Att vara ledamot i KS

Av , , Bli först att kommentera 6

Visst är det så att vissa ämnen på dagordningen har olika engagemenag för KS ledamöterna. Att ha samma focus på alla ämnen är svårt. När vi jobbar tillsammans går det bra att fördela eller så behöves det inte. Med automatik bevakar man och jobbar med det man brinner för lite extra och oppositionen i Åsele brinner för att skapa utveckling.

Allt hänger ihop. I går var Översiktsplanearbetet uppe som ärende. Ett gigantiskt grupparbete som genomförts och som vi i Åsele/Fredrika kan vara stolta över. Vad som ännu saknas är LIS områden.

Att i handlingarna läsa att texförfattarna till ärendet inte alls kunde skriva riktigt. L i LIS översattes med " Landskspsutveckling". Inte rätt för fem öre! L står för Landsbygdsutveckling.

För att vi i Åsele skall kunna arbeta med detta så måste vi ha en plan där vi markerar våra LIS områden. Kommunens poitiker och tjänstemän har varit på kurs i Lycksele i detta ärende och alla har fått gedigen insyn i vad det handlar om.

Förslaget om LIS  (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen ) utgår i från att vi i Sverige har 380000 km strand. Arjeplog har 2,6 km strand / individ. Hur mycket strand/individ vi har i Åsele ökar varje dag eftersom vi minskar i befolkning. Kan vi använda våra attraktiva lägen för att öka vår befolkning?

Att kunna bo och bygga vid våra stränder attraktivare än i dag. Det handlar om att få lov att bygga närmare strandlingen men du får aldrig ta stranden i besittning. När du ansöker om byggnadslov ansöker du om dispens som noga anges på ansökningsblanketten. Genom LIS kan strandskyddsdispenser ges men utan fastställda LIS områden är det svårt.

När vi markerar LIS området så måste vi även ange en anledning. I Fredrika kan anledningen vara att vi vill öka inflyttningen av barnfamiljer för att få flera barn i skolan. Vi vill öka ömsättningen i lanthandeln för att den skall få ökad bärighet. LIStan kan göras lång

Reigun Thune Hedström var den kvinna som ledde utbildningen i Lycksele angående LIS områden och hennes förslag var tveklöst att vi skulle tänka större, utse större områden inom vilka LIS områden kan bildas.

Arbetet fortsätter. I grannkommunen Vilhelmina har det annonserats och kommunen vill ha förslag av byaföreningarna. Det förslag som Åsele kommun kommer att redovisa måste som övrig Översiktsplan ställas ut för samråd. Var tycker du att vi ska skapa våra LIS    områden?

Bli först att kommentera

Att vara ledamot i KS

Av , , Bli först att kommentera 1

Visst är det så att vissa ämnen på dagordningen har olika engagemenag för KS ledamöterna. Att ha samma focus på alla ämnen är svårt. När vi jobbar tillsammans går det bra att fördela eller så behöves det inte. Med automatik bevakar man och jobbar med det man brinner för lite extra och oppositionen i Åsele brinner för att skapa utveckling.

Allt hänger ihop. I går var Översiktsplanearbetet uppe som ärende. Ett gigantiskt grupparbete som genomförts och som vi i Åsele/Fredrika kan vara stolta över. Vad som ännu saknas är LIS områden.

Att i handlingarna läsa att texförfattarna till ärendet inte alls kunde skriva riktigt. L i LIS översattes med " Landskspsutveckling". Inte rätt för fem öre! L står för Landsbygdsutveckling.

För att vi i Åsele skall kunna arbeta med detta så måste vi ha en plan där vi markerar våra LIS områden. Kommunens poitiker och tjänstemän har varit på kurs i Lycksele i detta ärende och alla har fått gedigen insyn i vad det handlar om.

Förslaget om LIS  (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen ) utgår i från att vi i Sverige har 380000 km strand. Arjeplog har 2,6 km strand / individ. Hur mycket strand/individ vi har i Åsele ökar varje dag eftersom vi minskar i befolkning. Kan vi använda våra attraktiva lägen för att öka vår befolkning?

Att kunna bo och bygga vid våra stränder attraktivare än i dag. Det handlar om att få lov att bygga närmare strandlingen men du får aldrig ta stranden i besittning. När du ansöker om byggnadslov ansöker du om dispens som noga anges på ansökningsblanketten. Genom LIS kan strandskyddsdispenser ges men utan fastställda LIS områden är det svårt.

När vi markerar LIS området så måste vi även ange en anledning. I Fredrika kan anledningen vara att vi vill öka inflyttningen av barnfamiljer för att få flera barn i skolan. Vi vill öka ömsättningen i lanthandeln för att den skall få ökad bärighet. LIStan kan göras lång

Reigun Thune Hedström var den kvinna som ledde utbildningen i Lycksele angående LIS områden och hennes förslag var tveklöst att vi skulle tänka större, utse större områden inom vilka LIS områden kan bildas.

Arbetet fortsätter. I grannkommunen Vilhelmina har det annonserats och kommunen vill ha förslag av byaföreningarna. Det förslag som Åsele kommun kommer att redovisa måste som övrig Översiktsplan ställas ut för samråd. Var tycker du att vi ska skapa våra LIS    områden?

Bli först att kommentera

Åsele Vintermarknad som en TILVÄXT faktor

Av , , Bli först att kommentera 8

När jag nu vimlat runt på Åsele Nappet och på Älghundsutställning så är det bara att inse att det är så många människor som just denna helg kommit till Åsele för en alldeles speciell anledning. solskenet är en v dessa. att få uppleva denna marssol dag efter dag och att få möta Åsele Nappet-Stamsjöns is helt torr och solskensindränkt.

Det är en dag i morgon med ! Och om det var älghundarnas dag i dag så är det Finnspetsarnas dag i morgon. Att besöka utställningshallen där 219 anmälda hundar inväntar sin tur att få visa upp sig. Inga skall hörs och utanför är det noga markerat på en grön kommunal soptunna vad som skall lägga i. Hur många hundar har rest till Åsele enkomt denna dag / helg?

60-80 personer med ÅIK tillhörighet står på tå för att Åsele Nappet skall vara det det faktiskt är- En folkfest på det 51 året. När jag gick runt där på isen så visst funderar man och man kan ju inte ge sig till å fråga alla….men hur många av dessa fiskeentusiaster hade kommit till Åsele enkomt för detta. Vinsten, visst hägrar den och visst är det snopet att den som kan dra många små går segrande hem från prisutdelningen. Abborren på 1020 gram låg bra till länge!

Hantverksmässa, där utställarna också kommit till Åsele enkomt för att få komma hem eller att få visa upp det man faktiskt brinner för. Pågår i dagarna två och där bland alla utställarna finns den person som i år kommer att få Åsele/Fredrika Centerkrets stipendie i klassen Ungdom. Att nu bli nyfiken är en sak men det är bara att vänta lite. Ett ytterligare stipendium inom klassen miljö är på G men här är det inte lika lätt att utse vilka eller vem som arbetat med utveckling inom miljöområdet för att erhålla detta pris. Kandidater finns!

Tillväxt och Marknad var det vi skulle avhandla och visst skulle det vara på sin plats att få veta hur många av de startande i Åsele Nappet som var hitresta enkomt. Vad innebär Åsele Nappet och Åsele Vintermarknad för tillväxten i Åsele? Hur mycket genererar denna helg i kronor och ören för vår kommun. Ideella krafter gör denna fisketävling möjlig att genomföra. Isen är skottat och plogad av entreprenörer och alla de som räknade in vikterna på alla dessa fiskar som fångades arbetade helt gratis. Hur mycket innebär detta för Tillväxten i vår kommun?

Bli först att kommentera

Kl 12.00 på Söndag

Av , , Bli först att kommentera 7

… Då gäller det! Åsele Kulturhus visar då "Bananpiraten" med Robert Molander. Piraten värvar sin nya besättning och då gäller det att hänga med. Det krävs många för att skeppet skall kunna styras och alla barnen och kanske mormödrarna får hänga med.

Vid lördagens pimpeltävling har jag utlovats en bild vid ettsnåret (då det är halvtid) på den då största fisken. Här gäller det att ha "snackat in sig"  med sekretariatet vid Stamsjön.

Att skildra folkfesten i vintersolens sken med hundutställning, hantverksmässa o så barnteatern förståss känns som en rolig utmaning. Hantverksmässa i dagarna tv å är nytt för i år och en utmaning för Kulturhuset.

Powels Barn öppnar i kväll på Wärdshuset sin föreställning. Vad är det som inte händer i Åsele denna helg? Märtnen är här….

 

Bli först att kommentera

Skruva tillbaks lamporna!

Av , , 1 kommentar 6

Ehälligt sparbeslut är fattat i Åsele angående gatubelysning. Vi har genomfört ett sparande som innebär 200.000 mindre utgifter/år.

Detta innebär att varje kommuninnevånare ska bidra med 68 kr i denna besparing då kommunens innevånarantal just nu är 2958 personer.

Sparbetinget uppfylldes i Gafsele by genom att byn införde nattsläckning samt att byn tänder lamporna senare på morgonen och släcker tidigare på kvällen. Sparbetinget uppfylldes men därutöer skulle byn ta bort x antal lampor. Så har skett i alla av Åsele kommuns byar. Lapor som lyser där det inte finns skottad väg är en sak. Lampor där det inte rör sig mnniskor och där vägen kanske inte ens är plogad är en annan sak.

Gafsele fick ett sparbeting på att skruva bort 32 lampor. Lampor som finns vid promenadstråk där kommuninnevånare vandrar vintertid.

Lomsjö 23 lampor

Pärlström – utmed trafikerad väg skruvades lampor bort. Listan kan göras lång.

När sparbetinget uppfylldes utan att det måste innebära att lampor tas bort är det inte sunt att plocka bort ytterligare gatubelysning. Kommunen har därutöver förhandlat ett lägre elpris /kwh och sparbetinget har fyllts med råge.

Det är förenat med stor livskvalité att kunna motionera efter mörkrets inbrott under gatlyktans sken. Det är så få månader under året som vi har mörker. Bibehåll livskvalitén i byarna och skruva tillbaka lamporna där det är plogad väg och där människor vistas vintertid.

 

1 kommentar

Det är roligt att vara en del av ett större sammanhang.

Av , , Bli först att kommentera 12

Jag menar att det är roligt att få vara en del av oppositionen i Åsele kommun.

Att engagera sig i samhällsfrågor det gör vi allihopa på ett eller annat sätt. När jag återflyttade till Åsele för nu ganska många år sedan var det lätt att tycka si o så. Iverna att gör saker bättre eller insikten om att skulle någon lyssna så måste jag välja och våga ta ställning. Jag förstod att jag måste gå med i ett parti.

I samma veva växte byarörelsen. Byaplaner togs fram för första gången för Åseles del, byaplaner som gjordes av varje by för sig. Byarådet bildades och vi träffades, diskuterade, lärde känna varandra och hade väldigt roligt. Vi skapa en positiv föränring där varje person var väldigt viktig och lika viktig. Så är det också att arbeta politiskt i oppositionen i Åsele.

För att skapa förbättringar trots att vår budget blir mindre är ingen omöjlighet. Att inte tänka nytt och att säga " att befolkningsutvecklingen är vårt största bekymmer, vi sitter där vi sitter och vi måste spara inom hela kommunen de närmsta två tre åren, vi har inte haft ett enda år utan besparinga och några pengar från regeringen är inte heller att vänta"…. Inte kreativt för fem öre!

Att använda ordet spara tycker jag är omodernt och andas icke engagerad, idéfattighet.

Vi vill effektivisera, få pengar över för att investera i en attraktivare kommun att bo i. Att inte lägga ner verksamhet för att tappa ännu flera kommuninnevånare är inte en lösning för framtiden. Alla goda krafter behövs för Åseles framtid.

 

Bli först att kommentera

Dagen efter den 8 mars och kampanjen 15:52

Av , , Bli först att kommentera 5

I går firade vi den Internationella kvinnodagen på IOGT gården i Åsele. Lite fredagsmysstämmning var det när kvinnorna intog IOGT lokalens stora röda hörnsoffa.

En kampanj för lika lön arbetar över Sveriges land. Inget nytt under solen. Lika lön för kvinnor och män har varit ett starkt krav över årtionden.

Sjuksköterkorna kämpar för en högre ingångslön och landstinget bromsar. I soffan talade vi mycket om de kvinnor i Åsele som tar plats i manliga yrken. En man som sjuksyrra det har vi haft glädje av länge. En kvinna som vindkraftstekniker är något nytt som bör inspirera många unga tjejer att välja ett inte traditionsbundet yrkesval.

Bilderna från Pajala och gruvnäringen visar stora maskiner som körs av små kvinnor. Som bonus har det visat sig att maskinerna håller mycket bättre med en kvinna vid ratten. Kvinnorna får jobb och kan bo kvar i Norrbotten och försörja sig helt på egen hand.

Radionyheterna under den Internationella kvinnodagen förmedlade att det kommer att dröja längre än 100 år, med nuvarande takt, innan män och kvinnor delar lika på föräldraledigheten.

Kampanjen för lika lön har namnet 15:52. Det skrivs som ett klockslag. Kampanjen visar att om vår arbetstid är mellan 08:00-17:00 så får kvinnorna lön fram till 15:52. Tiden därefter arbetar de gratis. Männen får lön hela dagen. Löneskillnaderna är stora. Över en livslång arbetstid innebär detta att männen tjänat 3,6 miljoner mera under sin livsarbetstid jmf kvinnorna.

Kampanjens mål är:

  • Lika lön för likvärdigt arbete
  • Att jämställda löner blir en viktig väljarfråga 2014
  • Att bidra till att kvinnor får lön hela dagen

 

Bli först att kommentera

Dagen efter den 8 mars och kampanjen 15:52

Av , , Bli först att kommentera 0

I går firade vi den Internationella kvinnodagen på IOGT gården i Åsele. Lite fredagsmysstämmning var det när kvinnorna intog IOGT lokalens stora röda hörnsoffa.

En kampanj för lika lön arbetar över Sveriges land. Inget nytt under solen. Lika lön för kvinnor och män har varit ett starkt krav över årtionden.

Sjuksköterkorna kämpar för en högre ingångslön och landstinget bromsar. I soffan talade vi mycket om de kvinnor i Åsele som tar plats i manliga yrken. En man som sjuksyrra det har vi haft glädje av länge. En kvinna som vindkraftstekniker är något nytt som bör inspirera många unga tjejer att välja ett inte traditionsbundet yrkesval.

Bilderna från Pajala och gruvnäringen visar stora maskiner som körs av små kvinnor. Som bonus har det visat sig att maskinerna håller mycket bättre med en kvinna vid ratten. Kvinnorna får jobb och kan bo kvar i Norrbotten och försörja sig helt på egen hand.

Radionyheterna under den Internationella kvinnodagen förmedlade att det kommer att dröja längre än 100 år, med nuvarande takt, innan män och kvinnor delar lika på föräldraledigheten.

Kampanjen för lika lön har namnet 15:52. Det skrivs som ett klockslag. Kampanjen visar att om vår arbetstid är mellan 08:00-16:00 så får kvinnorna lön fram till 15:52. Tiden därefter arbetar de gratis. Männen får lön hela dagen. Löneskillnaderna är stora. Över en livslång arbetstid innebär detta att männen tjänat 3,6 miljoner mera under sin livsarbetstid jmf kvinnorna.

Kampanjens mål är:

  • Lika lön för likvärdigt arbete
  • Att jämställda löner blir en viktig väljarfråga 2014
  • Att bidra till att kvinnor får lön hela dagen

 

Bli först att kommentera

Ungdomsråd

Av , , 1 kommentar 7

Ett bra beslut I går att inrätta ett ungdomsråd i Åsele. Vid nästa Kf skall det bli verklighet. Hur nomineringarna ska ske till undomsrådet har inte diskuterats. Tycker att det är mycket bra att detta beslut har fattats. Viktigt hur ungdomarna nomineras till ungdomsrådet.

Skulle vara på sin plats tycker jag att högstadieelever i vår kommun får driva en fråga varje år kopplat till den del i undervisningen som behandlar hur en kommun sköts. Det skulle vitalisera den politiska debatten och synen på kommunens framtid. Ungdomarna skall så klart beredas plats i det politiska rummet och kommunfullmäktiges talarstol. Detta är fullt möjligt att genomföra praktiskt nu när fullmäktigemöten är förlagda till dagtid.

1 kommentar