Energiomställning pågår. Replik på KD

Jag vill att vi i Sverige ska ha förnybar, robust och flexibel el som täcker upp alla våra behov. Det är fullt möjligt – om den politiska viljan finns.

Den politiska viljan finns inte hos KD, som idag skrev några rader i Expressen som jag har mycket att säga om. Försöker begränsa mig till att kommentera det första stycket.

KD skriver: “Det har inte funnits någon brist på åtgärder för att minska Sveriges klimatpåverkan.” 

Jo, det har funnit jättestor brist! Annars hade vi inte i år, 2020, befunnit oss i en situation där vi redan upplever 1 grads global uppvärmning och många börjat ge upp hoppet om att begränsa klimatförändringen till 1,5 grad. Mycket, mycket mer behöver göras och det fort. Sveriges utsläpp minskar inte i den takt som krävs för en globalt rättvis klimatomställning.

KD: “När vi kristdemokrater senast satt i regeringen så minskade utsläppen med omkring tjugo procent samtidigt som BNP ökade med nära tio procent.”

Bara för att två saker händer samtidigt betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Beskriv gärna vilken politik KD menar att Alliansen bedrev som skulle ha varit avgörande för att utsläppen minskade samtidigt som ni tog fram det politiken. Jag är genuint nyfiken. För när jag ställt samma fråga till Edward Riedl (M) som brukar använda samma oneliner så har han aldrig något svar. (Koldioxidskatten (från 90-talet) och EU:s utsläppshandel (infördes 2005) verkade ju tex. under denna period och är inte något Alliansen kom på.)

KD: “regeringens nedsläckning av utsläppsfri kärnkraft fortsätter. Trots varningar och vädjanden. Trots att kärnkraften ingår i alla de olika modeller som FN:s klimatpanel har tagit fram för att lösa klimatkrisen.”

1. Regeringen håller inte på att släcka ner kärnkraft. Vi har inte beslutat nåt om kärnkraft. Det står tom i Energiöverenskommelsen* (som S, MP, M, C och KD enats om) att vi ska ha 100% förnybar elproduktion 2040 och att kärnkraft inte ska stängas med politiska beslut. Kärnkraftens livslängd kommer ta slut på sikt och energibolagen bedömer andra energislag som affärsmässigt bättre.

2. Sveriges regering bestämmer inte över den globala energiförsörjningen, utan har att påverka elproduktionen i Sverige. (IPCC:s scenarier är globala och innehåller även väldigt mycket förnybar energi.) I Sverige producerar vi idag mycket mer el än vi använder, kärnkraften är dyr och utsliten. Sverige har alla förutsättningar att bygga ett robust, flexibelt och 100% förnybart elsystem samtidigt som vi elektrifierar både transportsektor och industri. Regeringen arbetar redan på flera fronter med detta, bla. med elektrifieringsstrategi, nationell vindkraftsstrategi och stöd till den tunga industrin.

Jag vill att vi i Sverige ska ha förnybar, robust och flexibel el som täcker upp alla våra behov. Det är fullt möjligt – om den politiska viljan finns. Eftersom det är fullt möjligt kan jag bara tolka KD:s plötsliga påhejande av kärnkraft  – som de har tänkt finansiera hur? med våra gemensamma skattepengar? – som ett sätt att försöka kommunicera ett enkelt svar på ett komplext problem. Moderaterna gör detsamma, så fort klimatfrågan nämns säger de “kärnkraft” och hoppas att det ska vara tillräckligt svar. Det duger inte. Klimatfrågan är komplex och kräver en strategisk och ordnad omställning till fossilfrihet. Det är det vi har att hantera.

 

* Målen i Energiöverenskommelsen:

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.

Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas fram och beslutas senast 2017.

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Lars Wiegert

  Enligt IPCC måste ALLA CO2-snåla kraftslag användas för att klimatmålen öht ska kunna nås. Därför är det fel att stänga kärnkraft, som är det mest potenta klimatneutrala kraftslaget enligt ISO-certifierade EPD-systemet (Environmental Product Declaration, se t.ex. https://analys.se/wp-content/uploads/2015/05/analysera-for-att-agera-lca-och-epd-bakgrund2014-1.pdf).
  Utan kärnkraft kan den redan fullt utbyggda vattenkraften inte räcka till när förnybart inte behagar leverera. Det är empiriskt bevisat att det inte alltid blåser någonstans i vår omgivning. Enkel beräkning visar att det inte finns några metoder att lagra elenergi några längre stunder.
  Fungerande elkraftnät kräver stabilitet som ges av vattenkraft och kärnkraft (spännings- och effektreglering, svängmassa, fasvinkelhållning). Förnybar energi saknar dessa egenskaper och åker snålskjuts på vad som vatten- och kärnkraft tillhandahåller utan att få betalt för det. Redan nu har vi stängt för mycket kärnkraft, så att vi måste ta till fossil el t.o.m mitt i sommaren. Vi har kommit till ett läge att mera förnybart kräver mera kärnkraft (eller fossilkraft) för att elkraftsystemet inte ska kollapsa. Helt eller delvis (ransonering).
  MP är ganska ensamma om mera vindkraft. I Norge växer motståndet mot förstörda naturvärden snabbt. Så också i Sverige. Hur länge ska vi tillåta att vår natur skövlas för att utländska intressen ska tjäna pengar på vindkraftens subventioner? Kärnkraften tar hand om sin avveckling, rivning och slutförvar. Det gör inte vindkraften.

  • Elin Söderberg (inläggsförfattare)

   IPCC har presenterat flera olika scenarier för den globala elförsörjningen, med olika andelar förnybart och kärnkraft samt olika storlek på den totala energianvändningen. Dessa scenarier är dock globala och över världen har länder extremt olika förutsättningar för energiproduktion. Just i Sverige har vi goda förutsättningar för förnybar elproduktion och det är politiken rörande svensk elproduktion som Sveriges riksdag och regering har att besluta om.
   Alla former av energiproduktion har en miljöpåverkan, kärnkraftens miljöpåverkan är mycket större än vindkraftens, men oavsett energislag är det därför viktigt att arbeta med energieffektivisering också. Jag vill att lokala aktörer och de lokala samhällena ska tjäna på vindkraftsetableringar och vi i MP driver en politik för detta.
   Idag exporterar vi stora delar av miljöproblemen med kärnkraft till andra länder i och med att vi importerar uran. Om man ska lyfta motståndet mot vindkraft pga dess lokala miljöpåverkan som argument för kärnkraft bör man fråga sig hur motståndet mot kärnkraft skulle se ut om vi bröt all uran i Sverige istället.

 2. tjalle

  För att tillverka vingar till en vindsnurra ,känns detta som ett ickeproblem ??.
  Vi räknar lågt 60 ton x 10 000 vindverk = 600 000 ton ska inom några år snurra ute i vår natur. Sexhundra tusen ton ska få erodera och släppa micro plast med Bisfenol A ute i våra skogar i 10-12 år innan de byts ut. Även de som gillar vindkraft måste väl ändå se att detta är ett problem

  • Elin Söderberg (inläggsförfattare)

   Hej Tjalle,
   Du får gärna dela källa på de volymer material och läckage av ämnen som du nämner i din kommentar.

   Oavsett så är min ingång att all elproduktion har miljöpåverkan av olika slag, därför bör vi satsa mycket mer på energieffektivisering. Men miljöpåverkan skiljer sig kraftigt åt mellan olika energislag och när vi har att välja mellan kärnkraft och vindkraft så föredrar jag vindkraft eftersom kärnkraften har sådan enorm miljöpåverkan sett till livscykelperspektiv och är en helt linjär produktion med en ändlig resurs. Jag vill att vi ställer om till ett förnybart, cirkulärt samhälle.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.