Etikett: tillväxt

Det ekonomiska ”kretsloppet”

Av , , Bli först att kommentera 0

Enligt ekonomer så ser ekonomin ut som ett kretslopp, ett hjul där varor och tjänster snurrar fram och tillbaka i en evigt snurrande maskin. Hushållen förser företagen med arbetskraft, och får lön i utbyte, en lön som de ger till företagen, och får varor och tjänster tillbaka.

 

I detta kretsloppet är det människan som är drivkraften och motorn. Människans konsumptionsvilja är oändligt, och hjulet kan med  olika ekonomiska styrmedel fås att snurra allt snabbare, och skapa mer tillväxt i en oändligt ökande takt. 
Detta skrivs också som en formel:

Q=F(a,b,c,…)

Där Q är ekonomisk output i form av varor och tjänster, vilket är en funktion av olika produktionsfaktorer a,b,c,…. dvs arbete och kapital.

Sedan finns det en annan världsbild, en som kräver grundläggande kunskaper i naturvetenskap, något som ekonomer helt saknar. I formelform ser den ut ungefär såhär:

q + w = F(N, K, L; r, e)

Där är q ett flöde av varor, och w är ett flöde av avfall, N är ekosystemtjänster, K är kapital, L är arbete (labor), r är naturresurser, och e är flöden av energi. I bildform så kan den liknas såhär:

 

Denna är i princip ett rakt flöde istället för ett cirkulärt, där vi tar högvärdiga naturresurser och trycker igenom dom genom det ekonomiska systemet, och ut på andra sidan kommer lågvärdigt och utspritt avfall (enligt termodynamikens andra huvudsats). Skillnaden mot det ovanstående "kretsloppet", är att ökad tillväxt kräver ökade flöden av naturresurser genom systemet, och på en begränsad planet så är det inte möjligt med oändligt tillväxt. Dessutom så är motorn i denna modell inte människor, utan energi. Ökad tillgänglig energi innebär ökade möjligheter för matproduktion och annan produktion, vilket ger ett ökande antal människor med högre materiell standard. Utan denna ökning i energi så kan dock inte hjulen fortsätta snurra allt snabbare. Jämför man kurvorna för oljeproduktionen i världen med tillväxten i ekonomin och jordens innevånarantal, så ser dom överaskande lika ut, förvånande? En minskning i energitillgången kommer också minska den ekonomiska aktiviteten, och jämför man med peak-oil som skedde för några år sedan, och den ekonomiska krisen så sammanfaller även dessa. Är även detta förvånande? För att citera artikeln nedan: "Sedan dess [2006] har [olje] användningen i OECD-länderna minskat med 15 procent". Och hur har ekonomin utvecklats sedan dess i dessa länder?

Mer läsning:

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3498574.ece

Boken "Ecological economics" av herman daly (varifrån jag fått formlerna, rekomenderas starkt)

Evig tillväxt?

Av , , 4 kommentarer 1

Den tillväxt vi har sett under de senaste 50-200 åren har alla kommit från tillväxt i tillgänglig energi, nettoenergi. Först från kol, och sedan under efterkrigstiden från olja. Våra ekonomer har dock ingen koll på de naturvetenskapliga principerna, och inom den ekonomiska läran tillskrivs denna tillväxt i regel teknikutvecklingen och effektiviseringar.

Då förhållandet mellan energi och ekonomi är 1:1, så kan vi inte ha ständig tillväxt utan tillväxt inom energisektorn. Och nu då peak oil är här, så har den globala tillväxten slutat. Viss regional eller tillfällig tillväxt är dock fortfarande möjlig, men i slutet är det hela ett nollsummespel, där om någon ska växa så är det på någon annans bekostnad.

 

Som bilden ovan visar så är vi nu i ett läge där systemet inte längre klarar av att tillgången på energi sjunker undan under dess fötter. Detta kan vi se överallt; Grekland, USA, PIIGS-länderna, osv.

De naiva ekonomerna har som argument att ekonomisk tillväxt alltid kommer fortsätta eftersom minskade resurser skapar incitament att hitta mera. Att ha ett system som så blint litar på att teknikutvecklingen ska rädda oss, utan att veta hur, är knappast ett bra system.

Nu kan dom dock få rätt i sina önskedrömmar, iochmed energikatalysatorn och kall fusion som jag beskrivit tidigare. Denna skulle med råge lösa alla våra nuvarande och kommande energiproblem och trygga förutsättningarna för tillväxt under väldigt lång tid framöver.

Problemet isåfall är bara att att ekonomerna alldrig lär sig, deras blinda tro på teknikutvecklingen kan fortsätta och okunskapen och girigheten kan fortsätta regera.

Så för den sakens skull så hoppas jag att det nuvarande systemet krashar, och att vi kan få fundera ut ett nytt ekonomiskt system. Då skulle vi möjlighet att realisera de ekonomiska reformer som är nödvändiga för ett både för människa och miljö hållbart system, och inte bara blindt dåna vidare mot oändligheten.

 

 

Varför tillväxt?

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag tänkte titta lite på varför vi vill ha tillväxt.

Jag börjar längst ner, i det fundamentala sättet som människan fungerar på.
Man kan anta att människan fungerar som en mönsterigenkännande apparat. Ända från det man föds bombarderas man med sinnesintryck. Vissa av dessa gör så att man känner välbehag, och vissa skapar smärta. Att äta t.ex. Vi lär oss väldigt snabbt mönstret i att om vi äter så mår vi bra. Vi lär oss också vad som är farligt, t.ex att lägga handen på spisplattan gör ont, ett stort negativt sinnesintryck, därför gör man det gärna bara en gång. Vi är alltså väldigt bra på att känna igen mönster i saker och ting, och vårt betende styrs därefter.

Denna mönsterigenkänningsprocess fungerar också så att den ger som störst utslag första gången. Händer samma sak snart efter blir inte utslaget lika stort. Jämför med att äta godis, den första godisen är godast, medan den sista kunde man lika gärna varit utan. Om man istället sparar den sista och äter den nästa vecka, får man återigen ett stort känsloutslag. Detta sker i stor och smått, det är så vi lär oss saker och ting. Detta antagandet förklarar även varför sömnen väldigt viktig, då man då minimerar nya sinnesintryck, för att på så sätt få mer ut av nästa dags sinnesintryck.

Detta ger även upphov till att man blir less. Man ser samma saker dag ut och dag in, t.ex. om man har samma jobb länge. Därför kan en karriärväxling eller en resa till utlandet bryta detta mönster, och vi får återigen stora känsloutslag av det som tidigare blivit allt mer uttjatat.

Detta innebär också att sålänge vi får det bättre, vi får en förändring med nya positiva sinnesintryck, så upplever vi det som något bra. Tvärtom gäller också, om vi får det "sämre", om elen blir dyrare idag än igår – om vi får en massa negativa sinnesintryck, så uppelever vi att vi får det sämre. Eller att man har haft samma TV-apparat i 20 år, då blir man mer less än om man med en ny TV-apparat skapar nya positiva sinnesintryck.

Därför är tillväxt något positivt, och vårt ekonomiska system som bygger på tillväxt, jobbar på denna fundamentala mänskliga egenskapen. Vi får en ny TV-apparat lite då och då, och detta skapar nya positiva sinnesintryck, istället för man blir less på den gamla.

 

Edit: Bytte ordet känsolintryck till ordet sinnesintryck, då det ordet ligger närmare vad jag egentligen menar.

Umeås befolkningsmål vs Sveriges energimål

Av , , Bli först att kommentera 0

Sverige och EU har bestämt sig att minska energianvändningen med 20% till år 2020. Samtidigt har man i Umeå bestämt att man ska bli dubbelt så många till 2050.

Har dom verkligen tänkt igenom detta ur ett energiperspektiv?

Om vi antar att ekonomi och energi hör ihop 1:1, så innebär en 20%ig minskning av energin antingen att man effektiviserar hela biten, alltså 20% eller får 20% minskad ekonomisk aktivitet, eller såklart en blandning av dessa.
Då en minskning av den ekonomiska aktiviteten inte kommer på fråga, för vårt system inte pallar det, så blir effektivisering den enda lösningen.

Om Umeå då dessutom ska växa med dubbelt så många innevånare till 2050 så får vi problem. Detta innebär, om energianvändningen ligger konstant från 2020 fram till 2050, att vi bara får använda 40% av den energin vi använder idag, räknat per person.  Räknar man dessutom med en ekonomisk tillväxt på 2% per år så ger det att vi måste spara över 200% mer energi (en fördubbling), vilket bara det ger att vi måste dubblera vår energieffktivitet för att mostvara det. Inräknat den ekonomiska vinsten ger detta att vi måste använda 20% av energin vi använder idag per person år 2050!

Så att kombinera mindre energianvändning med en ökande befolkning, fortfarande med krav på tillväxt, kommer bli mycket svårt, och jag tror inte våra politiker är medvetna om problemet. Eller är det så Lennart?

 

Lite matte: 1 innevånare idag * 1/2 (för att kompensera den ekonomiska tillväxten, 1,02^39år = egentligen 216% men jag avrundade neråt, genom energieffektiviseringar) * 0,8 (EUs och Sveriges energimål) = 0,4

0,4/ 2(fördubblingen i innevånarantal) = 0,2 = 20% av dagens energianvändning per person.

Hållbar utveckling vs ekonomisk tillväxt

Av , , 1 kommentar 1

Vad är hållbar utveckling? Jag skulle säga att hållbar utveckling en motsägelse. Om man har utveckling så blir saker bättre hela tiden, och blir dom det så är det i slutändan inte hållbart.

Utveckling och tillväxt sker alltsom oftast exponentiellt. Om man har en tillväxt på 3% per år, så efter 10 år har tillväxten varit inte 30% utan närmare 34%, detta då nästa års tillväxt är lite större än året före. TILLVÄXTEN blir alltså större och större med tiden.

I en begränsad värld, som vår planet är,  är långsiktig tillväxt inte hållbart, än mindre möjligt. Då tillväxt är en förutsättning för att vårt ekonomiska system ska fungera, så är det ett ohållbart system. Och liksom alla ohållbara system, må dom vara sociala, ekonomiska, politiska, så kommer även detta system sluta fungera.

På gott och ont.