Etikett: import

Brasilien då?

Av , , 2 kommentarer 0

Ni kanske har hört talas om att det finns stora mängder olja i havet utanför brasilien. Kommer då detta påverka den globala oljemarkanden nämnvärt?

Det korta svaret är nej.

Deras olja kommer nog inte någon annan än Brasilianarnas till gagn. Detta då de med all sannolikhet kommer använda den mesta oljan själv. Även om oljeproduktionen går upp så kommer den att ätas upp av den inhemska konsumptionen. Man använder idag ungefär 2,5 miljoner fat per dag, men producerar bara 2, vilket idag gör landet till en nettoimportör. Man beräknar att man kommer kunna producera 4 miljoner fat per dag om 10 år.

Dock så kommer också konsumptionen att öka i takt med att det blir ett rikare land, då fler får bilar osv, vilket kommer äta upp en stor del av den nya produktionen, om inte hela. Man använder idag 12000 fat per dag/1000 innevånare, sverige använder ca 40000 per 1000 innevånare. Om Brasilien, som har har nästan 200 miljoner innevånare, ska upp i Sveriges nivåer så kommer dom använda  ungefär 3 gånger mer olja än idag, vilket skulle innebära att dom aldrig kommer kunna exportera någon olja, utan istället konkurera med alla länder om den minskande oljeimporten.