Etikett: Fukushima

Fukushima – följder

Av , , 2 kommentarer 1

Till följd av händelserna vi nu ser kring kärnkraftverken i Japan, tror jag att oppinionen mot kärnkraft kommer bli mer negativ mot mer kärnkraft.

Detta är bra för omställningen till förnyelsebara energikällor, men dåligt ur energisäkerhetssynpunkt.

Minskad kärnkraftproduktion kommer ge högre energipriser, vilket får som direkt följd att förnyelsebara energikällor blir mer konkurenskraftiga, det är ju ganska uppenbart. Detta är bra, och kommer behövas i vår omställning till ett hållbart Sverige.

Däremot så bådar detta inte väl för energisäkerheten. Med dyrare och mindre tillgänglig energi så kommer vi kanske få se energiransonering, något så redan nu är på förslag i Storbrittanien, som förövrigt gått från att varit en nettoexportör av olja till att nu vara nettoimportör.

Beroende på hur fort en övergång till alternativa energikällor måste gå, så kommer det få olika utslag. Behöver det ske för fort så kommer inte lagar, regler och system hänga med, vilket kan få väldigt stora konsekvenser för den enskilde. 

En sådan här olycka minskar inte direkt risken för en snabb ofrivillig övergång till ett minskat energianvändande.