Politik

Av , , Bli först att kommentera 14

Politik är konflikt och kompromiss.
Finns en klar konflikt, en tydlig utgångspunkt och ett tydligt mål att uppnå, så kan det i slutändan bli en bra kompromiss som leder framåt.

Saknas det mål för arbetet blir det en otrolig – tjeka”av alltihop.

Tydliga mål innebär att vi kan kolla upp hur arbetet fortlöper.

Utan mål, ja det är som att packa resväskan utan att veta vart vi skall resa någonstans. Det beteendet har vi haft länge och det innebär svettigt hårt arbete att skapa enighet mot ett tydligt resmål.

Måste vara drömmen att få arbeta på en arbetsplats där målet är solklart. Efter senaste ksau är jag övertygad om att det kommer att dröja mycket länge innan vi vet resmålets och vägen dit kommer att vara kantad med MBL förhandlingar…… Jag är lika övertygad om att viljan saknas. Ingen vill svettas men flera ser fram emot pensionen.

Bli först att kommentera

32 minuter

Av , , Bli först att kommentera 10

Information kl 18.00 på Kulturhuset, lokal Offerhällan!     (tidigare K1)

Åseles Fritidspolitiker var inbjudna och våra yrkespolitiker var närvarande.

Christer Berggren, den konsult som synat den kommunala verksamhetens plus och minus informerade. Han har arbetat ute i verksamheterna och pratat med anställda alla kategorier. Hans arbete är sammanfattat och slutsatser är formulerade. Som sittandes i kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för att kommunen ska fungera, oberoende av partifärg hade jag fått informtion tidigare.

Som den fritidspolitiker jag är hade jag under fjolåret motionerat angående "Befattningsbeskrivningar". Ordet var fel valt och det skulle varit Arbetsbeskrivningar i min motion. Svaret jag fick var just att befattningsbeskrivningar var en mycket gammelmodigt sätt att tydliggöra arbetsuppgifter för anställd och mycket komplicerade att göra. Motionen var därmed besvarad.

Christer Berggren kommer nu fram till att den kommunala förvaltningen saknar Arbetsbeskrivningar.  Varför saknar anställda i Åsele beskrivningar på vilka arbetsuppgifter de skall utöra?

En inflyttad politikerkollega uttrycker sig så här:

– Åsele kommun uppfattar jag som ett svårartat fall av politikerstyrning av den operativa verksamheten. Med det följer att hela förvaltningsorgnisationen har anpassat sig från kommunchefen och nedåt till detta förhållande. Att skjuta på kommunchefen och övriga förvaltningschefer åtgärdar inte grundproblemet som är Socialdemokraternas krav på detaljstyrning av den kommunala verksamheten för att säkerställa kommunfackens inflytande och arbetstillfällen i form av kommunala arbeten och förtroendeuppdrag.

Den nya organisationen som Åsele nu vill arbeta mot KRÄVER en målstyrd verksamhet. Det har med all tydlighet meddelats politiker av alla kategorier under de utbildningsdagar som genomförts. Arbetsbeskrivningar är en del i en kommun som vill och har beslutat sig för en organisation som skall arbeta målinriktat.

Informationen i går tog 32 minuter. Peter Lindström själv förde talan och mötet avslutades.

Bli först att kommentera

Vårda ett varumärke

Av , , 1 kommentar 19

Åsele som den kommun den är har säkerligen inte ett varumärke. Skulle vi fråga folk vi känner så skulle vi få en hel del med vad vi ser som varumärke. För mig blir det helt snabbt Slädhundsspåren i Gafsele o Åsele Marknad.

Skulle jag fundera runt det som finns och syns för förbipasserande så skulle de bli kyrkan, Åsele Wärdshus, Ångermanälven, Lappguben- Jägerlappen, Trädgårdsföreningens blomsterplanteringar å så fotbollsplanerna…. Listan kan göras lång och det är skillnad på sommar och vinter.

Funderar runt vad det är som jag som besökare berättar när jag kommer hem om platsen Åsele.
Samma fundering blir det fast tvärt om – vad vill vi att besökarna i Åsele ska berätta…

Jag vet inte mycket om Bjurholms kommun men en sak vet jag att det är länets minsta men med en mycket hög ranking i Näringslivets årliga företagsranking. Kan det vara ett av Bjurholms varumärken, en snackis som vårdas.

Jägerlappen har för mig funnits hela mitt liv. När jag pryade på Nickes Bod fanns den och då doftade den beckolja. Nu finns den efter Konstvägen Sju älvar, Åsele genomfart. Skulle vi vårda det varumärket skulle vi gynna ortens färghandlare, höja vår näringslivsranking genom att handla lokalt och ge den en ansiktslyftning.

En gång har jag varit med om att politiker av alla färger och blommor gemensamt dragit ris vid kyrkberget – genomfarten. Alla var där, ingen nämnd o ingen glömd. Vi drog och brände ris i högar och snyggade till. En dag att minnas som en dag vi gemensamt vårdade ett av Åsele varumärken.

1 kommentar

Landsbygden framtidslandet

Av , , Bli först att kommentera 11

Har vi efter årtionden av befolkningsminskning hamnat i ett läge där landsbygden inte kan omnämnas som en plats, ett område där utveckling är möjlig.

Sedan 2006 har stödet till service på landsbygden fördubblats.

1 miljard satsas på bredband

Bioenergi som energi har gått om oljan

Vi producerar sju gånger mer el från vindkraft

Jord och skogsföretag arbetar i motvind. Landsbygdsskolor läggs ner. Ingen har ännu provet undervisningsformer som skulle göra det möjligt för skolor att exixtera på små orter med färre antal barn. Begrepp som distansundervisning och fjärrundervisning har inte getts möjligheter att provas. VEM är så modig att man vågar prova.

Ska någon ge landsbygden tillåtelse att prova nya lösningar eller ska vi våga driva vår egen utveckling.

Lokalt har motioner lämnats in i vår kommun om Bredband i perifera lägen. Bredbnd skulle lösa de problem med dålig täckning för telefoni som flera byar i vår kommun har. Vem tar initiativ och driver..

LIS landsbygdsutveckling i strandnära lägen är en annan viktig fråga att hantera. I vår kommun ska vi arbeta fram LIS områden. Att via LIS öppna upp för att bygga mera strandnära, mera attraktivt är något som gör vår kommun mer attraktiv att bygga o bo i.

Landsbygden är framtidslandet som skulle kunna erbjuda allt vad moderna människor efterfrågar.

Bli först att kommentera

1a MAJ 1a MAJ varje sliten kavaj …….

Av , , Bli först att kommentera 24

……..blir en mantel av strålande ljus.
JA så sjungs det i i första maj sången.

För vår kommuns del blir det i stället : 1a maj, 1a maj varje SVIKEN kavaj tappar tron på en utvecklingsbar kommun.

Med förtryckta banderoller och med kopierade idéer så gör socialdemokratin så gott den kan.

Socialdemokratin har ensam spelat ut sin roll som utvecklare av vår kommun. Socialdemokratin har i handling visat sin totala oförmåga att ta tillvara den lokala kraften och framtidstron.
Socialdemokratiska ledningen har i handling visat sin ovilja och oförmåga att tala med sina kommunmedborgare.

Det är lätt att under 1a maj ta en promenad och dölja sig bakom röda fanor och förtryckta banderoller
ta en fika efteråt å sen gå hem till sitt. När det finns en 2a maj då ledarna inte klarar av att möta de utmaningar som vår kommun har.

Alla de avgrundsdiken som skottats mellan olika politiska grupper-partier i vår kommun bör skottas igen. Socialdemokratin bör ta ledningen i det arbetet. Vår kommun har sin historia och vi bör lära av den och inse att vi har goda möjligheter att skapa en attraktiv kommun.

Grundläggande samhällsservice med skola barnomsorg och äldreomsorg är grunden i vad kommunen skall arbeta med.

Socialdemokrater behövs i framtidens Åsele likväl som alla andra, men socialdemokratin som bärare av de åsikter som kan få vår kommun att fortleva och utvecklas har för länge sedan gjort sitt. De åsikterna och förmågan att skapa enighet och framtidstro finns inte på banan.

Den lokala kraften i Fredrika serverade utvecklingsidéer på guldfat för socialdemokratiska ledare i Åsele. Den totala oförmågan som visades tillbaka talar sitt eget språk. Den oförmågan att samtala med kommunmedborgarna visar på att för Åseles framtid krävs ett nytänkande och ett helt annat arbetssätt.

Bli först att kommentera