Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: ingenjörer

Nya jobb och gamla

Av , , 6 kommentarer 8


Igår läste jag en artikel i The Economist som var rätt omtumlande. Den handlade om vad den tekniska och digitala utvecklingen fört med sig och kommer att föra med sig för arbetsmarknad och samhälle.

Många av dagens yrken fanns inte för ett antal år sen. En del kommer att bli mer sällsynta framöver. Några försvinner, som alltid har skett. Utvecklingen är varken smärtfri, möjlig att stoppa eller ensidigt negativ. Den kommer enligt artikeln och sunda förnuftet att ställa stora krav på politiken. Mer om det en annan gång.

Ett område där det gäller att vara lyhörd och snabbrörlig är utbildningsområdet. Idag har vi arbetskraftsbrist på vissa traditionella områden som definitivt behövs imorgon också. Det fattas kompetent folk p.g.a. att fler pensioneras än utbildas. Men det saknas än fler inom IT-sektorn. Det fattas gärna utbildat och kunnigt folk när en stad som Umeå på rätt kort tid fått 80 nya företag och ett knappt tusental nya arbetstillfällen inom ett område.

Som sagt, det är inte enkelt när saker förändras, men utvecklingen kan inte stoppas och samhällssektorer inte konserveras. Vi får arbeta på att kunna erbjuda utbildning till unga och även till äldre karriärväxlare för det vi ser behövs och växer fram. Än nödvändigare blir det också att vända trenden med ”dropouts” i grundskola och gymnasium. Det blir inte mindre viktigt med utbildning (jobbrealistisk och verklighetsförankrad) framöver. Oavsett vilket område man siktar på. Vi måste också bli mångdubbelt bättre på att nyttja inflyttande kompetens.

Den engelska artikeln som väckte de här tankarna kan vara skakande. Jag länkar inte dit, den blir nog översatt helt eller delvis och reflektionerna går vidare. Men politiker, arbetsförmedlare, SYV:are, utbildare och allmänt intresserade kan leta reda på den.

Närhet, relationer och industri

Av , , 1 kommentar 6

Strax efter midnatt kom det ut en intressant artikel på vk.se om våra framtida industriförutsättningar här i Västerbotten. Den handlar just om det som står i rubriken, fast det kanske är svårt att se några sammanhang i orden.

I Umeåregionen står industrin för 8000 jobb i dagens läge, enligt skribenterna Thor Persson och Jan Bergmark från Västerbottens handelskammare. Betydelsen för individer, samhälle och välfärd är mycket stor. Den stora tillväxten finns i tjänstesektorn, men även stora delar av den är ofta nära knuten till industrin.

Artikeln tar upp att det finns tecken till återindustrialisering på vissa håll i Sverige. Vissa företag som utlokaliserat verksamheten tar hem den igen. Man tar också upp betydelsen av lokala ägare. Vi har sett välmående företag flytta eller lägga ner av orsaker som inte hade lett till nedläggning om huvudkontor och ägare funnits i Västerbotten. Vi behöver många nya lokalt förankrade företag som kan börja utvecklas och växa.

Vi behöver också unga som utbildar sig inom områdena. I vår äger Yrkes-SM för gymnasieelever rum i Umeå. Jag hoppas att det både innan och under det evenemanget blir mycket ljus på de tekniska och praktiska yrkena som vi till så stor del lever på som samhälle. Yrkesutbildning för den alltmer högteknologiska industrin erbjuder bättre jobbmöjligheter än många andra vägar och relativt sett bättre arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och lön än förr. Det är viktigt att anhöriga, lärare och SYV:ar inte glömmer tekniska och praktiska utbildningar och yrken när man talar framtid med sina unga.

Det är också viktigt att företagen själva fattar att det gäller att hålla sig framme och visa upp sig om man har tänkt ha bra arbetskraft i morgon. I Sverige har man av hävd varit van att arbetskraften kommer farande rätt färdigutbildad. I länder som Tyskland (med hög status för hantverks- och industriarbetare) står företagen för den stora utbildningsinsatsen när det gäller de flesta tekniska och praktiska yrken. Här blir det kanske inte riktigt så, men förmodligen kommer vi att få se mer av yrkeshögskoleutbildningar för vuxna där företagen är med och formar och styr högaktuella och jobbsäkra utbildningar.

Men nu kom jag in på en annan sak. Läs artikeln!

 

För båda ändar av arbetslivet

Av , , 7 kommentarer 7

Jag tycker dagens VK-artikel om seniorföretag var mycket intressant.

Det är oroande att nästan 40 % av vår samlade arbetskraft kommer att pensioneras inom 15 år. Jag tänker främst på en del teknikområden där tillväxten är liten eller nästan obefintlig.

Många av dem som är på väg ut inom de områden jag tänker på har fördelen av att ha  gått "den långa vägen". Man har lärt av egna och andras misstag och vet mycket om vad som i praktiken fungerar och inte. Inom flera områden är det en väldig tillgång.

Jag har nyss försökt knuffa en nyligen pensionerad person med efterfrågade fack- och specialkunskaper i riktning mot ett eget företag. Den personen skulle kunna göra mycket nytta för flera organisationer. Genom att rakt av tillämpa sina specifika kunskaper och dessutom som konsult och mentor för att kunskaperna skulle kunna gå vidare.

Här kommer vi in på något.

Gärna seniorföretag och dessutom många! Jag tror jag har skrivit om en person som för ett antal år sedan var verksam som konsult vid dryga 90. Minns jag rätt hade han specialkunskaper inom en teknik som var på utgående, men som då fortfarande var i bruk i pengagenererande industriprocesser. Det var inget framtidsområde, inga nya gick in där, men varför skulle den otroligt vitale och kunnige mannen inte arbeta vidare? Han behövdes och hans arbete var efterfrågat och "bar sig"!

Det är väl inte alla äldre och yngre som har det som krävs för det jag funderar på, det krävs både driv och osedvanliga mått av social kompetens och ödmjukhet. Men tänk om man kunde hitta formerna där äldre med specialkunskaper kunde driva företag med yngre. Företag där de äldre kunde sätta sina specifika kunskaper i arbete, samtidigt som de var mentorer för unga människor som ska hantera systemen i framtiden. Unga som besitter större kunskaper på vissa områden, men saknar den långa praktiska erfarenhet som finns hos den som varit med om flera "tekniksprång" och känner till äldre teknik som ofta delvis finns kvar. Det finns också yngre som kanske behöver lära sig saker på annat sätt än vad högskolan kan erbjuda. Kanske livsnödvändiga saker som högskolan inte intresserar sig för.

Det kanske bara är en dröm, men jag tänker behålla den ett tag. Den kan komma till användning inom flera områden.

Tänk bara när Sveriges vatten- och avloppsystem ska börja bytas ut i stor skala. Där ligger gigantiska utmaningar och kostnader. De som ska utföra jobbet kunde ha nytta av vitala seniormentorer och konsulter som kanske en gång som unga noviser var med och byggde systemen.

När man ser gamla museielok med snöplog väckas ur törnrosasömnen för att rädda dagens tågtrafik anar man att kunskap om gammal teknik kan behövas inom flera områden. Välkommen seniorföretagare och seniorkonsulter!

Hårdvara

Av , , 4 kommentarer 4

Det beräknas att 50 000 industrijobb försvann permanent när vi drabbades av finanskrisen, den där som inte alla minns. Under valrörelsen var den i många minnen puts väck, trots att den skakade samhällsbygget alldeles nyss.

65 000 försvann egentligen, 5 000 ska ha kommit tillbaka och 10 000 väntas tillbaka nästa år. En del industrier var kanske inte konkurrensdugliga och skulle ha försvunnit hur som helst, men totalt sett är utvecklingen inte bra alls.

På tal om industri. I Tyskland har man som här tänkt att tillverkningen kanske flyttar ut, men utvecklingen ska stanna. Nu visar det sig att det utbildas för få ingenjörer. Bortåt en halv miljon inom bilindustrin där pensioneras inom det närmaste decenniet. Det utbildas inte alls lika många. Samtidigt som ottomotorn ska ersättas i allt större grad och nya system behöver utvecklas.

Ointressant, det här med ingenjörer och industri? Kanske är det det för många. Däremot är pengarna som bildas via industrins utveckling och produktion, och det som kan köpas och drivas för dem, väldigt intressanta saker för de flesta.

Det är viktigt att grundskolan, gymnasiet och högskolan fungerar. Det är viktigt att elever stimuleras att gå tekniska utbildningar. Det är rätt mycket som hänger på det. Både vad gäller ny och "gammal" produktion och reinvesteringar som måste göras i vårt samhälle. I allt från vatten och avlopp till vatten- och kärnkraftverk.