Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: förskolan

Kanelbullen på Dalabo, m.m.

Av , , Bli först att kommentera 4


Har avnjutit den senaste middagen på länge medan kvällen övergick i natt. Enbärssill från Camillas i Molpe i Österbotten och husmans med stekta ägg från Västerbotten. (Tycker förresten att Österbotten och Västerbotten borde mötas mycket oftare. Inte bara i min mage.)

Dagen var, som några redan räknat ut, inte helt optimalt planerad. Delarna var ok, men det blev för mycket helhet. Början var riktigt ok med mitt första husmöte på förskolan Örnen. Som ny vill jag vara med och lära mig verksamheternas verklighet så snabbt som möjligt. Vi talade om vardagfrågorna, men också om framtiden, om IKT-arbetet och Skolverkets PIM-utbildning för ökade datakunskaper som förstås också rör förskolan och förskolepersonalen.

Vi rektorer har under dagen vänt och vridit på nästa års budget tillsammans med kommunchef och verksamhetschef och gjort en hel del annat. Elevmöten har det också blivit. Arbetet vill gärna räcka till.

På eftermiddagen och kvällen blev det Dalabo för min del, kommunens just nu minsta förskoleverksamhet. Vi hann med både APT, en hel del samtal och ett besök av en myndighet inom utbildningssfären. Personalen och jag fick mycket information och de fick dessutom upprepat beröm för sitt arbete. Det var riktigt roligt.

Själv fick jag bl.a. en kanelbulle och det var inte heller dumt. På kanelbullens dag och allt. 🙂

Efter arbetsdagens slut åkte jag direkt till partiets lokala månadsmöte inför måndagens KS. Vi hanterade både ärendena på KS-listan och en del annat. Inte minst decenniets kanske största fråga i Vännäs, behoven på Vegaskolan och frågan om ett eventuellt nybygge. Frågan om busslinjerna mellan Vännäs och Vindeln respektive Nordmaling diskuterades också. Linjerna som kostar kommunen mellan tre och fyra miljoner årligen är uppsagda för omförhandling och vad det innebär och inte innebär för alla Liljaelever från dessa orter ska jag komma tillbaka till. Det är många stora missförstånd och mycket onödig oro ute och går.

Sammantaget känns det här som en bra dag, trots minst ett möte för mycket. Träffarna med förskolepersonalen och även en del annat har varit mycket uppmuntrande. Uppiggande är även bevisen för att Bjurholm tycks attrahera ny och kompetent arbetskraft.

I morgon tänker jag inte börja jobba klockan sju.

Med förskolan som ansvar

Av , , Bli först att kommentera 10


Efter en en tämmeligen full och utdragen arbetsdag med uppgifter från både gamla och nya tjänsten ligger jag och läser Lpfö98. Läroplan för förskolan. Jag har under dagen hunnit med ett kort besök på den mindre kommunala förskolan och ett ännu kortare på den större.

Det är inga små saker som läroplanen säger att förskolan tillsammans med föräldrarna ska arbeta med. Inga obetydliga mål som ska uppnås. Förmågan till empati och omtanke om andra ska utvecklas. En grund för livslångt lärande ska läggas. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet i den pedagogiska verksamhet förskolan erbjuder. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare ska främjas. Ett kulturarv ska överföras från en generation till nästa. Med mera, med mera.

Att man bara vågar söka ett jobb där förskolan ingår som en stor del. Jag har alltid haft stor respekt för arbetet med de allra yngsta. Det är så betydelsefulla år.

Det är inte första gången jag formellt har ansvaret för en förskola, men första gången jag har det i praktiken. Förra gången hade jag i.o.f.s. också en del närkontakt med verksamheten och barnen. Det var svårt att få till all planeringstid så rektorn (som det hette då) var tillsammans med en eller två till ute med barnen så att de andra skulle få den tid som behövdes. Ett par timmar en gång i veckan, när inte tvingande saker kom i vägen. Det kändes bra på flera sätt, jag vill helst veta hur det är från golv till tak där jag arbetar.

Spännande ska det bli. Roligt att få möta barnen och föräldrarna. Mycket har jag att lära. Mycket att tillsammans med medarbetarna fundera på kring utveckling och mål som ska uppnås.

Luftväxlingen har inte varit optimal på några av avdelningarna på den större förskolan. Imorgon är det meningen att några ur personalen där ska skriva på godkännandet av att ombyggnationerna får börja. Det känns väldigt roligt, men det är min företrädare och tekniska chefen som hållit i detta, jag har ingen del i det. Men jag hoppas att på något sätt få ha bidragit till förskolans stolta mål innan jag slutar hösten 2013.

Den ordinarie arbetsdagen avslutades med arbetsplatsträff för SFI:n, Svenska för invandrare. Tillsammans med gymnasiet och vux – och fritids- hör det också till mitt ansvar. Andra skeden i livet, andra förhållanden. Och även det spännande. Trots allt ogjort, olärt, opratat, oläst och oprövat känns det roligt med det nya mångfacetterade jobbet. I Sveriges minsta kommun.

Nu byter jag jobb

Av , , 2 kommentarer 16


Månaderna i Bjurholm blev fler än väntat. Jag skulle ha checkat ut i februari, men olika omständigheter gjorde att det blev 15 månader som ”missing link-chef” mellan gammal och ny organisation.

Första oktober tas skolchefsdelen över av vår nye verksamhetschef Hans-Åke Donnersvärd och rektorsansvaret på högstadiet tas över av min kollega Gunilla Falk.

Det har varit roligt att arbeta i Bjurholm, Sveriges minsta kommun. Trots att det varit det mest krävande arbete jag haft. En del tycker inte att man ska nämna det där med litenheten alltför ofta. Kanske har man rätt, men för mig är det något väldigt fint. ”Sveriges minsta kommun” är för mig definitivt en hederstitel. Det krävs något särskilt av medborgare, politiker och kommunanställda för att få en så liten verksamhet med så liten skattebas att fungera så bra som den gör. Av många krävs flexibilitet av mått som är helt okända i större kommuner. Men litenheten ger också möjligheter till kreativ flexibilitet, en möjlighet att göra och uppnå saker som andra kan ha svårt att få till.

Det har faktiskt varit så roligt att jobba i Bjurholm att jag fortsätter. Jag byter uppgifter och kontor, lämnar Castorskolan formellt, men blir till stor del kvar på Castor rent kroppsligt.

Från nästa vecka och tio månader framåt är det meningen att jag ska vikariera som förskolechef och SFI-rektor i Bjurholm. Det följer även med några ytterligare ansvarsområden och diverseuppgifter. Mina nya verksamheter har förmodligen några tuffa månader framför sig innan jag kommit i selen någorlunda, just nu är det mycket med de hittillsvarande.

Jag hoppas ändå att få bidra med något positivt till barn och personal på våra kommunala och enskilda förskolor liksom till elever och personal inom svenska för invandrare, gymnasiet och vux.

Mer om förskolan

Av , , Bli först att kommentera 12

Sänder några bilder innifrån Lägret också. Man påpekade flera gånger att allt inte är färdigt än och att de vill skaffa saker med tanke, eftersom.

Det finns generöst med ljusinsläpp, som här hos de stora barnen.

Än ljusare blir det centralt i huset.

Jo, det är hårrullar i plastlådan på det röda. Barnen leker med enkla fantasidrivande saker, mycket i trä, och saker som lego. Man verkar inte sakna de mer tillrättalagda leksakerna.

På avdelningen för de minsta.

När man behöver dra sig undan i lite lugn och lugnande miljö kan man ibland få göra det.

Så, det var några bilder från Vännäs nyaste förskola.Hoppas att det lir en bra arbetsplats för små och stora.

 

 

 

Förskoleinvigning

Av , , Bli först att kommentera 7

Vännäs är en växande kommun, inte bara i fasta tal. När man har riktigt stor andel barn och unga så är det riktigt mycket tillväxt på gång och Vännäs har faktiskt den största andelen barn upp till 16 av alla Sveriges kommuner.

I lördags visade det sig även genom att en ny förskola invigdes, ”Lägret” uppe på det gamla flygplatsområdet. Sju nya avdelningar har kommit till på relativt kort tid, vilket är mycket för en kommun i Vännäs storlek.

Långt borta i mitten av bilden ser vi förskolechefen Anna Tjäderborn, konstnären Sofie Weibull, skolchefen Tomas Åström och nämndsordförande Per-Erik Lundmark som fick äran att inviga förskolan. Alla hundra besökarna lyssnade som synes inte jättenoga till allt det fina som sades. 😉

Vi kan ta och följa med skolchefen Tomas Åström ut i skogen som finns inom Lägrets staket.

Här finns det lagom spännande saker att upptäcka och utveckla sina förmågor på.

Själva skogen och de slingrande stigarna är förmodligen spännande nog för en del.

Utforskande av den pedagogiska markskulpturen ”Tio armar – hundra stenar”.

Balansakt på samlingsplatsen som man framöver hoppas ska vara bevuxen av frodigt och slitstarkt gräs.

På den lite böjliga men starka ”Spindeln” som har en av skogens lampor under sig och som kan bli en spännande grotta under vita vintrar. Sofie där lite till höger ser ut som om hon funderar på nästa installation.

Spindeln lockade många.

Kicki Larsson och Maria Karlsson fullbordar planteringen av bollpilen som Per-Erik Lundmark tidigare petat ner.

Och då är det dags att titta lite inomhus.

Förskolan i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 4

Politikerna i Barn- och utbildningsnämnden har haft en av två planerade dagar med besök i kommunens förskolor. Idag åkte vi till Bjällran, Ögonstenen och Torpet.

Vi har delat på oss för att få se så mycket som möjligt, men också haft gemensamma träffar med Barn- och utbildningschefen, förskolepersonal och förskolechefer.

Det har varit en nyttig och utvecklande dag som jag tror alla kategorier varit glada över, t.o.m. barnen. Några av dem som jag åt med undrade om vi skulle komma i morgon också. Inom verksamheten har vi hittat utvecklingsområden, speciellt ett, men det ligger egentligen inte inom förskolans ansvarsområde.

För övrigt är det överst på önskelistan att få ner antalet barn i barngrupperna. Vi är långt ifrån "värst", men vi ligger alldeles för högt. Jämfört med Kenya är det förstås glest i leden, men där är verksamheten och pedagogiken väldigt mycket annorlunda.

Inom förskolan tycks man över lag vara positiva till förändringarna som kommer med nya skollagen, men det finns också saker som man måste tänka igenom och hitta rätta hanteringen av.

En bra dag.