Ödmjukast, tack för varje röst

Av , , 2 kommentarer 4

För 100 år sedan, 1918, beslutade Sverige om allmän och lika rösträtt för alla kvinnor och män. I söndags valde 618 personer i Västerbotten att använda den rösträtten till att sätta ett kryss framför mitt namn på riksdagsvalsedeln och därmed ge mig förtroendet att representera dem i Sveriges högsta beslutande församling, riksdagen. Jag är djupt och ödmjukt tacksam!

Nu har rösterna räknats klart och mandaten fördelats. Då Miljöpartiet förlorat 9 mandat i Sveriges riksdag så får inte Miljöpartiet i Västerbotten ett riksdagsmandat denna gång och jag kommer därmed fortsätta på mitt vanliga jobb här hemma. Resultatet visar också att varje röst räknas. Hade 265 fler personer i Västerbotten valt att rösta på Miljöpartiet hade det sista miljöpartistiska riksdagsmandat tillfallit vårt län.

Nu pågår regeringsförhandlingar och vi alla avvaktar resultatet av dessa. Jag hoppas innerligt att resultatet inte blir fyra förlorade år för klimatet. Det har vi helt enkelt inte tid med. Vi behöver bygga ut infrastrukturen för förnybara drivmedel i hela landet, nu, och stödja svensk industri att fasa ut kol och olja, nu. Vi behöver skapa förutsättningar för alla som lever i vårt fantastiska land att leva ett gott liv – inom planetens gränser. Idag konsumerar vi som om vi hade 4,2 jordklot. Det är levnadsutrymme som vi tar av våra barn. Många ser detta och vill leva hållbart, men för att nå ända fram behövs politiskt ledarskap som skapar förutsättningar. Min förhoppning är därför att Miljöpartiet får fortsatt inflytande i regering.

Mitt engagemang för klimatet, biologisk mångfald, jämställdhet och ett samhälle inom planetens gränser fortsätter lika starkt. Ni är varmt välkomna att följa mig i det arbetet här på bloggen, på facebook och instagram.

Än en gång till er alla som röstat på Miljöpartiet, varmt och ödmjukt tack. Tillsammans kommer vi forma en framtid att längta till!

 

2 kommentarer

Elin möter Kristoffer Del 4

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är fantastiskt att få frågan om vad jag skulle vilja jobba för de kommande 10 åren. För långsiktighet behövs i politiken. Här kommer fjärde och sista avsnittet där jag möter Kristoffer från Storuman.

Del 4

I somras hade jag förmånen att hänga med Kristoffer från SVT-serien Storuman forever. Jag hade lovat honom att han fick fråga mig vad han ville. Samtalen vi hade handlade om allt från drivmedelsskatter och livsmedelspolitik till varför jag valde att engagera mig politiskt och vad jag skulle vilja jobba för de kommande 10 åren.

Resultatet blev en miniserie i fyra delar.

Bli först att kommentera

Retorik som föder diskriminering måste upphöra!

Av , , Bli först att kommentera 2

Retorik som föder och göder främlingsfientlighet skadar människor på djupet.

Idag stod jag på välkomstmässan på Umeå universitet och talade med studenter som ville veta mer om Miljöpartiet. En mycket bra dag med många spännande samtal och flera nya väljare.

Just när jag skulle packa ihop och hela lokalen nästan var tömd kom en kille fram och berättade hjärtgripande om hur han blivit utsatt för rasism och främlingsfientlighet. Han är från Danmark, gick större delen av grundskolan i Sverige har sedan bott i Danmark igen och har precis flyttat till Umeå för att plugga på Universitetet. Han berättade om att han som barn i Danmark fick höra att han måste anstränga sig mycket hårdare i skolan än barnen med vit hud för att få likvärdiga betyg, så när han gick grundskola i Sverige ansträngde han sig, fick MVG i nästintill alla ämnen, men upptäckte även att i Sverige så blev han inte annorlunda bemött för att pga sin hudfärg. Han var han och hans hudfärg spelade ingen roll.

Nu när han kommit tillbaka till Sverige ett antal år senare har han på mycket kort tid märkt hur människor ryggar tillbaka, antar och frågar om vilket land han är ifrån att han skulle vara flykting eller muslim och vill placera honom i fack. Han var upprörd och ledsen och jag kände hans desperation över att hitta någon lösning i samhället som skulle få slut på allt. Önskan om att bli sedd och bemött som den individ han är. Han ville gärna poängtera sitt väldigt danska namn, att han var från en välbärgad familj, att han var från en kristen familj… egentligen sin identitet som han beskrev att människor inte såg när de såg honom, att människor antar massor av annat och lägger massor av negativa värderingar i det. Hur ont det gjorde i honom.

I frustrationen berättade han att han hade pratat med några från SD som sagt att de skulle lösa det åt honom, genom att utvisa alla invandrare från Sverige så skulle allt bli bra för honom tyckte de.

Och jag berättade om vad som hänt i Sverige under de åren han varit borta, om hur SD:s retorik där man beskyller grupper för brott som individer begått, gör skillnader på folk och folk, hur det spridit sig i samhället så att det föder och göder främlingsfientlighet. Att om SD får mer inflytande kommer det bara leda till ännu mer främlingsfientlighet.

Etnicitet är aldrig den förklarande faktorn till något människor gör. Normer, kvinnosyn, socioekonomiska förutsättningar och att människor blir alienerade från samhället, det är exempel på förklarande faktorer. Ska vi forma ett samhälle där alla känner sig trygga, där brottslighet minskar, där sexuella övergrepp och våldtäkter minskar, där vi känner tillit till varandra och ingen blir utsatt för diskriminering, rasism eller främlingsfientlighet, då behövs politiska insatser för just detta.

 • Vi behöver förbättra sexualundervisningen och den ska utgå från samtycke.
 • Vi behöver bygga samhällen där människor med olika socioekonomiska förutsättningar bor i samma bostadsområden och går på samma skolor.
 • Det måste bli ett stopp på retoriken från politiker som talar om olika grupper i samhället som problem. Detta är ytterst destruktivt eftersom det föder konflikter, främlingsfientlighet och i värsta fall radikalisering.
 • Vi måste ha ett starkt föreningsliv, idrottsrörelse och kulturliv så att människor möts, gör saker tillsammans, upplever saker tillsammans och bygger tillit.
 • Vi behöver ha möjlighet till utbildning av hög kvalitet under alla delar av livet.
 • Och vi behöver skapa förutsättningar så att alla som vill och kan ska få jobba och att ingen diskrimineras i sin jobbansökan.

Alla människor är lika värda. Ingen ska någonsin behöva dömas utifrån andra människors handlande, varje individ är ansvarig för sina egna handlingar och ska bemötas utifrån dem.

Jag blev mycket berörd av vårt samtal och är tacksam för att han delade med sig av sina upplevelser. När han skulle gå så sa han i förbifarten att det nog blir att han röstar åt det rödgröna hållet.

Jag hoppas innerligt att han ska få uppleva ett Sverige i framtiden där varken han eller någon annan blir bemött av rasism och främlingsfientlighet. Söndagens val är avgörande för om mina förhoppningar ska bli verklighet.

 

———————————————————————————————————————————————————————–

Amnesty driver för närvarande en namninsamling till Sveriges politiker: ”En retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion får #inteminröst.”

Gå gärna in och läs på deras sida genom att klicka här.

Elin möter Kristoffer Del 3

Av , , Bli först att kommentera 0

Det händer ju otroligt mycket i politiken. Men efter mitt samtal med Kristoffer så blev det klart och tydligt att många upplever att det inte händer någonting. I detta avsnitt snackar vi även politik i mataffären. Borde just det som går att välja i mataffären vara det som vi kan välja?

Del 3

I somras hade jag förmånen att hänga med Kristoffer från SVT-serien Storuman forever. Jag hade lovat honom att han fick fråga mig vad han ville. Samtalen vi hade handlade om allt från drivmedelsskatter och livsmedelspolitik till varför jag valde att engagera mig politiskt och vad jag skulle vilja jobba för de kommande 10 åren.

Resultatet blev en miniserie i fyra delar.

Bli först att kommentera

Klimatsmart mat

Av , , Bli först att kommentera 1

Det svenska jordbruket står för cirka 13 procent av de svenska klimatutsläppen sett från produktionsperspektivet, men merparten (70 procent) av den svenska matkonsumtionens utsläpp sker i andra länder, på grund av en omfattande livsmedelsimport till Sverige.

kött produktion konsumtion

Vi kan alltså äta mycket mer vegetariskt och mer klimatsmart utan att det påverkar svenska bönder om vi väljer svenskt för de kött- och mejeriprodukter vi fortfarande äter.

Det finns en stor potential att minska matens klimatpåverkan, både genom förbättrade produktionsmetoder, främjande av odlingsmetoder som ökar jordens kolinlagring, minskat matsvinn och förändrade kostvanor. En minskad köttkonsumtion skulle innebära en betydande minskning av den svenska livsmedels-konsumtionens klimatpåverkan. En statlig utredning bör göra en bred översyn av skattesystemet inom livsmedelskedjan i syfte att hitta vägar för att minska matens negativa klimat- och miljöpåverkan.

 • Att offentlig sektor ställer samma krav när de upphandlar livsmedel som de regler vi har om miljö och djurhållning för svenska bönder.
 • Verka för klimatsmart mat som norm i offentlig sektor.
 • EU:s jordbrukspolitik, som står för nära 40 procent av hela EU:s budget, måste reformeras så att jordbrukspolitiken blir en kraft i klimatomställningen.
 • Förbjud matbutiker att slänga mat som inte passerat bäst före-datum. Den maten ska istället säljas eller skänkas så att den tas till vara.
 • Gör insamling av matavfall och annat organiskt avfall obligatoriskt.

Kossor antibiotika

Vill du veta mer?

Läs vår klimatfärdplan med 142 förslag för klimatet.

Bli först att kommentera

Elin möter Kristoffer Del 2

Av , , Bli först att kommentera 1

Följ med på fisketur där jag och Kristoffer bland annat diskuterar hur politiker inte bör vara.

Del 2

I somras hade jag förmånen att hänga med Kristoffer från SVT-serien Storuman forever. Jag hade lovat honom att han fick fråga mig vad han ville. Samtalen vi hade handlade om allt från drivmedelsskatter och livsmedelspolitik till varför jag valde att engagera mig politiskt och vad jag skulle vilja jobba för de kommande 10 åren.

Resultatet blev en miniserie i fyra delar.

Bli först att kommentera

Elin möter Kristoffer Del 1

Av , , 2 kommentarer 1

I somras hade jag förmånen att hänga med Kristoffer från SVT-serien Storuman forever. Jag hade lovat honom att han fick fråga mig vad han ville. Samtalen vi hade handlade om allt från drivmedelsskatter och livsmedelspolitik till varför jag valde att engagera mig politiskt och vad jag skulle vilja jobba för de kommande 10 åren.

Resultatet blev en miniserie i fyra delar.

Del 1

 

2 kommentarer

Plan för 100% förnybart

Av , , Bli först att kommentera 2

Sverige har fantastiska förutsättningar för förnybar energi. Vi har vattenkraften, skogen, jordbruksmark och goda lägen för mycket mer energi från vind och sol. Den tekniska utvecklingen inom förnybar energi går svindlande fort. Miljöpartiets mål är 100 procent förnybar energi.

 • Verka för att subventionerna till fossil energi fasas ut, i Sverige, EU och globalt. Vi vill ändra reglerna för statsstöd och andra subventioner så att de stödjer genomförandet av Parisavtalet.
 • Skapa en nationell solenergistrategi så att allt fler kan satsa på solel och solvärme.
 • Uppgradera det svenska elsystemet så hela landet får ett smart, flexibelt och robust elnät som klarar av en ökad andel förnybar el och som står emot allt värre oväder.
 • Utred hur fastighetsskatten för vindkraften kan reformeras så den kan gå till kommunerna där vindturbinerna står och hur fastighetsskatten från vattenkraften kan gå till de regioner där kraftdammarna finns.
 • Ge grannar möjlighet att bli delägare när det byggs vindkraft.

vindkraft

Vill du veta mer?

Läs vår klimatfärdplan med 142 förslag för klimatet.