Budget med framtidstro eller?

Av , , Bli först att kommentera 24

Gårdagens fullmäktigearbete startade 08.00 och avslutades 18.00.

Budgeten för 2014 var det som krävde tid. Vi inom oppositionen argumenterade för en annan syn på äldreomsorg där vi vill behålla Tallmon som det enda demensboende vi har i kommunen som byggdes som ett sådant. .Att kommunen har brist brist på demensplatser är alla överens om. Socialdemokraterna och V vill minska antalet ytterligare. Oppositionen där jag finns vill behålla och tillföra platser och vi vill ha äldreomsorg i hela kommunen. Fredrikabor ska inte behöva nyttja äldreomsorg 6 mil hemmifrån och 6 mil från anhöriga.

Den äldreomsorgsfabrik S drömmer om skall kosta hela kommunens investeringsutrymme flera år framöver. Den besparing som de anser ska bli utav att äldreomsorgen skall hamna under ett tak blir 2 miljoner. Planen är att år 2016 skall rambudgeten för sociala avdelningen kunna sänkas med 2 miljoner.

Vi vill skapa ett trygghetsboende av den del som heter Bofinken. Kommunen har inget trygghetsboende, en boendeform där det inte behövs en biståndsbedömmare för att ge tillåtelse att få bostad. Dit flyttar personer 65+ när de själva vill. Här argumenterade majoriteten med att det innebär ett hot mot Stiftelsen Åselehus. Flera tomma lägenheter inom allmännyttan utmålades. Bofinken borde kunna drivas av allmännyttan. Bofinken är ju en egen huskropp.

Svalan med 12 lägenheter för särskilt boende renoveras och är snart ombyggd och klar för inflyttning. Dessa 12 lägenheter har varit mer tomma än bebodda under de år jag varit fritidspolitiker. Roligt att de snart kan bidra till kommunens intäktssida. De har varit en post på utgiftersidan då det knappast varit gratis att hålla tomma outnyttjade lägenheter varma.

När kommunalrådet säger att vi måste samla i ladorna så anser jag att det är endast i brist på utvecklingsidéer för vår kommun. Vi kan inte spendera mer pengar än vi har i kassan. Pengarna är helt beroende på hur många kommuninnevånare vi är. Vi har ett tufft jobb att vända  eller åtminstone minska befolkningsminskningen. 1.11 2012 – 1.11 2013 blev det 98 personer färre i Åsele. Ett stor överskott i budgeten är inte ett bevis på att det är en ansvarskännande och utvecklande grupp som styr. Det är ett bevis på att det inte finns några utvecklingsidéer och ingen vilja att satsa energi för att driva utvecklingsfrågor.

En ny sopbil och en ny slamtank vill de köpa. Vattentaxan är nu omarbeted och snart är det dags för en ny renhållningstaxa. Att köpa en sopbil innan dess vore oklokt. Vi vet vilket sopsystem den skall svara mot. Att väga sopor o betala utifrån volym och vikt som vi slänger är en variant som visar sig öka mängden sorterat avfall. Det senare är en inkomst för oss men hushållsavfall osorterat får vi betala pengar för att bli av med.

Vad skulle du se som utvecklingsprojekt för Åsele? Vi ska ju satsa på turism och besöksnäring. Hur skal vi göra vår kommun tillgänglig och attraktivare för besökare.????

Bli först att kommentera

S höjde Landtingsskatten med 50 öre

Av , , Bli först att kommentera 6

Gårdagens landstingsfullmäktigebeslut klubbades igenom av den sittande majoriteten Majoritetens syn på demokrati har talat. Vi är störst o flest o vi bestämm! Beslutet om en höjning av landstingsskatten med 50 öre är fattat. Nu återstår det att med socialdemokratins syn på rättvisa att fördela pengarna. Synen på rättvisa och antalet kommuninnevånare-röster i kommande val hänger ihop.

Oberoende vart vi bor skall vi betala denna beslutade höjning av landstingsskatten.

Oberoende vart vi bor skall vi ha en trygg och säker akutsjukvård.

Vi skall alla likvärdigt betala landstingsskatten. Kraven att återskapa en trygghet för kommuninnevånarna i Åsele och Dorotea med att återinföra ambulans i Åsele och att återinrätta akutplatserna på sjukstugan i Dorotea har inte minskat i styrka. Kraven på en likvärdig vård för alla Västerbottens innevånare är starkare än någonsin.

Kostnaderna för S och Mp lösningar med akutbil istf ambulans och bort med akutsjukvårdsplatserna i Dorotea är och kommer inte att bli  lägre. De lösningar vi hade var kostnadseffektiva.Besluten om att rusta ner akutsjukvården i Åsele och Dorotea spar inte pengar. Skulle s och Mp  lyssna på länets innevånare så skulle landstingets ekonomi stå på en mycket stabilare grund.

Läs gärna Ingrid Oscarssons blogginlägg från Dorotea.

http://blogg.vk.se/ingridibellvik/

 

Bli först att kommentera

Rubusta hållbara system för telefoni tack

Av , , Bli först att kommentera 10

Att resa bort och komma tillbaka till Åsele efter historiens starkaste blåsväder hade sina sidor. Snabbt insåg jag att strömmen inte nådde ända fram vilket var väntat. Jag visste att vinden hade kommit från väster vilket innebar att vägen till byn inte hade omkullblåsta träd på tvären. Vägen som tidigare var grusad och stadig att köra på var nu polerad av vind och mycket mera än hal.

Min mobila telefon fungerade så länge batteriet var laddat. Hur många laddningstillfällen jag nyttjat i centrum mellan söndag eftermiddag och tisdag kl 16.00 är många. 10 liter vatten kan räcka långt och kokkaffe smakar mycket  bra. När allt lagt sig tillrätta, Slatan spelat ännu en match och Åsele Kraft säkrat ännu en by, börjar funderingarna.

Mobil telefoni kan inte vara beroende av master som inte har ett säkerhetssystem för strömförsörjning. Att rusta ner telefonin och plocka bort koppartråden innebar inte alls en säkrare telefoni när stormen viner. Att masternas sändare slås ut och att det inte finns ett backupp system kan vara lika med döden. En mobil kan vara det falskaste av tryggheter,

Här krävs en robust och hållbar lösning!

I morgon vandrar jag till skogs och räknar in träden mellan tummen och pekfingret, I dag vet jag att det ligger ner ett100 tal helt nära och ytterligare 100 efter vägen + lika många till. Vart det landar vet ingen men mest ledsen bir jag när jag ser att gallringsskogen modell yngre inte klarade detta utan framtidens sågtimmer ligger nu som plockepinn.

Elverken är slut i Västerbottens län. Ett elverk står högt på önskelistan.Skulle utetemperaturen varit lägre dessa dygn så skulle inte min kamin haft någon chans att hålla kylan ute.

 

 

 

.

Bli först att kommentera

Hela Sverige ska Leva.

Av , , Bli först att kommentera 7

Har lyssnat till kvällens TV Debatt.

Vem ska göra vad och när för att vända trenden för landsbygden ? Fridolin och Erlandssson m fl uttalade sig. Många talade i munnen på varandra!

Svensk inflyttning till större centra från landsbygden, är störst o starkast jmf med Europa och övriga världen. Svensk landsbygd avfolkas snabbast ! Sverige som land kan inte längre försörja sin egen befolkning. Vi måste importera mer  50% av den mat som vi handlar på ICA o Coop. Vi tål 5 dagars importstopp, större lager har vi inte i landet. Vi importerar djurfoder i lika stor utsträckning som livsmedel. Vi ligger risigt till!

Vi har grannlandet Norge som efter andra världskriget beslutade att ”hela landet skulle befolkas”. Det står Norge fast vid än i dag. Lätt för Norge kan någon tycka som det oljeland det är men det är inte så många år i jämförelse som Norge varit ett rikt oberoende oljeland. I Norge görs små kommuner ändå mindre för att det är bra för Norge. Besluten förs neråt i beslutspyramiden. I Sverige, hur gör vi här?

 

Grannlandet Finland går med i EU med stora famnen öppen. Finland arbetar aktivt utifrån att Finland ska kunna försörja sin befolkning. Finland lärde sin läxa under krigen och har nu en mycket hög självförsörjningsgrad som är mycket nära 100 %.

Skulle vi i Sverige öka vår produktion av livsmedel måste vi ha gjort hemläxan. Våra produkter måste ha en lokal marknad. Lokala kommunpolitiker måste starta arbetet med att våra lokalt producerade – våra svenskt producerade livsmedel måste efterfrågas i den offentliga sektorn. Kommunerna måste se till kvalité före pris.

När jag med flera i oppositionen i Åsele föreslog att barnen i skolan skall få lokalt producerad köttfärs röstades förslaget ner. Skillnaden i pris jmf med importerat till billigaste pris var en kostnad med 20.000/år.

Köttfärs från KRAV märkt ekologisk lokal producent innehåller inte 20-30% vatten som den importerade gör. Irland och Polen är länder som säljer mycket till Sverige. I de länderna är det tillåtet att ge djuren antibiotika i förebyggande syfte innan de blivit sjuka. Antibiotikan hamnar till sist i våra vatten.

Visst kan vi ändra på detta och skapa förutsättningar för ett gott liv på svensk landsbygd. Att öka vår produktion av mat skulle ge många nya jobb på landsbygden. Vi måste ta ansvar lokalt och handla de varor som produceras lokalt.

Mat och miljö hör ihop! Billigast är inte billigast i längden. Billigast blir dyrt! Kostar köttfärs 20.000 kr mera /år innebär det inte att skolmaten blir lika mycket dyrare. Köttfärsbiffarna smakar så mkt bättre. Svinnet minskar! Köttet innehåller rätt fettsyror när djuren fått äta gräs o växa i sin egen takt jmf att de fötts upp på kraftfoder för att växa snabbare.

Vi har goda förutsättningar att vända trenden, men vem gör vad och när och vilket ansvar måste kommunerna ta?

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Vem gör vad och när?

Av , , Bli först att kommentera 10

För några månader sedan skrev jag en motion angående att införa ett entreprenöriellt arbetssätt i Åsele kommun. Jag har inte lämnat in den men det börjar bli dags att göra det.

Som ni vet har alla folkvalda i kommunfullmäktige rätt och kanske skyldighet att skriva en eller flera motioner om viktig frågor som vi i demokratins namn kan finna en lösning på.

Ibland hör jag att det är inte mitt bord. Konstigt uttryck i en kommun som har TILLVÄXT som ett alldeles tydligt uttalat mål.  Att uttala orden att ”det är inte mitt bord” innebär med all tydlighet att det är något som glappar …..

Är det inte mitt bord så är det någon annans och vad händer sedan….

Ett annat uttryck är att jag har inte tid!

I en stor organisation som en kommun är så är det viktigt att noga redovisa vad det är som är allra viktigast. Vad är det som vi skall ha tid för? Ska vi skapa tillväxt i vår kommun trots att den nu minskar sin befolkning mer än de 60 som vi alltid varje år budgeterar för. Ska vi skapa tillväxt så gäller det för de styrande i organisationen att faktiskt ta reda på svaret på min fråga  Vem gör vad och när?

Bli först att kommentera

Arbetsdag för styrelsen för Torvsjö Kvarnar

Av , , Bli först att kommentera 9

Torsdag närmar sig och planen är klar. En heldag med utvecklingsdiskussioner är något att se fram emot och rubrikerna är satta.

Planeringen inför sommaren 2014 vid Torvsjö Kvarnar är det som blir resultatet av denna dag. Mitt motto för dagen är ”att negativ kritik hör inte samhället till. Förslag på alternativ är vad som behövs” Citatet är hämtat från Saga Sundberg som cyklade Sagavägen t.o.r i somras och gjorde ett fikastopp på Erik Johans Café i Torvsjö.

Målet är att Torvsjö ska få en kortsiktig genomförandeplan och en långsiktig. Styrelsen för Stiftelsen Torvsjö Kvarnar har bett om en avsiktsförklaring för Torvsjö Kvarnar till kommunstyrelsen och en till byamännen i Torvsjö. Svar är på gång…..

Marknadsföring är en stor utvecklingsfråga.

Att tidigt erbjuda vad Torvsjö kan leverera innebär att bussturister och andra kan planera in sitt besök i Torvsjö.

Kvarnbäcken i Torvsjö är ett kulturminne med riksintresse( och kan jämföras med Olofsfors bruk). Skogsmuseet däremot är inte ett kulturminne utan en nybyggnation.

Tillsammans kan de skapa mervärden..

Återkommer efter torsdagens arbetsdag.

 

 

Bli först att kommentera

Samarbete för utveckling

Av , , Bli först att kommentera 7

Samarbete för tillväxt och utveckling i vår kommun är vad oppositionen i Åsele står för i sitt politiska arbete.

För att ge väljarna möjlighet att ge just sin kandidat sitt stöd, kommer den samlade oppositionen att gå ut med flera valsedlar. Oppositionen kommer att ha en gemensam valplattform för Åsele kommun och fortsätta samarbeta under ÅKL- Åsele kommunlista där samtliga partier är medlemmar. Lägger du din röst för Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna eller ÅKL  röstar du för utveckling av hela Åsele kommun.

Under Åsele kommunlista hittar du folk från Åselepartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och folk som ställer upp i valet utan tillhörighet i något riksparti. Du som är intresserad och vill vara med för att förbättra vår kommun, kontakta oss på vår hemsida www.aselekl.se eller kom till våra möten.

Du hälsas också välkommen till Centerpartiets nomineringsstämma som annonseras i kommande nummer av Åsele Nytt.

Bli först att kommentera