Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: vatten och avlopp

Osynlig miljö- och hälsofråga

Av , , Bli först att kommentera 7


Enligt vanligtvis välunderrättade källor ligger vi rätt bra till i mitt Vännäs när det gäller det som inte syns. Jag hoppas det är så.

Jag tänker på de vatten- och avloppsledningar vi sällan tänker på, de syns ju inte. De där 20 000 milen svenska ledningar som lades ner för väldigt länge sedan och i regel skulle ha ersatts för länge sedan. I snitt består Sveriges ledningsnät av 40-50 år gamla rör. Med den takt de nu förnyas beräknas det ta 200-250 år innan allt är utbytt.

Det läcker bort miljarder liter vatten och ofta måste kommuner göra akutinsatser för att laga kollapsade sektioner. På många håll håller vattnet inte måttet p.g.a. läckor i både avlopps- och dricksvattenledningar. Det blir mer sånt framöver.

När det nu vallovas kortsiktiga saker för mycket pengar skulle jag vilja se löften om kontrollerad VA och förnyelseprogram för uttjänta system. Men jag tvivlar på att vi får se något sådant.

Jag tycker era barn och barnbarn har rätt att förvänta sig att vi förvaltar det som deras farföräldrar och farfarsföräldrar la ner i backen för oss.

För båda ändar av arbetslivet

Av , , 7 kommentarer 7

Jag tycker dagens VK-artikel om seniorföretag var mycket intressant.

Det är oroande att nästan 40 % av vår samlade arbetskraft kommer att pensioneras inom 15 år. Jag tänker främst på en del teknikområden där tillväxten är liten eller nästan obefintlig.

Många av dem som är på väg ut inom de områden jag tänker på har fördelen av att ha  gått "den långa vägen". Man har lärt av egna och andras misstag och vet mycket om vad som i praktiken fungerar och inte. Inom flera områden är det en väldig tillgång.

Jag har nyss försökt knuffa en nyligen pensionerad person med efterfrågade fack- och specialkunskaper i riktning mot ett eget företag. Den personen skulle kunna göra mycket nytta för flera organisationer. Genom att rakt av tillämpa sina specifika kunskaper och dessutom som konsult och mentor för att kunskaperna skulle kunna gå vidare.

Här kommer vi in på något.

Gärna seniorföretag och dessutom många! Jag tror jag har skrivit om en person som för ett antal år sedan var verksam som konsult vid dryga 90. Minns jag rätt hade han specialkunskaper inom en teknik som var på utgående, men som då fortfarande var i bruk i pengagenererande industriprocesser. Det var inget framtidsområde, inga nya gick in där, men varför skulle den otroligt vitale och kunnige mannen inte arbeta vidare? Han behövdes och hans arbete var efterfrågat och "bar sig"!

Det är väl inte alla äldre och yngre som har det som krävs för det jag funderar på, det krävs både driv och osedvanliga mått av social kompetens och ödmjukhet. Men tänk om man kunde hitta formerna där äldre med specialkunskaper kunde driva företag med yngre. Företag där de äldre kunde sätta sina specifika kunskaper i arbete, samtidigt som de var mentorer för unga människor som ska hantera systemen i framtiden. Unga som besitter större kunskaper på vissa områden, men saknar den långa praktiska erfarenhet som finns hos den som varit med om flera "tekniksprång" och känner till äldre teknik som ofta delvis finns kvar. Det finns också yngre som kanske behöver lära sig saker på annat sätt än vad högskolan kan erbjuda. Kanske livsnödvändiga saker som högskolan inte intresserar sig för.

Det kanske bara är en dröm, men jag tänker behålla den ett tag. Den kan komma till användning inom flera områden.

Tänk bara när Sveriges vatten- och avloppsystem ska börja bytas ut i stor skala. Där ligger gigantiska utmaningar och kostnader. De som ska utföra jobbet kunde ha nytta av vitala seniormentorer och konsulter som kanske en gång som unga noviser var med och byggde systemen.

När man ser gamla museielok med snöplog väckas ur törnrosasömnen för att rädda dagens tågtrafik anar man att kunskap om gammal teknik kan behövas inom flera områden. Välkommen seniorföretagare och seniorkonsulter!