Bredband även i perifera lägen

Av , , Bli först att kommentera 14

Landsbygdsprogrammet förstärks med 2,8 miljarder,  C har arbetat för att detta skall bli verklighet och kompenserar för hela EU:s neddragning i programmet och mer därtill. Tack vare de nya resurserna kan vi dubblera satsningen på bredbandsutbyggnad och femdubbla satsningen på kommersiell service på landsbygden.

Bredbandsutbyggnad är en satsning som betyder så mycket mer än ”snabbare internet”. Det är en revolution för möjligheten att driva företag i hela Sverige, det innebär en enklare vardag för 40 000 studenter som studerar på distans, det betyder ökad attraktivitet, mer e-handel, större möjligheter att jobba hemifrån och i slutändan fler jobb.

Att stoppa mackdöden och bevara lanthandlarna på landsbygden är avgörande för att en ort ska kunna utvecklas och dra till sig fler människor och fler jobb. De nya satsningarna ger förutsättningar för att lanthandlar och mackar, som ofta är ett samhälles nav, kan finnas kvar och utvecklas.
Vi som är politiker kommer aldrig att skapa jobb och tillväxt, men med satsningar som dessa kan vi lägga grunden för entreprenörer och eldsjälar i hela landet. Det kallar jag närodlad politik på riktigt.

I Åsele kommun måste vi ta tillvara på de möjligheter som erbjuds via landsbygdsprogrammet. Vem som sitter i styrande position, den som fick flest röster har full tillåtelse att ta tillvara möjligheter till utveckling och skapa framtidstro även om förslagen inte kommer från de egna leden.

Själv motionerade jag just för många månader sedan just om Bredbandsutbyggnad i perifera lägen. Pengarna söks hos länsstyrelsen. En säker och snabb uppkoppling gör att den mesta o största och ödsligaste platsen att bo på kan bli den mest attraktiva.

Umeå växer så det knakar. Körde från Umeå vid fyratiden i onsdags vilket kanske inte var en bra tid. Jag överdriver inte om det var bilkö fram till Vännäs. Trots dubbelfiliga körfält. Funderingarna har varit många efter onsdagen……

 

Bli först att kommentera

Glesbygden framtidslandet – men det ska stå Norrmejerier på mjölkpaketet

Av , , Bli först att kommentera 18

Att drömma om ett gott liv på landsbygden håller inte i längden. Det krävs tydliga förändringar på många håll för att landsbygdens näringar ska kunna frodas.

Synen på landsbygd och livsmedelsproduktion är inte lika bland alliansens partier. Skulle jag säga att M inte ser svenskt livsmedelsföretagande på samma sätt som C så skulle jag inte ljuga.

Frågorna är brännande. Vi har minskat vår självförsörjningsgrad till under 50%. Detta innebär att skulle Sverige stoppa importen av mat så skulle lagren på ICA o Coop vara tömda efter fem dagar.

Sveriges allra bästa jordbruksmark bebyggs med köpcentra och parkeringsplatser. Har vi byggt och asfalterat en gång är det mycket svårt om inte omöjligt att backa. Bebyggd odlingsmark går inte att återfå som högkvalitativ olingsmark.

 

I våra upphandlingar av MAT o livsmedel till skolor o äldreomsorg har priset varit styrande. Nu har regelverket för Lokal upphandling ändrats och inom en framtid ska vi kunna skriva in att det är djurskyddsregler, transportsträckor, giftfritt, leveranssäkerhet,färskt osv,.som är det som bestämmer vem vi ska handla ifrån. Göteborgs stad skrev in i sin matpolicy att de skall vara ekologisk mat till skolbarn och äldre. Ekologisk mjölk till hela Göteborgs stads skolor och äldreborenden gjorde att det blev rörelse i leden. Ekologisk kyckling var allra svårast att uppfylla. Det tar nu sin tid innan producenter av just kyckling ställt om produktionen. Finns det en efterfrågan så finns det producenter!

MAT frågan är så viktig när det gäller glesbygden. Här finns en stor potential att producera miljövänligt. Naturbeteskött som ett exempel är det mest ultimata ur miljösynpunkt och det de allra minsta utsläppen till miljön.

Vi måste göra vår hemläxa och handla lokalt, närodlat så långt det går. Att stödja svensk livsmedelsproduktion så att företagen vågar satsa.

Blir dyrare säger någon men låt oss återkomma till det  lite senare. Det vi håller på med just nu när det gäller mathantering kan bli mycket dyrt i längden

Bli först att kommentera

Röd nejlika men inga människor

Av , , Bli först att kommentera 33

Socialdemokratin i vår kommun har nu i detta forum skrivit.och framfört sin åsikt.

Anmärkningsvärt tycker jag att det är när inlägget är helt anonymt. Finns ingen socialdemokrat i vår kommun som skrivit under. Socialdemokratin är en annonym skrivare som framför sina åsikter under symbolen av en röd blomma. I en liten kommun som vår behöver ingen vara anonym.

I KS au sitter tre personer. Blogginlägget redovisar att beslut om pengar om ombyggnaden fattades 2012 i oktober. Tre personer har alltså mandat att i vår kommun fatta sådana beslut utan att det finns kunskapsunderlag för detta.

 

I en kommun som minskar sin befolkning krävs kloka beslut och kloka investeringar.

Vi saknar inte äldreboenden men vi saknar demensplatser. Vi saknar också boendealternativ som trygghetsboende dit vi kan flytta av egen vilja när vi så vill.

Åsele har inte antagit en ÄLDREOMSORGSPLAN. Investeringar famlar i mörker. Vid informationen till fullmäktige frågade jag tillförordnad socialchef-hur ser åldersutvecklingen ut för Åsele.Svaret fanns inte men det svar jag fick var att gruppen 65 år ökar. Vi har en stor grupp Åselebor som går i pension. Samtidigt vet vi att vi kommer att leva allt längre. Inget konstigt om allt fler kommer att fylla 100 år.

Ska vi i Åsele låna stora summor för att bygga om ett gammalt hus så måste det finnas en god grund för detta som är byggd på att vi har kunskap om hur det ser ut i vår kommun.

 

Bli först att kommentera

Giftfri kommun!

Av , , Bli först att kommentera 17

Ja den motion jag lämnade in till fullmäktige har aldrig känts mera rätt än nu. Rapporterna om för mig nya gifter i vårt Svenska dricksvatten kommer i strid ström på nyheterna. Ämnen som jag aldrig tidigare har hört namnet på som jämställs med dioxin, en av våra giftigaste ämnen.

Motionen handlade om att arbeta för en giftfri kommun!

Åsele kommun köper in och handhar en mängd olika material och ämnen. Motionen handlar om att vi som kommun skall ha full kontroll på vad vi köper in ur giftsynpunkt. Viktiga krav att ställa när vi upphandlar varor och tjänster. Den som utför en tjänst ska kunna visa på att det utförs på ett miljöriktigt sätt utan gifter.

Att bry sig är oftast gratis.

Mest ledsamt är det med vår fisk. När jag växte upp åt vi egenfångad fisk flera dagar i veckan. Fisk var en del av hushållningen. Alla åt fisk som var från sjöarna i vår närhet. Nu köper vi odlad lax. laxodling har varit i hetluften flera gånger angående just giftspridning.

 

 

Bli först att kommentera

VK:s egen Jan Johansson rättar sitt skriveri men….

Av , , Bli först att kommentera 17
Ja efter det att jag påpekat grova felaktigheter i Jan Johanssons referat av fullmäktigemötet den 10 mars så svarade han med följande rättelse som fanns med på VK andrasida på onsdagen efter Kf mötet.
Saken är ändå den, att trots rättelse är det inte korrekt !
Jan Johansson som den rutinerade VK reporter han är drar slutsatser och lägger till text som han som journalist inte kan göra om han inte lägger till det som ett citat.
Den återremiss som som saken gäller projekteringen av Bofinken 2. Som opposition är vi mycket osäker inför denna stora investering som detta innebär. Följden blir att om kommunen skaffa sig stora utgifter genom att låna upp stora summor- 15 miljoner och mera i bank så måste det sparas på verksamheten för att få kommande års budget att gå ihop.
Den felaktighet som Jan Johansson har kvar att korrigera är när han påstår att oppositionens återremiss stoppar den snart slutförda ombyggnaden av Svalan. Skriver Jan Johansson detta i VK så måste det föregås av ett citattecken. Dessutom måste han tala om vem som sagt detta.
I hanteringen av dessa ärenden i budgeten i kommunen benämns båda objekten Bofinken 1 och Bofinken 2
Svalan är den del som nu är ombyggd. Det är missinformation och tydlighet som inte gör det lättare för Åsele kommuninnevånare att först hur pengarna används i vår kommun.
Här kan ni nu läsa jan Johanssons rättelse:
Hej Sylvia. Jag har läst ditt mail och jag kommer att lämna in följande rättelse till morgondagens tidning. Jga har även gjort vissa justeringar i nätversionen. 
mvh Jan Johansson reporter Västerbottens-Kuriren
 
Rättelse  Västerbottens-Kuriren skrev i gårdagens tidning att Åsele kommunlista (ÅKL) ville stoppa slutförandet av äldreboendet Svalan genom att säga nej till en ombudgetering i Åsele kommunfullmäktige. Det visade sig vara fel. Oppositionen ville däremot inte att pengar skulle ombudgeteras till att inleda en projektering av Bofinken etapp två i samma byggnad och man stoppade beslutet med hjälp av en återremiss. 
Eftersom ombudgeteringen gällde båda projekten så finns det däremot inga pengar för att slutföra Svalan som planerat i vår. 
Bli först att kommentera

Små kommuner är inte sämre!

Av , , Bli först att kommentera 14

Vid måndagens fullmäktige möte redogjorde Region 8 representant över Region 8, inlandskommunerna Storuman, Malå, Norsjö Dorotea Åsele Vilhelmina Sorsele …..över utvecklingsmöjligheter och hinder. Väldigt viktig information som jag tog till mig var att de stora centran,  de stora kommunerna som är Stockholm med kranskommuner, de är inte bättre än vi.

Små kommuner har klarat av sin ekonomi och driftat kommunen minst lika bra som de kommuner som växer i befolkning när vi krymper.

Det är inte storleken det beror på och det faktum är att vi i Åsele har ett stort landområde i förhållande till antalet människor. Detta är en resurs inför framtida utmaningar.

I vår kommun som  minskar mest i % så flyttar det in ca 100 personer varje år. Det flyttar ut människor och vi blir äldre och flyttar av en naturlig anledning.

Dit jag vill komma är att vi inte skall låta oss slås ner av denna statestik.

Vi skall bry oss ändå mera och våga sticka ut. Våga visa att vi är faktiskt en väldigt bra kommun att bo och leva i. Vi ska skapa attraktiva centralorter både i Fredrika och Åsele delen som människor minns ifall de skulle åka vägarna förbi.. Visar vi i bild att vi inte bryr oss så blir det väl så i verkligheten också.

 

Vi ska bli en kommun där idéer får växa!

Bli först att kommentera

VK skriver helt felaktigt i sitt referat av gårdagens kommunfullmäktigemöte

Av , , Bli först att kommentera 22

De ärr inte första gången VK egen inlandsreporter skriver felaktigheter.

Gårdagens komunfullmäktige hade ett ärende angående budget. Majoriteten S o V föreslog en ombudgetering för att prospektering av etapp 2 Bofinken skulle komma till stånd. Oppositionen hade en avvikande uppfattning och ärendet gick till återremiss.

VK skriver att oppositionen inte vill slutföra Svalan. ( som omnämns Bofinken etapp 1 i handlingarna till fullmäktige)

Helt fel påstående av VK reportern!

Pengarna är där redan ombudgeterade för att Svalan skall bli möjlig att använda. Svalan har stått tom i 20 års tid med mycket få undantag.  Inga intäkter har kommit in till kommunen för en huskropp som stått uppvärmnd utan hyresgäster. Detta är inte god ekonomisk hushållning.

Vad som INTE är klart är hur prislappen kommer att sluta. Svalan budgeterades först  med en kostnad av 2 miljoner som blev tre. Nu har siffran sex miljoner passerats. Det är just därför som jag som en del av oppositionen i Åsele inte tycker att det verkar så klokt att sätta igång ett projekt som i första skedet har en prislapp på 15 miljoner.

Vi saknar inte äldreboenden i Åsele kommun!

Vi har ett modernt demensboende som enligt förslag skall stängas när hela ombyggnadskarusellen på Åseborg är över. Detta enligt S och V.

Har påpekat minst 10 gånger från talarstolen att Åsele kommun saknar en äldreomsorgsplan som bör vara det dokument som ligger till grund för investeringar inom äldreomsorgen.

Ska vi satsa miljoner för att bygga om ett gammalt hus när vi redan har äldreboenden. Vad som påpekats är att vi saknar demensplatser inom äldreomsorgen. S och V planer innebär en ytterligare minskning av antalet demensplatser.

Besparing används som argument och den sägs bli 1,5- 2 tjänster efter det att projektet genomförts. Kostnader för lånade pengar är inte med i den besparingen.

Åsele kommun saknar dessutom trygghetsboende för äldre. Boende dit äldre kan flytta av egen fri vilja utan att bli biståndsbedömda.

Varför läsa VK när tidningens reporter inte kan förhålla sig till sanningen????

 

 

Bli först att kommentera