Flygtrafik definitionsförvirring förklarar påståenden om ”fake news”

Av , , 9 kommentarer 0

Utsläppen av växthusgaser från vårt flygresande diskuteras flitigt. Vid några tillfällen har jag sett upprörda utrop om ”fake news” och ”hittepå” men jag har hittills inte sett några beräkningar av utsläppen som de facto är felaktiga (de kan såklart finnas) men flera gånger förklaras varför man kommer till olika slutsatser av att man diskuterar utsläppen, men har olika definition på begreppet ”flygtrafik”.

Naturvårdsverket har gjort en mycket pedagogisk beskrivning av flygets klimatpåverkan där de tar upp flera olika beräkningar. Läs gärna deras sida.

Flygtrafik med definitionen svenskars köpta internationella flygresor inklusive höghöjdseffekten ger:

De uppskattade utsläppen för internationella flygresor (ca 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter) motsvarar utsläppen från all bilkörning i Sverige år 2014. Ökningen av antalet internationella flygresor sedan 1990 medför att klimatpåverkan har ökat med 61 % mellan 1990 och 2014, från 7 miljoner ton till 11 miljoner ton.

Flygtrafik med definitionen Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser från flyget baserat på bränsleanvändningen för inrikes flygresor samt det bränsle som tankats i Sverige för utrikes flygresor (eftersom längre resor innebär mellanlandning och tankning så inkluderas inte utsläpp från hela köpta resan, definitionen är även exklusive höghöjdseffekt) ger:

Växthusgasutsläpp från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes flyg har ökat med 70 % mellan 1990 och 2014 och var drygt 2 miljoner ton år 2014.

Växthusgasutsläppen från internationellt flyg omfattas för närvarande inte av några internationella åtaganden om utsläppsminskningar och ingår alltså inte i de mål som antagits för Sveriges utsläppsminskningar under FN.

 

 

Url till Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/

9 kommentarer
Etiketter: , , ,

Solen – en strålande energikälla

Av , , Bli först att kommentera 0

Solen har fantastiskt potential att bidra med energi till våra samhällen. Energi som gör att vi kan göra massor av roliga saker, utan att undergräva våra förutsättningar till ett gott liv pga. klimatpåverkan.

Teknikutvecklingen har gått fort och sedan 2009 har kostnaden för solpaneler sjunkit med 80%. Sol-el utgör dock endast en marginell andel av svensk elproduktion. Det behövs därför en politik som underlättar att vi tar tillvara på energin från solen som ändå strålar på oss.

I regering har Miljöpartiet ökat stöd till solel och förenklat för den som vill sätta upp solceller.

Vi har bland annat tillfört en halv miljard i stöd 2018 för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar, förenklat för villaägare med solceller att sälja överskottsel och infört en skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el.

Vi vill att vi ska ta tillvara på solenergin och utöver el så kan den användas till värme och kyla. Därför vill vi ta fram en nationell strategi för att utveckla solenergin i Sverige för el, värme och kyla.

Utbyggnad av solvärme ska främjas för såväl småhus som fjärrvärmesystem. Det är också viktigt med långsiktighet och tydlighet kring ersättningar, bidrag och skattelättnader kopplade till solenergi och vi vill skapa förutsättningar också för hyresrättshushåll att installera solceller genom andelsägande.

Våra samhällen har ett enormt energibehov. Vi behöver därför producera energi som inte skadar vår hälsa eller klimatet. Solen har verkligen framtiden för sig!

 

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Tågtankar

Av , , 16 kommentarer 2

Åker nattåg för andra gången denna veckan. Skönt att sova hela resan!

Okej, en del jobb har jag klämt in också.

Men det är roligt att filosofera kring potentialen med tåg. Tänk om det fanns en vagn med konferensrum, så en kunde passa på att ha möten. Eller kanske en ordentlig restaurangvagn? Bio som när en var liten? Ett gym kanske, som jag skulle tänka att jag skulle gå till men inte ”hinna med”. Ett bollhav för ungarna?

Med tåg så är det bara fantasin som sätter gränser. För det är en helt fantastisk lösning att koppla på vagnar på ett litet radband och det finns alla möjligheter att fylla vagnarna med vad vi vill! Framförallt går det att fylla tåg med massor av människor som får en mycket klimatsmart resa!

Vilken är din dröm-vagn?

 

 

16 kommentarer