”Vi tänker inte lägga ner någonting” !

Av , , Bli först att kommentera 38

Öppnar tidningen Västerbottningen som har ett stort reportage om ”årets Bjurholmare”.

Idel känt folk som tack vare bristen på samhällsservice flyttade från Fredrika till Bjurholm.

 

Socialdemokraterna skriver med fet stil i sin nyss publicerade blogg att ”att vi tänker inte lägga ner någonting”!

Skolan i Fredrika är kvar med tre elever. Skolan i Fredrika är inte nerlagd. I den stora Fredriika skola gick tre elever som nu blivit två.

Socialdemokraterna i Åsele tar ansvar för alla barn och vi tänker inte lägga ner någonting!.

 

Kvällens informationsmöte på kaffestugan handlade om Åsele´s politiska majoritets planer att centralisera äldreomsorgen, Vi fick informera varandra för kommunens tjänstemän har munkavle på. På måndag är ni alla välkomna till Gafsele bygdegård om ni vill informera er själva. Fullmäktigemöten är offentliga. Efter den 19 maj så vet vi vart det socialdemokratiska skåpet ska stå.

 

I den samlade oppositionens budget finns ett alternativ. Vi vill inte satsa tiotals mljoner kronor på att bygga demensboende i ett gammalt hus.

Tallmon med sina 16 platser är byggt som ett demensboende och det är en av våra allra yngsta byggnader.

2025 kommer det att behövas dubbelt så mycket äldreomsorg i Sverige. I vår kommun kommer det att vara mellan 260-280 i gruppen 80+.fram mot 2040.

Statestik efter 2040 har jag inte sett.

Vi vill ha trygghetsboende och valfrihet. Trygghetsboende kan jämföras med en vanlig hyresrätt med möjlighet att äta tillsammans och köpa hemstjänster.

Vi vill att Svalan ( nyss ombyggd )och Bofinken ska bli trygghetsboenden. Stugan skall bli sjukhemsboende med närhet till både syrgas o läkare.

Avtalet med landstinget går ut 2017. Viktigt att tidigt ta upp förhandlingar med lanstinget i ett tidigt skede. Sjukstuga med Stugans vårdavdelning och sjukstugan med vårt centrala kök där vi lagar vår mat till skolan och omsorgen. Sjukstugan är också en av våra yngre huskroppar i kommunen.

Landstinget äger och landstingets majoritet tillsammans med alla Västerbottens S representanter i våra kommuner går ut med sitt manifest. Vid KS sammanträdet i maj tog kommunalrådet  PL upp detta som ett extraärende – ett eget initiativ och då heter skrivelsen ”Sjukstugemodellen”. Där säger man ” ”Förutsatt att vi får leda kommunerna, landstinget och regeringen efter valet så kommer vi att satsa på våra sjukstugor” Samma skrivelse har publicerats i vår länstidning.

Hot eller löfte! Ingenting förvånar mig längre

 

Av Stiftelsen Åsele Hus alla 266 lägenheter( varav 28 i Fredrika) är 39 hyresgäster 85 år och äldre. 21 hyresgäster är mellan 80-84 år.

 

Åsele står inför utmaningar för framtiden. Ska vi satsa 20 miljoner och mera så vad ska vi satsa på för att skapa en attraktivare kommun.

Det ska vara roligt att bli gammal i Åsele och det ska vara lika positivt att flytta in som barnfamilj till en bra skola och barnomsorg.

Vid Region 8 mötet i Vilhelmina i onsdags så redovisades att det är kvinnorna som väljer vart man ska flytta som familj. Kvinnornas ord väger tungt.

 

Rådet är tveklöst att -satsa 20 miljoner på att göra Åsele kommun till landets mest attraktiva kommun för kvinnor.

Fortsätter utvecklingen som den nu gör kommer befolkningen 2040 att bestå av 46% i åldern 80+.. Då är jag 86 år och –

DET SKA VARA ROLIGT ATT BLI GAMMAL I ÅSELE!

 

 

Bli först att kommentera

Åsele en del av Europa och världen

Av , , Bli först att kommentera 17

IMG_0956 Ja nu står det fyra björkar- björkstammar i nedre parken som annars är väldigt öde.

Centerpartiets arbete i EU parlamentet går ut på att göra EU smalare och vassare. EU ska inte peta i detaljer. EU ska jobba med de stora frågorna.

Sverige har 20 platser att fylla genom det val som nu pågår. C driver frågan om djurskydd. Svensk djurskyddslagstiftning är mycket strängare än övriga medlemsländer. Att hela Eu skall ha samma lagstiftning dvs Svensk är målet. Vi ska inte ha antibiotika i vårt kött. Maten vi serverar ska inte innehålla kemiska substanser som är skadliga.

Viktigt att vi använder våra lokala skattepengar på ett sådant sätt at vi ser till att kommunens innevånare får bra mat inom skola och äldreomsorg. Maten ska lagas lokalt av Svenska råvaror. Vi måste öka vår produktion i Sverige för att vi skall kunna försörja vår egen befolkning. Så är inte fallet nu.  Vår självförsörjningsgrad är under 50%. Vi klarar oss  dygn med våra lager av mat sedan gapar hyllorna tomma på ICA o Konsum.

Centerpartiet ARBETAR FÖR ATT ÖKA VALDELTAGANDET.

När Åsele Kommunfullmäktige samlas den 19:e i Gafsele Bygdegård så är mera än 60% av besluten påverkade av redan fattade EU beslut.

I går talade vi om GMO. Genmanipulerade grödor. Ett lövträd som fått gener av en fisk för att klara kyla bättre är en sak. Insekter som dör när e äter av en gröda som är genmanipulerad är en annan. Bisamhällen som tappar orienteringen och inte hittar tillbaks till sina bikupor för att de påverkats av manipulerade grödor. Kan bli en stor katastrof för vi klarar oss inte utan bin.

Jag röstar på ett Grönt och Öppet Europa. Europa som behöver ett Lokalt perspektiv.

Besluten ska annars fattas så nära människorna som möjligt tycker jag..

 

Bli först att kommentera

60% å mera

Av , , Bli först att kommentera 21

Ja i dag gick startskottet.

Gilla eller inte gilla men jag tänker anta utmaningen att öka antalet som går och röstar i min egen kommun.

När vi har fullmäktigemöte den 19 maj är 60 % av frågorna direkt eller indirekt beroende av beslut i EU.

Gillar att EU tar sig an stora gränsöverskridande frågor. Gillar öppenheten men gillar inte EUROn.

Svensk krona-Ja tack !

Emil Källström gästar Åsele. Ung riksdagsman för C från Örnsköldsvik. Speciellt påläst på möjligheterna sm EUs nya vattendirektiv ger när det gäller att öppna upp för laxens vandring förbi kraftverkshinder. Se annons i Åsele Nytt!

I Ångermanälven har det fångats 90 ton lax/år, en toppnotering javisst men tänk om vi kunde driva frågan i Sverige så att laxen återigen kunde vandra upp i älven och lägga sin rom.

Vindelälven räknade in 17000 laxar i fjol som vandrade upp i älven efter det att laxtrappan vid Stornorrfors blivit verklighet. 73 laxsteg! Ett stort turistiskt besöksmål i sig!

Jag röstar före ett öppet grönt o hållbar Europa men nu gällde det att öka antalet röster från vår kommun.

Slå omgivningen med häpnad och visa att vi finns.

Vi har 20 platser att fylla i EU parlamentet. Antalet uträknat efter Sveriges folkmängd.

Tänk om vi skulle rösta in en livs levande norrlänning !

Öka antalet röster från vår kommun är det viktigaste!

Vi ses vid valurnan vid Åsele kommunhus!

 

Bli först att kommentera