Renoveringsresan hos Elektrofredrik AB

 

Ja gör ju ingen nytta, ska ja sitt på vatt´npasse å ba spärr utet lufta, ja ha in´t cykle ve dressin ne från fjälle ba för å sitt hänna å håll i skruvmejseln. Allvaligt…Nä..ä..

 

 

 

 

Förba…nade skruvmejsla och töcke där skiftnyckla dem ha i arbets byxficken karana.  Ja hadd som tänkt ja sku hjälp han denna å lägg in lampen ini hylla, men hä ä långt opp te hårfäste hans.  Å sä märk han int å heller att ja klätter, han stå ba å filosifer å mutter om hur jäkla svårt hä ä ve ny ledd lampen som börj på ska slänter in iställe för gamm lampen som in´t ä modern längre. Ja men nån gång tord han väl si när ja ha kömme mä högre opp.

         Ja men @jakobina, jag kan lyfta upp dig, det är ju inga problem alls..

          – Aldre i live! Ska ja klätter sä ska jag göra nä ensam, å dessutom sä ä ena halva uta butiken snart färde om ve rappa på, å då få ve böre ve den andra halvan. Sä hä ä sänna. Nu fortsätt ja uppåt..

         Ok klättra på du, medan du gör det så fortsätter jag att måla skåpet.

 

Renoveringsresan hos Elektrofredrik AB

 

 

Snart är den här delen av butiken klar, fönster är uppe och det kändes jätte fint att de nu sitter där.

 

Jag kunde inte låta kameran vara ledig ikväll så jag tog några kort, och även en dikt kom på ett ark.

Varsågoda.

 

Hantverk

 

Ett gammalt fönster

Kittet inte jämt

Ej heller de hand blåsta glasen

Men vackert så vackert

liknar det krusande vattnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@annevi

PS. Det kanske är svårt att se eftersom jag är inte en fotograf precis, men jag hoppas ni kan se lite av det böljande och krusandet som finns i rutan. DS

 

 

 

 

 

 

Följ med på renoveringsresa hos ELEKTROFREDRIK AB

 

 

Vi har haft affären i 12 år, så det kanske är dags med nya frächa färger, sedan har vi tänkt att skap lite utrymme för annat också så vi har börjat som smått att måla, snickra, och kittat gamla fönster som vi skall dekorera med i affären. Vit varorna, små el, glödlampor, och elartiklar kommer att finnas kvar där aändras ingenting och blir precis som vanligt. Tänkte jag skulle nämna det om någon har funderingar.

 

På tal om smått! Lilla @jakobina skulle ju förstås harkla efter, och som ni vet så är hon tjurskallig så det räcker för oss alla. Idag kom hon med målarkäppen i högsta hugg och hade tagit på sig ett förkläde. Hon pladdrade på och sa.

         –  Nu vill ja mål, ja vill kömma bort från de där´a korkade politikerna som man hör i radion å tv:n. Dem ä int ruste ve na mycke klokskap´a. Den ene säg så å den andra säj två, å den tredje sitt å le när han hör hä gå åt h-vetet oppätt lannskape. Hä ä sä less-samt. Sä hä ä sänna…

Ja j  Säj hä bara en gång till. NU VILL JA MÅL, si du in´t att ja ha skaff´e mä målarpinn å vill hjälp till, ja ha snickra han själv, hon, eller hen eller va hä kalles nu för tin. Visst va ja dukt´e? Ja vill ju hjälp till, för de här ska också val min hörna.

 

          Nä..ä du! Inte alls sa jag.

          JOO..o..da..Hä ska het @jakobinas hörna.

          Men hallå…

          Jhå… EL Hasse, du å ja ska dela på utrymme. Å utanför ska hä va en skyllt bredave ELEKTROFREDRIK AB där hä ska stå sänna.

 

@jakobinas

Hörna

 

Välkommen in!

– Du det där får vi diskutera mera om i enrum svarade jag, men fick som inget svar endast

 ett muttrande

         Nu målllll ve sä vi få hä klart nån gång, ja vill börj på å träff folk´e å vis att hä val fint, å va ve ska ha inn´e i vår butik. Hä ska va presenta, lill loppis, å hä ska va en lugn å rofylld vrå å media….

Som ni förstår pladdrade hon på och jag fick tysta ned henne med det att nu var det bra. Resten får de som läser se, lyckades jag få fram mellan hennes meningar. Om de nu vill följa med på vår renoveringsresa förstås.

Annevi & @jakobina

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Månggifte!

 

 

Ja! Men hä ä ju barra å sätt igång. Vilka ut´å dem? Han till vänster ve fluga han ä ju klädd redan för bröllopsdan, eller han till höger.

Ja funder på han mitt emellan, eller han ve snickarbyxen? Hä val ju månggifte snart, sä då kunn ja ju spekuler på hela bunt´n så klart.

Få si nu!

 

 

Kan ge all 4:en gaaaapa stort, ska titt om ge ha redeliga tändren, hä vore  ju som förjort om ja måst tugg mat´n åt ge först, när vi ha gått te bords å ska eta, då val hä jämmer å elände. Ja ha ju ba löständren å dem ä utnött. Kanske hä lik bra ge kle å je å…

          Men snälla Jakobina, nu vill ja inte skriva längre… de…

          VA äre för fel å få si musklen däres? Karana bryck ju glo på Evadräkt´n då gett väl ja få si på Adamdräkt´n . Ska hä va nån skillnad?

          Ja men…

          Nu skriv du va ja säj å därme jämt..

          Suck!

          Nu vill ja si rompa,  vänn på ge! Äh… månggifte…

Annie Lööf! Är hä mång som stå i kö hos du? Skick isånna fall några hit, ja kunn kopier dem ja tyck ä fin å utveckel allt till en enda industri. Ja hadd tänkt kall firma för ”MÅNGFALD Ä BÄTTRE ÄN ARBETSLÖSHET” Jäman i det.

          Men.. Jakobina det här skickar jag inte in på bloggen jag vägrar!

          Ena halva av bloggen ä min så de så. SKICK IN!

          Suck, suck, suck, suck, suck……. Förlåt ännu en gång för @ jakobinas jargong.

 

Svarskommentar till Sven igen!

 

Ja ha hitte Carlg.org/health.htm, hä var´t Carl Grindes blogg å hä va intressant å läsa, mycke om naturmedecin.

Men Atlaskota hitte ve inte på Sverge karta, närmäst var´t NIKKALOUKTA, men hä ä kanske ett tecken för att ve hitte rätt å på att ja ska nick ofta helst tri gången om dagen för då kanske hä ge sä baki nacken, gympa du vet!

 

 Si du Sven sä vackert e landskap vi ändå ha hänna oppet linjen, mång byana och städren, hä ä ba synn att politiken spela ve oss människen som chackpjäsen.

Ja kunn hör dem säg! Ja men nu tar vi och börjar överst på kartan och flyttar servicen, gör indragningar inom vården eftersom vi går nedåt. Till slut så blir det tomt och vi kan äntligen på riktigt använda råvarorna för oss själva och för heeeeela  södra Sveriges räkning. Vi blir ett enat folk och då får vi makten över lappeländet. Men dem ha int räckne ve "LAPPLANDSUPPRORE" Du vet ju hä Sven att lappa dem bryck smyg sä fram som indiana, man märk in´t å dem förn´s sen.

Nä nu ska ja slut! För hä ä svårt å nick samtidigt som man skriv. Tack (nick nick) för komen (nick) tarn Sven ,ve hörs nå sen.

 

@jakobina å Valle som va kartläsar´n i Atlas´boka

 

Svarskommentar´n till Sven ang. (Men höruuu.. du Lennart H)

Ha börj´e!

Men vicken ut´å gröngräse ska ja ta?

 Ja ha sä mång krämpen, värken i halskot´a,  i bröstryggen, å si dålit gör ja iblann, höft´n vill in´t va ve ja men herre ge… Hä ä väl å läs noga på www.anekdoter.se å försök å list ut va som ä bra för hälsa. Kanske man kunn i samma veva val en sån där va hette dem nu igen, jo just ja. Klokgummen. Hä ha du rätt i Sven

@jakobina

Svarskommentar´n till Jerry rebell Åsele ang. (Men hörru du Lennart H)

Det här fick jag ta hand om själv sa Annevi.

Fasen ”Lapplandsupprorets” rebell Jerry Åsele, de här´a  ä in´t  lätt å va sä lit´n å kunna skriv på tangenten. Ja ha ju höppe flera timm för å kunna bokstaver rätt. En denn kärlinga som ska va min maskinskriverska hon sa hon skull strejka ikväll, hon hadd anne å göra.

Ja! Förstå du, hä ha vare lugnt i helgen, men dyk en denn påven opp igen då är hä väl å tryck ne mössa på han igen. Men ja tyck han den där Lennart H fladder om vart ann´e. Ena gången säg han så å anne gången sä gör han inge anne än å pladder på, precis som Edvard Riedl eller Peter Olofsson. Dem gå på ve munn som na väderkvarna.

Ha ä sä bra och tack för snäll kommentar´a!

Puh.. nu ha jag skrive klart för den här gång´a. Nu få hon Annevi  slut å strejk  hon måst ju tänk på att ja ä gammal som gata, å hä svårt å tänj på arma å bena ja ha ju no ve värk förbenat….Å katta hon ha då in´t heller hjälp till, hon ba knuff mä hele tin.

@jakobina

 

Men hööruuuu.. du Lennart H

 

Dra baskern över öga å knip ihop munn håla. Unerstå dä in´t å säj ve ska swällt e häl hänna opp. Si för faa..n till sä sjukvård´n flytt oppet vägen iställe, för å kast dynga åt en jänt som kämpa allt va tygla gå för å få fjällvärla sä naturlit som möjlit. Nå, för att du är en rakfram person men tänk på va du säg din armade Långrocksmodell ve cykelstyre å e lys som  ba lys iblann dit näsan räck. Å ja som tyckt du va en någorlunda bra rebell. Jo..o nu få man si va som dölj sä bakom rocken….. mummellllll.mummellll…

 

 

          – Emelinda Jakobina jakobsdotter nu är du snäll!

          – I h-vetet heller, han ä ju oförskämd kar – patraske, NI FÅR VÄL SVÄLTA IHJÄL  hor´t ja skull sätt han på diet, sä få han känn hur hä känns å swält å gå hungr´e. Å ja skriv unner på va ja säj, hänna ha du namnteckningen.

@jakobina

 

– Förlåt för jakobina Herr Lennart H, hon har sådant humör som ingen egentligen rår på, hon går rakt på. Men jag håller med henne i det hon säger fast hon behöver ju inte vara så framfusig.

Lennart H det finns ingen framtid för någon ort om det inte finns sjukvård!

För det 1:a. Grunderna för människornas överlevnad i bygderna är att det finns sjukstugor, som kan ta emot patienter med stadiga arbetshänder. Jobben kommer då åter med inflyttningar och vi får stabilare livsformer där människor kan känna sig trygga.

För det 2:dra. Du har tydligen inte klart för dig heller Lennart H att överlevnadskonstnärer har en större, starkare, stabilare pensel än din, och har vant sig med att forma vardagen som den kommer på ett strategiskt sätt som du inte ens kan måla på staffliet ditt. Det ligger i den naturliga gestalten i människan här uppe i bygderna, så dra inte sådana ordalag som du Lennart H har målat med i din artikel mot oss här uppe, det kan bli ett snopet penseldrag mot ditt eget ansikte.

@annevi