Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Tankar om Academedia


Aftonbladet har under några dagar haft artiklar om företag i välfärden. De har blivit rätt många de senaste decennierna och bör förstås granskas och debatteras.

Problemet är felaktigheterna i artiklarna. I en påstod man t.ex. att största utbildningskoncernen Academedia, där också min arbetsgivare Eductus ingår, för ut pengar ur landet. Man har bett om ursäkt för den uppgiften och jag tror det kan bli fler dementier.

Just Academedia ägs till stor del av AP-fonder – nuvarande och blivande pensionärer – och har sina lån och pengar i Nordea. Man har varit extremt öppna med ekonomin. Man har också gett de anställda meddelarfrihet som i kommunen. Med nästan 10 000 anställda i Sverige borde det hagla avslöjanden om missförhållanden vore vanliga.

Drygt 80 000 barn, elever och deltagare tillbringar dagarna i någon av de 330 verksamheter som drivs av Academedia. 2,6 % av Sveriges barn och elever, vilket motsvarar ungefär var fjärde i hela Norrland.
Vid 10 enheter i landet har man haft rejäla problem som man jobbar med.
Det finns kommuner som har svårigheter i betydligt mer än 3 procent av sina skolor och förskolor.

Flera har tävlat om att ge en skev bild. Förra året fanns 4 gymnasieskolor i landet som Skolinspektionen inte hade något alls att anmärka på vid granskning. 2 var Academedias. Otur att Anna Dahlberg på Expressen inte visste om det när hon utifrån den mest problemtyngda skolan tecknade sin starkt negativa bild av Academedias verksamheter.

Och vinst? Nyss mötte jag ett västerbottniskt kommunalråd som berättade att man har ett överskottsmål på 2 % för att verksamheten ska vara sund. För att man ska kunna reinvestera och ersätta det som förbrukas. Academedia har en vinst på 7 %, till stor del genom synergier, gemensamma stödfunktioner och affärsmässighet kring lokaler.
Det egna kapitalet ligger kring 35 %, ungefär som min hemkommun Vännäs.
Både Academedia och vi betalar ränta på lån. Academedias omsättning är 10 gånger större än Vännäs, drygt 5 miljarder. Det är naturligt att det blir en hel del ränta i kronor.
I Vännäs bygger vi en ny skola som vi lånefinansierar – något vissa nu antyder att skolföretagen inte bör få göra. Så skattepengar inte går till ränta. Hur tänker man då, och på vilken grund?

Om verksamheter är kvalitetsinriktade, bidrar positivt för individer och samhälle och har nöjda brukare ser jag inget problem i om de är organiserade som företag. Inte heller i om de gör ett par tjugor i daglig vinst per elev och deltagare under samma ekonomiska villkor som kommunala verksamheter.
Vinsten delas inte ut till ägarna i det här fallet, pensionärerna och andra. AP-fonderna och övriga ägare räknar med värdeökning när verksamheten säljs.

Förra veckan var jag bland annat på internutbildningar kring kollektivavtal och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad jag hunnit se är Academedia en seriös koncern som vill leverera god verksamhet och nytta för människor och vårt gemensamma samhälle.
De människor jag arbetar med och möter i andra delar av koncern är ambitiösa och målinriktade och gör bitvis storverk. Verksamheterna man jobbar i berör många. Har varje barn, elev eller deltagare inom Academedia 5-6 närstående som följer med i det som sker finns kring en halv miljon rätt initierade bedömare där. Jag tror de allra flesta är positiva, det har också verkat så när Aftonbladet bett om utlåtanden.

Det vore dumt, dyrt och förödande att krossa alla de här verksamheterna och vända tillvaron upp och ner för väldigt många. Däremot ska det ställas höga kvalitetskrav. Inifrån och utifrån.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 kommentarer

 1. Monica

  Vore det inte klädsamt om ett kommunalråd på en blogg i närheten också gick ut och dementerade, och kanske till och med, bad om ursäkt. Han var ju snabb att basunera ut den felaktiga artikeln i Aftonbladet. Nej, just det, det ligger inte för honom att be om ursäkt. Påminner mig en gång när hans då tilltänkta efterträdare fick göra det ”på hans vägnar”.

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Jo. Holmlund skickade till och med ut desinformationen efter att Aftonbladet dementerat sina uppgifter. Jag skickade en kommentar och påpekade saken, men den tog han aldrig in.

 2. JonasE

  Nu har det ju visat sig att en klar majoritet av denna vinst kommer ifrån lägre personaltäthet, då lärartätheten på Academedias skolor är i snitt på 6,8 lärare per 100 elever, jämfört med 7,7 i friskolor i allmänhet och 8,3 i kommunala skolor.
  De senaste uppgifterna från Skolverket visar dessutom att man ofta sätter högre betyg än vad som är motiverat utifrån de nationella proven.

  Faktum är att kunde man privatisera utan att ”vända tillvaron upp och ner för väldigt många”, så kan man avprivatisera lika gärna, och nyttan med att privatisera något som fortfarande skall betalas med skattemedel har jag allt svårare att förstå !!.

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Var har du hittat den statistiken? Och för hela koncernen?
   Man mäter idag i regel elever per lärare. Academedia menar att man har den lärartäthet som behövs för varje enskild skola och klass. På några av skolorna med de allra bästa resultaten och nöjdheten är den rätt låg, på andra klart högre än snittet.
   När det gäller lärartäthet och mycket annat kring friskolor är det mycket tvivelaktig ”agendajournalistik” ute och går nu (har inget med Agenda att höra), så för säkerhets skull bör man nog hålla sig till Skolverkets statistik. Här finns den för gymnasierna i Stockholm. Kan vara bra att jämföra ”äpplen med äpplen”:

   http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=personal2&verksform=21&P_VERKSAMHETSAR=2012&KOMMUNKOD=0180&P_SKOLKOD

   Betygsinflation är ett otyg där den får fäste. Har inte sett att den skulle vara särskilt framträdande på de här skolorna. Ska försöka återkomma med en länk till en text Academedia har om sin syn på den.

   Tror personligen du och Sjöstedt ser väldigt enkelt på ”avprivatiseringen” för att vara så intelligenta människor.
   I många fall skulle kommunen inte alls ha råd att ta över skolor man dessutom aldrig ägt. Vad gör man då? I andra vill man kanske inte. Hur skulle det gå till att ta över personalen och slå ihop den med sina enheters personal? Det brukar inte vara lätt när man byter huvudman. Skulle elever, personal och föräldrar få känslan av ”tvångsövertagande” på var tredje skola har du kanske 15-20 000 elever, många små, som riskerar att fara rätt illa – bara inom Academedia. Ungefär var sjunde förskole- och grundskoleelev och var fjärde gymnasieelev går i ickekommunala verksamheter. Ett antal hundra tusen totalt. Alla verksamheter håller tyvärr inte den kvalitet som de borde, men många hör också till det bästa Sverige har på området.

   Jag hoppas verkligen vi slipper tillfoga elever och samhälle de skador ett tvångsövertagande i många fall förmodligen skulle medföra. Jag tror det är bäst och billigast att låta bli.

   • JonasE

    Här hittar du all fakta med källhänvisning, så betvivlar du fakta så är det bara att kolla de källor dom anger :

    http://www.dagensarena.se/innehall/skoljatte-blaser-upp-betygen-gor-rekordvinst/

    Dessutom så har Academedia enligt en egen pressrelease medgivit att dom har lägre lärartäthet, men att detta är ingen problem då dom har så höga och bra betyg över lag = betygsinflationen bortförklarar alltså låg lärartäthet !!.

    Dessutom så är ju jag och en ganska så rejäl majoritet av Svenska folket less på dessa välfärdspirater som blir rika på skattepengar, och det behöver man inte vara V-röstare för att vara !!.

    Gick det en gång i tiden bra att privatisera en skola, så bör det gå lika bra att avprivatisera också, för faktum är att den stora majoriteten av dessa privatiserade skolor en gång var just offentligt ägda – nu kanske det inte är den enda lösningen här, men något måste göras åt dessa välfärdspirater, och det lär knappast ske frivilligt !!.

 3. Jan Nilsson (inläggsförfattare)

  Ber om ursäkt för sent svar.
  Jo, jag tvivlar på slutsatserna i Dagens Arena. Även om de inte är i närheten av de siffror som Aftonbladet presenterade.
  Lärartäthet är svårt att bli överens om även mellan kommuner i t.ex Västerbotten. Det finns väldigt olika sätt att beräkna beroende på vilka man räknar in i underlaget. Jag tror säkert det stämmer att det är lägre, men inte med tal som Aftonbladet presenterade. Ska man försöka jämföra är det också viktigt att man gör det i samma områden. På landsbygd där det finns extraordinärt små skolor kan tätheten öka ”ofrivilligt”.

  Betygsinflationen är som sagt ett otyg, var det än uppträder. Under tiden som friskolerektor var jag med om att t.ex. lärare ställdes inför situationen att elever kom till skolan med dåtida MVG och vi hade svårt att ens ge G. Eller att elever kom från klasser där MVG var mycket vanligare än G i vissa ämnen.

  Att kalla friskolors och andra verksamheters anställda för välfärdspirater är direkt oförskämt. Flera hundra tusen anställda i sådana verksamheter gör varje dag stora insatser för vårt gemensamma samhälle. Det finns dåliga verksamheter även där, men många av våra bästa är också organiserade i företagsform. Man levererar välfärd.

 4. JonasE

  Välfärdspirater är en klart relevant ord, men dock gäller det inte för alla – då det naturligtvis fins goda exempel i detta också, men är dom undantagen, eller den stora massan ??
  Academedia har enligt egen utsago låg lärartäthet, och använder misstänkt höga betyg (= betygsinflation) som en bortförklaring för att det inte skulle vara några problem, samt plockar ut rejäla vinster på detta så kan inte sammanfattningen bil annat än välfärdspirater !!…..

  John Bauer, – där ägarna/välfärdspiraterna fick sin stora vinst, men hur gick det med verksamheten, och vem/vilka fick ta smällen när det nu gick som det gick ??.

  Ytterligare ett exempel är 14 miljoner in vinst och svältkost till barnen -Hälsans förskola, och bara det skol namnet blir ju en större förolämpning än välfärdspirat !!.

 5. Jan Nilsson (inläggsförfattare)

  Så här svepande brukar du inte vara. Du talar om några hundra svenska skolor där två som exempel hör till de fyra som Skolinspektionen i fjol inte fann någon enda liten kritikvärd sak hos.
  Det kan nog funnas välfärdspirater, men det namnet kan du inte smeta på alla i en viss organisationsform. Många företag drivs av människor som har en stark lust att göra samhälls- och individnytta – och gör det!

  En fråga. Vad tycker du är värre, skolor som går i konkurs eller sådana som ger en vinst?

  Hälsans skola såg bedrövlig ut om så bilden som tecknades var någorlunda sann. Linköpings förskolor såg inte heller roliga ut. Där fick förskolebarnen så lite mat att en hamnade på sjukhus för undernäring. Nu tror jag båda ställena har skärpts till.

 6. JonasE

  Något svepande – visst, men vatten och bröd, och samtidiga miljonvinster retade upp mig rejält, och det var snarare ”droppen som fick bägaren att rinna över”, då dessa ”pirater” inte är en nyhet direkt, och uttrycket välfärdspirater är passande i detta, då detta tycks vara ett återkommande problem med ständigt nya ”pirater” !!.

  Ett problem skulle inte finnas om inte privatiseringsivern varit så stor, och regleringsviljan så liten, då det allt för ofta i ideologisk blindhet sålts ut allt för billigt ( http://stockholmsrean.se/ ), för att sedan mjölkas på pengar som huvudsyfte – ser du inga problem i att det skapas miljonärer med skattemedel som är avsedda för välfärden ??.

  Jag är väl medveten om att media tenderar till att mest skiva om det dålig i saker, men det frångår inte det faktum att media inte hittat på allt detta, och att dessa välfärdspirater faktiskt finns och det gör allt för lite för att begränsa/stoppa deras verksamhet………tycks behövas ett regeringsskifte för detta, då viljan från Alliansen verkar helt obefintlig !!.

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Vilka talar du om i det här fallet som får dig att se pirater överallt? Styrelsen i ett enda företag? Jag slutar inte som kommunal skolpolitiker för att Linköping gav så lite mat till sina förskolor att ett barn t.o.m. hamnade på sjukhus. Jag vill att de kommunala skolorna ska vara fler än friskolorna, men tror att vi behöver olika driftsformer.

   25 % av skolorna och lite färre av förskolorna är ideella och företagsdrivna. Några hundra tusen av barnen och eleverna i landet finns i verksamheterna och resultat och brukarnöjdhet är i snitt inte mindre. Dessa skolor ger invandrare större möjlighet att gå i samma skolor som oss ”infödingar”. Skulle S, V och MP få chansen att ta bort skolvalet, då avgörs skolgången av vilken bostad du har råd att ha. Många invandrare tar chansen att välja idag.

   Verksamheterna är till övervägande del INTE privatiserade, utan har startats av människor som ville driva bra skola och förskola. De allra flesta har också gjort det bra, annars vore man i regel inte kvar. Snittvinsten på de vinstdrivande är heller inte så lockande för pirater, dem är 3 %. Du är inte rädd att du fått en skev bild?

   En liten tröst kan vara att det idag inte sker några avknoppningar alls. De tidiga misstag som gjordes kommer heller aldrig att göras om. Och det vore gräsligt om de relativt få klantiga utförsäljningar man brukar tala om skulle tillåtas krascha stora delar av svenskt skolväsende.

   Hur tycker du förresten att verksamheterna skulle tas över av kommunerna, om du fick bestämma? Vem skulle sätta priset? En inte minst viktig sak vad gäller den stora majoritet som aldrig varit kommunala. Vilka kommuner tänker du skulle ha råd att köpa skolorna?

 7. JonasE

  Nu är det inte bara ett enda företag, det kan du knappast själv tro på, den skeva bild du talar om tycks inte vara enbart mitt problem här !!.

  Sen så håller jag med dig i att de flesta en gång har startats ”av människor som ville driva bra skola och förskola”, men sedan blev dom uppköpta, av många med helt andra intressen, och det faktum att man över lag driver sin verksamhet med färre anställda borde ju egentligen strida mot arbetslinjen, och mest antal jobb för de skattemedel man spenderar borde ju vara en del i arbetslinjen, för får man inte bättre utan i bästa fall likvärdig verksamhet, men med färre anställda för att få mer i vinst, så ser jag lite nytta med att privatisera, då du inte har samma meddelarfrihet, eller insyn i verksamheten som det finns i det offentliga !!.
  Sen så tillkommer då den ökande byråkratin då allt detta skall upphandlas, och i skolan så tycks både segregationen och klassklyftorna öka mellan skolorna enligt rätt så nya rapporter !!.

  På detta så tycks ”privatiserarna” plocka russinen ur kakan, och låter det offentliga sitta kvar med det mindre lönsamma, då det tidigare var så att de lönsamma finansierade de olönsamma – som i Apoteken, där man nu vill ha statligt stöd till de olönsamma Apoteken som i offentlig regi skötte sig själv inom verksamheten, och på mindre orter så blir en privatisering bara att man byter ett offentligt monopol till ett privat, och då föredrar jag ett offentligt -varje gång !! .

 8. Jan Nilsson (inläggsförfattare)

  Bara ett par saker, det sker ingen upphandling.
  Exempelvis Academedia har meddelarfrihet.
  Med skolvalet minskar plånbokens inverkan på skolgången. Många invandrarfamiljer nyttjar möjligheten de inte hade med din politik. Då måste de gå i skola där de bor.

 9. JonasE

  Nu var kommentaren om upphandling mer riktad till övrig privatisering, och att Academedia har meddelarfrihet är ju visserligen bra, men alla andra då ??.
  Det är ju faktiskt väldigt tydligt att segregationen faktiskt ökat i och med privatiseringen, social bakgrund och plånboken blivit än mer avgörande för skolvalet i och med privatiseringsvågen – din politik fungerar bara i teorin alltså !!.
  Det tycks ju vara ett återkommande problem i Allianspolitiken !!.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.