Bokslut 2012

Kommunal Ekonomi  är inte en enkel match att i en stor och trögstyrd organisation jfr supertanker i en smal kanal försöka manövrera och styra i annan riktning är inte lätt. Vi håller på att se en skymt av resultatet för 2012 och det är skrämmande siffror.

Klarar man inte av de som man förutsatt så ligger man fel vid ingång av nästa budgetår och har då större kostnader än beräknat och ligger då fel i nuvarande budget.

Detta låter tråkigt men är den verklighet vi har att rätta oss efter när vi nu ska aktivt påbörja budgetarbetet för 2014, den plan som lagts måste då ses över och revideras. Man måste inarbeta tidigare underskott under kommande år.

Det är lagt många timmar, dagar på att först fösöka göra rätt när man tittar framåt. Många tankar, ideer och olika infallsvinklar som ska genomgå en prövning både i politiken och i tjänsteorganisationen med ekonomer, jurister i vissa fall och andra tjänstemän. Kontinuerlig uppföljning löpande under tid med rapporter av olika dignitet och vid avvikelser – justeringar av verksamheter om det är möjligt annars så kommer justeringen på sista raden dvs sämre resultat än beräknat. 

Allt går inte att förutse. Det kan tillkomma , för en liten kommun nästan oöverstigliga kostnader för enstaka insatser eller andra lagbundna åtgärder som man måste utföra. slutnotor för olika objekt eller verksamheter kan bli högre än beräknat, semesterskulder, pensionsåtaganden ja listan kan göras lång. Att för en kommun öka intäktssidan är en trög åtgärd, taxor och avgifter styrs av beslut och lagar och skatteintäkter och utjämningsbidrag  är med viss justering förutsägbara långt i förväg. Har man då lagt målsnöret för budget tajt så blir resultatet inte roligt att visa upp. Arbetsgången inför kommande år blir också svårare. Det krävs att alla politiker tar ansvar över en helhet i verksamheten och drar åt samma håll. Dom diskussioner som förts inför kommande budgetarbete ger mej en förhoppning om att vi har en samsyn inom politiken att blicka mot en horisont lite längre bort och att prioritera rätt för att kunna utveckla kommunen i rätt riktning.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.