VF gick på tricket från junilistan

Erik Åström VFIdag kan man i VF läsa om att junilistan bjudit in alla länets riksdagsledamöter för att diskutera Lissabonfördraget. På bild visar en "besviken" Sören Wibe (nu junilistan, före detta socialdemokrat) upp elva tomma stolar. Inga riksdagsledamöter kom.

VF har blåst upp detta som en stor nyhet. Min fråga är, var är nyheten?

Junilistan har under 5 år snart funnits i EU-parlamentet. För att ha något att överhuvudtaget säga till om i parlamentet måste man tillhöra någon gruppering. De tre största grupperingarna, som också i stort avgör alla frågor, är CDU, den socialistiska och liberalerna. Den största av dem är CDU, som kristdemokraterna tillhör.

Junilistan är med i en liten grupp kallad "brunrockarna". Den grupp ingen seriös politiker vill ha att göra med. Många i den gruppen har kopplingar till "bruna" krafter som inte är rumsrena. Junilistans påverkan på EU-politiken är med andra ord noll och intet.

Att då tro att länets riksdagsledamöter överhuvudtaget skulle hörsamma en inbjudan från junilistan ter sig nästan patetisk. Det vet också Sören Wibe. Därför gör han en chansning för att få lite media och visar upp tomma stolar.

Han hade förberett sig väl genom att sätta bilder på stolsryggarna av riksdagsledamöterna. Han visste ju att dom inte skulle komma med det gör sig snyggt på bild. Billigt trick att synas på i media och VF köper detta. Synd.

44 kommentarer

 1. Åsa Sundh

  Att tillhöra en stor grupp med makt innebär inte automatiskt att man har stor påverkan. Det ser man i kd:s fall. Deras påverkan på svensk politik tycks i det närmaste vara noll och intet. Rekommenderar Sellström därför väljarna att rösta på ett annat parti?
  I Umeås kommunpolitik tillhör kd oppositionen. Bör väljarna även här undvika att rösta på kd då kd:s påverkan på Umeås politik är noll och intet?
  Menar Sellström kanske t o m att det räcker med ett eller två partier eller grupper i politiska sammanhang?
  Sellström pratar om ”brunrockar”, en benämning jag aldrig stött på. Jag skulle akta mig för att använda sådana nedsättande ord om någon. Om man ägnar sig åt sådant som gränsar till förtal är man ute på hal is.

 2. Jan Å Johansson

  Intressant – länets riksdagsledamöter vill inte debattera med Junilistan. Det är huvudet i sanden. I övrigt ägnar sig Sellström (kd) åt svinaktig smutskastning i högsta grad. Jag har i 13 år arbetat i EU-parlamentet och aldrig hört benämningen ”brunrockar” som benämning om de EU-kritiska grupper som funnits/fortfarande finns under den perioden.

  Vilka politiska krafter i Junilistans grupp har koppling till bruna krafter? Konkretisera dig Sellström! Har man påstått en sådan sak måste man leda det i bevis.

  Däremot innehåller den kristdemokratiska/konservativa gruppen partier som har samregerat eller samregerar eller stödjer sig på högerextrema krafter. Till exempel österrikarna samregerade med Haider i många år, danskarna stödjer sig på ett parti motsvarande Sverigedemokraterna, Berlusconis parti i Italien politik mot invandrare och flyktingar vill ingen svensk (m) eller (kd) känna till etc. De slovakiska socialdemokraterna samregerar med extremhögern och har dessutom en gammal italiensk maffiapolitiker i sin grupp m.m. Liberalerna har bland annat korrupta litauer i sin grupp osv.

  Hellström (och även Thomas Hartmann – s-politruck) må leka besserwissers i Umeå, men någon koll på det politiska läget i Europa har han/de inte. Kommer man med så allvarliga anklagelser som Sellström gör måste man presentera argument. Uruselt!

  Att Junilistan inte står utanför politiskt inflytande i EU-parlamentet är också bevisat. Dels har man fått igenom förslag om bland annat att EU:s institutioner ska respektera journalisters källskydd. När Junilistan ställer förslag eller begär omröstning med namnupprop i EU, som nu senast i tisdags om det bisarra med EU:s utdelning av frukt i skolorna, röstade samtliga 18 svenskar med Junilistan. De vågar inte annat.

  Junilistan i EU-parlamentet är synnerligen irriterande för (m), (kd), (fp), (c) och (s). Inte undra på att de verkligen hatar Junilistan. De kan inte ta en saklig debatt om den överstatlighet som EU utvecklar, utan måste bedriva slaskigt skvaller. Skärpning eller väljare vänder sig från er. Att beskylla demokratiska krafter för att vara ”bruna” trivialiserar bara de högerextrema krafterna och gynnar deras framväxt än mer.

 3. Olof Amkoff

  Varför går du inte i svaromål i sakfrågan Anders? Du anser tydligen att en formsak är viktigare att blogga om än själva Lissabonfördraget som för alltid kommer att ändra det svenska statsskicket, enligt Lagrådet!
  Du är antingen illa påläst om vad Lissabonfördraget innebär eller så är du bara cynisk. Bort ska du från riksdagen i alla fall! Du och alla andra riksdagsledamöter som skiter fullständigt i Sveriges grundlag som förbjuder en överföring av beslutsmakt i en sådan omfattning som Lissabonfördraget innebär, utan att man har två likalydande riksdagsbeslut med ett mellanliggande val.

  Lissabonfördraget överför makt från Sveriges riksdag till EU-parlamentet i sådan omfattning att LO-kongressen manade Riksdagen att invänta Stråthutredningen som läggs fram den 15/12-08. Varför denna brådska?

 4. Anders Sellström

  Sakfrågan i VF:s artikel handlade om att inga riksdagsledamöter kom till junilistans möte. Det belyste jag och min tolkning av varför.

  Du vill ha bort mig från riksdagen….eftersom jag inte sitter där är du redan bönhörd.

  Lissabonfördraget har egentligen inget med frågan som LO dividerar om. Det innebär att Lissabonfördraget kan antas antas i riksdagen och att LO:s ”problem” hanteras i särskild ordning.

  Lissabonfördraget en förbättring av nu rådande förhållanden samt att det även införs en utträdesparagraf som idag inte finns.

  Olof Amkoff är klokare än alla de politiker i riksdagen som är beredd att fatta beslut i frågan. Intressant, mycket intressant.

 5. Thomas Hartman

  Jan Å Johansson har gjort samma krokiga resa åt höger som Sören Wibe och Nils Lundgren. Han började som socialdemokrat, blev sedan vänsterpartist och tillhör nu högerpopulistiska junilistan.

  Den våta drömmen för junilistan är att framställa sig som goda socialdemokrater i syfte att vinna socialdemokratiska sympatisörer i valet till europaparlamentet.

  Därför känner sig Jan Å Johansson givetvis besvärad av att Anders Sellström föredömligt och offentligt avslöjar vilka krafter som ingår i den grupp som junistan tillhör och vilka högerpopulistiska åsikter dessa personer har.

  PS Vad gäller mitt politiska arbete så vill jag slåss för de som ingen röst har. Om det betyder att man är vad Jan Å Johansson kallar politruck så är jag gärna det.

  Återigen. Bra jobbat Anders!

 6. Jan Å Johansson

  Hartman är och har varit heltidsavlönad politisk kommissarie för (s) i hela sitt yrkesliv. Oavsett vad partiledningen säger ska det försvaras. Han har här använt sig av ”SAP-handboken – fight dirty”.
  Notera att vare sig Hartman eller Sellström kan ta en saklig debatt om smutsiga och korrumperade politiker och partier i deras egna EU-partier och EU-parlamentsgrupper eller precisera vari anklagelserna motJunilistan har för substans.
  Hartman o hans parti har t.ex varit mycket överseende med en polsk partikamrat som anklagats för att våldta en kvinna i samband med ett sexköp i Bryssel. både danska (s) och framförallt de danska liberalerna o konservativa samarbetar med Dansk Folkeparti motsvarande sverigedemokraterna.
  Hartman bör definiera varför Junilistan skulle vara högerpopulistiskt. Han har inget bevis för det när det gäller Junilistans program eller sätt att lägga förslag o rösta i EU-parlamentet. Det stöds inte heller i allmän nyhetsrapportering, allmän politisk debatt eller akademisk debatt. Inte heller kan de prestera bevis på vilka krafter i den grupp Junilistan tillhör som skulle vara högerextrema eller högerpopulistiska.
  Sellströms påståenden o ursäkter varför andra partier inte vill debattera med Junilistan har inte heller någon grund i det ovanstående. Sellström kan väl försöka vara ärlig o säga att kd inte vill debattera Lissabonfördraget. Hans eget parti är splittrat i frågan, främst i väljarkåren utanför kretsen som har partiet som födkrok.
  Hartman o Sellström representerar här politiker i de etablerade partierna som sedan länge lagt bort all heder att förespråka sanning, i stället handlar det om att vrida till, förvanska och t.o.m ljuga i politiska frågor enligt bästa brännvinsadvokatyr.
  Fram med fakta Hartman o Sellström!

 7. Thomas Hartman

  Junilistan är Sveriges första medlemslösa parti, utan kongresser, lokalavdelningar och medlemmar. En oavsättbar elitklick som väljer sig själva.

  Inför valet 2006 lanserade junilistan ett hårt högerprogram med omfattande skattesänkningar, pigavdrag (rotavdrag för kvinnor för rengöring, omsorg och tvätt), bantad offentlig sektor, utförsäljning av statliga företag, privatisering av arbetsförmedlingar, urholkad socialförsäkring. Friskolessystemet skulle omfatta fler delar av välfärden.

  Att man är till höger kan nog de flesta vara överens om.

  PS. Vad gäller mina jobb är Johansson ute och svamlar. Ännu roligare är anklagelsen om partimegafon. De som läst mina blogginlägg eller pratat politik med mig vet att jag inte har några problem att frispråkigt kritisera mitt eget parti om det är motiverat.

 8. Jan Å Johansson

  Hartman har fel i sak om Junilistans partistruktur. Det stämmer att Junilistan vid starten inte var en medlemsförening. Vilket var klokt utifrån att en partiorganisation måste ”sätta sig” när den är nybildad. Såväl extremhöger som extremvänster kan försöka göra infiltrationsförsök, vilket bland annat hände Arbetarlistan när den bildades 1989. Men idag nominerar eller kandiderar Junilistans sympatisörer till att bli ombud till Junimötet, väljer i varje län sina ombud i fria, hemliga val och på Junimötet väljs styrelse, antas program etc.
  Socialdemokraterna är idag däremot en betongorganisation där oliktänkande brännmärks, som t. ex hänt många som var aktiva i S mot EMU. Behandlingen av det svenska EU-medlemskapet inom S 1990-1994 var talande för hur partidemokratin sätts ur spel om ledarskapet bestämt sig för vad den vill.
  Det Hartman räknar upp om Junilistans valprogram 2006 gör dem inte högerpopulistiska eller bruna. Tvärtom har jag hört många inom (s) högerflygel förespråka o även genomföra många av dessa frågor. Många av dem just Hartmans vänner som Niklas Nordström som förespråkat just ”pigavdraget”.
  En av Junilistans programpunkter att svenska naturresurser ska bevaras i svenska statens ägo. Ser man till hur Junilistan har röstat i EU-parlamentet går det inte att härleda Junilistan till höger eller till vänster. LO har till exempel inget att invända i sak mot Junilistans syn på arbetsmarknadsfrågor där Junilistan stödjer värdlandsprincipen mot ursprungslandsprincipen, miljörörelsen i Sverige har klagat mer på (s) än (jl) efter omröstningen om kemikaliedirektivet etc.
  Vad då till höger ”är de flesta överens om”. Vilka då – Hartmans s-politruckpolare?
  Försvarar Hartman månne sina danska partikamrater överläggningar med ett parti motsvarande sverigedemokraterna? Tystnaden är talande om de egna felen inom det socialdemokratiska partiet på EU-nivå.
  Om Hartman vill värna om de svaga så hoppas jag att han idag har bättre kontroll på sin mobiltelefontrafik som Västerbottens skattebetalare fått betala dyrt för.

 9. Thomas Hartman

  Vi lånar en insändare av Bengt Ove Karlsson för att illustrera Junilistans populism. Räcker det eller vill du ha fler exempel Jan Å Johansson?

  Bevare oss för Junilistan

  I ETT debattinlägg (VF 28/8) försöker junilisteombuden Johan Olson och Birgitta Sandblom få folk att tro att ett ja till Lisabonfördraget skulle innebära att Sverige inte längre skulle kunna tävla i idrott som enskild nation, utan bara ingå som en del i ett EU-lag. Det är bra att junilistan så tydligt avslöjar var den står i denna för europasamarbetet så viktiga fråga. Ingen behöver väl längre tveka om på vilken utomordentligt låg saklighetsnivå en folkomröstningskamanj skulle hamna.
  Bevare oss från sådant käbbel! Och från junilistan!

  BENGT-OVE KARLSSON

 10. Thomas Hartman

  Häromdagen antydde junilistan i en insändare att Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt har en hemlig överenskommelse om att trumfa igenom Lissabonfördraget. Det ligger i junilistans populistiska taktik att antyda att ”makthavarna” ”konspirerar” mot medborgarna.

  PS Japp jag ser mitt uppdrag i politiken att slåss för de som ingen röst har. Om inte socialdemokratin kan befinna sig där de mest utsatta är i samhället och dela deras ångest, oro och drömmar så har vi inget existensberättigande. Och jag ser det definitivt inte som någon förmån att koka hjärnan i radiovågor från en mobiltelefon.

 11. Thomas Hartman

  Elitklubben junilistan som använder alla möjliga populistiska metoder för att kritisera andras demokrati är knappast något föredöme.

  Enskilda ”sympatisörer” som det kallas har möjlighet att föreslå kandidater men det är junilistans ”styrelse” som bestämmer vilka som ska utses.

 12. Jan Å Johansson

  Då kan jag motbevisa hur ”EU-nationalistiska” EU-parlamentariker försöker att driva debatten om ett EU-lag i OS-sammanhang. Låt mig citera följande två svenska s-EU-parlamentariker:
  Inger Segelström (s): ”EU tog fler medaljer i OS än både Kina och USA, vilket är pikant statistik.” (Nyhetsbrev v 35/2008).
  Jan Andersson: ”Det påstås att Kina vann medaljligan vid de nyligen avslutade olympiska spelen. Sant är att kina fick fler medaljer än USA. Men lika sant är att EU fick allar flest medaljer. Jag tror omkring 280 medaljer.” (Jan Anderssons blogg 2008-08-27)
  Många EU-federalisters våta dröm är just att EU skall jämföras med USA, Ryssland och Kina i OS-sammanhang som en enhetlig stormakt i världen. Som lojala partisoldater försöker Segelström och Andersson dra sitt strå till stacken. Jag kan tänka mig att man på ESP-gruppen uppmanade ledamöterna att skriva sådant här strunt och dessa två gjorde som de blev tillsagda.
  När det gäller Lissabonfördragets behandling i riksdagen har socialdemokraterna inte gjort ett dyft för att skjuta upp beslutet. Vi har talat med talmannens kansli. En invändning gjordes i utrikesutskottet, men det var ytterst svagt. Tvärtom gjorde Sahlin klart redan i våras att de skulle stötta Lissabonfördraget. (s) och (m) sitter i samma båt när det gäller antagande av olika EU-fördrag som alltmer avhänder makten till EU:s institutioner.
  Socialdemokratin styrs av en välavlönad politisk adel som sedan länge tappat kontakten med socialgrupp 3 och 4. Läs Isakssons bok om den politiska adeln. Finns på Pocketshop.

 13. Thomas Hartman

  Junilistans representanter har en ful och osaklig debattstil

  Låt mig ta ett exempel på detta. Junilistans Hélène Goudin anklagade i ett debattinlägg i Norrbottens Kuriren 22/10 moderaten Gunnar Hökmark för inte vilje sätta stopp för Europaparlamentets onödiga pendlande mellan Bryssel och Strasbourg. Något som de flesta ifrågasätter starkt.

  Men det var ett märkligt populistiskt angrepp eftersom Hökmark i sin första debattartikel uttryckligen poängterade att han just ville stoppa flyttcirkusen.

  En av junilistans strategier handlar uppenbarligen om populistiska angrepp på motståndarna som inte ens behöver ha någon grad av sanningshalt. Alla medel verkar tillåtna i kampen.

 14. Thomas Hartman

  Junilistans mediatrick som Sellström skriver om har partiet med framgång prövat på i Karlskrona med exakt samma utfall, riggade stolar med bilder och gratis artikel i media. Till och med retoriken är den samma.

  ”EU-debattören Ulf Bjerén förklarade:
  ? Om de valt klockan sex på morgonen ute på en ö så hade jag antagit utmaningen.
  Men dessa uppgifter får Björkman, Jeppsson och Haglö att bli mer än upprörda.
  ? Det stämmer inte alls, säger Jan Björkman.
  ? Jag fick en inbjudan den 24 augusti inget annat. Då hade man bestämt att ha debatten på budgetdagen. Den mest upptagna dagen på hela året! Några andra datum har verkligen inte nämnts och jag har inte fått bestämma tid eller plats.”

  http://www.sydostran.se/index.68528—1.html

 15. Thomas Hartman

  Jag förstår inte hur socialgrupp tre och fyra får det bättre med junilistans högerpolitik som jag tidigare gav exempel på.

  - omfattande skattesänkningar
  - pigavdrag (rotavdrag för kvinnor för rengöring, omsorg och tvätt)
  - bantad offentlig sektor
  - utförsäljning av statliga företag
  - privatisering av arbetsförmedlingar
  - urholkad socialförsäkring.
  - Breddat friskolessystem till fler delar av välfärden.

  PS Det ska bli intressant att se om det är möjligt för junilistan att svara på den frågan utan att den åtföljs av personangrepp. Vi provar. (De verkar nästan ha lika ömma tår som kristdemokraterna i en tidigare debatt… hehe… och lika svårt att hålla sig till ämnet.)

  Jag tar frågan igen: Hur får de mest utsatta ett bättre liv av junilistans högerpolitik?

 16. Jan Å Johansson

  Intressant att se hur Hartman (s) försvarar Hökmark (m). Ni håller ju ihop. H Goudins poäng i NK-artikeln var att när det var en (s)-regering samlade (m) in namnen på samtliga svenska EU-parlamentariker med krav att Persson skulle lyfta frågan om EU-parlamentets Bryssel-Strasbourg-resor. När Reinfeldt tillträdde och Junilistan samlade namn för att Reinfledt skulle lyfta samma fråga på EU:s toppmöte ville Hökmark inte vara med längre.
  Junilistan har bjudit in till ett flertal debatter runtom i Sverige om Lissabonfördraget och i regel vill (s), (m), (c) m fl så gott som aldrig komma. Nu senast 19/11 i Stockholm, då kom dock i princip alla utom (s). Malmström (fp) sade för ungefär ett år sedan att nu ska Lissabonfördraget förankras vid möten och debatter ute i landet. Men back-benchers bland riksdagsmännen som skulle göra det jobbet, har nogsamt undvikit debatt. När det blivit skriverier i pressen efteråt så kommer de bara med ursäkter. Det är ju lätt att snacka, men att göra något är en annan sak.
  Märk här hur Hartman vevar på men inte kan försvara (s)-partikamrater ute i EU för dels samröre med högerextrema. Men vi har också (s)-partier i Lettland, Litauen, Rumänien, Italien, Frankrike, Tjeckien, Belgien, Polen som de senaste tio åren har korrumperat, mutats, sysslat med illegal partifinansiering, missbrukat sina ämbeten och de allmännas medel.
  Visst Hartman går på kindergarten med sina mobiltelefonräkningar, i EU är (s)-adeln mycket värre.

 17. Jan Å Johansson

  Hartmans beskrivning av Junilistans program är i princip en kopia av tidigare socialdemokratisk regeringspolitik eller av hans och hans (s)-vänners politiska inriktning.
  Hur får socialgrupp3 och 4 det bättre med Hartman som ledande (s)-politiker?
  Eller för att citera Hartmans retoriska fråga på temat ”Har du slutat slå din fru?”:
  Hur får de mest utsatta ett bättre liv av (s) högerpolitik?
  Ja, svaret är de kommer inte att märka ett dugg om det är Hartman eller en moderat som styr. Enda skillnaden är att både en (s)- och (m)-politiker vill överföra svensk självbestämmande till EU inom i princip varje politikområde. Hartman skulle behöva ta del av alla de tyckanden som EU-parlamentets federalistiska majoritet bestående av (m), (kd), (s), (fp) och (c) antar om att EU ska ta över allt från utrikes-, rymd- och försvarspolitik till harmonisering av cirkusutrustning.
  Intressant att notera att Hartman försöker veva på men kan aldrig gå i svaromål om att en röst på hans (s)-parti i EU-valet är ett stöd för ökad överstatlighet i EU och överflyttande av politisk makt till en (m/kd)-(s)-koalition av politiker varav en del är otroligt smutsiga i sina egna medlemsländer.

 18. Thomas Hartman

  Ja jag försvarar folk som utsätts för lögner oavsett vilket parti de tillhör.

  Jan Å Johansson har uppenbara problem att hålla sig till sak. Han glider värre än en tvål i ett badkar och vägrar svara på frågan. Så vi tar det igen, så lätt ska den politiske tjänstemannen för junilistan inte komma undan.

  Jag förstår inte hur socialgrupp tre och fyra får det bättre med junilistans högerpolitik som jag tidigare gav exempel på.

  - omfattande skattesänkningar
  - pigavdrag (rotavdrag för kvinnor för rengöring, omsorg och tvätt)
  - bantad offentlig sektor
  - utförsäljning av statliga företag
  - privatisering av arbetsförmedlingar
  - urholkad socialförsäkring.
  - Breddat friskolessystem till fler delar av välfärden.

 19. Jan Å Johansson

  Vad är lögner Hartman? Förklara det. Hökmark säger en sak i opposition och en annan sak när hans parti sitter i regering. Politiskt hyckleri i EU-frågor från (s) och (m) – där finner ni varandra. Att ständigt förneka att EU är på väg till ett Europas Förenta Stater med ett politiskt styre, en armé, en valuta, en jordbruks- och skogspolitisk, en rymdpolitik etc.
  Ideologiskt står (s) och (m) närmare varandra än aldrig tidigare i historien.
  Gillar Hartman sina korrupta politiska (s)-kamrater i EU? Ja, troligen. Han vill inte försvara dem med ett ord visserligen.
  Var och en som läser denna debatt får bedöma Hartmans politiska trovärdighet utifrån hur han alltid går till angrepp men inte kan försvara någonting (annat än Hökmark (m) förstås) av det som händer i EU.
  Hur får socialgrupp 3 och 4 det bättre med Hartmans högerpolitik? Ja, det svarar han inte heller på.

 20. Thomas Hartman

  Försök inte säga att jag står för junilistans politik för det gör varken jag eller socialdemokraterna. Det där är ännu ett uselt debattrick.

  Jag känner ingen socialdemokrat som är vän av ett breddat friskolesystem till fler områden i välfärden, som vill urholka socialförsäkringen eller som inte tror på solidaritet mellan kommuner.

  Att det skulle vara så svårt för junilistan att stå för sin egen politik.

  PS Telefonsamtalet till Karlskrona för att kolla om uppgifterna stämmer att Junilistan körde samma mediatrick där som här med samma citat och samma utfall betalar jag ur egen ficka.

  Då ska vi se om vi kan få svar på frågan denna gång. Att det ska vara så svårt. Menar Jan att mina påståenden om junilistans politik är felaktig?

  Jag förstår inte hur socialgrupp tre och fyra får det bättre med junilistans högerpolitik som jag tidigare gav exempel på.

 21. Olof Amkoff

  Sakfrågan i VF:s artikel handlade väl mer om Lissabonfördraget, än ”att inga riksdagsledamöter kom till junilistans möte”!

  Det ”LO dividerar om” som du skriver, är just p.g.a. Lissabonfördraget som bevisligen inskränker rätten till kollektivavtal och strejkrätt. Det var därför LO-kongressen uppmanade till att invänta Stråthutredningens resultat den 15/12, innan ratificering.

  Jag kan på några få punkter hålla med om att ”Lissabonfördraget en förbättring av nu rådande förhållanden samt att det även införs en utträdesparagraf som idag inte finns.” Men detta sker till ett pris som i princip innebär Sveriges avskaffande som självständig och oberoende nationalstat. Du tycker med andra ord att det t.ex är nödvändigt att straffrätten blir överstatlig? För att inte tala om de andra 40 nya politikområden som EU ges juridisk makt över, samt de 60 nya områden där Sveriges vetorätt avskaffas. Det anser du är nödvändigt med andra ord?

  Jag är inte alls ”klokare än alla de politiker i riksdagen som är beredd att fatta beslut i frågan.”Däremot har jag läst igenom hela fördraget och sett dess oerhört federalistiska innehåll vilket gjort att även Lagrådet ställt sig mycket tvekande till att fördraget är kompatibelt med svensk grundlag. Det är ”Intressant, mycket intressant.” Men det berör inte du alls.

  Den ”seger” som vanns i går kväll vid omröstningen om Lissabonfördraget kommer redan nästa år att visa sig vara en s.k. Phyrrus-seger. D.v.s när det är dags för val till EU-parlmentet den 7/6-09 kommer det att vara allmänt bekant vad folkets ”representanter” har godkänt egentligen. Och då kommer många att ”bestraffa” de riksdagspartier som i går kväll i Riksdagen var så eniga om att ratificera Lissabonfördraget, genom att rösta på bland andra Junilistan. För att inte tala om valet till riksdagen året därpå! Du vet att det går inte att lura hur många som helst hur länge som helst. Till sist kommer sanningen fram.

 22. Markus Nyman

  Hartman// Junilistan är tvärpolitiskt och samlar därmed såväl socialdemokrater som moderater.

  Partiet bildades som en följd av att de etablerade partierna bortsåg från folkets EU-kritik då listorna inför valet till EU-parlamentet år 2004 spikades. De etablerade partierna blundade för EMU-omröstningen och för att folket inte vill ha en EU-federation. Därmed bildades Junilistan.

  Junilistan ger husrum åt alla de socialdemokrater och moderater med flera som säger nej till bygget av EU-staten och som vill se ett begränsat EU-samarbete. Junilistan säger ja till EU-samarbe vad gäller gränsöverskridande miljöproblem. Junilistan röstade tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet för en mer långtgående kemikalielagstiftning (REACH)än vad socialdemokraterna ville ha. Junilistan anser dessutom att det ska vara enkelt för medborgarna att handla och resa mellan EU-länderna. Junilistan säger klart och tydligt nej till euron, Lissabonfördraget och bygget av en EU-superstat.

  Vänster eller höger är inte utgångspunkten då Junilistan tar ställning i EU-parlamentet. Det som i första hand är relevant är om frågan som sådan hör hemma på EU-nivå. EU:s badvattendirektiv, arbetstidsdirektiv, synpunkter på harmonisering av cirkusutrustningar, jordbruksstöd etc. möts därmed av ett bestämt nej från Junilistans ledamöter.

  Tyvärr gör socialdemokraterna och moderaterna gemensam sak i EU-parlamentet i nästan alla frågor. Därmed behövs en konstruktiv EU-kritisk opposition som Junilistan. (s) och (m) säger tillsammans ja till euron, hyllar Lissabonfördraget (som inte säkrar strejkrätten och arbetsrätten), säger ja till utrikes- och säkerhetspolitik på EU-nivå och röstar för att EU ska ha synpunkter på detaljfrågor såsom turismpolitik mm.

  På vilket sätt skulle Junilistan har röstat höger i EU-parlamentet? Ge några konkreta exempel. Att citera från några få utvalda punkter i Junilistans valprogram från riksdagsvalet år 2006 känns inte övertygande. Junilistan satsar just nu på valet till EU-parlamentet år 2009 – inte på något annat. Det är kampen för ett mer begränsat EU-samarbete som är ledstjärnan, vilket står i stark konstrast mot socialdemokraternas och moderaternas gemensamma EU-politik, en politik som har lett till att Sverige inte ens har kontroll över kollektivavtal och alla delar av arbetsrätten.

 23. Thomas Hartman

  Markus: Vad har junilistan politiska program till om partiet inte följer dom?

  Någon demokratisk ordning måste vi ha i EU och i partiväsendet. Lika lite som man röstar flera gånger per person så har man flera partimedlemskap.

  Varför står junilistan inte ärligt för de program och den högerpolitik man för om det inte handlar om att lura människor?

 24. Jan Å Johansson

  Hartman har tydligen som princip att aldrig gå i svaromål i en debatt. Han föredrar att bara veva på.
  Till exempel har jag påpekat att hans (s)-partikamrater ute i Europa är otroligt korrumperade och det vill inte Hartman beröra med ett ord. Hartman själv har ju också flitigt kritiserats i media, inte bara för vidlyftiga mobilräkningar som landstinget fått betala. Hans datorinköp för 80 000 kr i samband med ett ordförandeuppdrag i ett kommunalt bolag som motsvarade fyra timmars arbete i veckan är också ökänt.
  Var och en får utifrån detta bedöma Hartmans trovärdighet när han säger att han arbetar för de svaga i samhället. Jag kan konstatera att med Hartman som (s)-politiker är socialgrupp 3 och 4 inget annat är förlorare.
  En sådan von oben-attityd som Hartman visar gör bara att väljarna än mer tappar förtroendet för politiskt förtroendevalda. Folk skyr partimedlemskap och slutar rösta. Men vad bryr sig Hartman så länge han kan tillhöra (s)-adeln.
  Jag har själv tidigare skrivit en bok om Västerbottens socialdemokratiska ungdomsrörelses historia. Jag kan konstatera att det i jämförelse är nya tider nu och att Hartman är så långt man kan komma i överlägsenhetsattityd jämfört med den rörelse som växte fram i länet under första hälften av förra seklet.

 25. Thomas Hartman

  Jag menar att socialdemokratin inte har något existensberättigande om vi inte befinner oss där de mest utsatta är och delar deras oro, ångest och drömmar.

  Ja, jag har erfarenheter som gör mig förbannad när jag ser hur människor behandlas i detta samhälle. Det kan handla om äldre som proppas fulla med medicin och tvingas sova klockan 17 för att vi socialdemokrater inte prioriterar deras omsorg.

  Det kan vara människor som hamnar i gränslandet mellan kommun och landsting och far jävligt illa medan myndigheterna lägger pengar på att hålla nätverksmöten och skriva promemorier om deras situation.

  Det kan vara unga tjejer som skär sig i armarna för att de inte tror att de duger enligt samhällets normer.

  Det kan handla om unga människor som tappar sitt självförtroende redan i skolan.

  Det är sånt jag skriver om, bloggar om och engagerar mig i på min fritid.

  Jan Å Johansson snackar så mycket skit och vet uppenbarligen inte ett dyft om det jag baserar min politiska ilska på.

  Nej, jag har inte köpt någon dator för 80 000 och mitt uppdrag var inte fyra timmar. Varför ska jag försvara mig själv eller andra för lögner från Jan Å Johansson som han drar upp för att undvika att prata om sakfrågan? Jo för att han vill slippa svara för junilistans högerpolitik.

  Men den gubben gick inte.

  Frågan gäller junilistans partiprogram som Jan Å Johansson fortfarande efter att ha deltagit i 25 inlägg inte lyckats kommentera.

  Eller som Stigbjörn Ljunggren skriver:

  Junilistans” livsluft är att omvandla väljarnas skepsis till såväl riksdag/regering och EU till hård valuta i form av platser i Europaparlamentet.
  För att klara detta måste ni använda er av en enkel och vulgär argumentation. Ju tarvligare ju bättre. Lite ohederliga resonemang är aldrig helt fel.”

  Allt Jan Å Johansson gjort så här långt är att bevisa att Stigbjörn Ljungren har rätt.

  Återigen. Försök svara på frågan Jan Å Johansson: Hur får människor i socialgrupp tre och fyra det bättre av junilistans partiprogram med en lång rad av högerförslag?

  Och ge fan i att påstå att jag står för er högerpolitik. För det är skitsnack.

 26. Jan Å Johansson

  Ursäkta mig Hartman. Men ditt engagemang ekar ihåligt för mig. Kanske det inte gör det för andra, men du imponerar inte på mig. Jag är inte helt obekant med SSU, socialdemokratiska studentförbundet och (s)-partiet och ditt engagemang där.
  Huruvida jag snackar skit får andra bedöma. Men jag är gärna aktiv i att punktera den ”skit” som politiska makthavare snackar och jag ser det särskilt i EU.
  Låt mig ta ett exempel – 8 juni 2005 när EU-parlamentet behandlade sin syn på EU-parlamentets långtidsbudget 2007-2013 (enbart ett tyckande dock). Det handlade om en stor utökning av EU:s budget (till 1,18 % av EU:s samlade BNI). Svenska (s)-regeringen var helt klart emot en sådan utökning. Sverige skulle få betala dyrt för det. Men när EU-parlamentets federalistiska majoritet bestående av (m), (kd), (s), (fp) och (c) röstat igenom förslaget gick Ewa Hedkvist Petersen ut med ett pressmeddelande som sade: ”Glesbygdsområden i norr får stöd . om Europaparlamentet får bestämma”. Hon skrev i pressmeddelandet också ursäktande att ”visserligen är den totala utgiftsnivån för budgeten högre än vad Sverige vill, men parlamentets förslag ligger på en lägre nivå än vad kommissionens föreslagit”. Men i övrigt inte ett ljud om vad EU-parlamentets förslag till EU-budget skulle kosta de svenska skattebetalarna.
  Detta exempel på politiskt hycklande från förtroendevalda i (s) och (m) m fl partier gör att jag känner ett behov av att vara politiskt aktiv. Förhoppningsvis får min opposition en del makthavare att tänka till innan de går ut och gör uttalanden inför väljarna som antingen är förvridna eller i sämsta fall ligger långt från sanningen.
  Låt oss inte glömma – hela denna debatt startade utifrån att en lokal kd-politiker skrev om politiska förhållanden han inte hade en aning om. Rena lögnerna presenterades, och Hartman hakade på. Ursäkta mig om jag då har svårt att tro på Hartmans ärliga uppsåt, både i detta nu och i förfluten tid.
  Jag ser ingen skillnad på Hartman och Reinfeldt. Huruvida väljarna gör det avgörs i kommande allmänna val. Det ser inte alltför ljust ut för Sahlin Team inför 2010. Jag har själv ingen uppfattning i dagsläget om Reinfeldt eller Sahlin är att föredra.

 27. Jan Å Johansson

  Jag för min del belyser för den som läser detta hur okunnig du är bakom dina grava politiska anklagelser och att din politiska retorik och debattstil uttrycker såväl överhetsattityd som politisk tomhet.

 28. Thomas Hartman

  Inga sakargument från Jan Å Johansson som vanligt.

  Återigen. Försök svara på frågan: Hur får människor i socialgrupp tre och fyra det bättre av junilistans partiprogram med en lång rad av högerförslag?

 29. Jan Å Johansson

  Hartmans trovärdighet att slåss för socialgrupp tre och fyra får var och en bedöma. Hans mellanhavanden med mobiltelefonräkningar på det offentligas konto, mellanhavanden med representation och privat hyrbil genom föreningsverksamhet gentemot skatteverket, användning av det offentligas pengar för datorinköp på ett sätt som kritiserats i media etc talar sitt språk. Huruvida då Hartmans sociala patos är något vida överstigande (m), Junilistan, (c), (v) med flera vilket gör att just han passar bäst att styra Sveriges land – det får var och en fundera på.
  ”Högerförslagen” han vänder sig mot i Junilistans program från 2006 är i princip samma som socialdemokraterna i regeringsställning drivit eller i en del fall som en del i deras parti drivit skall genomföras. T ex Niklas Nordströms (s) position för pigavdraget har Hartman inte heller kommenterat.
  Notera hur Hartman aldrig kan försvara sina smutsiga påståenden eller sina partikamraters glidningar på sanningen.

 30. Thomas Hartman

  Ja jag har haft kontor, kört hyrbil etc. Jag känner också socialdemokrater som vissa kallar till höger och också sådana som vissa kallar till vänster. Vad har det med junilistans högerpolitik att göra?

  Johansson tycks erkänna junilistans högerpolitik men svarar ändå inte utan skyller återigen på alla andra.

  Så jag upprepar frågan igen:

  Hur får människor i socialgrupp tre och fyra det bättre av junilistans partiprogram med en lång rad av högerförslag? Hur kan partiet inte vara ett högerparti om man har tagit beslut om ett program med högerpolitik?

 31. Jan Å Johansson

  Hartman – (s)-adel som (s)mutka(s)tar
  Ja, Hartman har kört hyrbil och haft representation genom föreningsverksamhet, vilket fick skatteverket att ta honom i örat. Det är väl högerpolitik i praktisk verklighet? Att förse sig själv och undvika skattelagstiftningen om beskattningsbar inkomst?
  Att Junilistan hade ”högerförslag” i sitt partiprogram är Hartmans definition som jag inte ger mycket för. Särskilt som (s) har initierat mycket av den politik som Hartman säger sig vara emot. Hartman har inte berört med ett ord varför t ex hans partikollega Niklas Nordström då är så stor anhängare av pigavdraget. Då måste väl Nordström också förespråka ”högerpolitik”? Eller är det en annan sorts ”högerpolitik”?
  Hartman kan kalla Junilistan för höger, populister, högerpopulister, Sverigedemokrater etc. Men han står ensam i sina definitioner och tolkningar. Han har inte stöd för sina påståenden i vare sig Junilistans praktiska parlamentariska arbete, idéprogram eller i allmän medierapportering eller akademisk debatt om Junilistan som parti.
  Det är intressant att konstatera att Hartman inte kan mycket om EU-frågor. Han kan inte argumentera varför Lissabonfördraget skall antas i Sveriges Riksdag (fast de kunde ju inte många ja-röstade (s)-riksdagsledamöter heller). Han kan inte försvara sina smutsiga partikollegor i de olika EU-partierna som varit inblandade i korruption, illegal partifinansiering och maffiakontakter. Läs på Hartman om du ska debattera varför det är rätt att inte ställa upp på debatter med Junilistan om EU-frågor. Vi startade debatten i din okunskap om begreppet ”högerpopulism”. Ett begrepp som du har släppt i dina senare debattinlägg. Du fattade kanske att du inte klarade av att sätta ihop det definitionsmässigt med Junilistan.

 32. Thomas Hartman

  Ja jag är en aktiv människa som går på mycket möten, dricker kaffe, kör hyrbil ibland och skriver blogg, mail och brev. Ibland faxar jag också ;-) Hur det kan vara en skattemässig fördel vet jag inte.

  Ingen har tagit mig i örat utan verket granskade en förenings verksamhet (som betalade mycket skatt) med många aktiva människor över flera år och hade förvånansvärt få råd, anmärkningar och synpunkter med tanke på omfattningen av verksamheten. Däribland att delar av representationen behövde dokumenteras mer. Även om det är bra att det finns kontroller så kan det också ibland bli fel – vilket företagare ofta råkar ut för. Något som jag bland annat bloggat om i annat sammanhang.

  Men som vanligt flyr Jan Å Johansson frågan om junilistans högerpolitik.

  Nej jag har inte backat om högerpopulism. Jag delar bara på frågorna. Dels är junilistan enligt sitt eget partiprogram höger. Eftersom man beslutat om en lång rad högerförslag. Dels är man populister eftersom man lurar människor med enkla populistiska utspel som syftar till att skrämma folk eller förenkla sanningen. Jag har också redovisat detta. Fler kommer om så önskas.

  Varför ska jag svara för Niklas Nordström eller någon annan person jag känner? tror Jan Å att det är Niklas han pratar med? Jag svarar inte heller för det Jan Å Johansson kallar korrupta politiker i andra länder eftersom det inte har ett dugg med sakfrågan att göra.

  Jag förstår inte hur ett högerprogram från junilistan gagnar de människor som är mest utsatta i samhället. Kanske kommer någon annan från junilistan att svara eftersom Jan Å Johansson vägrar.

  Vad gäller lissabonfördraget så är det också en populistisk manöver från junilistan. Junilistan och Sverigedemokraterna har envetet försökt sprida budskapet att Sveriges självständighet och suveränitet är hotad. Detta är rent trams. Det Lissabonfördraget handlar om är de spelregler som ska gälla för att EU-samarbetet ska fungera bättre och får ses som ett klart framsteg jämfört med det existerande Nicefördraget.

  Junilistan representerar tillsammans med Sverigedemokraterna inskränkt nationalism kombinerat med en rädsla för ett europeiskt samarbete.

  Men varför står partiet inte öppet för sin högerprofil?

 33. Jan Å Johansson

  Den som vill lära känna ”idealisten” Hartman bättre rekommenderas läsa:
  http://www.realtid.se/ArticlePages/200606/29/20060629162933_Realtid511/20060629162933_Realtid511.dbp.asp?Action=Print
  I övrigt, Hartmans/Bildningsgruppens mellanhavanden med skatteverket om representation är intressanta. För 2002/2003 skrevs representationsavdraget ner från 36 000 till 5 000 kr av skatteverket. För 2003/2004 skrev de ned det från 57 000 till 5 000. Syftet med representationen framgick inte. Men visst är det häftigt att betala skatt Hartman?
  Intressant att Hartmans ”högerpolare” också driver pigavdrag. Undrar om Hartman kritiserar N Nordströms högerpolitik när de träffas med samma frenesi som han hatar Junilistan? Eller kallar Hartman sin partivän Nordström för ”högerpopulist” när de diskuterar socialdemokratiernas senaste ”reformer”?
  Om Hartman ömmar så för socialgrupp tre och fyra som han säger så borde han förkasta Lissabonfördraget. Läs Olle Svennings ledarkrönika i dagens Aftonbladet:
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ollesvenning/article3835234.ab
  Med Lissabonfördraget tar EU ännu fler steg mot det totala federala staten. EU:s lagar får företräde över nationella lagar, fler majoritetsbeslut i rådet, EU kan utvidga sin makt över fler politikområden utan ytterligare fördragsändringar m.m.
  Vi ser hur Hartman och hans (s)-kamrater tillsammans med partiledningarna i de borgerliga partierna har bejakat EU-medlemskap, Amsterdamfördrag, Nicefördrag och nu Lissabonfördraget.
  Nu ser vi vad det blivit av det. Lavalfallet i EG-domstolen är just ett av utslagen för hur EU:s institutioner bejakar en allt ”närmre union”. I denna union är den ekonomiska marknaden parat med EU:s detaljregler för samtliga varors, tjänsters, kapitals och personers fira rörlighet på den inre marknaden det som är överordnat allt annat.
  Utifrån den väg EU har tagit borde Hartman för att värna om socialgrupp tre och fyra arbeta för att förkasta Lissabonfördraget. Man Hartman är någon slags federalistisk folkpartist som i sin politiska gärning flera gånger bevisat att han tänker mer på sig själv och sin karriär än de som tillhör strykgrupperna i samhället.
  Det är klart att Hartman nu är bekymrad och förbannad. Nu utmanas hans levebröd, (s)-partiet, av politiska krafter som tröttnat på ”halleluja EU-”-stämningen såväl inom (s) som i (m). När (s) och (m) i Umeå nu utmanas av både en f d moderat politiker som Åsa Sundh och en f d socialdemokratisk partimedlem som Sören Wibe, vars socialdemokratiska trovärdighet för många är ungefär tusen gånger större än Hartmans. Hartman känner hur trogna gamla (s)-sympatisörer nu tvivlar ordentligt på vad (s) sysslar med i EU. Inte blir det bättre av att (s)-gruppen i EU-parlamentet, både gjort en blek insats och mest är ”ja till allt-sossar” när det gäller överföring av politisk makt till EU.
  Ja, då är det klart att Hartman då med liv och lust måste ljuga och förvanska. Tyvärr förlorar bara de demokratiska krafterna på detta och högerextremismen gynnas, ty Hartman hjälper till att ge den ett ofarligt intryck när det sätts likhetstecken mellan rasister och demokratiska politiska krafter. Men Hartman vill inte förstå detta. ”Mot dumhet kämpa gudarna förgäves” som det heter. Hartman är typexemplet på broilers som föder missnöje med de politiska partierna.
  Hartman: På vilket sätt gynnas socialgrupp tre och fyra genom Lissabonfördragets antagande? Eller hur gynnas dessa grupper av dig och dina gelikars politik? Resultatet av din politiska gärning är inte bländande vackert precis, snarare är det dubbelmoralens politiska gärning vi ser personifierad – både i handling och debatt.

 34. Thomas Hartman

  Hade inte Jan Å Johansson en fråga han skulle svara på som gällde hur junilistans högerpopulism gynnar de mest utsatta i samhället.

  På min blogg har jag gett ytterligare exempel på varför junilistan är ett populistiskt parti.

 35. Jan Å Johansson

  Hartman kan inte mycket om EU. Det är ungefär som på samma nivå när man skall förklara för någon vilken färg Falu rödfärg har.
  I valrörelserna 2004 (EU-valet) och 2006 (riksdagsvalet) har (s) antingen ljugit och sagt att de är emot maktöverföring till EU (se mitt tidigare blogginlägg med citat från 2004) eller kommit med ursäkter som ”det nya fördraget är inte färdigt” (inför det konstitutionella fördragets antagande 2004) eller ”det är tankepaus nu” som man sa i valrörelsen 2006 när det konstitutionella fördraget hade fallit och Lissabonfördraget höll på att antas.
  Följande är typiskt för (s) sätt att argumentera när ökat överstatligt styre kommer på tal i debatten: ”Faktum är … att det inte finns något färdigt förslag till ny konstitution att ta ställning till. Regeringscheferna har ännu inte enats. Dessutom är det inte Europaparlamentet som ska ta ställning till ett kommande förslag. Det ska de nationella parlamenten göra, i Sverige blir det riksdagen.” (Jan Andersson (s) i Helsingborgs Dagblad lördag 5 juni 2004)
  Vad handlar då Lissabonfördraget om. Jo, Lissabonfördraget leder till att medlemsländernas vetorätt försvinner inom 68 nya områden. Vetorätten begränsas till ett fåtal områden, främst skattepolitik, utrikes- och försvarsfrågor och delar av rättspolitiken och socialpolitiken. En överföring av makt till EU:s institutioner innebär självfallet inte en demokratisering av beslutsfattandet. Utöver att vetorätten avskaffas inom en rad områden medför Lissabonfördraget att EU får nya eller utökade kompetenser inom 106 områden – allt från turismpolitik till utrikespolitik. Lissabonfördraget ger inte på ett enda område tillbaka beslutsmakt till de nationella parlamenten. En av fördragets stora nyheter är det förändrade röstsystemet i ministerrådet. Rådet är viktigare än EU-parlamentet i EU:s beslutsfattande. Sverige är ett av de länder som förlorar mest på de nya reglerna, sett till relativ röstvikt. Enligt en forskningsrapport från London School of Economics nästan halveras Sveriges möjlighet att stoppa lagförslag i rådet jämfört med den nu gällande situationen.
  Detta är viktiga maktdelningsfrågor – men (s) undviker dem nogsamt!
  Eftersom Junilistan inte för någon populistisk högerpolitik så är Hartmans fråga inte seriös. Har Hartman slutat att slå sin fru? Eller har Hartman frågat sina (s)-kamrater hur mer populistisk högerpolitik är bra för de mest utsatta i samhället?
  Det är intressant att Hartman kopplar ihop enskilda Junilistansympatisörers insändare med Junilistans officiella partiposition. Då är det väl än mer lämpligt att koppla ihop (s)-partiet i dess helhet med att (s)-grupp i Bromölla kommunfullmäktige röstade ja till Sverigedemokraternas motion om att man skall beräkna invandringens kostnader.
  Försök föra en seriös debatt Hartman även om det är svårt när du inte kan EU-frågor.
  Hartman: På vilket sätt gynnas socialgrupp tre och fyra genom Lissabonfördragets antagande? Eller hur gynnas dessa grupper av dig och dina gelikars politik som ju definitionsmässigt måste vara ”högerpopulitisk enligt dig? Resultatet av din politiska gärning är inte bländande vackert precis, snarare är det dubbelmoralens politiska gärning vi ser personifierad – både i handling och debatt.
  P.S. Den som vill lära känna ”idealisten” Hartman bättre rekommenderas läsa:
  http://www.realtid.se/ArticlePages/200606/29/20060629162933_Realtid511/20060629162933_Realtid511.dbp.asp?Action=Print

 36. Thomas Hartman

  Om det är okunskap om EU att inte tycka som junilistan. Då är jag rejält okunnig i så fall.

  Jag kan förstå att Jan Å Johansson inte vill att någon ska ifrågasätta den tjatmatta av insändare som junillistan skickar ut över landet där Margot Wallström jämförs med våldtäktsmän, där junilistan hotar med att ”det är sista gången vi deltar i OS”, där politiska partier får heta ”landsförrädare”. Men detta måste upp i ljuset.

  Jan Å Johansson KAN uppenbarligen inte svara på frågan om junilistans högerpolitik och hur den gagnar de mest utsatta. En rätt enkel fråga kan man tycka.

  Nej, Johansson ägnar sig hellre åt personangrepp. Det är rätt kul men samtidigt lite beklämmande och tragiskt att se vilka metoder junilistans tjänsteman tar till i sin desperation.

  Jag kommer ihåg Jan Å Johansson som en engagerad kille. Men tydligen har engagemanget gått lite över styr eftersom han lämnat sina ideal bakom sig och numera jobbar med en högerplattform i ryggen och inte drar sig för personangrepp och populism.

  Det är viktigt att alla får klart för sig vad junilistan är för populistiskt parti som finansieras av våra skattemedel. Mer information om detta kommer.

  PS Läs gärna den realtidsartikel Jan Å rekommenderar. Ungefär lika mycket sanning i den som i hans övriga slaskargumentation.

  Det är inte mitt problem Jan Å Johansson om du inte kan visa att du kan föra ett seriöst samtal. Det drabbar uteslutande dig själv.

 37. Jan Å Johansson

  Sosselögner om EU
  Notera att Hartman aldrig kan försvara sig när han blir bemött utan bara ställa frågor på temat ?Har du slutat att slå din fru?. Hans vänner i (s) förespråkar samma politik som han angriper Junilistan för.

  Jag har här också belyst hur (s) mörkar i EU:s maktfrågor och gör allt för att undvika debatt. Ingen kommentar från Hartman.

  Ska vi gå in på gamla minnen så kommer jag ihåg Hartman som en juniorbyråkrat som inte drog sig för att gå över lik. Engagemang handlade redan då snarare om födkrok och någon idealism såg i alla fall inte jag hos Hartman. Folk jag respekterar inom (s) har inte något direkt till övers för Hartman.

  Enligt Hartmans sätt att argumentera kan vi ta följande exempel:

  Citat Sydsvenskans ledare 16/11 2008 ?Bortom Vaxholm? citat: ?När DN-journalisten Maciej Zaremba granskade Byggnads tappade en tjänsteman vid det socialdemokratiska partikansliet fattningen: ?Som den dreglande hunden, fastbunden vid hundkojan, väntande på ett köttben från husse fortsätter polacken att sprida sina hemmasnickrade teser om livet på landets arbetsplatser.? Tjänstemannen fick be om ursäkt.?

  Det finns ingen anledning att betvivla uppgiften. Då är det enligt Hartmans sätt att resonera som så att (s) är rasistiskt och framför allt (s)-tjänstemannen ifråga.

  Så är det givetvis inte. Hartman försöker på alla sätt smutsa ned Junilistan och Sören Wibe med kopplingar som inte håller. Jag förstår att Hartman är avundsjuk på det engagemang som Junilistans aktivister visar på insändarsidorna. I elitpartiet (s) handlar det om att betalda funktionärer ska göra jobbet. Idealisterna är så gott som borta i det elitpartiet där lojalitet är den största tillgången, inte fritt tänkande och idealism.

  Hartman: På vilket sätt gynnas socialgrupp tre och fyra genom Lissabonfördragets antagande? Eller hur gynnas dessa grupper av dig och dina gelikars politik som ju definitionsmässigt måste vara ”högerpopulitisk enligt dig? Resultatet av din politiska gärning är inte bländande vackert precis, snarare är det dubbelmoralens politiska gärning vi ser personifierad – både i handling och debatt.
  P.S. Den som vill lära känna ”idealisten” Hartman bättre rekommenderas läsa:
  http://www.realtid.se/ArticlePages/200606/29/20060629162933_Realtid511/20060629162933_Realtid511.dbp.asp?Action=Print

 38. Thomas Hartman

  Om man är juniorbyråkrat när man exempelvis engagerar sig i människors drogmissbruk då är jag gärna juniorbyråkrat.

  Jag har inget intresse av att svärta ner junilistan. Det gör Jan Å Johansson så bra själv. Han borde prova att svara på frågor om junilistans politik.

  Skillnaden mellan Jan Å Johanssons exempel och den tjatmatta av insändare som fyller insändarisidorna med lögner är att det senare är en partistrategi för junilistan. På samma sätt vägrar man som synes stå för den politik man har fattat beslut om.

  Varför har junilistan ett partiprogram Jan Å Johansson om ni inte står för innehållet i diskussioner med andra. Varför mörkar ni er högerpolitik?

  Trivs du som person med att ditt parti exempelvis förespråkar pigavdrag? Eller förnekar du det också?

  Det är inte jag som har problem med min ideologi. Det tycks snarare vara Jan Å Johansson. Som förövrigt verkar väldigt bitter.

 39. Thomas Hartman

  För övrigt har jag bara hört bra saker om Jan Å Johansson. Och jag kan naturligtvis bara beklaga om han inte hört samma sak om mig.

  Men det var inte det vi diskuterade utan junilistans politik.

 40. Christopher Dywik

  Hej Anders, en liten fråga oss kristdemokrater emellan. varifrån har du fått att Junilistans grupp skulle kallas brunrockrna och att de har kopplingar till ”bruna” krafter. jag frågar eftersom jag aldrig har hört nått liknande, jag vet dock att det finns partier som har en brun anstrykning i UNE och i den nu nedlaggda gruppen ITS. men jag har aldrig hört detta om Oberoende och demokrati gruppen (som junilistan tillhör).

 41. Markus Nyman

  Det är tydligen omöjligt för Hartmann att inse att Junilistan inte förespråkar pigavdrag. Det är inte en EU-fråga. Junilistan ställer upp i valet till EU-parlamentet år 2009. Vad det valet handlar om är EU-politik. Detta har redan påpekats, men Hartmann väljer att diskutera andra frågor, dvs. enskilda utvalda punkter från Junilistans riksdagsprogram år 2006. Junilistan samlar Sveriges EU-kritiker och utgör en kontrast mot ”ja till allt-sossarna” och moderaterna som gemensamt förespråkar EU-federalism och överstatlighet. Smart av hartman att avsiktligt undvika EU-frågan, men ganska tröttsamt. Är det billiga politiska poäng som gäller eller diskussioner i sakfrågorna, såsom lissabonfördraget, euron och EU:s överstatlighet?

 42. Åsiktsmaskinen

  Såg det här gamla inlägget och jag måste bara säga en sak.

  Hur tusan kan du anders säga att Junilistan står för ”bruna ideal” när de två personer som startade Kristdemokratiska samlingspartiet har en bakgrund i nazisterna?!?!?

  Vem är det som är brun egentligen…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>