Etikett: the end of growth

Grundfelet med det ekonomiska systemet

Av , , 11 kommentarer 2

På 1800 talet kom engelsmannen Adam Smith med sin ekonomiska teori, The wealth of nations, nationernas välstånd. Denna teori är grunden till dagens ekonomiska system. Enligt denna teori så byggs välståndet av 3 beståndsdelar, arbete, jord och kapital – dessa 3 är grunden till våra inkomster.

I nuvarande ekonomiska teorier, den så kallade neo-klassiska teorin, så har man tagit bort land som beståndsdel. Istället ser man land som en undergrupp i kapitalet.

 


Detta får stora konsekvenser, är ett felaktigt grundantagande, och själva roten till mycket av det som är fel med vårt nuvarande ekonomiska system.
Att sätta land som en undergrupp av kapital skapar illusionen att det finns oändligt med land. Att det liksom pengar går att skapa ur tomma intet, att det inte finns någon gräns.
Desssutom, en ännu viktigare felaktig slutsats man kan dra är att land är kapital som vilket annat kapital som helst. Slut på land? – Inga problem, vi har ju jättemycket pengar istället. Eller – förstört allt land? – Inga problem, vi använder vår teknolgi och infrastruktur istället.

Att anta att land bara är en form av kapital är ett felaktigt antagande, ett ödesdigert misstag som har lett oss in på en väg med ökad miljöförstöring och mindre förmåga för jorden att klara av att föda oss – ett ohållbart misstag som kommer stå oss dyrt.

(Detta inlägg är inspirerat av boken "The end of growth" av Richard Heinberg – rekomenderas!)