Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: teknikutveckling

Får gratulera SAAB

Av , , 2 kommentarer 9


Boeing och SAAB vinner upphandlingen av skolflygplan till amerikanska försvaret. 351 plan ska byggas och fler lär det bli. SAAB har aldrig haft en så stor volymorder på väldigt länge. Trots att man är underleverantör handlar detta om 30 till 60 miljarder kronor.

Synpunkterna är säkert många, men vad en order som denna betyder för Sveriges teknikutveckling och framtida konkurrenskraft är svårt att överskatta.

Boeing och SAAB vann.

Nyttig regional teknisk utveckling

Av , , Bli först att kommentera 5


Det är riktigt roligt när lokala företag som Martinssons och KL-trä gör tekniska, positivt miljöpåverkande och lönsamma framsteg som ger många jobb och betydande skatteintäkter. Jag gläder mig särskilt när glesbygdsföretag gör resan. Det är bra för alla att glesare bygder stärker sin ekonomiska och sociala hållbarhet. Det är positivt i flera led, då t.ex. norrländsk, senvuxen råvara av hög kvalitet blir än mer efterfrågad.

Att bygga högt, långt och brandsäkert med koldioxidbindande trä som växer varje dag känns väldigt bra. Det passar inte alltid och överallt, men på fler ställen än det används idag. Att Bygdsiljumföretaget Martinssons och KL-trä växer och är ledande nationellt på korslimmat och limträ är riktigt roligt.
Hoppas på fortsatt framgång.

Det var intressant att läsa artikeln om utvecklingen i VK:s Affärsliv24.

Volvo klår BMW och Audi

Av , , Bli först att kommentera 5

Det finns kanske inte miljövänliga bilar, men utvecklingen går på flera sätt åt rätt håll. 

Att Volvos nu mest sålda bil, XC60, är europaledande i sitt segment är rätt stort. Den säljer mer än motsvarande modeller av både Range Rover, Audi och BMW.

Orsaken är nog främst de nya energisnåla och svenskutvecklade motorerna. Man kör billigare och får viss miljöbedömning i flera länder. 

Positiv konkurrens som ger utveckling. En sak är säker. Framstegen hade inte uppstått i en planekonomi. 

Innovativt i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 4


Det blev ett par blogginlägg om innovatörer, företagare och jobbmakare i går. Det är lika bra att skriva en kort tredje och sista text på temat.

När vk-artikeln om Vännäs Verkstad och deras avancerade 3D-skrivare var inne i VK hade jag bara tid att bli glad, inte att skriva något. Jag tycker det är mycket roligt att det här företaget med dess innovatörer och medarbetare fortsätter att utvecklas, att man fått de stora och små kunder man fått och att arbeten och värden uppstår.

Man hoppas på fortsatt tillväxt i Västerbotten och Norrland och att det kommer fram nya idésprutor som Max Segerljung och andra som kan kombinera traditionell och grundläggande teknik med alla de nya möjligheter utvecklingen ger. Nu gäller det också att tillräckligt många datorintrresserade söker sig till utbildningar som gör att de kan försörja sig inom den industri som faktiskt finns, och fläckvis växer.

Vid ett möte med tillväxtenheten i Örnsköldsvik tidigare i år berättades att en del lokala företag funderar om de måste flytta för att få tag i både verkstads- och IT-utbildad arbetskraft. Det vore varken roligt eller innovativt.
Här gäller det också att utbildarna håller sig ajour med utvecklingen och ser till att utbildningar som leder till jobb för både unga och vuxna finns, blir kända och lockar.

För båda ändar av arbetslivet

Av , , 7 kommentarer 7

Jag tycker dagens VK-artikel om seniorföretag var mycket intressant.

Det är oroande att nästan 40 % av vår samlade arbetskraft kommer att pensioneras inom 15 år. Jag tänker främst på en del teknikområden där tillväxten är liten eller nästan obefintlig.

Många av dem som är på väg ut inom de områden jag tänker på har fördelen av att ha  gått "den långa vägen". Man har lärt av egna och andras misstag och vet mycket om vad som i praktiken fungerar och inte. Inom flera områden är det en väldig tillgång.

Jag har nyss försökt knuffa en nyligen pensionerad person med efterfrågade fack- och specialkunskaper i riktning mot ett eget företag. Den personen skulle kunna göra mycket nytta för flera organisationer. Genom att rakt av tillämpa sina specifika kunskaper och dessutom som konsult och mentor för att kunskaperna skulle kunna gå vidare.

Här kommer vi in på något.

Gärna seniorföretag och dessutom många! Jag tror jag har skrivit om en person som för ett antal år sedan var verksam som konsult vid dryga 90. Minns jag rätt hade han specialkunskaper inom en teknik som var på utgående, men som då fortfarande var i bruk i pengagenererande industriprocesser. Det var inget framtidsområde, inga nya gick in där, men varför skulle den otroligt vitale och kunnige mannen inte arbeta vidare? Han behövdes och hans arbete var efterfrågat och "bar sig"!

Det är väl inte alla äldre och yngre som har det som krävs för det jag funderar på, det krävs både driv och osedvanliga mått av social kompetens och ödmjukhet. Men tänk om man kunde hitta formerna där äldre med specialkunskaper kunde driva företag med yngre. Företag där de äldre kunde sätta sina specifika kunskaper i arbete, samtidigt som de var mentorer för unga människor som ska hantera systemen i framtiden. Unga som besitter större kunskaper på vissa områden, men saknar den långa praktiska erfarenhet som finns hos den som varit med om flera "tekniksprång" och känner till äldre teknik som ofta delvis finns kvar. Det finns också yngre som kanske behöver lära sig saker på annat sätt än vad högskolan kan erbjuda. Kanske livsnödvändiga saker som högskolan inte intresserar sig för.

Det kanske bara är en dröm, men jag tänker behålla den ett tag. Den kan komma till användning inom flera områden.

Tänk bara när Sveriges vatten- och avloppsystem ska börja bytas ut i stor skala. Där ligger gigantiska utmaningar och kostnader. De som ska utföra jobbet kunde ha nytta av vitala seniormentorer och konsulter som kanske en gång som unga noviser var med och byggde systemen.

När man ser gamla museielok med snöplog väckas ur törnrosasömnen för att rädda dagens tågtrafik anar man att kunskap om gammal teknik kan behövas inom flera områden. Välkommen seniorföretagare och seniorkonsulter!

Hårdvara

Av , , 4 kommentarer 4

Det beräknas att 50 000 industrijobb försvann permanent när vi drabbades av finanskrisen, den där som inte alla minns. Under valrörelsen var den i många minnen puts väck, trots att den skakade samhällsbygget alldeles nyss.

65 000 försvann egentligen, 5 000 ska ha kommit tillbaka och 10 000 väntas tillbaka nästa år. En del industrier var kanske inte konkurrensdugliga och skulle ha försvunnit hur som helst, men totalt sett är utvecklingen inte bra alls.

På tal om industri. I Tyskland har man som här tänkt att tillverkningen kanske flyttar ut, men utvecklingen ska stanna. Nu visar det sig att det utbildas för få ingenjörer. Bortåt en halv miljon inom bilindustrin där pensioneras inom det närmaste decenniet. Det utbildas inte alls lika många. Samtidigt som ottomotorn ska ersättas i allt större grad och nya system behöver utvecklas.

Ointressant, det här med ingenjörer och industri? Kanske är det det för många. Däremot är pengarna som bildas via industrins utveckling och produktion, och det som kan köpas och drivas för dem, väldigt intressanta saker för de flesta.

Det är viktigt att grundskolan, gymnasiet och högskolan fungerar. Det är viktigt att elever stimuleras att gå tekniska utbildningar. Det är rätt mycket som hänger på det. Både vad gäller ny och "gammal" produktion och reinvesteringar som måste göras i vårt samhälle. I allt från vatten och avlopp till vatten- och kärnkraftverk.