Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: moms

MAX politiskt slagfält?

Av , , 6 kommentarer 10


Jag hade nog inte skrivit som MAX VD gjorde i ett personalbrev. Anställda har olika uppfattningar och som arbetsgivare skulle jag verkligen vara försiktig med skrivningar som kunde tolkas som att jag ville påverka där.

Som jag förstår det man skrivit handlar det om konsekvensen av S förslag att höja restaurangmomsen och dubbla arbetsgivaravgiften för unga. Man ser detta som en katastrof för branschen, inte att S kom till makten i sig. Media har dragit på rejält i sina tolkningar av brevet säger sådana som läst det i sin helhet.

Jag tror att det blir riktigt tufft för många unga om S-förslagen blir verklighet. Tror också att momssänkning (som S ville ha förra valet) och billigare ung arbetskraft har varit positivt verkande stimulanser i en bransch med många av de sällsynta ”enkla” jobben finns.
Men jag hade som sagt knappast skrivit det på liknande lätt feltolkade sätt i ett personalbrev. Varken om jag vore politiskt engagerad eller som MAX och bröderna Bergfors håller mig borta från den arenan.

Nu gör LO, S, V och många alliansföreträdare MAX till ett politiskt slagfält. ”Alliansfritt” uppmanar till bojkott och har samlat en bra bit över 10 000 gillare på FB. MAX stora konkurrenter hoppar säkert jämfota av lycka om den norrländskt besvärliga uppstickaren vingklipps via politiken. MAX unga anställda vrider nog istället förklädet i oro över konsekvenserna. Flera politiker och mediaprofiler eldar på stenhårt och har redan tillfogat företaget och de anställda stor skada. En del av oss allianspolitiker och välmenande försvarare av MAX skruvar upp politiseringen.

Så här ska politik inte drivas. Sluta!

Svenskt veto i EU?

Av , , 2 kommentarer 7


Många eldsjälar i det föreningstäta Sverige skulle drabbas hårt om EU i svårartad detaljregleringslusta skulle genomföra momsplikt på korv- och fikaförsäljning m.m.

Anders Borg har idag hotat med svenskt veto och blockering om man inte slopar dessa tankar. Tack för det! Förkrånglingen måste börja vändas mot förenkling. Några säger att det förra Romarriket gick under p.g.a. en cancerliknande administrationsutveckling.

Låter inte alldeles otroligt.

Måtte Borg besegra EU

Av , , 4 kommentarer 9

Läste just en sak som förmörkade min sena lunch.

Det är tragiskt att Sveriges och några andra "föreningstäta" länder fått nej till ett fortsatt undantagmomsfrihet för ideella föreningar. Vi hade ansökt om att föreningar med en omsättning under en miljon skulle slippa momshanteringen.

Det är inte bara en ekonomisk fråga. Förstår jag saken rätt ska nu varje mc-klubb, hembygds-, bönhus-, konst- eller idrottsförening betala moms på försäljningen av fika, korv och inträdesavgifter. Krångelsverige är tydligen inte värst ändå, det finns värre sammanhang. Det finns nog mer än en som avböjer ideellt engagemang framöver. Detta känns tungt och onödigt, även om det finns fördelar för föreningarna.

Regeringen ska fortsätta att kämpa för momsfriheten tillsammans med några andra EU-länder. Måtte de lyckas.