Demokrati eller inte

Demokrati på internet eller i den verkliga värden, som politiker så är uppgiften att peka ut riktningen, ge resurser och befogenheter att utföra de beslut som blivit följden av den utpekade riktningen. Man måste vara tydlig och även få en tydlig uppföljning av de beslut som ges. Att lita på de tjänstemän som finns i organisationen att de jobbar fram riktiga, faktabaserade och Sanna underlag för beslut är naturligt för mej annars måste vi politiker ge tydligare uppdrag men utan att begränsa omfattningen av utredningsarbetet. När frågor kommer till beslutande organ, vi har flera olika beroende på den delegationsordning som finns ska det finnas ett bra underlag som ska förstås av alla, så är det inte alltid och då tar man tillbaka frågan och bearbetar vidare. Om politiken däremot letar efter andra angreppspunkter av de frågor som man har berett så blir det naturligtvis en osäkerhet bland de församlade. Om det då är en politisk taktik eller om man tycker att frågans omfattning blivit bredare så tycker jag att den ska upp till diskussion för att nå konsensus om det är möjligt annars gäller majoritetsbeslut som en minoritet får acceptera som demokratins grunder. Att låta den breda massan få information har en begränsning före eller efter ett taget beslut. Före så är ingen information säkerställd, allt kan komma i ett beslut. Sedan ett beslut finns så kan verksamheterna påbörja arbetet med att se hur man ska lösa den nu uppkomna uppgiften och när man hittat hur man ska genomföra så kan man tydligt informera vad som gäller och när.

2 kommentarer

 1. Leif Terleskog

  Bäste Peter!
  I början av ditt blogginlägg, tolkar jag dig att du på något vis börjat mjukna. Jag tolkar dig som att du kommit underfund med att beslutsunderlaget till ”förändring” i Fredika inte är fullständigt. Kanske har du förstått att de siffror som presenterats kanske inte stämmer, och att det inte någonstans bland tjänstemän eller majoriteten i fullmäktige, räknats på vilket ekonomiskt utfall som blir vid en utflyttning av medborgare. I frågan om ”förändring” i Fredrikadelen, är jag inte heller säker på att du har en majoritet av kommuninnevånarna bakom dig.
  Sedan läser jag att du tycker att det är onödigt att informera innevånarna om era planer.
  Politiker ska fatta beslut, utan att veta hur man genomför dem, och när berörda tjänstemän löst uppgiften kommer informationen till medborgarna.

  Har jag då förstått din blogg rätt?

  I så fall är demokratin helt satt ur spel. Medborgarna får ingen möjlighet att påverka besluten via sina valda politiker.

 2. Peter Lindström

  Hejsan Leif
  Alla underlag, alla beslut måste tåla att granskas och det ska göras också. Dina tolkningar att jag : citat ”kommit underfund med” olika saker beror nog på att jag hela tiden är beredd att granska, ta upp diskussion och när nya omständigheter som påverkar sakfrågan lyfta den till diskussion är vad man kallar öppen för ett livslångt lärande för jag vet att ingen enskild sitter på en total lösning utan det är alltid bäst om berörda parter kan diskutera framtid och lösningar.
  Att i alla situationer ha mandat för beslut är att man kan presentera en helhetslösning som majoriteten ställer upp på men vissa delar av den sammantagna beslutsfloran kanske inte alla ställer upp utan det innebär som i ekonomi att balansera slutsumman.
  Jag anser att information är bland det viktigaste och även svåraste vi har att göra med och jag informerar därför hellre en gång för mycket med risk för att upplevas som tjatig – men man måste ha fakta som stämmer för att informera, i politiken så ska beslut fattas innan man kan informera. Man kan visserligen tala om vad man vill göra men då är det inte säkert att slutprodukten blir som informationen påvisade och det blir ofta fel och misstolkanden utifrån detta perspektiv. Tjänstemännen som har sakkunskaperna och är politkernas experter ska leverera opartiskt faktaunderlag så politkerna kan ta bra beslut och sedan får samma eller andra tjänstemän ett beslut som många gånger ser annorlunda ut än förslaget att arbeta utifrån och sedan leverera en uppföljning till politiken.

  Så jag tycker du förstått en del fel men ett steg är att komma på de möten som politiken inbjuder till och gör din röst hörd

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.