Hör Greta – Gör skillnad

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu sprids Greta Thunbergs tal under klimattoppmötet i Polen över hela världen. Ett tal vi alla borde ta till oss.

I Umeå demonstrerar nu människor utanför stadshuset varje fredag för klimatet, under den paroll som Greta spridit över hela världen #FridaysForFuture

När FN:s ramkonvention om klimatförändringen (UNFCCC) bildades 1992 var jag 8 år gammal. När Kyotoavtalet trädde i kraft började jag högstadiet. När IPCC.s fjärde syntesrapport släpptes 2007 och gav mittuppslag om klimatförändringen i alla medier läste jag statsvetenskap på universitet med fokus på klimat och hållbar utveckling.

Under de senaste 27 åren har världen känt till klimathotet, Sverige har känt till det. Utsläppen globalt har bara ökat och även om utsläppen inom svenskt territorium minskat så har svenskarnas samlade konsumtionsbaserade utsläpp legat på samma höga nivå. Under hela min uppväxt har beslutsfattare misslyckats med att hejda klimatförändringen. Nu har jag själv valt att bli politiker. Det finns ingen tid kvar att förlora!

Vill du använda din ilska, din klimatångest, till att göra skillnad? Vi behöver bli många fler som höjer våra röster. Bli medlem.

 

Bli medlem!

Över 26 år: så blir du medlem via sms
Steg 1.  Skriv ett sms. Börja sms:et med mpmedlem följt av ett mellanslag. Skriv ditt personnummer (utan bindestreck) följt av ett mellanslag. Skriv din mejladress. (Det är viktigt att det är ett mellanslag och inte en radbrytning.)
Steg 2. Skicka sms:et till 72 980.
Sms:et kostar medlemsavgiften, 100 kronor, plus din vanliga sms-kostnad.
Under 27 år: så blir du medlem gratis i Grön Ungdom via sms
Steg 1.  Skriv ett sms. Börja sms:et med gumedlem följt av ett mellanslag. Skriv ditt personnummer (utan bindestreck) följt av ett mellanslag. Skriv din mejladress. (Det är viktigt att det är ett mellanslag och inte en radbrytning.)
Steg 2. Skicka sms:et till 72 980. Du betalar bara din vanliga sms-kostnad. Medlemskap i Miljöpartiet ingår utan kostnad.
Student: så blir du medlem gratis i Gröna Studenter via sms
Steg 1.  Skriv ett sms. Börja sms:et med gsmedlem följt av ett mellanslag. Skriv ditt personnummer (utan bindestreck) följt av ett mellanslag. Skriv din mejladress. (Det är viktigt att det är ett mellanslag och inte en radbrytning.)
Steg 2. Skicka sms:et till 72 980.  Du betalar bara din vanliga sms-kostnad. Medlemskap i Miljöpartiet ingår utan kostnad.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Klimatförhandlingarna – vem bättre än Isabella Lövin?

Av , , Bli först att kommentera 0

Den gångna mandatperioden har Miljöpartiet genomfört omvälvande reformer för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige de kommande decennierna. För att nämna några; lag om inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel (reduktionsplikten/bränslebytet), klimatlag, nationellt mål om nettonollutsläpp 2045, 100% förnybar elproduktion 2040, bonus-malus som finansierar subventioner till el- och gasbilar genom skatt på fordonen som släpper ut mycket, klimatklivet som medfinansierar klimatsmarta investeringar och bla. bidragit till att 30 000 laddstolpar byggs i Sverige, industriklivet som stödjer den tyngsta industrin som stålindustri och cementindustri att ställa om till fossilfritt, och mycket mer.

Att Miljöpartiet sitter i regering har dock inte bara betydelse för utvecklingen i Sverige, vi har ett mycket stort inflytande i EU och internationellt. Vi arbetar aktivt med att klimatsäkra allt bistånd, våra gröna ministrar har tillsammans med våra EU-parlamentariker säkrat reformer av EU:s handel med utsläppsrätter som gör att överflödiga utsläppsrätter från och med nu annulleras automatiskt och att tillgången på utsläppsrätter kommer minska i snabbare takt. Miljöpartiet i regering gick in med global klimatfinansiering i gröna fonden inför klimattoppmötet i Paris 2015 vilket var en internationellt viktig signal som gjorde att fler rika länder bidrog och de fattigare länderna såg ett ansvarstagande är därmed underlättades förhandlingarna. Nu företräder Isabella Lövin Sverige vid klimattoppmötet i Polen och har fått förtroendet att leda förhandlingarna om hur världens länder ska ta emot IPCC:s rapport om de ödesdigra skillnaderna om skillnaderna mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Isabella Lövin har mycket stort förtroende internationellt.

Miljöpartiet i regering arbetar inte bara med att minska utsläppen i Sverige, vi arbetar för att hejda klimatförändringen globalt!

Nu pågår regeringsbildning och vi står eventuellt inför ett extraval. Hur detta slutar bekymrar mig djupt eftersom risken är att en moderat, kristdemokrat eller sverigedemokrat kan komma att representera vårt land i dessa förhandlingar i framtiden. Då skulle Sveriges förtroende vara förbrukat och det skulle skada det svenska näringslivet som förknippas med detta goda förtroende. Sveriges regering behöver gröna ministrar som representerar oss internationellt, för klimatet kan inte vänta.

Regeringsförhandlingarna och M/KD-budgeten

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringsförhandlingarna tog viktiga steg framåt i veckan – men imorgon riskerar vi få en M/KD-budget som slår undan fötterna för företag, kommuner och medborgare som har allt att vinna på att Sverige tar klimatledarskap

Under veckan som gått har det skett förhandlingar mellan MP, S, C och L för att hitta lösningar för att Sverige ska få en vald regering på plats. Ett samarbete där det såklart krävs kompromissvilja mellan partier som i vissa frågor står nära varandra och i andra långt ifrån varandra. Men som alla förenas i övertygelsen att den människosyn, kvinnosyn och demokratisyn som Sverigedemokraterna företräder inte ska ges inflytande över Sveriges regering.

De fyra partierna hade förhandlat fram en överenskommelse som sedan partiledarna tog tillbaka till beslutande organ i partierna. På måndagsmorgonen meddelande Annie Lööf att Centerpartiet röstat nej till förhandlingsresultatet.

En god demokratisk process och besluten respekteras.

Det vore dock ytterst intressant att höra hur resonemangen gick hos centerpartisterna som inte godtog det Annie Lööf förhandlat fram med S, MP och L. För vid senare presskonferenser har det framkommit att det fanns rätt mycket i förhandlingsresultatet som verkligen inte är S eller MP-politik (såsom fri hyressättning vid nybyggnation och sänkt värnskatt) och ett ja skulle också ha övergått till ett budgetsamarbete där C fått igenom en hel del. Ett förhandlingsresultat mellan dessa fyra partier innehöll sannolikt också mycket som var mycket bra för klimat och miljö samt för landsbygden. Ett ja hade också garanterat det som C kanske drev skarpast i valrörelsen, att SD inte får inflytande. Jag undrar, beror nej:et endast på att C inte fick igenom mycket nyliberal ekonomisk politik som de inte ens fick igenom i Alliansen? Ekots inrikespolitiska talesperson, Thomas Ramberg, frågade Annie Lööf detta i slutet av hennes presskonferens – han frågade: med vilket regeringsunderlag i riksdagen skulle du få igenom detta? Jag undrar också, är detta sådant som Centerpartiets väljare värderar så högt att de är beredda att offra det som ett samarbete skulle ge?

Nu hoppas jag att förhandlingarna återupptas så att vi får en regering på plats som står upp för mänskliga värden så snart som möjligt.

Men på grund av detta nej från C går vi in i budgetomröstning imorgon där Moderaterna och Kristdemokraternas budgetreservation sannolikt går igenom med stöd av Sverigedemokraterna. En budgetreservation som ger mer pengar till de som redan har, som kraftigt försämrar klimatarbetet när läget är akut och som inte heller är bra för norra Sverige.

Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att göra det billigare att släppa ut – mitt under brinnande klimatkris, mitt under klimattoppmötet då världens länder samlas i Polen.

De halverar skyddet av värdefull natur och tar bort viktiga klimatåtgärder som kommer göra att utsläppen ökar i en tid då de akut måste minska.

De tar bort flygskatten. De ökar det ekonomiska stödet till diesel. Det blir billigare att släppa ut. Sveriges ledarskap och förtroende i klimatfrågan urholkas.

Massor av människor och företag i Sverige vill bidra till att minska utsläppen, men M och KD trampar på deras kämpaglöd.

 

M/KD:s budgetreservation innehåller bland annat följande nedskärningar i klimatarbetet och försämringar för landsbygd

 

Halvering av klimatklivet

Klimatklivet är en av regeringens största klimatsatsningar. Nu halveras den av M och KD. Det betyder att hälften av det avgörande stödet för klimatinvesteringar till kommuner, regioner och företag försvinner.

En ny satsning av M/KD på “teknikneutral laddinfrastruktur” på 50 miljoner kronor väger inte upp för den stora minskningen i klimatklivet: 840 mnkr tas bort från 1590 mnkr. 

(Jag vet inte vad de menar med ”teknikneutral” i detta sammanhang. De texter jag sett verkar blanda ihop vätgasfordon och elfordon. Klimatklivet som idag finansierar laddinfrastruktur begränsar ingen teknik utan stöd går till investeringar med högst klimatnytta.)

Avskaffad flygskatt

Moderaterna och Kristdemokraterna vill att det ska bli billigare att flyga. De vill avskaffa flygskatten. De vill återinföra flygets skattefördelar jämfört med andra transportslag. Men utsläppen från flyget måste minska! Svenskarnas flygresor har fördubblats på mindre än 30 år.

Krymper miljömyndigheten med nästan en tiondel

För M och KD är miljöpolitik symbolpolitik. I stället för att leverera de resultat som medborgare och näringsliv vill se, gör man stora nedskärningar och några få symboliska satsningar. Samtidigt kapar man drastiskt i stödet till Naturvårdsverket, som är den myndighet som ska genomföra miljöarbetet.

Genom att dra ner 50 miljoner kronor (från 625 mnkr) på Naturvårdsverket tar man bort nästan en tiondel av Sveriges miljömyndighets anslag. 

Stoppar utbyggnaden av solceller

Moderaterna och Kristdemokraterna vill skära ner i stödet för solceller.

Tillsammans skär de ned i arbetet med att ställa om på energiområdet med 445 miljoner 2019, i huvudsak genom att kraftigt minska stödet för solceller.

(Solcellsstödet har idag en mycket stor efterfrågan och det är kö till Länsstyrelserna för att få stöd till solcellsbyggnation.)

Dyrare naturguider

M och KD gör det dyrare med naturguidning på landsbygden. Detta sker genom en höjning av momsen från dagens 6 procent till 25 procent. Det blir svårare att ta sig ut i naturen och försämrade förutsättningar för besöksnäringen i glesbygd.

Naturskydd skärs ned

Artutrotningen pågår runtom i världen, och larmrapporterna om den biologiska mångfalden avlöser varandra. För att skydda arter och viktiga livsmiljöer behövs satsningar, men M och KD skär nu ner denna del av budgeten till samma låga nivå som fanns innan den rödgröna regeringen tillträdde.

Genom att kapa i naturskyddet drar man inte bara undan mattan för den biologiska mångfalden och människors möjlighet att komma ut i naturen. Man gör det dessutom svårare för skogsägare som har värdefull natur på sina marker att få betalt för att skydda den. Miljöpartiet anser att den lantbrukare som tar ett särskilt ansvar för naturvården ska kunna kombinera detta med god ekonomi för sin näringsverksamhet. Det blir betydligt svårare om stöden minskas.

M & KD tar bort 740 mnkr från dagens 1418 mnkr.

Stöd till landsbygden försvinner

Rovdjursstängsel till lantbrukare och restaurerade vandringsleder till alla som vill vandra i fjällen är ytterligare en sak som M och KD prioriterar ned. De talar med kluven tunga när de säger att landsbygden ska leva samtidigt som de halverar stödet till den typ av åtgärder som gagnar näringsverksamheter och jobb på landsbygden.

600 mnkr tas bort från dagens 1 248 mnkr.