Bra att LRF vågar debattera vår mat.

Av , , Bli först att kommentera 12

Härligt med LRF debatten när det gäller vegetarisk skollunch! Debatt behövs  när det gäller vår mat och alla de miljoner måltider som serveras varje dag inom skolan och i vår äldreomsorgen. Att kött framställs som ett stort miljöutsläpp behöver en helsida för att reda ut. Allt kött är inte negativt för miljön. Svensk lagstiftning tillåter inte antibiotika i förebyggande syfte vilket är tillåtet i många andra länder. Vår del av Sverige skulle vi kunna producera bra miljövänligt kött. Naturbeteskött utan tillförsel av kraftfoder där djuren betar områden där gräset återkommer av egen kraft år från år. Marken plöjs inte upp och bearbetas och gödslas med konstgödsel.

Djur som äter gräs och inte kraftfoder växer saktare. Det skiljer 2 månader innan de når slaktvikt jämfört de som äter kraftfoder. De som enbart äter gräs i olika former gör för oss människor de goda fettsyrorna jämfört de som föds upp med kraftfoder. Båda sätten att producera kött kan vara KRAV märkta. Jobbigt att vara konsument och handla rätt.

Jag vill att vår kommuns måltider skall innehålla vårt eget lokalt producerade naturbeteskött, Har inget emot vegetarisk mat men maten vi serverar barn o gamla skall vara bra för både hälsan o miljön, Att handla lokalt innebär att pengarna skattas i kommunen. Korta transporter är direkt bra för miljön.

LRF med sina hamburgare startade debatten om kött/miljö/skolmat en debatt som måste fortsätta.

Bli först att kommentera

Utveckling är möjlig!

Av , , Bli först att kommentera 10

Att bo och leva i en liten kommun i Västerbottens inland har sina politiska utmaningar. Att engagera sig och finnas med i en grupp som vill utveckling och som ser möjligheterna till utveckling är det som faktiskt kan sätta guldkant på tillvaron. För att lyckas driva en framtidspolitik krävs naturligtvis

ett antal röster.

Grunden att stå på finns i regionen och i länet. Jag har valt ett tillhöra ett parti som även finns i riksdagen. Jag tror blint på att människor kan och vill ta ansvar. Att lösningar dessutom kan få se olika ut beroende på vart vi bor.Varje ort har sina förutsättningar. När förslagen på lösningar kommer underifrån är de hållbara jämfört med motsatsen, när beslut trycks på uppifrån.

För att ta ett exempel. Centerpartiet motionerar i Region Västerbotten om att Västerbotten skall bli ett pilotlän för distans och fjärrundervisning. Motionen antogs. Detta sker i en tid när nerläggningsbesluten om landsbygdsskolor duggar tätt och diskussionen om våra barns skolkunskaper diskuteras i hela landet.

Beslutet om att arbeta för Västerbotten som ett pilotlän för IT undervisning genom distans och fjärrundervisning har bara börjat. Att utveckla en undervisning där klassläraren kompletteras med en ämneslärare på distans via uppkoppling via vårt utvecklade fibernät som vi har byggt ut under många år.

För att utveckling ska vara möjlig krävs det just Framtidstro och Hårt arbete. Ingenting går av sig själv.

Bli först att kommentera

Total enighet !?

Av , , Bli först att kommentera 28

Att använda ordet” total enighet” när det gäller  kommunala beslut är stort och omfattande. Enigheten bland fullmäktiges 31 valda representanter för kommunen är väl det som möjligtvis skulle kunna gälla för att fylla begreppet total enighet.

 

Alla frågor behöver inte tas i fullmäktigenivå. Kommunstyrelsen kan fatta beslut i frågor som inte har fullmäktigestatus. Frågan angående upphandlingen av verksamhetsutövare angående ensamkommande flyktingbarn till Åsele kommun där kommunen är huvudman och köper in tjänsten för omsorg av våra nyanlända, det beslutet flyttades från KS beslut till arbetsutskottet. KS beslutade att utskottet skulle få besluta i ärendet. Tidsbrist var argumentet då verksamheten inte hade någon utförare vid årsskiftet eftersom avtalet var uppsagt mot tidigare uppdragsgivare.

 

Total enighet i kommunstyrelsen eftersom ingen lämnade in någon reservation till beslutet. Kommunchefen informerade om den poängsättning som ägt rum utifrån inkomna anbud. Poängen som då visade tydligt vilken som var det billigaste anbudet för kommunen och som med all tydlighet innebar att den kommunala kassan fick pengar över. Att det var hälften så många anställda i vinnande alternativ diskuterades inte.

 

Arbetsutskottets med sina tre ledamöter redovisar inte heller någon reservation. Beslut fattas och kommunen bygger om lägenheter som anpassas för ändamålet. Kostnaden skall föras över på hyran som företaget betalar för lägenheterna och skall inte belastas kommunens kassa.

 

Total enighet bland tre företrädare för kommunen har nu landat i att frågan överklagats och överklagande part fått rätt i förvaltningsrätten. Åsele kommun står nu i skamvrån. Flera anställda Åselebor förlorar sina arbeten. Frågan om tillväxt ställs återigen på sin spets. Billigast kan bli dyrt i längden. Kommunen har inte gått med förlust med denna verksamhet.

 

Åsele kommun från politiker till tjänstemän till företagare har genom Västerbottens upphandlingsråd aktivt deltagit i flera träffar för att öka kunskapen om upphandlingar. Ledstjärnan är TILLVÄXT. Kommunala upphandlingar skall arbeta mot att vi som skattebetalare i kommunen ska få så mycket som möjligt tillbaka av vår inbetalda kommunalskatt.

 

Att socialdemokratisk majoritet nu förordar och driver frågan på ett sådant sätt att företag som hör till utlandsregistrerade riskkapitalbolag ses som de tillväxtskapande i vår kommun tål en fundering.  Gott Nytt År Åsele !

Bli först att kommentera