om när reportern ringde om vår åldrande befolkning.
Det finns en stor bit som inte kom med och det gäller hur vi ska klara av övergången mellan åldrande företagare som vill/kan/ska överlåta sälja eller avveckla sin verksamhet.
Här behövs att vi tar krafttag så att yngre kan köpa, överta eller starta upp nya verksamheter när de äldre avvecklar sin verksamhet.
Detta är vad Vk skrev:
Förutom att de mindre glesbygdskommunerna har den äldsta befolkningen väntar dessa även stora pensionsavgångar. Här kommer samverkan att bli nödvändig, anser kommunalråden i Åsele och Dorotea.
Tre kommuner i Västerbottens län toppar listan över landets äldsta befolkning. I Bjurholm, Dorotea och Åsele är var tionde invånare 80 år eller äldre. Samtidigt är mer än var tredje kommunanställd över 55 år och stora pensionsavgångar väntar.
I dag är det många unga människor som flyttar från inlandet och frågan är om även de äldre kommer att behöva flytta för att få den vård och omsorg de behöver i framtiden.

– Det tror jag inte, jag ser det snarare som en ljusning. Det blir många lediga jobb inom alla områden efter våra 40-talister. Vi kommer att behöva kvalificerad arbetskraft och det öppnar för våra yngre som haft svårt att få arbete kommer att kunna stanna kvar, säger Peter Lindström (S), kommunalråd i Åsele.
”Kan bli jobbigt för oss”
Lindström tror att en samverkan mellan kommuner kommer att krävas för att få tag på rätt kompetens. Samma inställning har Doroteas kommunalråd Greger Lindqvist (S).

– Det kan bli jobbigt för oss små kommuner att fylla luckorna eftersom det är så många som behöver arbetskraft samtidigt. När det gäller en del spetskompetens tror jag att det kan bli nödvändigt med samarbete, säger han.
Trots dalande befolkningskurvor och en åldrande befolkning ser Greger Lindqvist en ljus framtid för Västerbottens inland.
– Om vi jobbar med boendemiljö och med näringslivet tror jag att vi kan vända detta. Vi kan inte äta av varandra, det ger inget att vi knycker invånare från våra grannar, de måste komma utifrån, säger han och fortsätter:
– Vi måste samarbeta som region för att få till en utveckling. Jag hoppas att vi kan locka folk från Mälardalen med en bra uppväxtmiljö, billiga boendekostnader och en hög livskvalitet.
Peter Lindström berättar att det finns en tilltro till Åsele bland dem som bor där.
En anställd till per företag
– Jag får uppfattningen att många trivs och vill bo kvar, men finns det inte arbete så är det omöjligt. Många av våra småföretag går bra, men det finns en osäkerhet inför att utöka. Här gäller det att vi ger dem förutsättningar att växa och expandera. Om varje litet företag anställer en person till skulle vi få ett ordentligt lyft.