Hållbar utveckling – vad är det?

Av , , Bli först att kommentera 0

Hållbar utveckling är ett välanvänt begrepp idag. Alla vill visa hur deras verksamheter eller produkter är hållbara. Det är bra, för det visar att människor tycker detta är viktigt. Men det gör också att det kan upplevas otydligt vad begreppet innebär.

I lördags, i anslutning till SEE Västerbottens hållbarhetsvecka, var jag inbjuden till Robertsfors för att hålla en presentation om klimatförändringen och hållbar utveckling, samt delta i ett panelsamtal tillsammans med bland andra centerpartiets riksdagsledamot och Robertsfors kommunalråd. Då diskuterade jag bland annat begreppet hållbar utveckling.

SEE står för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Men vad är ekologisk hållbarhet, vilka är de yttre ramarna?

Forskning har identifierat nio planetära gränser: klimatförändring, främmande ämnen, ozonskiktet, partikelhalten i atmosfären, försurning av haven, biokemiska flöden av kväve och fosfor (övergödning), sötvattenanvändning, markanvändning och biologisk mångfald.

Planetary bounderies – Stockholm resilience center

Dessa gränser är inte förhandlingsbara utan naturvetenskapliga ramar som vi har att förhålla oss till. Ekologisk hållbarhet uppnås när vi håller oss innanför dessa plantera gränser.

Social hållbarhet kan definieras genom att utgå från de mänskliga behoven. Ett samhälle eller en verksamhet är socialt hållbar när den inte undergräver människors möjlighet att få sina mänskliga behov uppfyllda. En teoretisk definition av de mänskliga behoven är den som professor Manfred Max-Neef presenterar. Uppehälle, skydd, ömhet, förståelse, delaktighet, fritid, skapande, identitet och frihet.

Vi känner alla någon som pressats till bristningsgränsen då något av dessa behov inte uppfyllts. Behoven är biologiska ramar, vilka  inte heller de är förhandlingsbara. Vi har bara att förhålla oss till dem.

Förutsättningarna för vad som är ekonomiskt hållbart går dock att förhandla på olika sätt. Det ekonomiska systemet är av människan skapat och modifieras ständigt. För att vi ska ha ett stabilt samhälle, behöver det vara ekonomiskt hållbart. Eftersom ett instabilt ekonomiskt system riskerar att gå ut över den sociala och ekologiska hållbarheten.

Ekologisk och social hållbarhet behöver därför alltid vara det primära, icke förhandlingsbara yttre ramarna som vi måste hålla oss innanför. Vi måste utforma samhället och det ekonomiska systemet på ett sådant sätt att vi håller oss innanför dessa ramar. Om ekonomisk hållbarhet definieras som ekonomisk tillväxt, som det tyvärr ofta felaktigt gör, riskerar vi att såga av grenen vi sitter på.

 

Riksdagen nästa?

Av , , 2 kommentarer 5

Jag har valt att kandidera till riksdagen för Miljöpartiet de gröna. För att konkret arbeta mot visionen om ett hållbart samhälle. Ett samhälle som är både ekologiskt och socialt hållbart.

Idag är vi på väg att överskrida flera av planetens gränser. Gränser, som när vi passerat dem gör att vi aldrig kan komma tillbaka till de goda förutsättningar vi haft på vår jord de senaste 10 000 åren. Under den period då hela den mänskliga civilisationen byggts upp och blomstrat. Vi lever också i ett samhälle där människor blir utbrända, känner otrygghet och diskrimineras. Det måste inte vara så. Genom att lyfta blicken kan vi ändra det system vi lever i. Till något bättre. Till ett hållbart samhälle. För både oss och kommande generationer.

När vi började närma oss den stundande valrörelsen fick jag förfrågningar från flera olika håll om att kandidera till riksdagen. Jag bestämde mig för att göra det.

Vem är då jag som vill ge mig i kast med att arbeta i riksdagen?

Jag kommer från Umeå. Ägnade ungdomsåren till musik. Spelade cello vid Ingesunds musikhögskola och har sedan upplevt samhället från en rad olika arbeten: kört ut bilrutor till verkstäder runt om i Västerbotten, monterat innertak och stolar till Volvo lastvagnar, undervisat barn i cello, städat hem och kontor, knappat fakturor, varit au pair i London ett år och som så många ungdomar i Umeå arbetat en tid som telefonförsäljare.

Viljan att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling har sedan drivit mig i val av studier och arbeten. Jag tog Politices magisterexamen efter 4,5 år vid Umeå universitet. Ett brett program med statsvetenskap som huvudämne. Parallellt med programmet läste jag flera mindre kurser med inriktning mot miljö och ledarskap, varav en i Kina och en i Indien. Efter en genomförd praktik på Utrikesdepartementet anställdes jag där och arbetade då bla. med att ta fram en strategi för hur Sverige skulle lyfta klimatfrågan inom den Afrikanska utvecklingsbanken. Jag har drivit enskild firma som konsult för hållbar utveckling, arbetat som projektledare i Umeå kommun och är idag Klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen, där jag samordnar och stödjer samtliga kommuner, små- och medelstora företag och andra aktörer i länet att begränsa utsläppen av växthusgaser och anpassa sig till den klimatförändring som sker.

Det har varit oerhört utvecklande att arbeta både som företagare och på lokal, regional och nationell nivå. En viktig erfarenhet som gör att jag vet hur rikspolitiken implementeras på alla nivåer i samhället.

Samma drivkraft gjorde att jag blev aktiv i Miljöpartiet 2013. Sedan dess har jag:

  • suttit i styrelsen för MP-Umeå i tre år, där jag främst jobbat med organisationsutveckling
  • varit ersättare i Tekniska nämnden och Kulturnämnden i Umeå kommun, där jag bla verkat för att lyfta in klimatanpassning i tekniska nämndes investeringar och stärka förutsättningarna för gräsrotskultur i Umeå
  • varit och är, styrelseledamot i Miljöpartiets nationella Klimatnätverk sedan det bildades, där vi aktivt arbetar med politikutveckling på klimatområdet

Nu börjar resan fram till valet. I januari kommer vi i Miljöpartiet Västerbotten sätta vår riksdagslista. Jag hoppas ni vill följa med mig på resan bland annat genom denna blogg. Ni får gärna kommentera nedan eller dela mina blogginlägg. Under tiden kommer jag göra mitt bästa för att lyfta Miljöpartiet i Västerbotten och finnas tillgänglig för politisk dialog.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,