Etikett: allemansrätten

Avundsjuka och ogina rasister

Av , , Bli först att kommentera 9

har på senare år börjat fälla ned sina vägbommar när det stundar bärplockartid. Ja, så hade man kunnat skriva för ett par årtionden sedan. Men år 2013 gör ingen det för i dessa tider av privatiseringar kan detta ske inför öppen ridå utan att någon på allvar protesterar och inser vad som håller på att hända. I den tid jag refererar till gjorde man nämligen tvärtom, när vårförfallet upphört brukade de skogsägare som var rädda om sina skogsbilvägar fälla upp bommarna och därmed göra skogen tillgänglig för allmänheten. Man kan därför fråga sig varför det nu blivit så viktigt att ha bommarna nedfällda just när bärsäsongen startar. För egen del kan jag tyvärr inte komma på något annat än att skogsägarkollektivet dragits med i den rådande tidsandan. Efter valet 2006 har privatiseringen av samhällets funktioner och ett accepterande av den öppna rasismen via SD gjort att de anser sig ha exklusiv rätt att vistas i ”sin egen” skog. Ropen skallar på försämringar av Allemansrätten – änsålänge mest i marginalen – i de intressepublikationer markägarna får i sina brevlådor. Det mesta av detta sker i akt och mening att hålla utlänningarna borta från våra bärmarker.

rasistbom_P1000457
Min egen uppfattning är att eftersom jag har den stora förmånen att använda en del av Moder Sveas omfångsrika barm för egen vinnings skull genom avverkningar och annan verksamhet bör jag även vara tillräckligt storsint för att åtminstone låta andra människor vandra fritt och plocka bär på ”min” mark. Jag har den ändå bara till låns och kan inte ta den med mig i graven. Dessutom har jag ingen lust att bli ihopkopplad med den samling egoistiska idioter som brukar våld på vår unika och månghundraåriga tradition att fritt få vistas i naturen.
Gonatt!

Köpt – och betalt för!

Av , , Bli först att kommentera 7

Bought – and paid for! lyder ett bekant slagord i det engelska språket. Och visst är det OK att den som betalar för något även ska ha förfoganderätten till sin egendom. Men – sedan valet 2006 har äganderätten i Sverige stärkts på ett oroväckande sätt. Samtidigt kan det se det ut som en tanke att skatterna sänkts. Den skiktning av samhället i rika och fattiga som detta medfört har fått oanade konsekvenser. Ett exempel är bfr Irrblossets hävdande av sitt terrirorium på Tomtebo. En annan är kravet på att allemansrätten ska inskränkas till förmån för markägarna. Ett tredje är försöken att utrota kungsörnen till förmån för bl.a. jägare och boskapsägare.
Så varför inte även differentiera förfoganderätten till allt som finansieras av skattemedel? Hur svårt kan det vara att lägga in varje medborgares skatteinbetalning i ett Medborgarkort? Kortläsare vid in- och utfart till E4-an och andra statliga vägar, avgift för tillträde till mark ägd av kommuner och stat (Sveaskog) osv. Installation av läsare är en engångskostnad som kan avräknas när man löser ut kortet. Nolltaxerare göre sig dock icke besvär… Systemet skulle därmed vara en pedagogisk milsten i framtidens nyliberala Sverige. Vi skulle nämligen tvingas att omsorgsfullt planera hela vår tillvaro med allt vad det innebär. Man vill ju inte att ens eventuella ambulansfärd slutar vid E4-rondellen på Rövika för att man har räknat fel och det är slut på kortet. 😉
Gomorron!

Allemansrätt vs rasism

Av , , Bli först att kommentera 3

Såg just en mycket aggressiv skogsägare i Nyhetsmorgon. Han vill ha långtgående inskränkningar i Allemansrätten och ansåg på fullt allvar att Moder Natur nu ska avgiftsbeläggas – av de som har papper på att de har äger den. Tidigare på morgonen hade jag läst Thomas Tidholms och Viktor Säfves debattinlägg i dagens VK där de omsorgsfullt smular sönder argumenten för de giriga "ägarna" av mark och vatten. I ett stycke hänvisas t.ex. till bakgrunden för sitt argumenterande.
"Allemansrätten, påstår man nu, är ett sentida, närmast socialistiskt påhitt. Men långt dessförinnan, innan landets skogar skiftades ut till enskilda bönder i slutet av 1800-talet fanns allmänningar runt byarna, resten av skogen var kronans. Det har aldrig i historisk tid varit förbjudet att röra sig där och leva på blåbär. Ägandet är det nya."
Så varför denna hysteri kring att folk hundra år senare tar vara på skogens bär? Jo, förklaringen är enkel, tidigare när enbart vita svenskar plockade bär i skogarna var det ingen som kom på idén att avgiftsbelägga folks vistelse i bärskogen. Nu när människor med annan nationalitet och framförallt annorlunda utseende tar tillvara skogens bär ska de minsann betala för det! Den i andra sammanhang ombesjungna globaliseringen – främst när det gäller landsbygdens ofta anlitade bidragsgenerator EU – har i det här fallet hamnat på undantag till förmån för ren och skär rasism.
Gomorron!