Etikett: ekonomi

Finanskrisen

Av , , Bli först att kommentera 0

När jag tittar på vetenskapens värld från november 2012 så säger dom att ingen såg finanskrisen komma (jag har säkert tagit upp detta tidigare).

Och det är sant, inga ekonomer såg krisen komma. Tittar man på resurssidan så var det betydligt mer uppenbart att något skulle hända, något som t.ex jeff rubin såg och skrev om i sin bok "the end of growth".

Tillväxten efter IT-bubblan i början av 2000-talet kunde inte fortsätta på grund av främst brist på olja. Vi hade alltså en förväntad tillväxt som energitillgången inte kunde hänga med och leverera till.

För att citera Top Gun: your ego is writing checks your body can’t cash. Alltså, vi förväntade oss saker som vår planet inte kunde leverera. Detta på grund av ekonomers okunninghet inom energi.

Kopplingen mellan energi och arbete

Av , , Bli först att kommentera 0

Som jag tjatat om flera gånger på denna blogg så är kopplingen mellan ekonomi och energi stark. Jag tänkte här belysa detta ämnet ännu en gång.

Enligt wikipedia är arbete (i den icke-fysikaliska definitionen)

Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster.

En tjänst är ju såklart arbete, men en vara är en naturresurs som någon utfört en tjänst på, t.ex. grävt fram järnmalm ur en gruva, sågat ner ett träd, eller spikat ihop ett hus. Varor och tjänster kräver alltså båda arbete.

Mekaniskt arbete har SI-enheten Joule, men en kanske vanligare vardaglig benämning är kilowatttimmen, kWh. Även energi har enheten joule, eller om du vill kWh.

Beviset att energi och arbete är starkt ihopkopplade blir då enkelt:

Arbete = kWh = Energi, vilket var det som skulle bevisas.

Den verkliga ekonomin är alltså starkt beroende av energi för att fungera. Att som vissa vill, frikoppla ekonomin från den fysiska verkligheten vore knappast lönt. Visst att man kan få oändlig tillväxt, men till vilken nytta? Att sitta och byta papper med varandra i form av olika obskyra derivat och liknande har ju ingen mening om de inte är förankrade i verkligheten.

För det är väl det man har ett ekonmiskt system till, att fördela varor och tjänster? Och mindre energi till att producera varor och tjänter – arbete – destå mindre kommer ekonomin bli. Detta står tvärt emot det grundläggande antagandet det ekonomiska systemet vilar på – att tillväxten alltid fortsätter.

The human well being equation

Av , , Bli först att kommentera 0

För att bättre illustrera hur viktigt det är med energi så tänkte jag visa the human well being equation, eller välfärdsekvationen på svenska. Kjell Aleklett, professor i Uppsala har kommit på detta koncept. Den ställs upp enligt följande:

 

Human well being/HWB = Food&Water(E) + Economy(E) + Climate(E) + Security(E)

 

Det finns alltså 4 faktorer i denna ekvation: Mat och vatten, ekonomi, klimat och säkerhet. Som ni ser ovan står även ett E inom parantes efter varje faktor. Med detta menas att alla dessa är en funktion av hur mycket energi man stoppar in.  Jag tänkte gå igenom dessa punkter:

Mat och vatten – Det går åt väldigt mycket energi till maten vi äter. En stor del av den energin kommer från olja och gas. Gas är en viktig komponent i konstgödsel, alla jordbrukare använder traktorer, maten ska transporteras, osv. Man brukar säga att det går åt ungefär 7 kalorier energi för att göra 1 kalori mat på talriken. 2000 kcal som är ungefärligt dagsbehov för en person, motsvarar 2,2 kWh.

Ekonomi – Som jag tjatat om tidigare så är kopplingen mellan energi och ekonomi stark. Som tankeexpriment kan man försöka komma på ett sätt att driva ett företag utan att använda någon energi alls – varken direkt eller indirekt, typ driva en korvkiosk på Pluto – det går bara inte.

Klimat – Även klimatet är en funktion av vår energianvändning. De stora mängderna kol, olja och gas vi använder släpper ut stora mängder växthusgaser som värmer jorden och ändrar klimatet.

Säkerhet – Med begränsad energi så får vi en begränsning i den mat och de resurser vi kan använda. Detta kommer innebära högre konkurrens om tillgängliga resurser, vilket ökar risken för väpnade konflikter. Många av de krig som pågått har handlat om olja och andra naturresurser.

Så med en minskande oljetillgång så kommer vi få det sämre på samtliga punkter ovan, möjligtvis med undantag av klimatet – då det inte finns tillräckligt med fossila bränslen för att nå de nivåer som bland annat Al Gore varnat för.

Läs gärna mer om detta här och här.

Individualismen – the rant

Av , , Bli först att kommentera 1

Dagens samhälle, särskilt moderaternas, bygger en människosyn på att alla människor är starka och drivna.

Men hur sant är det?

Jag tänkte nu orera och gräva lite i detta högst icke-politiskt-korrekta ämne. För för att anta att alla människor inte är starka, är ju att säga att människor är svaga. Och ingen människa är väl svag och orkeslös?

Om du frågar 1000 socialarbetare och vårdanställda om alla människor är starka, kloka och drivna så är jag övertygad om att du får ett skratt och ett nej till svar. Ta pensionssystemet som exempel. Då dagens sammhälle tar för givet att folk är starka, drivna och engagerade så har man infört ett system där folk själv ska gå in och styra sin pension. Dock så visar det sig att 7/10 inte kan göra ett bra val. Det finns followers och do’ers, och jag skulle tro att 7/10 är followers och 3/10 do’ers. Problem uppstår om man antar att alla är do’ers, något som håller på att hända.

Männsiskan, i alla dess former, är inte i fokus i dagens sammhälle, idag handlar allt om pengar och ekonomisk tillväxt. Jobben är viktigare än människan i moderaternas sverige, man ska jobba till varje pris. Systemet skiter i om folk mår dåligt eller är sjuk, det ska tjänas pengar.

Pengar ja. En mycket stor andel av våra chefer är ekonomer. Men hur mycket kan våra ekonomer om ledarskap? Förr i tiden var var och varannan chef reservofficer. Detta är något som knappast förekommer bland handels/stureplans-bratzen idag som växt upp i omvärldsavskilda bubblor på östermalm, och som kommer bli våra framtida ekonomer och därmed också chefer.

Ekonomistyrning är ledarskap för dom fega och svaga. Visst att siffror är viktiga, men tittar man bara på siffror och det som går mäta så missar man ofta saker. Det är mycket enklare att jämföra siffror än att jämföra det som inte går att räkna i kronor och ören. Ju fler perspektiv och saker man tänker på inför ett beslut, destå bättre beslut, som jag beskrivit i en post tidigare.

Sen idag så är tendensen att man man outsourcar för att spara pengar. Detta är inte bra, då man förlorar heltsperspektivet, begränsar antalet perspektiv man har på en fråga, och inbjuder till suboptimering. Suboptimering är en term inom företagsekonomin där en del eller sektion av ett företag tar ett beslut som är bra för den enskilda delen, men dåligt för företaget i stort. Så har det blivit i sammhället idag, ta friskolorna som exempel.

Vidare kan man också se moderaternas skattesänkningar som en sorts suboptimering. Man för över det ekonomiska ansvaret på den enskilda individen, och förlorar därmed den helhetssyn som är nödvändigt för att få ett så bra samhälle som möjligt.

I dessa tider med liberala strömmningar så minskar också tilltron till våra myndigheter. Ju mer man kan ta för givet destå mer känner man att man inte behöver den välfärd som vårt sammhälle förser oss med.

Men vi måste hjälpas åt. De senaste 50 åren så har vi haft en kraftigt ökande välfärd, som berott på en kraftig ökning av energitillgången. Detta har gjort att vi kunnat ta en massa saker för givet, men i takt med att energitillgången och därmed också välfärden minskar så kommer vi bli allt mer beroende av varandra, och tvingas hjälpas åt för att inte förgås.

Hoppas vi inte hinner förändra och anpassa vårt samhälle till en mer individualistisk infrastruktur innan kriserna sätter in och vi inser att vi behöver varandra.

 

 

”Utan lånen faller bankerna”

Av , , Bli först att kommentera 0

De Irländska bankerna är fortsatt utsatta. Detta gäller även amerikanska banker som bilden nedan visar.

Detta hävdar jag är på grund av att hela vårt ekonomiska system är baserat på lån. Att låna är ju att använda framtida resurser idag, och när nu våra framtida resurser – i form av olja m.m. – minskar så slutar bankerna fungera utan stimulanspaket.

Jordbävningens ekonomiska följder

Av , , 1 kommentar 1

Tänk om Jordbävningen i Japan är det som kommer trigga nästa finanskris?  Tänk om börserna kommer gå ner imorgon så pass kraftigt att de sätter hela världsekonomin i gungning?

Går börserna ner tillräckligt så finns en risk att det förstör tillräckligt med kapital för att stora banker och försäkringsbolag kommer gå omkull. Då får vi troligen ett liknande händelseförlopp som under hösten 2008.

Går försäkringsbolag och stora banker som Citibank omkull så kommer det bli helt hopplöst jobbigt för vår ekonomi. Våra ledare kommer tvingas till mycket svåra beslut, rädda bankerna eller låta dom falla. Faller en större bank är en finanskris ett faktum, utlåningen kommer bli mycket dyrare, om ens möjlig, och våra industrier kommer stanna som dom gjorde 2008.

Att rädda bankerna å andra sidan kommer bli väldigt dyrt. Frågan är ju om de väldigt skuldtyngda ekonomierna som USA har råd med detta.

Detta kan utveckla sig till något mycket hemskt. Fy fan…..

Kopplingen mellan energi och ekonomi

Av , , 3 kommentarer 0

Jag har i ett tidigare inlägg varit inne och nosat på sambandet mellan energi och ekonomi. Jag tänkte fortsätta utveckla detta, och mer precist utveckla hur sambandet mellan energi och ekonomi är 1:1.

Vi börjar med en historisk tillbakablick.

Under lång tid var människans enda energikälla biomassa. Man åt av det som jorden bjöd på, man hade hästar och andra djur, och man eldade trä. Tillgången på biomassa kan man säga är proportionerlig mot kontrollerad jordyta. Destå mer jordyta man kontrollerade destå mer energi hade man att tillgå, och destå mer makt. Att expandera västerut var länge en möjlighet för att ta mer land, men en dag så kom man hela varvet runt.

Sen nån gång på 1700-talet hittade man kol i marken. Med denna nya energikälla möjliggjordes en kraftig ökning i ekonomin, vilket också hände. Befolkningar och ekonomier kunde nu växa exponentiellt.

Senare, mot slutet av 1800-talet så hittade vi olja och sätt att använda den på som energikälla. Nu tog verkligen expansionen av ekonomin fart. 

Vi har egentligen allt sedan vi hittade kol haft långsiktig konstant uppgång i vår ekonomi.

Då vi haft denna konstanta uppgång i vår ekonomiska aktivitet och energitillgång så har vi byggt ett ekonomiskt system utefter detta. Att ta ett lån då ekonomin hela tiden växer är lätt. Ett lån är ju som vi vet att använda framtidens energi idag. Därför går det bra om man får mer energi imorgon än idag. Man har också börjat med "fractional reserve banking", vilket innebär att bankerna kan låna ut mer än de har, skapa pengar ut tomma intet, efterssom bara en bråkdel av lånen inte betalas igen. Dessutom har man börjat använda så kallade derivatinstrument, där man köper och säljer olika värdepapper vars värde är kopplade till olika händelser i framtiden. Exempel på sådana är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. Läs mer på wikipedia.

Detta har gjort att den allra största delen av pengarna idag är bortkopplade från den fysiska verkligheten.

Bilden ovan visar hur våra pengar är fördelade. Att ha det såhär går bra så länge som man har en ökning i tillgänglig energi, då kan man "låna av framtiden" och skapa ekonomiska system som detta.

Men sen när vi nu går mot en värld med minskande energitillgång så kommer vi råka illa ut. I en värld med minskande energitillgång är det nämligen betydligt svårare att ta ett lån, låna av framtiden, då vi då kommer ha mindre resurser och energi.

I grunden hänger ekonomi och energi ihop i ett 1-till-1 förhållande, men de senaste århundradens energitillväxt har gjort att vi byggt ett system som helt missat denna grundläggande princip, och tar ekonomisk tillväxt och ökande energitillgång för givet.

Nästa gång någon säger något i stil med "aktiemarknaden går alltid upp på lång sikt", fråga den personen eller dig själv "varför?" ett par gånger och se vad du kommer fram till.

För att avsluta med en ganska skrämmande bild.

Vi har redan börjat se blackouts i form av ransonering bland annat i  sydkorea och storbritanien.

Att rädda banker

Av , , Bli först att kommentera 0

På Irland, och säkert på andra håll också, så lovar politikerna att inte pumpa in mer pengar i bankindustrin.

Hur hade dom då tänkt?

För valet dom står inför är att antingen rädda kollapsande banker med skattebetalarnas pengar, eller låta bankerna falla.

Men låter man bankerna falla så leder det till en kollaps av vårt ekonomiska system! Det blir värre än 2008, då kollapsen av storbanken Lehman Brothers kraftigt minskade möjligheten att få ett lån. Och utan möjligheten att låna så stannar hela ekonomin. Volvo lastvagnar t.ex. fick se en orderingång på 0 fordon under senare delen av 2008, på grund av att deras köpare inte kunde få lån för sina lastbilar!

Att välja mellan att pumpa in miljarder i bankväsendet, eller låta hela det ekonomiska systemet kollapsa, då kan man tala om att välja mellan pest eller kolera!

 

Klimatförändringen då?

Av , , 2 kommentarer 1

Som ni nog har märkt så har jag skrivit väldigt lite om klimatförändringarna. Konstigt för en sådan här blogg kanske, men jag ska förklara varför.

Av alla dom risker vi i dagens samhälle står inför, så anser jag inte att klimatförändringarna är det som kommer drabba oss först. Klimatförändringarna kan visserligen få sjukt hemska konsekvenser, men det är ändå iallafall minst 10 år bort.

Det finns det andra saker som kommer kunna drabba oss innan dess. Finanskrisen som fortfarande pågor, kopplat mot en nergång i den totala nettoenergin, är den kris som står närmast till hand, där risken (/chansen?) är väldigt stor för mycket stora förändringar i vårt nuvarande sammhälle inom en nära framtid.

Då vi har byggt upp system, både vad gäller ekonomi, infrastruktur, matsäkerhet, befolkningsökning, kunskap osv, som är helt beroende på en tillväxt av billig energi för transporter, så ligger vi nu risigt till.

Sammhället idag tål inte några stora påfrestningar. Låt oss tiita på historien för att få lite perspektiv. Vid den stora finanskrisen i början av 1930-talet så hade vi ett "stadigt" sammhälle. Man var inte beroende av el i någon stor omfattning – man hade ju just fått el. Många fler än idag var bönder, osv. En krashande ekonomi hade bara en viss inverkan på det dagliga livet.

Idag är situationen helt annorlunda. Vid ett längre elavbrott skulle allt stanna. Skulle det bli tomt i mataffärerna så skulle vi svälta inom ett par dygn. Och så vidare. Folk tar allt för många av de bekvämligheter vi har idag för givet, och skulle då dessa försvinna kommer vi få mycket stor social och politisk oro.

Därför skriver jag inte om klimatförändringarna, för att det finns mer akuta saker att hantera först.

Det är inte över än

Av , , Bli först att kommentera 1

I en artikel på SvD, så skriver författaren

"Trots känslan av motsatsen är det finansiella systemet i Europa inte stabilare än ett plockepinn. Statsmakterna befinner sig i ett Moment 22. De vågar inte rycka bort skyddsnätet under bankerna eftersom de är rädda att orsaka kaos."

Det är exakt så det ligger till. Banksystemet som vi har idag klarar inte den nergång i nettoenergi som vi ser idag globalt. Banksystemet måste ha tillväxt för att kunna betala av de lån som systemet är uppbyggt kring. Idag har vi inte den tillväxten (i praktiken alltså, i energi).

Detta blev väldigt tydligt hösten 2008, då bankerna innan dess, i jakten på rikedommar, hade lånat ut pengar till stora grupper med halvkrasslig ekonomi, de sk. sub prime lånen. När då oljepriset, och då även priset på råvaror (mineralgödsel, metaller, mat) steg kraftigt under 2008 så kunde dessa grupper inte längre betala av sina lån – bankerna tappade sina säkerheter och finanskrisen var ett faktum. Flera banker gick omkull, och hade inte den amerikansksa staten gått in och räddat en massa banker, så hade katastrofen varit ett faktum. Staten i flera länder gick ju även in och räddade andra banker.

Bankerna fungerar dock  på samma sätt idag, men nu är dom ju förstatligade, vilket bara har flyttat över risken på skattebetalarna.

Så nu har statsmakterna en omöjlig situation framför sig, antigen räddar dom bankerna, och då det nuvarande ekonomiska systemet, gång på gång med skattebetalarnas medel, eller så låter dom bankerna falla, med en total systemkollaps likt den 2008 som följd.