Etikett: energi

Finanskrisen

Av , , Bli först att kommentera 0

När jag tittar på vetenskapens värld från november 2012 så säger dom att ingen såg finanskrisen komma (jag har säkert tagit upp detta tidigare).

Och det är sant, inga ekonomer såg krisen komma. Tittar man på resurssidan så var det betydligt mer uppenbart att något skulle hända, något som t.ex jeff rubin såg och skrev om i sin bok "the end of growth".

Tillväxten efter IT-bubblan i början av 2000-talet kunde inte fortsätta på grund av främst brist på olja. Vi hade alltså en förväntad tillväxt som energitillgången inte kunde hänga med och leverera till.

För att citera Top Gun: your ego is writing checks your body can’t cash. Alltså, vi förväntade oss saker som vår planet inte kunde leverera. Detta på grund av ekonomers okunninghet inom energi.

Evig tillväxt?

Av , , 4 kommentarer 1

Den tillväxt vi har sett under de senaste 50-200 åren har alla kommit från tillväxt i tillgänglig energi, nettoenergi. Först från kol, och sedan under efterkrigstiden från olja. Våra ekonomer har dock ingen koll på de naturvetenskapliga principerna, och inom den ekonomiska läran tillskrivs denna tillväxt i regel teknikutvecklingen och effektiviseringar.

Då förhållandet mellan energi och ekonomi är 1:1, så kan vi inte ha ständig tillväxt utan tillväxt inom energisektorn. Och nu då peak oil är här, så har den globala tillväxten slutat. Viss regional eller tillfällig tillväxt är dock fortfarande möjlig, men i slutet är det hela ett nollsummespel, där om någon ska växa så är det på någon annans bekostnad.

 

Som bilden ovan visar så är vi nu i ett läge där systemet inte längre klarar av att tillgången på energi sjunker undan under dess fötter. Detta kan vi se överallt; Grekland, USA, PIIGS-länderna, osv.

De naiva ekonomerna har som argument att ekonomisk tillväxt alltid kommer fortsätta eftersom minskade resurser skapar incitament att hitta mera. Att ha ett system som så blint litar på att teknikutvecklingen ska rädda oss, utan att veta hur, är knappast ett bra system.

Nu kan dom dock få rätt i sina önskedrömmar, iochmed energikatalysatorn och kall fusion som jag beskrivit tidigare. Denna skulle med råge lösa alla våra nuvarande och kommande energiproblem och trygga förutsättningarna för tillväxt under väldigt lång tid framöver.

Problemet isåfall är bara att att ekonomerna alldrig lär sig, deras blinda tro på teknikutvecklingen kan fortsätta och okunskapen och girigheten kan fortsätta regera.

Så för den sakens skull så hoppas jag att det nuvarande systemet krashar, och att vi kan få fundera ut ett nytt ekonomiskt system. Då skulle vi möjlighet att realisera de ekonomiska reformer som är nödvändiga för ett både för människa och miljö hållbart system, och inte bara blindt dåna vidare mot oändligheten.

 

 

Kopplingen mellan energi och arbete

Av , , Bli först att kommentera 0

Som jag tjatat om flera gånger på denna blogg så är kopplingen mellan ekonomi och energi stark. Jag tänkte här belysa detta ämnet ännu en gång.

Enligt wikipedia är arbete (i den icke-fysikaliska definitionen)

Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster.

En tjänst är ju såklart arbete, men en vara är en naturresurs som någon utfört en tjänst på, t.ex. grävt fram järnmalm ur en gruva, sågat ner ett träd, eller spikat ihop ett hus. Varor och tjänster kräver alltså båda arbete.

Mekaniskt arbete har SI-enheten Joule, men en kanske vanligare vardaglig benämning är kilowatttimmen, kWh. Även energi har enheten joule, eller om du vill kWh.

Beviset att energi och arbete är starkt ihopkopplade blir då enkelt:

Arbete = kWh = Energi, vilket var det som skulle bevisas.

Den verkliga ekonomin är alltså starkt beroende av energi för att fungera. Att som vissa vill, frikoppla ekonomin från den fysiska verkligheten vore knappast lönt. Visst att man kan få oändlig tillväxt, men till vilken nytta? Att sitta och byta papper med varandra i form av olika obskyra derivat och liknande har ju ingen mening om de inte är förankrade i verkligheten.

För det är väl det man har ett ekonmiskt system till, att fördela varor och tjänster? Och mindre energi till att producera varor och tjänter – arbete – destå mindre kommer ekonomin bli. Detta står tvärt emot det grundläggande antagandet det ekonomiska systemet vilar på – att tillväxten alltid fortsätter.

The human well being equation

Av , , Bli först att kommentera 0

För att bättre illustrera hur viktigt det är med energi så tänkte jag visa the human well being equation, eller välfärdsekvationen på svenska. Kjell Aleklett, professor i Uppsala har kommit på detta koncept. Den ställs upp enligt följande:

 

Human well being/HWB = Food&Water(E) + Economy(E) + Climate(E) + Security(E)

 

Det finns alltså 4 faktorer i denna ekvation: Mat och vatten, ekonomi, klimat och säkerhet. Som ni ser ovan står även ett E inom parantes efter varje faktor. Med detta menas att alla dessa är en funktion av hur mycket energi man stoppar in.  Jag tänkte gå igenom dessa punkter:

Mat och vatten – Det går åt väldigt mycket energi till maten vi äter. En stor del av den energin kommer från olja och gas. Gas är en viktig komponent i konstgödsel, alla jordbrukare använder traktorer, maten ska transporteras, osv. Man brukar säga att det går åt ungefär 7 kalorier energi för att göra 1 kalori mat på talriken. 2000 kcal som är ungefärligt dagsbehov för en person, motsvarar 2,2 kWh.

Ekonomi – Som jag tjatat om tidigare så är kopplingen mellan energi och ekonomi stark. Som tankeexpriment kan man försöka komma på ett sätt att driva ett företag utan att använda någon energi alls – varken direkt eller indirekt, typ driva en korvkiosk på Pluto – det går bara inte.

Klimat – Även klimatet är en funktion av vår energianvändning. De stora mängderna kol, olja och gas vi använder släpper ut stora mängder växthusgaser som värmer jorden och ändrar klimatet.

Säkerhet – Med begränsad energi så får vi en begränsning i den mat och de resurser vi kan använda. Detta kommer innebära högre konkurrens om tillgängliga resurser, vilket ökar risken för väpnade konflikter. Många av de krig som pågått har handlat om olja och andra naturresurser.

Så med en minskande oljetillgång så kommer vi få det sämre på samtliga punkter ovan, möjligtvis med undantag av klimatet – då det inte finns tillräckligt med fossila bränslen för att nå de nivåer som bland annat Al Gore varnat för.

Läs gärna mer om detta här och här.

2 dollar i timmen

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag ser på uppdrag granskning nu, och jag ser på det hela med ett energiperspektiv.

Att filipinarna inte tjänar mer än drygt 2 dollar per timme, är för att det inte finns energi till det. Det finns inte nog med energi till att producera mer saker så att alla på hela jorden ska ha råd att leva som vi, alla kan inte ha lika många prylar/mat/välfärd som vi, därför blir inte lönerna så höga som här.

Och sålänge som energin är så ojämt fördelad så kommer folk arbeta för mycket mindre löner. Jämför med Sverige för 100 år sen; mycket mindre tillgänglig energi -> mycket lägre löner/mindre prylar/mindre välfärd. Sen kom energiboomen som möjliggjorde vattenkraften och kärnkraften och allt annat som möjligjort vårt välstånd – och våra höga löner.

Fler borde titta på fler frågor ur ett energiperspektiv.

”Utan lånen faller bankerna”

Av , , Bli först att kommentera 0

De Irländska bankerna är fortsatt utsatta. Detta gäller även amerikanska banker som bilden nedan visar.

Detta hävdar jag är på grund av att hela vårt ekonomiska system är baserat på lån. Att låna är ju att använda framtida resurser idag, och när nu våra framtida resurser – i form av olja m.m. – minskar så slutar bankerna fungera utan stimulanspaket.

Fukushima – följder

Av , , 2 kommentarer 1

Till följd av händelserna vi nu ser kring kärnkraftverken i Japan, tror jag att oppinionen mot kärnkraft kommer bli mer negativ mot mer kärnkraft.

Detta är bra för omställningen till förnyelsebara energikällor, men dåligt ur energisäkerhetssynpunkt.

Minskad kärnkraftproduktion kommer ge högre energipriser, vilket får som direkt följd att förnyelsebara energikällor blir mer konkurenskraftiga, det är ju ganska uppenbart. Detta är bra, och kommer behövas i vår omställning till ett hållbart Sverige.

Däremot så bådar detta inte väl för energisäkerheten. Med dyrare och mindre tillgänglig energi så kommer vi kanske få se energiransonering, något så redan nu är på förslag i Storbrittanien, som förövrigt gått från att varit en nettoexportör av olja till att nu vara nettoimportör.

Beroende på hur fort en övergång till alternativa energikällor måste gå, så kommer det få olika utslag. Behöver det ske för fort så kommer inte lagar, regler och system hänga med, vilket kan få väldigt stora konsekvenser för den enskilde. 

En sådan här olycka minskar inte direkt risken för en snabb ofrivillig övergång till ett minskat energianvändande.

Produktionsdistansindex

Av , , Bli först att kommentera 0

Tillgången på billig energi – framförallt olja – har möjliggjort den globaliserade världen vi lever i idag. Många av de produkter vi använder kommer idag från väldigt avlägnsa platser. Detta gäller det mesta, mat, hemelektronik, möbler osv osv.

Om man tar ett gäng prylar, och kollar på var dom är gjorda, och räknar ut någon sorts medelavstånd till dessa platser – ett produktionsdistansindex om du så vill – så är det inte svårt att tänka sig att detta har ökat under en längre tid.

Idag äter vi frukt och grönt från hela jorden, kött från sydamerika, vi har tv-apparater från asien, bilar från andra sidan jorden, våra ikea-varor är för det mesta tillverkade i Asien, exemplen är många.

På 1960-talet hade vi en större produktion av de vardagliga sakerna här i Sverige. Vi hade tv-apparater från Luxor, maten vi åt var inte fraktad lika långt som idag.

Detta produktionsdistansindex tror jag kommer minska i framtiden i takt med att oljan blir allt dyrare, och därmed även transporterna. Det kommer inte längre varken löna sig eller vara vettigt att frakta produkter runt halva jordklotet.

Detta innebär att avancerad utrustning som kräver väldigt dyra och precisa maskiner kommer bli mycket dyrare, om det ens kommer gå att producera, då det krävs viss tillverkningsvolym för att det ska överhuvudtaget vara lönsamt.

Kopplingen mellan energi och ekonomi

Av , , 3 kommentarer 0

Jag har i ett tidigare inlägg varit inne och nosat på sambandet mellan energi och ekonomi. Jag tänkte fortsätta utveckla detta, och mer precist utveckla hur sambandet mellan energi och ekonomi är 1:1.

Vi börjar med en historisk tillbakablick.

Under lång tid var människans enda energikälla biomassa. Man åt av det som jorden bjöd på, man hade hästar och andra djur, och man eldade trä. Tillgången på biomassa kan man säga är proportionerlig mot kontrollerad jordyta. Destå mer jordyta man kontrollerade destå mer energi hade man att tillgå, och destå mer makt. Att expandera västerut var länge en möjlighet för att ta mer land, men en dag så kom man hela varvet runt.

Sen nån gång på 1700-talet hittade man kol i marken. Med denna nya energikälla möjliggjordes en kraftig ökning i ekonomin, vilket också hände. Befolkningar och ekonomier kunde nu växa exponentiellt.

Senare, mot slutet av 1800-talet så hittade vi olja och sätt att använda den på som energikälla. Nu tog verkligen expansionen av ekonomin fart. 

Vi har egentligen allt sedan vi hittade kol haft långsiktig konstant uppgång i vår ekonomi.

Då vi haft denna konstanta uppgång i vår ekonomiska aktivitet och energitillgång så har vi byggt ett ekonomiskt system utefter detta. Att ta ett lån då ekonomin hela tiden växer är lätt. Ett lån är ju som vi vet att använda framtidens energi idag. Därför går det bra om man får mer energi imorgon än idag. Man har också börjat med "fractional reserve banking", vilket innebär att bankerna kan låna ut mer än de har, skapa pengar ut tomma intet, efterssom bara en bråkdel av lånen inte betalas igen. Dessutom har man börjat använda så kallade derivatinstrument, där man köper och säljer olika värdepapper vars värde är kopplade till olika händelser i framtiden. Exempel på sådana är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. Läs mer på wikipedia.

Detta har gjort att den allra största delen av pengarna idag är bortkopplade från den fysiska verkligheten.

Bilden ovan visar hur våra pengar är fördelade. Att ha det såhär går bra så länge som man har en ökning i tillgänglig energi, då kan man "låna av framtiden" och skapa ekonomiska system som detta.

Men sen när vi nu går mot en värld med minskande energitillgång så kommer vi råka illa ut. I en värld med minskande energitillgång är det nämligen betydligt svårare att ta ett lån, låna av framtiden, då vi då kommer ha mindre resurser och energi.

I grunden hänger ekonomi och energi ihop i ett 1-till-1 förhållande, men de senaste århundradens energitillväxt har gjort att vi byggt ett system som helt missat denna grundläggande princip, och tar ekonomisk tillväxt och ökande energitillgång för givet.

Nästa gång någon säger något i stil med "aktiemarknaden går alltid upp på lång sikt", fråga den personen eller dig själv "varför?" ett par gånger och se vad du kommer fram till.

För att avsluta med en ganska skrämmande bild.

Vi har redan börjat se blackouts i form av ransonering bland annat i  sydkorea och storbritanien.

Umeås befolkningsmål vs Sveriges energimål

Av , , Bli först att kommentera 0

Sverige och EU har bestämt sig att minska energianvändningen med 20% till år 2020. Samtidigt har man i Umeå bestämt att man ska bli dubbelt så många till 2050.

Har dom verkligen tänkt igenom detta ur ett energiperspektiv?

Om vi antar att ekonomi och energi hör ihop 1:1, så innebär en 20%ig minskning av energin antingen att man effektiviserar hela biten, alltså 20% eller får 20% minskad ekonomisk aktivitet, eller såklart en blandning av dessa.
Då en minskning av den ekonomiska aktiviteten inte kommer på fråga, för vårt system inte pallar det, så blir effektivisering den enda lösningen.

Om Umeå då dessutom ska växa med dubbelt så många innevånare till 2050 så får vi problem. Detta innebär, om energianvändningen ligger konstant från 2020 fram till 2050, att vi bara får använda 40% av den energin vi använder idag, räknat per person.  Räknar man dessutom med en ekonomisk tillväxt på 2% per år så ger det att vi måste spara över 200% mer energi (en fördubbling), vilket bara det ger att vi måste dubblera vår energieffktivitet för att mostvara det. Inräknat den ekonomiska vinsten ger detta att vi måste använda 20% av energin vi använder idag per person år 2050!

Så att kombinera mindre energianvändning med en ökande befolkning, fortfarande med krav på tillväxt, kommer bli mycket svårt, och jag tror inte våra politiker är medvetna om problemet. Eller är det så Lennart?

 

Lite matte: 1 innevånare idag * 1/2 (för att kompensera den ekonomiska tillväxten, 1,02^39år = egentligen 216% men jag avrundade neråt, genom energieffektiviseringar) * 0,8 (EUs och Sveriges energimål) = 0,4

0,4/ 2(fördubblingen i innevånarantal) = 0,2 = 20% av dagens energianvändning per person.