Opositionen i vår kommun är inte några måsar. Vi är ivriga bävrar.

Av , , Bli först att kommentera 19

Välj själva. Vem vill ni vara……
En ivrig Bäver ser möjligheter och är villig att svettas och kämpa lite för att det skall bli verklighet.
En mås….behöver inte ens ett bo att bygga….lägger ägget på en grästuva. Bävern får ligga i och skapa något …ett hus….som är hållbart över hela året.

Vi har alla förutsättningar vi behöver bara vi vill svettas lite och lära oss av bävrarna.

Annars är jag beklämd över uppfattningen som uttalas i bloggmediet – att ett beslut inte går att ändra.

Bli först att kommentera

Leve Doroteaupproret

Av , , Bli först att kommentera 10

Det känns speciellt att befinna sig i Rio ( där det är mulet och ett stilla duggregn) och följa diskussionen i landstinget och Vilhelmina kommunfullmäktige. Socialdemokraterna i landstinget verkar fortsätta sprida sin föraktfulla inställning till boende i Inlandskommunerna.

I Vilhelmina ska byaskolorna diskuteras. Min egen syster har skrivit till Lövén i frågan. Att lägga ner byaskolor med hänvisning till att fullständig lärarlegitimation är svårt att uppnå för samtliga undervisande lärare, att använda det som argument för att inte driva skolorna vidare är vad min syster vill diskutera med Lövén. Min syster vill framföra möjligheten att göra annorlunda, använda legitimerade lärare som i stöd av klasslärare undervisar via nätet på distans. Min syter och alla vi med henne förstår byskolornas värde för att utveckla vår bygd.

Doroteaupproret som det första folkinitiativ som genomförs i vårt land är och kommer att bli en isbrytare för kampen för människors lika värde när vi behöver vård.

Bli först att kommentera

Från min syster

Av , , Bli först att kommentera 16

 

Går det att ”deffa” sig ur en kris genom att lägga ner skolor?
I Fredrika konstaterar unga entreprenörer att de flyttar. Bygden, där de satsat, har minskat i värde då utifrån en entreprenörs synfält. De som flyttar tar dessutom med sig sina äldre anhöriga och arbetstillfällen minskar därför i kommunen.
 
För ca 6 veckor sedan bilade jag från Sundsvall mot Ö-vik och sedan Åsele och lyssnade då på morgonradion där Gunlög, en politiker från Sollefteå, reserverade sig från kommunens beslut att lägga ner Resele skola, ett beslut som sedan återtagits.
 
Överturingens skola i Ånge, Resele skola i Västernorrland och Fredrika skola i Västerbotten, var då tre exempel på skolnedläggelser.
 
I Ånge menar politiker att en lärare visst kan åka till Överturingen men att det blir många timmar i bil med liten effekt.
 
Likadant i Åsele kommun där fredrikabornas barn i högstadiet föreslås åka in till samhället. Det de socialdemokratiska politikerna inte räknat med är att flera familjer väljer skolor på andra sidan kommungränsen och att resultatet blir interkommunala ersättningar som dränerar den egna skattepengen.
 
Entreprenörskap handlar om samarbete och här har politikerna något att bita i då samarbete betyder att man lyfter gemensam nytta för bygden istället för egennytta för sitt parti något som småföretagare redan vet.
 
Nedläggelserna baseras på att lärare saknar ämneskompetens dvs. legitimation samt att elevantalet är litet. Men i besluten syns ingenting om huruvida de elever som berörs har sämre betyg eller på sikt lyckas sämre i yrkeslivet eller med högre studier? Och ingen ställer frågan varför kommunen inte i tid siktat lite högre vad gäller kompetens. Olika lärarlyft har varit flera att nyttja under de senaste åren. 
 
Möjligen med lite mod och nytänkande kunde kommunen, även om det är i sista timmen, nyttja de regeringsbeslut som nyligen presenterades av Jan Björklund.
 
www.Skolverket.se/karriärtjänster föreslås tjänster där särskilt skickliga lärares metoder skall färga av sig på sina kollegor och möjligen skulle dessa lärare kunna arbeta tillsammans med ännu inte legitimerade lärare. Vem vågar pröva?
 
Själv har jag just i dagarna medverkat till ett avslut på ett flerårigt utvecklingsarbete, men då i Västernorrland. Lärare i modersmål och lärare i svenska som andraspråk i Sollefteås-, Timrås- och Sundsvalls kommuner har testat metoder, gjort pedagogiska krumsprång att använda digitala verktyg vilket medför andra och nya möjligheter.
 
Orsaken till denna utbildning, är från början ett önskemål från regionens kommuner att utveckla stöd på distans men även att omvandla restid till elevtid. Fler barn skulle då få sin lagstadgade rätt till undervisning i sitt modersmål. Lagstiftningen medger i viss mån undervisning i ämnen men ännu tydligare går det att ge webbaserat stöd i ett ämne på distans.
Distans- och fjärrundervisning:
– distans kan vara inspelade avsnitt ex. problemlösning i matematik där eleven kan spela upp och repetera ett avsnitt som läraren spelat in.
– fjärrundervisning sker i realtid i ett samarbete mellan läraren på distans eleven med en vuxen i närheten att få hjälp av, med tanke på bl.a. tekninstrul.
 
PS: imorgon skriver jag till Stefan Löfven då dessa socialdemokratiskt styrda kommuner kommer att gå till historien som de som stängde skolorna i Sveriges inland.
Med sin barn och ungdomstid i Åsele.
Ewa Romby
Bli först att kommentera

FRAMTIDSTRO

Av , , Bli först att kommentera 9

Våga Visa Framtidstro!

Sorterade bilderna i min kamera för att bereda plats för fler. Då dyker bilderna upp från 2012 års första maj tåg. För många var det inte möjligt, att andra än de socialdemokrater som alltid varit det, får demonstrera denna dag. Detta är fel! Kd, Kristdemokraterna har faktiskt en mångårig tradition att uttrycka sin åsikt denna dag. För många av oss är det en ledig dag då man kan arbeta på för att fixa kommande års vedbehov eller……nåt annat nyttigt.

2012 samlades vi för att visa FRAMTIDSTRO i Åsele centrum.

Min dotter föddes på 1a maj på sjukstugan i Vilhelmina för snart 40 år sedan. Tiden går! Lyckan av att detta hände har vuxit med åren och att i skrivande stund vara rustad inför framtiden med tre barnbarn är en stor glädje.

Tiden går och snart är det återigen 1:a maj och arbetarklassens högtidsdag. Våga Visa Framtidstro kommer då återigen att eka genom Åseles gator för den rösten har aldrig tystnat under de månader som gått.

Framtidstro är det man känner när man går in i den digitaliserade biograf som VI har i vår kommun när flera STÖRRE biografer inte kan visa film längre för de har inte satsat för framtiden. Mina barnbarn imponeras när de hälsar på och kan inte förstå att det är så billigt att gå på Bio….. hos mormor.

Arbetare, anställda, lönearbetare….. När jag växte upp förstod jag inte hur pengar blev till. Minns detta väldigt tydligt. Mina klasskamrater boende i centrum levde att annat liv, tyckte jag! De hade pengar. handlade med pengar. Hemma hos mig kom osten tillbaks i mjölkkrukan tillsammans med mese o… Praktiskt, men hur gick detta till. I skogen fanns en arbetande traktor. Skogen kördes till Torvsjöåbrons avlägg där den tummades in. En skog som nu går att byta mot en 2 rummare i Stockholms innerstad, om man vill bo där vill säga.

Alla våra styrkor i vår kommun borde samlas för att bygga på Framtidstro.

Och en sak är säker, jag menar hela vår kommun!

Bli först att kommentera

Det är SLÄPPHÄNT !

Av , , 1 kommentar 17

Ja, hanteringen och förberedande arbetet av Åsele kommuns VA taxa är släpphänt. Utifrån kunskapen om att Vatten och Avlopp skall bära sina egna kostnader som då inte ska och får subventioneras av kommunens skatteintäkter fattas snabba beslut.

Åsele har hämtat in information från hur andra kommuner gör i vår närhet.

Åsele kommun har inte kunnat redovisa kommunens egna kostnader för VA och vart de kostnaderna finns. Jag som fritidspolitiker o ledamot av KF krävde detta. Enda svaret som fanns att tillgå var att de hade sett över kostnaderna och de var så låga som de kunde bli. Inga underlag att föra en diskussion utifrån ! VA taxan skulle baseras på antalet m2 för bostaden. Alla anslutande byggnader – vedskjul inräknades om de är byggda så att de ansluter till huset. Har du vatten i ditt garage blir det en egen enhet. Har du verkstadslokal med endast vattenanslutning i lunchrum räknas hela ytan….

Åsele ligger nu i topp med nästan dubbla avgiften / enhet jmf Dorotea och Lycksele. Vi har en lägre grundavgift jmf samma kommuner. Vi ligger lägre i kostnader för vatten förbrukning räknat i kubik. Summan och jämförelsen i slutändan visar att Åsele har dubbelt så dyrt VA som grannen Dorotea.

Bor du i by och har egen avloppsbrunn betalar du extra utöver VA taxan för att slamtömma denna brunn . 

Mitt krav står fast att alla kostnader ska läggas på bordet. Alla kostnader och vart kostnaderna finns skall redovisas noga för politikerna och medborgarna i Åsele kommun. Då först kan vi diskutera fram en VA taxa som är hållbar för människorna och företagen i vår kommun.

Släpphäntheten måste bort ur vår kommunala förvaltning

 

1 kommentar

Äldreomsorgen en utvecklingsfråga

Av , , Bli först att kommentera 9

Planerna att centralisera äldreomsorgen i vår kommun till Åseborg har arbetat länge med sina förslag. Samtidigt under flera årst tid har det pågått ett arbete med att få fram en Äldreomsorgsplan. Denna finns ännu inte på bordet!

Att centralisera äldreomsorgen kräver ombyggnader. För 4 miljoner bygger vi nu om avdelningen Svalan, en sedan länge mycket dåligt utnyttjad del av Åseborg. Få lägenheter har använts.

Planerna för det totala ombyggnadsförslaget stannar inte under 20 miljoner. Någon projektering för hela ombyggnaden är inte gjord. Kostnaderna att bygga om är höga då regelverket nu säger att all ombyggnad i äldreboende kräver att t. ex sprinkelsystem för brandsläckning införs.

Ombyggnaden motiveras med att  ca 6 tjänster kan sparas inom äldreomsorgen.

En tjänst inom äldreomsorgen är inte 100%. 80 % är oftast en maxtid för att arbeta inom äldreomsorgen i Åsele.

Viktigt att vi bibehåller äldreomsorg i hela vår kommun.

I en äldreomsorgsplan skall det noga redovisas ålder / antal / vart vi bor i kommunen.

Socialdemokraterna i Åsele tycker inte att det är konstigt att skuldsätta kommunen ytterligare utan att ha en noga redovisad plan för äldreomsorg i vår kommun.

Bli först att kommentera

Påsk en av våra största mathelger

Av , , 1 kommentar 5

Lammsteken från Nya Zeeland är nu redan avnjuten. Skulle jag ätit en från Sverige så borde jag haft en mycket längre startsträcka än när jag nu gjorde mina inköp inför påskhelgen. Jag menar att jag skulle redan i höstas  insett att det kommer en påsk och beställt av fårproducent någon stans i Sverige.

Grönsakerna, sockerärtorna och gröna brytbönor kommer från Kenya eller Uganda. Direkt influgna och förpackade i Västerås(eftersom jag nu denna Påsk handlade på ICA). Från Västerås säkerligen transporterade med lastbil genom Sverige.

Skulle jag som konsument betalt det verkliga priset på min påskmiddag så skulle den bli dyr. Jag menar alla de kostnader som transporterna innebär men som nu betalas via en annan omväg. Ingenting är gratis! Allt har sin kostnad, sitt pris!

Flera platser i Sverige har beslutat att betala 1 kr mer för en liter mjölk. Detta förutsatt att mjölken är lokalt producerad. Norrmejerier levererar från Västerbotten och Ångermanlands mjölkbönder som blir allt färre till antalet. Priset för produkten är så lågt att det går helt enkelt inte ihop. ICA och COOP har nu egna märken i mjölkdisken med lägre priser. ICA och COOP produkterna har oftast flera ursprungsländer.

Här finns det mycket att fundera över. Hur ska vi i framtiden kunna ha en egen tillverkning av mat i Sverige ?

Ute flödar en sol som aldrig för så nu styr jag färden mot solen. Nästa påsk ska jag ha en Svensk lammstek som får kosta mer än 87kr/kg eller…..

 

 

1 kommentar