Vi skall förverkliga vår kommuns VISION !

Av , , 1 kommentar 12

Många minns vi Åsele kommuns satsning och kampanj "Åsele 4000 innevånare år 2000". Det var några år sedan. Vi var engagerade, arbetade med utvecklingsidéer och lämnade in förslag. Åsele hade vid den tiden ca 3.850 innevånare och det föddes flera barn då jmf de år då vi var drygt 4000 innevånare.

I arbetsmaterialet till nytt reglemente för kommunstyrelsen står det tydligt under kommunstyrelsens övergripande uppgifter – styrfunktion att: " arbeta för att kommunens vision förverkligs samt arbeta med mål, riktlinjer och ramar för styrning av kommunen verksamheter".

Min fråga blir omgående: Vilken vision har Åsele kommun?

Nyttan med en vision är att den skapar handlingskraft och engagemang. Det var just det som hände i Åsele när vi såg fram emot målet, att vi skulle vara 4000 innevånare år 2000.

Vi har uppsatta mål i vår kommun men vi har ingen aning om vart vi styr skeppet. En tänkare före Kr. födelse har uttryckt det så här " Våra planer sviker oss om vi saknar mål. När vi inte vet vilken hamn vi seglar mot är ingen vind den rätta".

Nyttan med en vision är just att den skapar handlingskraft och engegemang. En bra vision enar befolkningen. Åsele behöver snabbt starta upp ett arbete med att skapa en vision för vår kommun som är tydlig och bra. Om det händelsevis skulle finnas en vision undanstoppad någonstans så är det dags att den får luft under vingarna.

1 kommentar

Vad får politiken-demokratin kosta?

Av , , 1 kommentar 12

 

Enligt oppositionen beräkningar kostade politiken i Åsele 2,3 mkr för 2011 vilket med 3000 inv innebär ca 767 kr/inv. För 2012 är kostnaden troligtvis högre. Prislappen för demokratin 2012 har vi ännu inte tagits fram

Enbart Kommunalrådet i Åsele kostar därav ca 710 tkr per år vilket innebär ca 236 kr/inv

Vi vill jämföra med Säters kommun som är en liten kommun jämförbar med Åsele där kostade politiken 2012 ca 371 kr/inv/år. Att sänka kostnader för politiken i mitt sätt att se att politiken – mötena- måste ändra arbetssätt. Att arbeta i en församling där ytterst få uttalar en åsikt , en tanke som för aktuell fråga framåt är för mig inte försvarbart. Går jag som politiker på ett möte där jag erhåller arvode så bör jag tillföra något. Att sitta tyst och bara vara närvarande och beredd vid ev. omröstning är inte rätt. Att i politiken ha råd med vice ordförande kan också diskuteras.

För att nå framåt och utveckla en kommun vars innevånarantal minskar anser jag att arbetsformerna inom politiken måste förändras. Jag skulle vilja införa ett mera entreprenöriellt arbetssätt där valda fritidspolitiker bör leverera utvecklingsidéer och där avståndet ord och handling krymper betydligt.

En rimlig kostnad för Åsele borde vara mellan 300 – 350 kr/invånare och det är mer än en halvering av dagens kostnader. Ser vi oss omkring i Västerbotten och landar i en mindre kommun som heter Bjurholm har de under flera år klarat sig bra med ett halvtids kommunalråd och de har klarat av att skapa ett betydligt bättre företagsklimat med till synes mindre resurser jmf Åsele.

 

 

 

 

1 kommentar

Bredbandsutbyggnad ja tack.

Av , , Bli först att kommentera 8

Har kört Björnavägen till Örnsköldsvik rätt så ofta de senaste veckorna jämfört med tidigare. Funderingarna bakom ratten har ofta landat i överlevnad o tillväxt för denna delen av Västerbotten o Ångermanland. Byarna Tegelträsk, Överrissjö o Ytterrissjö ligger tajt nära vatten. Att bo strandnära eller med utsikt över vatten har högts prioritet för oss svenskar o säkert fler med oss.

Västerbotten har nu fått 17,33 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad i perifera lägen. Magnus Rudehäll, strateg på IT frågor hos Region Västerbotten säger i ett pressmeddelande att – Det här blir riktigt roligt. Vi har redan ett bredband i världsklass men när mobilnät sviktar i ett glest befolkat inland kan ett snabbt och väl utbyggt bredband vara viktigare än någonsin.

Ytterligare 600 miljoner är asatta i regeringens budgetproposition för 2013. 480 kommer att vara sökbara inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Jordbruksverket belutar om fördelningen av pengarna och Västerbotten har just nu fått 17,33 miljoner utifrån kriterier om gleshet, nuvarande bredbandsnät, att länet arbetar aktivt med bredbandsfrågor och att det finns en stor efterfrågan på den här typen av stöd.

Efterfrågan det gäller då oss själva. Bryr vi oss om vår kommuns periefere lägen? Vid årets första KS sammanträde var det stora uttalanden om att det allra viktigaste frågan för vår kommun är att bromsa befolkningsutvecklingen.

Att arbeta med bredband i perifera lägen samt att snabbt ta fram LIS områden ( landsbugdsutveckling i strandnära lägen) som ger möjlighet att bygga närmare vatten än som i dag är möjligt.

En sak vet vi att attraktiva områden för personer som vill flytta till Åsele kommun innefattar både snabb o säker uppkoppling samt gärna möjligheten att bo nära vatten.

Viktigast i första hand tycker jag det är att  se till att vi som redan bor här kan och vill bo kvar.

Bli först att kommentera

Kultursatsningar för framtiden !

Av , , Bli först att kommentera 12

 

Kultursatsningar i en liten inlandskommun
 
Kultur o Fritidsnämnden beslutade att alla kommunala medel riktade till kultur skulle tillföras Åsele Musik och Teaterföreningen( MTF). Föreningen i sin tur skickar pengarna vidare till MOTILI – Musik och Teater i Inlandet, en samverkansorganisation. MOTILI köper in arrangemang som kan visas i flera kommuner och därmed hålls kostnaderna nere. Denna tanke är inte alls fel. Vi får mera kulturarrangemang för pengarna till vår kommun.
 
Vid Musik o teaterföreningens årsmöte 2012 meddelades att ”det är bestämt” att alla kulturarrangemang i Åsele som vi då får skall gå via studieförbundet Abf. Abf kan då registrera dessa i sin verksamhet, rapportera dessa som kulturarrangemang och därmed på pengar tillbaka till Abf lokalt i Åsele. Abf har inte själv arbetat med arrangemangen.
 
Tycker att det är fel att hela kulturpotten på 40 000 kr skall ograverat skickas vidare till MOTILI. Jag vill att en del skall finnas för att vara behjälpliga vid lokala kultursatsningar.
 
Tycker att det är fel att Abf tilldelas möjligheten att registrera arrangemangen som sina kulturarrangemang. Pengarna till kulturen kommer från alla vi skattebetalare oberoende av hur vi lägger vår röst i kommunalvalet.
 
Vill inte att kulturarrangemangen skall klyva vår befolkning i två läger. Vi skall kunna träffas och trivas och avnjuta kultur utan att det i slutändan per automatik skall ge ABF ekonomisk fördel.
 
Bli först att kommentera