Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: förkrångling

Företagsklimat och samhällsklimat

Av , , 6 kommentarer 7


Den här texten skulle in på Vännäsmoderaternas Facebook-sida under ”företagardagen”, 4 oktober, men försenades p.g.a. FB:s haveri under afton och kväll.

” Ett ord på företagardagen – 4 oktober

Vi lever alla mer eller mindre på företagen. Mest mer. Där blir värden till som ger arbetstillfällen, löner, skatter och välfärd. Även vinster som till största delen investeras i nya eller utökade verksamheter. Som ger arbetstillfällen, löner, skatter, välfärd…
Ett bra företagsklimat medverkar i regel till ett bra samhällsklimat. Ja, vi har olika huvudintressen, men i grunden är vi alla och inte minst kommunekonomin beroende av ett näringsliv som fungerar bra.

Företagen i Vännäs verkar utifrån kommunrankingen anse att det lokalt fungerar hyggligt bra ur deras perspektiv. Inte allt, men till övervägande del. Vännäs ligger i den översta tredjedelen bland kommunerna.

Röster bland företagarna önskar mer marknadsföring av Vännäs som företagsort. Mer aktivt arbete för att få hit fler som kan bli en del av våra företagskluster.
Idag kan Vännäs segla i viss medvind och ha draghjälp av Umeå, men vi ska inte nöja oss med det. Vi behöver själva aktivt göra mer.

För att förenkla för små och stora företag att starta och etablera sig behövs också fler bostäder, lokaler och färdiga tomter

Det kanske största hotet mot sunt företagsklimat är ”förkrånglingen” som har nått kritiska nivåer i Sverige. Det behövs förenkling och snabbare tillståndsprocesser. Mycket av regeltillväxten sipprar ner från nationell beslutsnivå, men det är viktigt att kommunerna modigt strävar mot förenkling. För företag och enskilda.

Ett hinder som inte kommunen råder över är de elnätavgifter vännäsbor och företag ska betala – Sveriges högsta! Vi bor mellan Umeälvens kraftverk och betalar mycket högre nätavgifter än många som bor 60-100 mil från kraftverken.
Här måste kommunen fortsätta höja höja rösten mot Vattenfall tills det kommer ett svar. Rätt svar och rätt åtgärd. Sänkning.

Vännäsmoderaterna vill ha ett bra ”allmänt samhällsklimat” i Vännäs tätorter och byar. En ekonomi som ger oss möjlighet till hållbara prioriteringar. Fler arbetstillfällen, bra integration och låg arbetslöshet i ett fortsatt tryggt samhälle. För det behöver vi ett bra företagsklimat där fler bra företag och arbetsplatser kan odlas fram och växa.
Företagsklimat och samhällsklimat hör till stor del ihop.”

Äldrefientliga system angår dig

Av , , 2 kommentarer 15

Så mycket har blivit bättre på 30-40 år. Fler sjukdomar upptäcks och behandlas framgångsrikt och livslängden har ökat markant. Betydligt färre dödas och skadas i trafiken trots att den ökat ofantligt. Barn och vuxna med dyslexi och andra funktionshinder behandlas i regel mycket bättre. De som drabbats av funktionshinder har mycket mer hjälp. Det finns många exempel på förbättringar.

Vi har också mycket som upplevs sämre. Det positiva har också med sig nya kostnader som ska betalas av oss alla och gör att vi måste avstå annat. 

Många äldre upplever att vardagslivet blir svårare. För några kom en ny sorg idag. Parkeringsplatserna på Umeås bostadsområden ska avgiftsbeläggas och man kan inte betala med pengar eller kort. Parksterappen, sms eller en talsvarsfunktion är det som gäller. 

”Utvecklingen” glömmer gärna att 20 % av befolkningen inte använder Internet. Alla har inte smart mobil och många som har kan inte hantera den. Jag träffade nyss en med tresiffrigt antal anställda som bara ringer med sin.

Att kontanterna får begränsat användningsområde och flertalet banker inte fattar sin moraliska ”kontantplikt” känns som en strypsnara för många äldre. Att avancerade parkeringsrutiner  gör att man inte kan ta bilen och hälsa på sina vänner, eller inte få besök, kan vara en dramatisk försämring av livskvaliteten.

Jaja, det gäller inte så många säger du. Kanske inte, men andelen äldre ökar dramatiskt. Umeå kommun kunde ha infört parkeringsskiva på bred front om man inte kan hantera tjuvparkeringen i sina bostadsområden. Skivan är i alla fall härligt analog.

Vi bör vara äldrevänliga och förenklingsbenägna där vi kan. En del av dem som bara ler lite överseende åt det här och rusar vidare kan själva få uppleva stora svårigheter med ny fiffig teknik om några år när kognitiva färdigheter börjar begränsas en smula.

Vi bör ha som öronmärke att göra systemen extremt enkla och användarvänliga. Det gynnar alla, på sikt. Ibland är det också den bästa affären att inte ta betalt.

Förenkla var det

Av , , 2 kommentarer 5

Absolut inte förkrångla.

Det har varken företagen, samhället eller framtiden råd med.

 

 

Ser att texten jag länkade till skyddas av ett lösenord. Ska se om jag kan lägga ut den ändå. Innehållet var en protest mot ett förslag som går ut på att alla arbetsgivare ska rapportera in ett 40-tal nytillkomna uppgifter varje gång man betalar lön till anställda.

Det är den typen av förändringar vi bara inte har råd med.

Svenskt veto i EU?

Av , , 2 kommentarer 7


Många eldsjälar i det föreningstäta Sverige skulle drabbas hårt om EU i svårartad detaljregleringslusta skulle genomföra momsplikt på korv- och fikaförsäljning m.m.

Anders Borg har idag hotat med svenskt veto och blockering om man inte slopar dessa tankar. Tack för det! Förkrånglingen måste börja vändas mot förenkling. Några säger att det förra Romarriket gick under p.g.a. en cancerliknande administrationsutveckling.

Låter inte alldeles otroligt.

Premiera förenkling

Av , , 2 kommentarer 5


I veckan stötte en närstående på ännu en av dessa svårbegripliga förkrånglingar som ofta kallas utveckling.

Förmodligen har ny person tillträtt på en post och ska visa att det går att vrida ut ytterligare lite statistik ur just det aktuella verksamhetsområdet. Det blir fler timmar centralt och alla verksamheter som drabbas ska också ta mer tid och pengar från kärnan och huvudsaken och lägga dem på administration och stödfunktioner. Många får en stressigare tillvaro och känslan av meningslöshet lär också stiga. I det här fallet är det extra skattepengar som går åt, men det finns förvånande exempel på överstatistikuttag och verksam tomgång även inom många av våra större företag.

Den som i det här fallet reagerade på ökade kostnader och försämrad arbetsmiljö kom med ett konstruktivt förslag. Börja premiera förenklingar! Många verksamheter premierar förbättringstips. Förenkling är oftare än man tror just förbättring, även om det inte har samma interna status som förkrånglingar.

Skriv in detta i alla premieringsprogram, uttryckligen. Tips som förenklar bör aktivt premieras. I längden är det inte hot mot arbetstillfällen, det är en viktig väg att få råd med verklig utveckling och det som absolut måste göras.

Det här har man kunnat göra en lokal motion av, men då hade det bara hjälpt i Vännäs, om den bifallits. Skutan behöver vändas överallt.

OBS, den aktuella förkrångligen skedde inte i Vännäs.

När det går för långt

Av , , Bli först att kommentera 7


Svenska dagbladets ledarskribent Sanna Rayman har idag skrivit om när saker går för långt.

Hon skriver bl.a. om gamla tanter som arbetat med blommor i engelska kyrkor som hellre slutar än genomgår diverse kontroller om deras sexuella preferenser kan vara farliga för barn.

Det är inget tvivel om att det behövts krafttag mot de församlingsarbetare som överträtt alla skrivna, oskrivna, timliga och eviga lagar i sitt umgånge med barn. Eftersom de övergrepp man hört talas om gjorts av män tycker man att det hade gått att göra vissa avgränsningar i kontrollerna.

Sanna R drar en parallell till den hejdlösa EU-anknutna och i Sverige förstärkta förkrånglingen vad gäller t.ex. bull- och korvförsäljning i ideella sammanhang. Det har varit hot om momshantering och nu det hälsorelaterade förbudet mot försöljning av bullar och annat som inte tillagats i kontrollerade kök. Läs gärna det hon skriver.

"Måtta jer schmaal", sa en gammal skelleftebonde jag kände. Det är svårt med lagom. Vi har många anledningar att begränsa krångel och övernitiskt detaljreglerande. Tillåts regelraseriet fortsätta växa tror jag risken för allmänt regelförakt och halvanarki är överhängande, inte bara på bullområdet.

Redan nu tvingas många chefer göra som idrottsledaren i artikeln säger: "Vi körde strutsvarianten, vi låtsas att vi inte hört eller sett något." Man måste nästan bli av med huvudverksamheten om man ska hinna med regelhanteringens alla piruetter. Jag träffade senast i går en mycket duglig ledare som tvingats söka sig till en hanterbarare tillvaro.

Jag håller med och citerar Sanna Rayman – "Peta mindre i maten!"