Etikett: energisäkerhet

Fukushima – följder

Av , , 2 kommentarer 1

Till följd av händelserna vi nu ser kring kärnkraftverken i Japan, tror jag att oppinionen mot kärnkraft kommer bli mer negativ mot mer kärnkraft.

Detta är bra för omställningen till förnyelsebara energikällor, men dåligt ur energisäkerhetssynpunkt.

Minskad kärnkraftproduktion kommer ge högre energipriser, vilket får som direkt följd att förnyelsebara energikällor blir mer konkurenskraftiga, det är ju ganska uppenbart. Detta är bra, och kommer behövas i vår omställning till ett hållbart Sverige.

Däremot så bådar detta inte väl för energisäkerheten. Med dyrare och mindre tillgänglig energi så kommer vi kanske få se energiransonering, något så redan nu är på förslag i Storbrittanien, som förövrigt gått från att varit en nettoexportör av olja till att nu vara nettoimportör.

Beroende på hur fort en övergång till alternativa energikällor måste gå, så kommer det få olika utslag. Behöver det ske för fort så kommer inte lagar, regler och system hänga med, vilket kan få väldigt stora konsekvenser för den enskilde. 

En sådan här olycka minskar inte direkt risken för en snabb ofrivillig övergång till ett minskat energianvändande.

Peak oil

Av , , Bli först att kommentera 1

Vad är peak oil? Peak oil syftar på toppen av den kurva som visar oljeproduktionen i ett oljefält, region eller globalt. Oljeproduktionen sker i regel med en brant ökning i början av utvinningen, varpå en avmattning följer, därefter en nedgång. I exemplet nedan visas oljeutvinningen i Nordsjön och i texas, och visar den karakteristiska "peaken", alltså toppen.

Detta innebär t.ex. för storbrittanien, där man hittade olja i början av 80-talet, att man numera importerar mer olja än man exporterar, man har alltså blivit en nettoimportör.

 

På 1950-talet förutspådde en amerikansk geolog som hette M. King Hubbert  att oljeproduktionen även globalt skulle följa en sådan kurvform, och att vi skulle nå toppen ungefär år 2000. Denna peak kallas ofta Hubberts peak.

 

Han förutspådde dock inte OPEC-krisen, vilket skulle komma förskjuta peaken något. Den verkliga produktionen ser ut ungefär såhär, med några förutsägelser också inritade.

Vad innebär då detta?

På "framsidan" av kurvan, den första hälften, så utvinner man den oljan som är billigast och enklast att producera. Vem skulle t.ex. borra flera tusentals meter ner under havet utanför brazilien, då oljan sprutade upp ur marken av sig själv i texas och saudiarabien? Man kan även jämföra med självplock av t.ex jordgubbar. Folk plockar dom största, godaste och närmaste bären först.

Detta innebär då att på den andra hälften så finns bara de mer svårproducerade källorna kvar. Det handlar om kanadensisk tjärsand, djuphavsolja (ni minns väl hur det gick för deepwater horizon i mexikanska golfen i somras?), och olja från instabila platser, såsom ryssland, iran osv.

Dessutom kräver den mer svårproducerade oljan mer energi att ta upp, vilket gör att nettoenergin minskar. Under tidigt 1900-tal då oljan nästan sprutade upp av sig själv, så fick man ungefär 100 fat olja för varje 1 fat man investerat i produktionen, medans det idag ligger mer kring 20:1.

Till råga på allt så ser man ofta att efter att land gått över peaken, men har en fortsatt ökning av oljekonsumptionen, så kommer deras oljeexport att minska mycket snabbare än produktionen.

 

Detta är inte bra för Sveriges energisäkerhet, och det är hemskt att oljeproducenterna lobbat så bra, att detta inte är något man talar om i maktens korridorer.