Återföring av naturresurser till Lokalsamhället

Av , , 2 kommentarer 7

Det började med kravet på att ett öre / kilowatt skulle återföras till den kommun där det producerande vattenkraftverket finns. Frågan har drivits under 15 års tid. Svårigheterna eller orättvisorna där flera kommuner producerar så otroligt mycket mera än andra har aldrig kunnat lösas.

Under tiden inför staten fastighetsskatt på vattenkraftverksbyggnaderna. Hundratals miljoner går direkt in till statskassan utan att ett öre återförs.

Vid den nyss avslutade centerstämman i Falun fattades beslut att Centerpartiet kommer att arbeta för att delar av värdena från vattenkraft och vindkraft, men också mineraler, ska återföras till regioner och kommuner  för att utveckla de bygder som levererar naturresurserna. Gäller även malm och skog.

Förslaget fick stort genomslag och frågan kunde lösas genom att det är regioner som är mottagare av återföra medel inte enskilda kommuner.

Att det skall bli verklighet kräver mera än en enig centerstämma och arbetet kommer att fortsätta..

 

2 kommentarer

Centerstämman

Av , , Bli först att kommentera 6

Centerstämman börjar med arbete i kommittéer. Jag fanns med i gruppen miljö. Motioner och program arbetades igenom för att sedan kunna beslutas på själva stämman. EUs vattendirektiv inbjöd till att ta upp frågan om fisken fria vandringsvägar och detta blev resultatet. Som ombud på årets C stämma känner jag mig extra glad när mitt yrkande angående att återskapa fiskens fria andringsvägar antogs med bred majoritet.

Öppna vägen hem för fisken

Sylvia Samuelsson, Åsele, fick med sig Centerpartiets partistämma i Falun på vikten av att återskapa fiskens vattenvägar i våra stora älvar när miljö- och vattenfrågorna diskuterades. Hennes yrkande om att skapa omlöpsvägar förbi vattenkraftverken fick en bred uppbackning av ombuden på partistämman.

-Den storskaliga vattenkraftsutbyggnaden i de norrländska älvarna hindrar effektivt fiskens vandring upp efter våra älvar. Förutom att det är en ekologisk katastrof så innebär det ett stort avbräck för utveckling av turistnäringen i älvdalarna, säger Sylvia Samuelsson, bosatt vid den utbyggda Ångermanälven och gruppledare(C) i Åsele.

EU-kommissionen tog under 2012 fram en handlingsplan för att förbättra statusen på Europas vatten. Där konstateras att den mest utbredda påverkan på ekologisk status i 19 av medlemsländerna, inklusive Sverige, är fysiska förändringar i vattenmiljöerna, såsom dammar, kraftverk och utdikning.

Samtidigt är vi beroende av vattenkraften för att uppnå våra energi- och klimatmål. Vattenkraften är förnybar och kan lagra kraft i vattenmagasinen. Trots att elpriserna nu är låga har investeringar i vattenkraften en kort återbetalningstid. Flera äldre kraftverk står inför byte av turbiner I samband med detta skulle det vara lämpligt att skapa fri vandringsväg för fisken.

Inte bara laxen förhindras att leka då de inte kan passera kraftverken. Ål är en annan fisk som är beroende av att kunna vandra upp i våra älvar. Ska vi skapa ett hållbart fiske i våra älvar är vattendirektivet den handlingsplan som vi kan ta hjälp ifrån.

Bli först att kommentera

ICA tillsammans med LRF genomför MJÖLKLÖFTET…

Av , , 1 kommentar 6

Vad kostar en liter mjölk? Vad kostar en liter flaskvatten? Flesta av oss har inte ett exakt svar på frågan. ICA  Coops eget märke i mjöldisken är billigast och har transporterats längst. Kor från andra länder som varit med och producerat mjölken till ICA o Coops egna märken går aldrig ut på grönbete.

Är vi beredda att betala en kr extra för en liter svensproducerad mjölk?

Har valt att kopiera artikeln från Svenska Dagbladet. Mjölklöftet är en bit på vägen för att stötta våra bönder.

 

”Det är på Svenska Dagbladets debattsida som LRF och Ica presenterar sitt nya initiativ som ett sätt att stötta krisande mjölkbranschen.

 Med start måndagen den 21 september och sex månader framåt får Icas kunder möjlighet att betala en krona extra när de köper mjölk som oavkortat ska gå till Sveriges mjölkbönder och LRF och Ica räknar med att kampanjen ska ge cirka 100 miljoner kronor, varav Ica står för 25 miljoner kronor.

 LRF i Jämtland drog igång ett liknande initiativ i Jämtland redan 2012, då under namnet ”Mjölk är tjockare än vatten”. Ett senare exempel, som fått stor uppmärksamhet, är dock Centerpartiets kampanj Mjölklöftet om i samma anda handlade om att få folk att betala en extra krona för mjölk.

 På Centerpartiet hoppas och tror man att deras kampanj bidragit och inspirerat LRF och Ica att genomföra initiativet i hela landet.

 – Vi vet ju inte om det är helt och hållet vår förtjänst, men det genomförs nu i hela landet. Vi tycker att det är jätteroligt, säger mediestrategen Karl-Johan Karlsson.

 Han berättar att partiet jobbat ”stenhårt” för att sprida modellen och menar att den togs upp både i nationella men också lokala medier runt om i Sverige. Som en del i kampanjen tog de också fram badges som människor kunde sätta på sin profilbild på Facebook för att stödja kampanjen men även pins och ordnade även möten för att förena handlare och bönder.

 Ungefär ett tjugotal butiker ska ha valt att genomföra mjölklöftet.

 Nu hoppas Centerpartiet att fler butikskedjor följer LRF och Icas exempel.

 – Ica är jättestora, men det är inte hela Sverige. Det finns fler som Coop, Willys och Lidl. Vi vill skicka uppmaningen till de andra kedjorna att ta efter det här goda exemplet. Det finns fler butiker som kan införa mjölklöftet.

 Samtidigt betonar han att detta inte är räddningen för mjölkindustrin, även om det är ett bra steg på vägen.”

 

 

 

 

 

 

 

1 kommentar