Edward Riedl (M)

USA:s statsskuld skenar

Av , , 11 kommentarer 3

Den amerikanska statsskulden skenar nu mycket snabbt till följd av de stora ekonomiska stödpaketen. På lite drygt ett år har statsskulden ökat från cirka 10 blijoner dollar till hisnande 12 biljoner dollar. Trots detta har arbetslösheten nått över 10% i USA. Läget innebär stora utmaningar för Obama och den amerikanska ekonomin. Samtidigt innebär en kortsiktig efterfrågeökning med lånade pengar i USA stora risker för världsekonomin i övrigt. Lån skall som bekant förr eller senare betalas tillbaka.

Med de risker som nu byggs in i den amerikanska dollarn ökar den långsiktiga nödvändigheten av euro som alternativ världsvaluta.

Edward Riedl (M).

Är du beredd att flytta för att få ett jobb?

Av , , 6 kommentarer 4

Arbetsförmedlingen uppmanar människor att flytta för att söka jobb på annan ort efter långvarig arbetslöshet. Annars riskerar a-kassan att sänkas eller dras in. Hemskt eller helt rimligt? Den som saknar arbete skall självklart uppbära ekonomiskt stöd via vårt välfärdssystem tills dess ett nytt arbete finns. Det är grunden för ett tryggt och fungerande samhälle som de flesta av oss vill ha.

Grunden måste vara att den som kan arbeta skall arbeta. Finns jobben på annan ort måste man vara beredd att flytta. Varför skall de som arbetar och betalar skatt bekosta att vissa inte vill söka sig till jobben. Så länge människor inte uppbär bidrag eller ersättningar får människor bo precis var de vill. Men jag kan omöjligt tycka att det är en rättighet att människor som vägrar flytta skall leva på andras arbete. För mig är det en märklig diskussion.

Sedan finns det undantag och förmildrande omständigheter som måste vägas in. Familjesituation och annat måste givetvis tas hänsyn till och inte minst längden på arbetslösheten. Men avsaknad av krav känns helt orimligt.

Edward Riedl (M).

Bert Karlsson har en poäng

Av , , 13 kommentarer 1

I lördagens aftonbladet skriver Bert Karlsson en artikel om att han aldrig varit främlingsfientlig och hur farligt det är att likrikta debatten. Sverigedemokraterna får idag ett fritt spelfält när det gäller flykting och invandrarfrågor eftersom vi från de etablerade partierna är livrädda att stämplas som rasister. Om vi fortsätter på det sättet kommer vi att ge de som verkligen är främlingsfientliga en plats i riksdagen. Det är dags att vi börjar prata om verkliga problem och lösningar även när det gäller flykting och invandrarfrågor. Det vinner vi alla på i slutändan. Det måste bli ett slut på att stämpla kritiker som rasister och främlingsfientliga. Det är faktiskt möjligt att vara för både en generös flyktingpolitik och för att ställa krav på dem som kommer till Sverige.

Läs Bert Karlssons artikel.

Edward Riedl (M).

Frivilligorganisationer gör ett viktigt jobb i Västerbotten

Av , , 2 kommentarer 0

Idag kommer jag och Gunilla Johansson (S) att bereda hur landstingets frivilligpengar skall födelas till länets frivilligorganisationer. 3 miljoner kronor skall på olika sätt användas för att främja folkhälsan i vårt län. I landstingets totalbudget utgör dessa pengar en mycket liten del. Samtidigt uppnås mycket bra för de pengarna. Allt från hjärtskola till arbete för ökad jämställdhet mellan könen. Allt arbete som sker i våra frivilligorganisationer är fantastiskt värdefullt.

Edward Riedl (M).

Jag är en stolt svensk

Av , , 10 kommentarer 3

Trots att jag blev svensk medborgare först 1979 (tidigare brittiskt medborgarskap) så är jag en stolt svensk som älskar Sverige och det svenska. Herman Lindqvist har skrivit en intressant artikel på hur fint det är att vara osvensk i Sverige. Han menar att svenskförnekarna till övervägande del finns på vänsterkanten och att de styr det mediala samtalet på ett sådant sätt att det också blir det politiskt korrekta.

Men jag är stolt över mitt Sverige och de värderingar som vuxit fram i Sverige under lång tid. Här välkomnas nya människor, öppenheten och friheten är självklar, omtanken om våra medmänniskor är stor och listan på sådant vi skall vara stolta över kan göras mycket lång. Trygghetssystemen har här varit tidiga och är omfattande. Barnaga, hustrumisshandel, våldtäkt inom äktenskapet förbjöds tidigt i Sverige samtidigt som många länder fortfarande saknar skydd och motsvarande lagstiftning.

Jag skall längre fram fortsätta utveckla ämnet på min blogg. Det finns mycket vi svenskar ,både infödda och invandrade, skall vara stolta över.

Läs även artikeln av Herman Lindqvist.

Edward Riedl (M).

Rätten till sina laster

Av , , 1 kommentar 3

Vid frukosten fanns det artiklar om Umeå kommuns tänkta snusförbud i både VK och VF. Det är bra att Anders Ågren står upp för rätten att ha laster så länge det inte drabbar arbetskamrater, arbetsgivare och andra. Som jag skrev för någon dag sedan. Var skall vi annars dra gränsen. Vi har sedan länge avskaffat livegna trälar i vårt land. Makten över sitt eget liv innebär också möjligheten att fylla sitt liv med skadliga och njutfulla laster. Så länge ingen annan drabbas måste vi arbeta för att istället påverka människors inställning till ett friskt och sunt leverne. När det gäller tobaksbruk skall vi givetvis stötta de som il ta sig ur missbruk. Men om snus förbjuds – Vad blir nästa del? Onyttig mat, sötsaker som godis, läsk och liknande? Gränsen för vad en arbetsgivare skall lägga sig i när det gäller sina anställda har en gräns som inte bör passeras.

Edward Riedl (M).

Inget snusförbud – Bra Anders Ågren (M)

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag tillhör en av alla dem som blivit fri från mitt nikotinbegär då jag för ett par år sedan slutade snusa. Självklart skall vi på alla sätt hjälpa dem som vill bli kvitt sitt nikotinbegär. Jag tycker även att vi på olika sätt skall informera och bilda opinion även mot snuset. Men att gå så långt att arbetsgivaren förbjuder en last som inte negativt påverkar arbetskamrater, arbetsgivare eller någon annan känns mig främmande. Skall även sötsaker, fet mat och andra laster på samma sätt förbjudas av arbetsgivaren. Någon måtta får det väl ändå vara på hur mycket vi skall förbjuda människor.

Edward Riedl (M).