Till Västerbottens läns landsting (VLL)

Den 27/2 gick ni ut med ett pressmeddelande på Sveriges Radio att ni hade enats om hur den slutgiltiga frågan skulle formuleras till valet i september, angående denna omtalade folkomröstning och besparingarna inom vården. Denna frågeformulering tål att läsas en gång till tycker jag.

Frågan på valsedeln från er till folket lyder:

Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade Västerbottens läns landsting 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil. Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser och läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans.

 

Ta tillbaks denna fråga som ni förövrigt gemensamt med ANDRA har formulerat, den är om något väldigt otydlig i sin utformning.

 

”Ingen lögn finner sanningen om falskheten främjar folket” Anser jag.  


Här kommer ett annat förslag.

 

 

Annevi och @jakobina

Fortsatt renovering hos Elektrofredrik.

 

          Jhå……

          Jomänvisst! Sä hä ä sänna.

          JHÅÅÅ….

          Tro du pojka gilla rumme dem ha gjort färdi?

          Jhå….

          Varför jhå…a du sänna, kunn du in´t prata Valle?

          Jhå… Men ja njut utå höjda. Sä högt opp vi ä. Bina! Hä känns som vi ä opp i fjälle, fast hä ä fullt ve möblen, iställe för sne kort björken.

          Trivs du?

          Nja… In´t lika bra som å sitt på ren skinn`e.

          Ja hä ä sänna.

          Ska ve skick ut bilden på bloggen, sä folke som vill få si hur fint hä var`t hänna?

          JHA… Kaaaaast ut dem baaaa…

          Hänna kömm köke!

 

          Åh… Hänna ha ve matsalsbol´e!

 

          Åh… ölburka å kontor´e!

 

 

          Va… du tvungen å fotografer ölburka?

          Jhå… Dem ä sääää… vacker.

          Vars då?

          Där dem stå!

          Ha du kaste ut bild´n på lagre då.

          Ha gjort hä nu!

          Ha du in´t gjort alls! HÄ VAR`T  JU ……. IGEN ÖLBURKAAAAA…!

          Förlåt!

          Hänna kömm bild´n på  småel  lagre.

 

          Va var´t hä för bild sen Valle?

          Hä ä när vi gick ditti gamm personalköke.

          Kast ut hä å!

 

          Jäman i det va regäla spika hä va. Dem gett ha vure na stark karana, som kunne spik in sänna tjockspikan´a förr i tin, eller sä va hä kvinnen som höll te hammara! Si du Bina… Ska en El Hasse kunna riv bort töcke där? Hur ska han ork ve hä?

          Nja… tålamode hä han han väl in´t precis, men lönnstark hä ä han den där göbben! Vänt ska du få si, val han nog förb… sä kömm väggen till å få en ann struktur. Hä val flis! Ve få väl ret´an nalta sä få du si.

          Hä tors ja int!

          Fegis! Hä ä väl å bara å säg sä han hör ä. ”De dära virke ork in´t du ve, hä ä för tjock a bre´en, å sä äre flera stycken som ä sätte fast mot varann uta stortjocktummspiken”.

Nästa bild!

 

          Denna hadd dem sätte fast nanting som likne vass – strå´a bakom murbruke. Varför gjort dem hä? Hä va å ett jobb för säj, sitt å pussel och limm ihop sä mycke sjögräs.

          Ja tro det där skull va för å kunna få fast murkruke bättre. Hänna kömm nästa bild.

 

          Ja kunne dänna in´t lätta bli, ja gatt klätter opp för å si hur stråa syntes.

          Jhå.. Å ja va rädd du skull rammel ne.

          Ja men Valle, hä vet du väll att ja ä van å finn vägana som hä gå å klätter i. Men hä var´t skitit på klänninga min. Hämmeligen sä ja såg ut!

          Ja men va trodd du hä sku va, dem håll ju på å renover. Trodd du hä skull va slotts sal´n oppet väggen?

          Sä skitit dem hadd!

          Slut nu! Dem hadd skrapa bort murbruk´e sä hä ha fulle grus på stena. Hä va hä som gjort att du vart soti. In´t var hä  väl hela värld´n du kunne ju sop bort hä.

          Ja skull alldri ha klättre opp, ja ha ju näst intill förstört vacker kjol´n.

          Fruntimmer!

          Ska du säj valle! Du som knappt in´t ville si hur folk´e  få slit ve repe mot Landstinge, å si dem fick blåsen i händren. Sä hä ä sänna…

Mormor bryck´e just  säj ”Kärana dem ä döpt etter samma slev, näst intill varenda karl  ä kaxe, men fö onga hä kunn dem in´t.

Bina.. Nu tyck ja ve ska gå hem, hä ä in´t lönt å börj på bråk för na gammtegelsten´a  som ha släppt nalta gruse.   Hä ska val spännande å si framöver hur hä bli däre gamm köke. Eller hur?

          Hä ha du rätt i Valle bror min, du ä sä fin. Du! Ja unner ska ve böre på ret Elhasse sä han kunn böre å riv….

          Tyst nu Bina! Hä gett han få göra när han själv vill, du ä en retstick.  

          Ja! ja ha ju fått ärv halva sticka din.

          Nä… nu! Hörre du, nu är hä bäst du ta farta å kut.

          Hi..hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………………………………..i  

 

 

@ jakobina å Valle däre renoveringsobjekte

 

 

 

 

 

 

Debattsidan på VK idag den 29/2-13 Bruno Kaufmann

 

Bruno Kaufmann verkar vara en man som har varit överallt och är väldigt utbildad i både det ena som det andra. Han har som jag läser jobbat med demokratifrågor i över 25 år inom Sveriges kommuner och landsting, grundlagsutredningen, Europarådet, EU, Internationella IDEA, FN medförfattare i boken ”Folkinitiativ handboken i direktdemokrati” m.m. Tyvärr så tyar jag inte att räkna upp alla hans jobb han verkar vara aktiv i mångt och mycket.

 Jag som skriver nu är en ilsken mager 57 – årig kärring men som har fortfarande åsikter kvar, och som tycker att den demokrati som nu utspelas är ingen demokrati.

Varför skall vi i Västerbotten över huvud taget behöva strida mot VLL? Det skulle och skall ha varit en självklarhet att sjukstugorna i länen och i detta moderna Sverige 2013 att få ha kvar vårdplatser, ambulanser, stationsnära läkare, tandläkare, sängplatser och fullt utrustat med vårdpersonal. Det handlar inte om en indragning av posten, det handlar om MÄNNISKOLIV!

Som Bruno Kaufmann menar i artikeln så fint ”Västerbottningarna är inbjudna att ta ställning till folkinitiativet ”Sjukvård för alla” som har sitt ursprung i upprördhet i inlandet över Landstingets ekonomiskt begrundande strukturförändringar”. Ja vi är inbjudna! Men för min del är frågeställningen som VLL har utformat och enats om denna gång med respektive styrelse, inte korrekt, och så tycker åtminstone jag att det har tagit ett år för mycket av att de har backat 1mm bakåt, genom att komma fram till en frågeställning som går ut på en halvlögn. Vårdindragningar har skett på fler ställen i våra kommuner! Peter O har själv påpekat att frågeställningen skall vara så rak och korrekt som möjligt. Är den det?

I min stilla och i min ibland undrande ilska i det jag läser i artikeln, så undrar jag. Var någonstans har ”medborgardialogen” tagits på allvar? Jag kan tänka att den ”medborgardialogen” var när kränkningar flög som vassa pilar över landsbygderna, det var då de första timmarna som VLL utan PARDON hade sin ”medborgardialog” med oss kommunmedborgare, och brydde sig inte ett dugg om vad vi ALLA berörda ansåg om detta.

Bruno Kaufmann menar också att NU har vi medborgare en unik möjlighet att visa upp oss medborgare för hela världen som en region där ”medborgardialogen” skall gå i respektfullhet och i ödmjukhetens tecken, och att vi skall glömma den oförskämdhet som har pågått från VLL med Peter Olofsson och Jonas Rastad i spetsen, och att detta är ett viktigt första steg till höstens omröstning? Varför just nu och varför riktas den till folket?  Den meningen och möjligheten hade och tycker jag skulle och skall riktas till VLL. Det är inte vi folket som har spenderat pengar på andra ställen än till sjukvården. Det är inte vi folket som har satsat på operan eller baletten med mera.

Jag frågar Bruno! Vad skall vi medborgare glömma, vi har inte gjort något fel. De som inte ska glömma hur de har hanterat kommunernas livsnerv och trygghet är VLL med Peter Olofsson och Jonas Rastad i spetsen. NU om något har VLL chansen att verkligen ge tillbaks det dom har tagit från ALLA kommunerna utan några som helst beklagan. NU om något har de chansen att visa världen som Landstingspolitiker att de kan visa inför folket att de har respekt och ödmjukhet och verkligen framföra i media att de ber om ursäkt för vad de har satt igång mot oss medborgare.

Enligt Kaufmann så bådar denna ”millimeters” tillbakagång av VLL gott, och enligt honom så skulle S – MP- majoriteten enligt lag ha kunnat köra över både oppositionen och initiativtagarna från Dorotea och Åsele.  Jag vill säga dig Bruno att S-MP-majoriteten enligt lag ha kunnat köra över både oppositionen initiativtagarna från Dorotea, Åsele och ALLA ANDRA KOMMUNER SOM HAR FÅTT SJUKVÅRDEN INDRAGNA AV VLL.

Men låt VLL köra över oss inlandsbor då! Det har de redan gjort vid många tillfällen på detta år. Det kommer ett val 2014, och det närmar sig med stormsteg. Har vi medborgare fått vara utan den ordinarie vården i ett år så kan vi nog här i Västerbotten vara utan i ett år till.

Det Kaufmann skriver ”att säkerhetsställa de individuella mänskliga rättigheterna” var utomordentligt bra formulerat. Vi i Malå, Sorsele, Dorotea, Åsele, med flera har blivit fråntagen för ca 1 år sedan vår trygghet och livsnerv, och det på grund av VLL: S ord penningbristen, alltså så vill vi folket att VLL säkerhetsställer tillbaks våra individuella mänskliga rättigheter!

 Och Bruno Kaufmann Vad fa.. menar du med!  Vi inte skall låta” Börja diskutera om vid vilket deltagande ett resultat kommer att respekteras eller inte. För då lägger man upp till att det blir soffliggare som avgör folkomröstningen i september”? Vilka anser du är SOFFLIGGARE? ALLA är väl värdefulla på ett eller annat sätt, och du skall vara statsvetare.

För mig är hela denna tillställning som har pågått i över ett år blott en teater. Där regisören förhalar, framhäver olika synpunkter som går till fördelens gemak, till detta ärade Landsting.

 

Annevi Linder