För Åsele

Att ta en utsträckt hand för att möjliggöra lösningar är en naturlig arbetsordning. Ska man ta upp diskussioner måste dock parterna vara villiga att tänka till, att kompromissa och anpassa sig till det som man tar fram och kommer överens om. Ingen kan i förväg bestämma hur slutprodukten SKA se ut. Om ena parten har stor styrka eller stora fördelar så måste den också vara väldigt ödmjuk och villig att se problematiken ur den mindre partens förutsättningar och problematik. För att nå resultat måste dock bägge parter vara villiga att göra eftergifter från sina ursprungliga tankar OM man inte kan presentera nya fakta och förutsättningar som helt överseglar det som finns när man startar diskussionen. Som liten inlandskommun är man ofta ”David mot Goliat” och då får vi vara noggranna att ta fram vår bild av de problem vi ser för att nå lösningar. Den här processen med samverkansavtal tog ett år när man bearbetade avsiktsförklaringen som blev ett samverkansavtal med Landstinget. Det har varit många inblandade i olika steg för det där båda parter ser ekonomi på mellan en halv till enochenhalv miljon. Processen med trafikverket ang vår del i rondellbyggandet har tagit flera år och många inblandade som tillfört, dragit bort, förändrat slutprodukten där summan legat i nivå med ca två miljoner för oss ang VA och ca tio till tolv för trafikverket för anläggande av rondellen.
Vår opposition ondgör sig för att man inte i diskussion under tre- fyra veckor om framtiden, där framtiden för oppositionen enbart är att göra eller inte göra förändringar i skolgången i Fredrika till en Årlig kostnad om ca två miljoner. Vi ville prata framtid utan att vara låsta i förväg till lösning och från alla håll ta fram förutsättningar och möjligheter att på lång sikt tydligt peka ut en hållbar och kvalitetssäker framtid för Hela Åsele. När man ville ha det i enfrågepespektiv och ta en sak i taget så var det okej, när man krävde svar i en viss riktning, krävde att det skulle forceras till en enormt kort tid och inte kunde presentera några nya fakta eller någon säkerställd ekonomi så ville man inte från oppositionen fortsätta processen trots att vi har så många frågor som VI vill försöka lösa i samförstånd över partigränser för Åseles bästa. Både nu och väldigt mycket i den framtid som kommer där vi allihop måste vara beredda att förändra och anpassa både det vi gör, hur vi gör det och vilka ambitionsnivåer vi har råd med i våra verksamheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.