Bör abonnemanget till SSL-play inkludera SSL-dam?

Jag har följt två intressanta diskussioner på twitter nyligen som jag tänkte skriva några rader om i två inlägg. Den första frågan rör huruvida SSL-plays abonnemang även bör omfatta damerna, vilket jag tänkte ägna detta inlägg åt.

Först vill jag dock kortfattat nämna lite bakgrund jag finner relevant för förståelsen av frågan.

 

Kort bakgrund

När satsningen på SSL-play tog fart ordentligt inför föregående säsong medförde det delvis att alla herrmatcher i SSL skulle sändas och att kvaliteten av dessa sändningar skulle höjas. Med det sistnämnda menades bland annat att både ljud och bild skulle bli konsekvent bättre och att neutrala kommentatorer skulle kommentera samtliga matcher.

Det finns visserligen fortfarande en hel del utvecklingspotential, men nya SSL-play innebar definitivt ett rejält upplyft för SSL-sändningarna på herrsidan. Produkten är nu så pass bra att jag inte längre kastar mig över chansen att se matcher på TV4play/CMORE så fort den erbjuds bara för en chans att få se en okej sändning – nu är det snarare en fråga om att betala lite extra för att få se en match med riktigt skickliga kommentatorer och experter, vilket CMORE har.

 

Ett abonnemang to rule them all?

Vad jag förstått är den förklaring som ges till att damernas matcher inte ingår i abonnemanget för SSL-play att tittarsiffrorna på damsidan är för låga.

Ett antagande får här göras att det är fråga om för låga tittarsiffror för att det ska anses vara lukrativt, eller i vart fall ekonomiskt försvarbart att damernas matcher ska ingå.

Dessvärre, som jag ser det, innebär den nuvarande situationen knappast att damerna fått bättre förutsättningar för att göra något åt detta. Snarare tvärtom. Jag ska utveckla resonemanget något.

I nuläget finns möjligheten för den som vill följa herrarnas SSL att göra detta för en rimlig månadskostnad som innebär att alla matcherna sänds och är tillgängliga, samt att de också håller en viss kvalitet. SSL-play har nämligen medfört en kraftig kvalitetsökning av produkten jämfört med det minst sagt spretiga utbudet som erbjöds tidigare där kvaliteten var allt från från fantastiskt till uruselt.

Den som däremot vill följa damernas SSL får antingen betala relativt höga engångskostnader per match för att bevittna matcher av nämnda varierande kvalitet. Värre än detta är det faktum att inte alla matcher sänds. Möjligheten att följa damernas bortamatcher är helt enkelt beroende av huruvida den enskilda föreningen väljer att sända matcherna.

Vi tänker oss vidare att det finns olika typer av innebandyentusiaster vilka följer olika delar av innebandyn via streamingtjänster såsom SSL-play. En del av dessa är endast intresserade av herrinnebandy (grupp 1), medan andra endast är intresserade av daminnebandy (grupp 2). Därutöver finns det även personer som är intresserade av både dam- och herrinnebandy (grupp 3). Självklart finns det fler grupper som exempelvis personer som potentiellt skulle vara intresserade av innebandy, men som inte tittar på innebandy, etc. men, de går jag inte in på.

Med antagandet att den grupp potentiella tittare jag valt att kalla grupp 3 troligen prenumererar på SSL-play finns en relativt stor risk att frågan om dessa tittare även kommer välja att titta på daminnebandyn blir både en kostnadsfråga, eftersom det kostar extra för varje match utöver det abonnemang denne redan betalar för, samt även en kvalitetsfråga. Jag tror nämligen att risken är stor att de båda produkterna jämförs med varandra och att konsumenterna ställer sig frågan – är produkten värd 69-89 kronor om sändningarna är av varierande kvalitet utan några faktiska garantier?

Nämnda förutsättningar försvårar även rimligen chanserna för att potentiella tittare i grupp 1 ska börja intressera sig för daminnebandy om den är mindre tillgänglig än den innebandy som redan erbjuds den egna huvudsakliga efterfrågan i tittargruppen. Varför betala extra för en produkt som kostar mer och där kvaliteten på sändningarna är sämre – och i vissa fall inte alls erbjuds?

Sammantaget tror jag att den situationen som finns tillgänglig idag faktiskt försvårar för dam-SSL att locka fler tittare. Det blir en hårdare konkurrens där jag tror att innebandyintresserade tittare från damsidan lockas över till herssidan av det enkla skälet att det är båda billigare och mer tillgängligt än produkten på damsidan.

 

Är det dags för en medveten satsning?

Om det är en fråga om tittarsiffror är frågan om det inte är läge att göra en medveten satsning för att inkludera damernas matcher inom abonnemanget för SSL-play för att ge de båda svenska superligorna samma möjligheter och förutsättningar för att locka tittare.

Sänd alla damernas matcher, höj kvaliteten av sändningarna och inkludera damernas SSL i abonnemanget hos SSL-play. Om damernas matcher görs lika tillgängliga och professionellt gjorda som matcherna på herrsidan och till samma kostnad, misstänker jag att tittarsiffrorna på damsidan även skulle öka vilket är både bra för innebandyn överlag och ger bättre ekonomiska möjligheter för damerna på sikt.

Jag upplever inte sällan att de sämre förutsättningarna för damerna nästan lite lättvindigt bortförklaras med att publikstödet saknas, de ekonomiska förutsättningarna är för dåliga etc. Det är dock viktigt att ha i åtanke att vi skapar dessa förutsättningar och även kan påverka dem i stor utsträckning.

För att locka publik och tittare krävs en medveten satsning för att göra produkten intressant för konsumenterna. Det handlar om hur produkten paketeras och marknadsförs. Det handlar om hur det pratas om produkten, hur den säljs in.

Där tror jag att det finns mycket kvar att göra och ett första steg är att inkludera damernas matcher i abonnemanget för SSL-play.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.