Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: inland

Regional tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 4


I går kväll och under förmiddagen har jag haft möjligheten att delta i Mötesplats Lycksele. Politiker, företagare, innovatörer, regionala tjänstemän – och många fler – har lyssnat, agerat och debatterat saker som påverkar vårt Västerbotten nu och i morgon.

Nu är det avslutande debatt.
Hur ska vi säkra kompetensförsörjningen och få människor att vilja bo och verka i hela Västerbotten?

Inledningsvis trycker flera på utbildning och vidareutbildning. Även på mottagandet av nya medborgare. Den samtidiga arbetskraftsbristen och arbetslösheten lyfts också. Matchningen måste bli bättre.
Motsättningen mellan inland och stad fick en del ljus på sig. Vi som bor i eller nära staden måste förstå mer av hur ekonomin ser ut och hur välfärden fortfarande beror av våra basnäringar. Oavsett var vi bor måste vi se helheten. Inte tappa kraft genom att regioner och länsdelar bekämpar varandra.

Att Vasa ska ses in i vår arbetsmarknadsregion är onekligen en intressant sak. Där finns mycket utveckling och utbildning att hämta, inte minst på yrkessidan. Edward Riedl tryckte på det viktiga att inte bara sprida den exotiska och avvikande bilden av Norrland och Västerbotten. Företagandet, innovations- och utvecklingsklimatet är starkt och det bör poängteras.

Jag slutar skriva innan debatten är slut, men tydligt är att man hör mer av samförstånd än menkngsmotsättningar.
Lycka till Bästerbotten!

20140605-125805-46685661.jpg

Önskar lycka till!

Av , , Bli först att kommentera 6

Representanter för flera norrländska inlandskommuner samlas i dagarna inom ”Akademi norr” för att stärka innovationskapaciteten och hitta nya strategier för framtiden.

Man får verkligen önska dem lycka till. Även alla vi kustnära invånare, också de som bor på Kungsholmen har anledning att göra det.

Sverige har inte lyckats lika bra som grannländerna med att få hela landet att leva. När man når vissa kritiska befolknings- och kompetensnivåer kan det bli både illa och riktigt dyrt för samhället.

Här gäller det både för lokala och centrala beslutsfattare att tänka till.

Något som jag tror är avgörande är att man förmår hålla rent hus mot ”protektionismen”. Vi har alla lätt att hamna i byatänk, avund, prestige och begränsande och inskränkt geografitänk. Nätverkande är inte bara telefonnummer, det är ”unnsamhet” med atmosfär som stimulerar och i slutändan gagnar alla.