Etikett: kärnkraft

300 gånger fler vindkraftverk?

Av , , 6 kommentarer 0

I en debattartikel på Nyteknik skriver författaren att Sverige inte behöver kärnkraft. Det märks att han är en strålsäkerhetsexpert och inte en energiförsörjningsexpert.

För räknar man på det inser man snabbt att vi visst behöver kärnkraften.

Han hävdar att vi kan ersätta kärnkraften med sol och vindkraft på 10 år. Jag ska nu visa på den fruktansvärda orimligheten i detta påstående.

Till att börja med producerar vi ca 60 TWh kärnkraft per år. Vi producerar även 2 TWh vindkraft. Solkraft finns inte ens med på listan, så den kommer jag inte ens räkna på. Dessa siffror kommer från Energifaktaboken som ges ut av ÅF.

Utifrån ovanstående siffror så behöver vi alltså öka vår nuvarande vindkraftspark med 30 gånger mot för idag, och detta då på 10 år, helt orimligt!

Om man dessutom räknar in att vindkraften inte går att räkna med till 100%, då det inte blåser när vi vill, så blir siffran ännu värre. Robert Hirsh skriver i sin bok "The impending world energy mess" att man bara kan räkna med 5-8% av installerad vindkraftskapacitet finns som pålitlig kapacitet (Hirsh, sid 188).
Låt oss räkna med 10% för enkelhetens skull, detta skulle alltså kräva att man antingen installerar ett kompletterande bränsle för de övriga 90%, eller alltså då  bygger 10 gånger fler vindkraftverk.

Detta ger alltså att vi måste öka vår vindkraftspark med 300 gånger fler vindkraftverk än idag, på tio år, en helt absurd tanke!

Vi kommer behöva all tillgänglig energi i denna "Impending world energy mess" / "long emergency" som vi nu står inför, så även kärnkraften!

Ja till kärnkraft

Av , , 3 kommentarer 0

Ja till elektricitet! Ja till kärnkraft!

Jag vill ha el. Jag gillar att använda el. Jag vill kunna ha alla de bekvämligheter som billig el medför.

Vill man ha detta så bör man också vara för kärnkraft. Detta helt enkelt för alternativen inte finns. Visst, vi kan börja elda med kol, men hur 1800-tal är inte det?

Nä så fram tills dess att fusionskraften blir kommersialliserad så gör vi rätt i Sverige att fortsätta på den linjen vi har idag, med kärnkraftverken igång och med möjlighet till nybyggnad.

Fukushima – följder

Av , , 2 kommentarer 1

Till följd av händelserna vi nu ser kring kärnkraftverken i Japan, tror jag att oppinionen mot kärnkraft kommer bli mer negativ mot mer kärnkraft.

Detta är bra för omställningen till förnyelsebara energikällor, men dåligt ur energisäkerhetssynpunkt.

Minskad kärnkraftproduktion kommer ge högre energipriser, vilket får som direkt följd att förnyelsebara energikällor blir mer konkurenskraftiga, det är ju ganska uppenbart. Detta är bra, och kommer behövas i vår omställning till ett hållbart Sverige.

Däremot så bådar detta inte väl för energisäkerheten. Med dyrare och mindre tillgänglig energi så kommer vi kanske få se energiransonering, något så redan nu är på förslag i Storbrittanien, som förövrigt gått från att varit en nettoexportör av olja till att nu vara nettoimportör.

Beroende på hur fort en övergång till alternativa energikällor måste gå, så kommer det få olika utslag. Behöver det ske för fort så kommer inte lagar, regler och system hänga med, vilket kan få väldigt stora konsekvenser för den enskilde. 

En sådan här olycka minskar inte direkt risken för en snabb ofrivillig övergång till ett minskat energianvändande.