Anmälningssituationen Nilsberth, Juridiska nämnden och Knudsen

Jag hade tänkt skriva ett sedvanligt inlägg om matcherna som varit, men fastnade ärligt talat i min nyfikenhet att titta lite närmare på Juridiska Nämndens beslut och vilka regler de har att förhålla sig till. Jag hoppas att ni håller till godo, jag ägnar detta inlägg åt anmälningssituationen som inträffade nere i Uppsala senast.

 

Anmälningssituationen

Jag har läst en del resonemang fram och tillbaka om det som inträffade mellan Johan Eriksson och Robin Nilsberth. Framför allt hårda ord mot Storvretas Nilsberth i förhållande till Juridiska Nämndens (JN) beslut att fria honom för det inträffade.

Min tanke här är att försöka reda ut lite vad JN bör titta på vid bedömningen utifrån vad Riksidrottsförbundets stadgar (RFS) föreskriver och tidigare praxis (föregående beslut från JN). Ni får dock ta detta med en nypa salt, det är en hobbyanalys blandat med lite tyckande.

 

Den aktuella bestämmelsens lydelse

Först och främst är det viktigt att titta närmare på förutsättningarna enligt stadgarna för att stänga av spelaren. Av 14:2 p. 8 RFS framgår följande:

den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat någon,”

… kan ådömas bestraffning (exempelvis avstängning).

Okej, så vad innebär detta nu då? Jo, det innebär att vi har en slags utgångspunkt, det vill säga, vissa begrepp som behöver närmare definieras för att vi ska veta VAD som krävs för att stänga av en spelare. Som jag även kommer att komma till ställer de även vissa krav på HUR spelaren agerat, inte enbart vad som inträffat.

 

Utöva våld

I fallet Nilsberth är det främst en fråga om det uppfyller kraven för att anses vara utövande av våld. Vad innebär det att ”utöva våld”? Det framgår inte närmare begreppsdefinitioner i RFS, men vi får förutsätta att det innefattar någon form av våldsam handling mot exempelvis en annan spelare. På samma sätt är försökt utöva våld en handling där det tydligt framgår att spelaren försökt utöva en våldsam handling mot exempelvis en annan spelare.

Härnäst bör vi även fundera över frågan om det krävs uppsåt för att utöva våld. Vid ett försök till våld är det enligt min bedömning en självklar förutsättning, men det är inte lika uppenbart vid bedömningen av rekvisitet att utöva våld.

Som jag nämnde framgår det ingen närmare definition i stadgarna, men det framgår dock även av stadgarna att Riksidrottsförbundet enligt 2:7 RFS får utfärda föreskrifter, anvisningar och vägledningar avseende tillämpningen av stadgarna.

Med anledning av det sistnämnda har jag lämnat meddelande till Riksidrottsförbundet för att fråga upp om sådana finns kring definitionerna av begreppen i 14:2 p. 8 RFS, men har dessvärre inte fått ett svar ännu.

 

Tidigare beslut

I brist på annat får svaret därför i stället letas i tidigare beslut från JN. Det är även en viktig källa till svar, även om en vägledning eller dylikt finns.

Av både Johan Erikssons och Robin Nilsberths beslut från JN framgår det enligt mig tydligt att JN bedömt att det förutsätts uppsåt för att en spelare ska ha begått en sådan gärning som kan bestraffas enligt 14:2 p. 8 RFS.

Alltså, med andra ord, om den anmälde inte haft för avsikt att utöva våld mot motspelaren kan denne inte stängas av.

Jag har läst ett antal tidigare beslut från JN. I de flesta fall har jag läst JN:s skäl (motiveringar) direkt i besluten, men eftersom vissa länkar inte fungerar längre har jag gällande vissa bedömningar blivit tvungen att läsa citerade stycken vilket medför en viss risk att de är lösryckta ur ett sammanhang. Som sagt, håll nypan med salt nära till hands.

I alla beslut jag läst, vare sig de avser frianden, eller fällanden, har frågan om uppsåt tagits upp. Även om definitionen i RFS därmed inte är solklar kring frågan om uppsåt förutsätts, har JN i vart fall till synes varit konsekventa vid bedömningen av huruvida det förutsätts uppsåt för att vara fråga om att utöva våld (mot bakgrund av de beslut jag läst, jag har förstås inte läst alla.. :)).

 

Oaktsamhet? Vårdslöshet?

Det innebär sålunda att en spelare i regel inte kan fällas om denne av oaktsamhet eller vårdslöshet orsakat skada på en annan spelare (genom oaktsamt våld), men saknat uppsåt för att utöva våldet mot motspelaren. Denne har alltså inte gjort handlingen medvetet för att göra illa motspelaren.

Jag ska inte föra några teoretiska djupare resonemang kring uppsåt och eventuell vårdslöshet. Jag håller det förenklat.

Det förs dock resonemang i tidigare beslut kring huruvida den anmälde gör rörelser för att minska effekten av det som är på väg att inträffa, eller ej. Jag tolkar det så att om den anmälde i situationen anses ha kunnat förhindra eller i vart fall minska effekterna av det som sedan inträffade, men valde att inte göra det, kan det tala för att personen haft visst uppsåt att utöva våld mot motspelaren, men att gärningen inte anses överlagd (planerad).

Varför är det viktigt? Jo, därför att det kan påverka graden av det straff som tillmäts den anmälde om denne i slutändan anses bedöms skyldig till förseelsen.

 

Min bedömning

Jag är knappast bäst lämpad att bedöma situationen, ärligt talat, men jag kan i vart fall nämna mina tankar här.

När jag såg situationen såg det väldigt illa ut. Nilsberth kommer in i situationen på ett sätt som gör att Bodén får hans överkropp i eller mot ansiktet och Bodén golvades hårt. Nilsberth är stor och Bodén ganska kortväxt och Nilsberth kommer in med viss fart.

Jag tror dock inte att Nilsberth på något sätt gjorde detta avsiktligt, det är i vart fall inte tydligt av situationen att så är fallet och på så vis är det ytterst tveksamt om uppsåt verkligen förelegat. Precis som JN konstaterade är det i vart fall svårt att styrka uppsåt och i brist på uppsåt ska därmed Nilsberth frias.

Jag upplever dock att det är märkligt att JN utifrån videosekvenserna samtidigt kan dra slutsatsen att Nilsberth huvudsakligen riktar träffen mot Bodéns bröstparti, inte huvudet. Jag själv upplever att bilderna är otydliga, men kanske har de haft tillgång till bättre videomaterial än de repriser jag sett..? Annars är det märkligt att de över huvud taget nämner detta som ett slags förmildrande omständigheter. JN bör inte spekulera.

I UNT (Uppsala Nya Tidning) beskrevs bland annat en intervju med Alexander Bodén efter matchen där han berättade att han träffades rakt i skallen och att han inte hann uppfatta situationen före han låg i golvet.

I samma artikel beskrev Nilsberth att han försökte gå in med bröstet när han träffade Bodén. Hans uppfattning är att han gick in på ett schysst sätt.

Jag antar att Nilsberth var sanningsenlig, jag tror som sagt inte att han uppsåtligen gick in för att göra illa Bodén, även om handlingen såg oaktsam ut, men det är dock ett märkligt tillägg som görs i intervjun. Han säger nämligen enligt artikeln att han känner Bodén privat, men att det i slutspel inte finns några vänner.

Jag tror dock inte att det sistnämnda ska tolkas på så sätt att han avsiktligen siktade mot Bodéns huvud, utan att han syftade på att känslorna lätt svämmar över i efterhand.

 

Knudens kritik mot JN hit och dit

Slutligen vill jag tillägga kort något om det här med att Kim Knudsen (Storvretas sportchef) går ut i media och sågar JN till höger och vänster, men endast när det är fråga om att föreningens egna spelare blir avstängd. Däremot när den egna spelaren frias får JN motta hyllningar och höra hur de fattat ett helt korrekt beslut.

Ärligt talat, håll dina tankar för dig själv och låt JN göra sitt jobb. Du är partisk på ett sätt som skuggar ditt omdöme.

Det är förståeligt lätt att bli partisk, jag är offer för detta som alla andra emellanåt, men det ser bara oprofessionellt ut att som sportchef göra den här typen av uttalanden. Så JN gör bara sitt jobb när de friar Storvretas spelare? Dumheter..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.