Kulturhuvudstadsåret 2014 i Ume… var hä na nytt?

Ja…  men hä ha ve vänte på bra läng oppa öppenspis´n hos  a Anneve. Cirka två å ett halvt år sen om hä int rent va tre år sen.

Översättning

Ja… men det har vi väntat på bra länge uppe på öppna spisen hos Annevi. Cirka två och ett halt år sedan om det inte rent var 3 år sedan.

 

jakobinas kulturar i fjalle 4

 

jakobinas kulturar i fjalle 2

 

jakobinas kulturar i fjalle

 

kulturhuvudstaden 2014

Sä hä ä sänna.

 

 

 

Edward & Maria! Ska inte barn få ha sommarlov längre?

NI I ALLIANSEN HAR FÅTT STORHETSVANSINNE!

Införa tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder!

Ni tänker förlänga skolplikten för den som saknar behörighet till gymnasiet!

OCH fixa en obligatorisk sommarskola för de som inte har fått godkända betyg i skolämnen!

TÄNKER NI TA MUSTEN UR BARNEN. Hur i h…vetet tänker ni om jag får fråga.

BARN MÅSTE FÅ VARA BARN OCH INTE NÅGRA JÄKLA MASKINER!

UNGDOMAR MÅSTE FÅ VARA UNGDOMAR.

Vad gör ni med de barn/ungdomar som inte orkar, de som ger blanka faan i att ni förlänger skolår i tusen år om det så skulle vara? JOOOOO…. NI SLÅR UNDAN BENEN FÖR DE BARNEN!!!!!! Fattar ni så trögt.

Ursäkta mig , men detta är helt sanslöst hur ni manipulerar med er makt. Att ni inte skäms!

NI SÅLLAR UT DE BARN SOM HAR DET SVÅRT I SKOLAN MOT BARN SOM KLARAR SKOLÄMNEN GALANT.

 

B

Bäst att skriva under

Med icke hälsningar

Annevi Linder

 

 

 

 

 

 

Försto väl hä, int kunne ja va bort läng på fjällsemestern!

Ha vure bort i nästan 2 vecku, å si hur hä syns! På borde är hä spillt kaffe, å knövle pappera hä ä slängt hit å dit. Å int ha Anneve å göbben hennes städa unna jul´n heller, hä ä ju för ini böveln snart i mitt´n utå Januariiiii. Nä…ä bortskämd ä just va dem ä. Man ska getta fös dem fram ve orda å vis dem skurborst´n å deres skurhink inna dem fatta.

jakobina och papperet klart 2

 

Ja men nyfiken som ja ju nu ä iblann sä ska ja tamme julgrana sätt mä ne å läsa va de dära folk´e ha skrive… Få si nu…

jakobina och papperet klart 4

 

Va ha dem nu hitte på för grannt?

Hä stå…. Men herre gu va Anneve slarvskriv, hä ä knappt ja kunn läsa. I…nfrastruk…turen, jaha… Infrastrukturen urholkas i den riktningen som Alliansregeringen föråldras, och åtaganden blir i grunden egen tillverkning av lagar vars bukfettet (Va… sä oförskämt) alltså rikemanskofferten vill ha mera.

Det ena föder det andra (tro ja hä stå, ja va då unner ja? hmmmm…)

Påståendet om en bättre fördelning vinner inga fler röster. Börsen har åsamkat nötta hål där återstår en enda sak kvar. Att finna nål och tråd för att laga.

Alltså!

Folkmassan har fått nog av de rikas bord, Synar den smygande alfahannen…. ( Åh va fa….  ä nu en Alfahanne? )

Nä de hära kunn int dem ha skrive, dem kanske ha hitte hä nagerst. Ja va vet ja, nä nu måst ja fortsätt å städa å sen ska ja gå isäng å dröm om jul å nyårsnatta opp i fjälle.

Hej ve ge å ta hann om ge denna uti värla.

Kram @jakobina