Etikett: energianvändning

Vad är energi? Del 2.

Av , , Bli först att kommentera 0

Hur ser vår energianvändning ut idag då? Globalt sett så kommer ungefär 80% av energin från de fossila bränslena olja, kol och naturgas.

I sverige är vi något bättre, vi använder ca 35% fossia bränslen, varav det mesta är olja. Kol och naturgas används i mycket liten omfattning i sverige idag.[*]

I Sverige, liksom övriga världen så använder transportsektor en mycket stor andel olja. I Sverige är bara ca 5% förnyelsebara bränslen[*]. Detta leder ju till att transportsektorn är mycket känslig för ändringar i oljepriset, och den globaliserade ekonomin vi lever i idag så är allt beroende av transporter, och då även av olja.

Vi är alltså mycket beroende av fossila bränslen, och framför allt olja.

 

* Energifaktaboken, ges ut av konsultföretagen ÅF, men information finns på t,ex wikipedia.