Etikett: kilowatt

Kopplingen mellan energi och arbete

Av , , Bli först att kommentera 0

Som jag tjatat om flera gånger på denna blogg så är kopplingen mellan ekonomi och energi stark. Jag tänkte här belysa detta ämnet ännu en gång.

Enligt wikipedia är arbete (i den icke-fysikaliska definitionen)

Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster.

En tjänst är ju såklart arbete, men en vara är en naturresurs som någon utfört en tjänst på, t.ex. grävt fram järnmalm ur en gruva, sågat ner ett träd, eller spikat ihop ett hus. Varor och tjänster kräver alltså båda arbete.

Mekaniskt arbete har SI-enheten Joule, men en kanske vanligare vardaglig benämning är kilowatttimmen, kWh. Även energi har enheten joule, eller om du vill kWh.

Beviset att energi och arbete är starkt ihopkopplade blir då enkelt:

Arbete = kWh = Energi, vilket var det som skulle bevisas.

Den verkliga ekonomin är alltså starkt beroende av energi för att fungera. Att som vissa vill, frikoppla ekonomin från den fysiska verkligheten vore knappast lönt. Visst att man kan få oändlig tillväxt, men till vilken nytta? Att sitta och byta papper med varandra i form av olika obskyra derivat och liknande har ju ingen mening om de inte är förankrade i verkligheten.

För det är väl det man har ett ekonmiskt system till, att fördela varor och tjänster? Och mindre energi till att producera varor och tjänter – arbete – destå mindre kommer ekonomin bli. Detta står tvärt emot det grundläggande antagandet det ekonomiska systemet vilar på – att tillväxten alltid fortsätter.