Etikett: E4

Fulaste byn?

Av , , 6 kommentarer 1

Det finns fortfarande byar i Västerbottens kustområden som är vackra. Men landskapet mellan byarna är ofta massakrerad av skogsbruket och består mestadels av kalhyggen som harvats till lerig skogsodlingsmark. Byarna är hel- eller halvtomma men åkrarna har ännu inte vuxit igen och ibland kan man få se både rådjur, hjortar och älgar beta på de öppna ytorna. En av dessa småbyar (som jag ofta cyklade förbi när jag var i skolåldern och som då var blomstrande och vacker) står dock ut med besked och det är Vadet mellan Hörnefors och Norrbyn. Byn är numera så anskrämligt ful att man överhuvudtaget helst undviker att passera den. Trots att jag av vissa skäl har anledning att ta denna omväg när jag ska åka från Nordmaling till Hörnefors överväger jag ibland att E4an bara för att slippa se eländet.
Gomorron!

Köpt – och betalt för!

Av , , Bli först att kommentera 7

Bought – and paid for! lyder ett bekant slagord i det engelska språket. Och visst är det OK att den som betalar för något även ska ha förfoganderätten till sin egendom. Men – sedan valet 2006 har äganderätten i Sverige stärkts på ett oroväckande sätt. Samtidigt kan det se det ut som en tanke att skatterna sänkts. Den skiktning av samhället i rika och fattiga som detta medfört har fått oanade konsekvenser. Ett exempel är bfr Irrblossets hävdande av sitt terrirorium på Tomtebo. En annan är kravet på att allemansrätten ska inskränkas till förmån för markägarna. Ett tredje är försöken att utrota kungsörnen till förmån för bl.a. jägare och boskapsägare.
Så varför inte även differentiera förfoganderätten till allt som finansieras av skattemedel? Hur svårt kan det vara att lägga in varje medborgares skatteinbetalning i ett Medborgarkort? Kortläsare vid in- och utfart till E4-an och andra statliga vägar, avgift för tillträde till mark ägd av kommuner och stat (Sveaskog) osv. Installation av läsare är en engångskostnad som kan avräknas när man löser ut kortet. Nolltaxerare göre sig dock icke besvär… Systemet skulle därmed vara en pedagogisk milsten i framtidens nyliberala Sverige. Vi skulle nämligen tvingas att omsorgsfullt planera hela vår tillvaro med allt vad det innebär. Man vill ju inte att ens eventuella ambulansfärd slutar vid E4-rondellen på Rövika för att man har räknat fel och det är slut på kortet. 😉
Gomorron!

”Det blir bättre sen”

Av , , Bli först att kommentera 2

säger Norrtågs affärsutvecklingschef Lena G Olsson i dagens tidning. Vem tror hon att hon lurar? Det är inte i första hand förseningar det gäller, problemet är att det ofta in går några tåg överhuvudtaget. Man frågar sig varför Norrtåg (eller vem/vad det nu är) gav sig på att försöka uppfinna en ofelbar mänsklig hjärna (signalsystemet ERTM) istället för att trimma det analoga signalsystem som prövats i över ett århundrade. Har man kostat på närmare 20 miljarder på en järnväg borde funktionen vara viktigare än leklusten. Förresten, hade man använt dessa slantar till att skapa snabba pendlingsmöjligheter söderut från Umeå vore det f-n så mycket smartare att fräscha upp den befintliga E4-an och befolka den med snabbussar. En annan plusfaktor i ett sådant arrangemang är att dagens bussar till skillnad mot tågen är utrustade med internet.