Med Doroteaborna till Landstingsfullmäktige

Av , , 2 kommentarer 40

05.30 i morse parkerade jag vid Åsele busstation för att ta bussen till Umeå. Marcussons Buss från Dorotea fanns redan på plats trots att jag var en kvart för tidig.

13 Doroteabor och en från Åsele. Målet för resan var Landstingsfullmäktige. Möjligheten att ställa frågor – allmänhetens frågestund var dagens uppdrag. Fullmäktigemötet behandlade endast revisonsrapporten och det var endast utifrån den som vi åhörarna  fick  ställa våra frågor.

Detta hade aldrig tidigare hänt och det faktum att vi var där var av stort värde. Frågorna som var direkt formulerade utifrån texten i revisonsrapporten var valda utifrån vi som bor i Inlandet. Akutsjukvård, hemsjukvård och frågan om landstingsrådet anser att det finn en ”God Vård” i hela länet…..

Att vi fanns där innebar att Inlandsfrågorna och bristen på respekt för Folkomröstningen fanns med i hela debatten som följde, efter det att frågestunden var över.

Revisonsrapporten antogs trots att den påpekar stora brister i ledning o styrning och internkontroll.

Vi fick klara papper på att Väterbotten lägger minst pengar på primärvården- våra sjukstugor jmf Sverige i övrigt. Det vi redan lägger minst pengar, på det skall det ytterligare sparas. Doroteaborna fick tidigare  beskedet att ytterligare spara 25% i sin verksamhet.

Motförslagen finns och får vi människor nära och snabbt hjälp vid sjukdom sparar det pengar i hela vårdkedjan. En trygg och säker vård ska ha fungerande sjukstugor o ambulans i alla kommuner! Det ger god ekonomi !

Landstingsrådet Peter Olofsson redovisade under dagen sin ”budget i balans” men det är en budget med stora underskott,

Jag kunde inte hålla mig och ställde en fråga angående kosten. Den mat som serveras , det kött som köps in från länder där antibiotika får användas i förebyggande syfte, den maten gör att vi får ökad risk att utveckla resistens mot antibiotika. När vi verkligen behöver den som biter den inte om man säger så. Peter Olofsson sa inte emot!

Det finns mycket att ta tag i inom sjukvårdens område. Att Åsele ska ha tillbaka sin ambulans och att Dorotea ska ha sina ”riktiga” akutsjukvårdsplatser så att de äldre i Dorotea får tillbaka sina boenden på Bergvattengården.

 

 

 

 

2 kommentarer

Åsele Centerparti´s MAT möte

Av , , Bli först att kommentera 27

I går inbjöd Åsele/Fredrika Centerkrets till en samtal runt vår mat. Focus under kvällen var på maten vi serverar i skolan och på våra olika kommunala boenden, mat som vi betalar med våra skattepengar.

Mat, miljö och jobb hör ihop. Ett landsbruksföretag genereras fyra ytterligare arbetstillfällen utanför den egna gården. Transportföretag, livsmedelstillverkare som mejerier o slakterier, ja listan kan göras längre.

Det finns flera goda exempel i Sverige där kommuner medvetet arbetar med maten. Södertälje kommun har beslutat att servera Östersjövänlig mat. Här får man tänka till. Östersjövänlig mat !

Under morgonens TV nyheter kommer reportaget om bottendöden i Östersjön som fortsätter att breda ut sig. Södertälje kommun serverar alltså inte mat som framställts med konstgödsel som genom regn urlakas ur jorden och till sist hamnar i Österssjön. Övergödning ger bottendöd!

En så stor uppköpare av mat som en kommun är så ger kommunala beslut ringar på vattnet. När Göteborgs stad beslutade att servera enbart ekologisk mjölk gav det följdverkningar i producentledet.

Vi kan inte säga att vi skall köpa Svensk mat i våra kommuner men vi kan besluta att vi skall enbart köpa in mat som inte innehåller antibiotika och mat som producerats efter regelverket i Svensk djurskyddslagstiftning. Vi kan ställa krav att maten inte skall transporteras i onödan. Det nya förslaget till upphandlingsregler som nu implemiteras  blir det ännu tydligare att det är inte billigaste som är det som är avgörande i en upphandling.

Vi får det vi efterfrågar.

Inom landstinget är frågan aktuell. Vi människor svarar inte upp mot behandling med antibiotika. Vi har blivit resistenta. I billigt importerat kött finns antibiotika?

Alla tycker inte lika i den politiska grupp som vi har att välja ur när vi går till val i september. Att vi i Sverige har en självförsörjningsgrad på enbart 49% rör inte våra större partier i ryggen. I Sverige kan vi försörja vår befolkning i fem dagar om vi blir avskurna från import. Kan vi inte i våra kommuner fatta kloka beslut om vår upphandling av mat kommer inte vår Svenska produktion av livsmedel att finnas framöver.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Vår historia och Våra berättelser och Våra kulturminnen

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi kan inte leva i det förflutna men vi bär det inom oss. Vår historia och det vi lagrat av minnen genom åren blir allt viktigare ju äldre vi blir. Själv minns jag med fasa när mormor  o farmor o alla andra började berätta om hur det var förr. Då var jag inte alls mottaglig. Nu är ag lite glad över att åtminstone lyssnade med ena örat.

Berättelser är vad som vi behöver för att ta emot alla de turister som vi vill skall komma till vår kommun. Berättelserna som gör skogen och älvarna förståeliga. Att vi kan förmedla vår historia och göra den spännande och intressant. Vi har ett hembygdsområde med en unik samling och vi har ett besöksmål av riksintresse i Torvsjö Kvarnar.

Torvsjö Skogsmuseum är en del av Torvsjö Kvarnar men skogsmuseet får inte stöd av pengar riktade till kulturminnesvård. Anledningen ar att Skogsmuseet är en nybyggd anläggning.

På Åsele bibliotek har det nu berättats berättelser från livet förr. Tre miniutställningar med bilder fotograferade av en 12 åring som fick en lådkamera av sin storebror. Skogsarbetet och timmerflottningen och hur det var att arbeta som kocka i ett kocklag. Berättelserna kommer att fortsätta och med stor säkerhet kommer det att bli en bok. Jag själv är otroligt glad att denna 12 åring är min egen morbror för annars har jag inte fått vara med om och fått ta del av dessa berättelser.

Att det i Hälla by tillverkades den timmerdoning som stod högst i rang över dugliga körredskap.

Att det var billigare och bättre att anställa en kocka i timmerkojan jämfört med att var och en skulle laga sin egen mat.

Att det var olika mått som gällde mellan medarna på timmerdoningarna beroende på i vilken kommun du skulle köra.

Att det fanns 30 tal hästar inom Torvsjö/Insjö som spräng fritt på skogen sommartid men som togs om hand av Kalle hästgetare.

Att det fanns telefonledningar som drogs fritt genom skog och mark och som  bara användes för flottningen.

Att timmerflottarna utmed Ångrmanälven hade med sig en stor amerikakoffert och sålde tablettaskar för 25 öre styck utmed älven.

Studieförbunet Vuxenskolan kommer nu att genom studiecirklar sammanställa denna bok. Kom med du med och berätta din historia.

 

 

Bli först att kommentera