Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: generationsväxling

Att ta hand om unga

Av , , Bli först att kommentera 7


Det kan vara väldigt olika hur det upplevs och fungerar när elever kommer ut på praktik av olika slag.

När det blir riktigt bra kan det vara oerhört mycket värt och ha betydelse långt utanför PRAO-perioden för elevens del. Jag tror nästan jag fick se ett sånt tillfälle idag.

Vore jag företagare eller chef i en offentlig verksamhet, särskilt på en mindre ort, skulle jag ta reda på när högstadiets PRAO var. Jag skulle lägga manken till och försöka åstadkomma att det fanns lämpliga handledare för den aktuella perioden. Om möjligt skulle ingen elev gå tillbaka till skolan utan att ha fått känna att man gjort nytta och utan ett positivt omdöme om arbetsplatsen.

Ingen har råd att vara dryg eller ointresserad. Inte den unge, men inte heller företaget. Absolut inte den offentliga verksamheten. Om världen rullar på ungefär som förr och inga stora katastrofer inträffar blir det svårt att få tag i Utbildad arbetskraft när nuvarande åttor är 22.

Tänk på det.

För båda ändar av arbetslivet

Av , , 7 kommentarer 7

Jag tycker dagens VK-artikel om seniorföretag var mycket intressant.

Det är oroande att nästan 40 % av vår samlade arbetskraft kommer att pensioneras inom 15 år. Jag tänker främst på en del teknikområden där tillväxten är liten eller nästan obefintlig.

Många av dem som är på väg ut inom de områden jag tänker på har fördelen av att ha  gått "den långa vägen". Man har lärt av egna och andras misstag och vet mycket om vad som i praktiken fungerar och inte. Inom flera områden är det en väldig tillgång.

Jag har nyss försökt knuffa en nyligen pensionerad person med efterfrågade fack- och specialkunskaper i riktning mot ett eget företag. Den personen skulle kunna göra mycket nytta för flera organisationer. Genom att rakt av tillämpa sina specifika kunskaper och dessutom som konsult och mentor för att kunskaperna skulle kunna gå vidare.

Här kommer vi in på något.

Gärna seniorföretag och dessutom många! Jag tror jag har skrivit om en person som för ett antal år sedan var verksam som konsult vid dryga 90. Minns jag rätt hade han specialkunskaper inom en teknik som var på utgående, men som då fortfarande var i bruk i pengagenererande industriprocesser. Det var inget framtidsområde, inga nya gick in där, men varför skulle den otroligt vitale och kunnige mannen inte arbeta vidare? Han behövdes och hans arbete var efterfrågat och "bar sig"!

Det är väl inte alla äldre och yngre som har det som krävs för det jag funderar på, det krävs både driv och osedvanliga mått av social kompetens och ödmjukhet. Men tänk om man kunde hitta formerna där äldre med specialkunskaper kunde driva företag med yngre. Företag där de äldre kunde sätta sina specifika kunskaper i arbete, samtidigt som de var mentorer för unga människor som ska hantera systemen i framtiden. Unga som besitter större kunskaper på vissa områden, men saknar den långa praktiska erfarenhet som finns hos den som varit med om flera "tekniksprång" och känner till äldre teknik som ofta delvis finns kvar. Det finns också yngre som kanske behöver lära sig saker på annat sätt än vad högskolan kan erbjuda. Kanske livsnödvändiga saker som högskolan inte intresserar sig för.

Det kanske bara är en dröm, men jag tänker behålla den ett tag. Den kan komma till användning inom flera områden.

Tänk bara när Sveriges vatten- och avloppsystem ska börja bytas ut i stor skala. Där ligger gigantiska utmaningar och kostnader. De som ska utföra jobbet kunde ha nytta av vitala seniormentorer och konsulter som kanske en gång som unga noviser var med och byggde systemen.

När man ser gamla museielok med snöplog väckas ur törnrosasömnen för att rädda dagens tågtrafik anar man att kunskap om gammal teknik kan behövas inom flera områden. Välkommen seniorföretagare och seniorkonsulter!

Tjuvläs ett brev jag fått…

Av , , 2 kommentarer 2

Jag, eller Mariaskolan, fick ett spännande brev härom dagen. Jag hade nästan lite svårt att ta in budskapet, fast jag känner till prognoserna.

Brevet är från Arbetsförmedlingens Generaldirektör, Angeles Bermudez-Svankvist. Tjuvläs det gärna. Jag tror inte hon misstycker.

 

Hej, jag söker chefer som tänker överleva högkonjunkturen…

Allt fler börjar se ljuset i tunneln. Allt fler skymtar början på nästa högkonjunktur. För egen del känner jag oro. Sverige riskerar helt enkelt att halka efter i uppgången. Därför skriver jag till dig.

Problemet är att historiens största pensionsavgång har börjat. Att de stora barnkullarna från efterkrigstiden just nu går in i pensionsåldern. Om drygt tre år kommer en halv miljon människor att ha uppnått pensionsåldern, och då är det förmodligen högkonjunktur. Orderblocken fylls samtidigt som allt färre kan göra jobbet.

Många av de som lämnar arbetsmarknaden har mer kompetens än de som kommer. Det kommer att ta tid att lämna över stafettpinnen. Just nu riskerar företag nedläggning – för att deras nyckelpersoner inte fått in sina efterträdare i tid.

Därför är det bråttom. Så bråtton att vi måste hjälpas åt. Om din arbetsplats tar i generationsväxlingen nu så hjälper vi er att klara det. 

Praktik är till exempel ett bra sätt att testa och lära upp nya medarbetare. Har ni anställda som snart ska sluta kan vi i vissa fall betala upp till halva lönen för deras efterträdare under övelämningen.

På vår hemsida stafetten.nu får du veta mer om problemet – men framförallt hur du kan lösa det. Du kan också ringa oss på xxxx – xxxxxx. Vi håller öppet både kvällar och helger.

Om ett par år väntar kompetensbrist och huggsexa om arbetskraften. Då blir det svårjobbat för oss båda.Därför hoppas jag att vi tillsammans kan klara din försörjning av arbetskraft redan nu.Och på så vis förbättrar dina chanser att ta vara på högkonjunkturen. Nu tar vi Sverige in i framtiden!

Med vänlig hälsning

Angeles Bermudez-Svankvist.


Här skriver hon om en halv miljon pensionerade på drygt tre år. På sex år säger prognoserna 800 00. Om mänskliga prognoser håller.

Man får en del tankar. Bl.a. hoppas att unga människor passar på att skaffa rätt utbildningar. Det behövs få programledare och dansare, men rätt många tjänstemän, hantverkare och andra. Bara i statlig tjänst ska över 130 000 statsanställda ersättas på rätt få år.