Ingen ställer frågan!

Av , , 5 kommentarer 11

Regeringen Löfven har nu efter två månader kört regeringsskutan på grund. Nu sitter den fast så hårt att bara en utväg finns, lämna ”styråran” till andra.

I september fastslog Löfven att han skulle ordna en budget som skulle ta sig genom riksdagen. Idag ser vi hur det gått. Trots det nya politiska läget som finns i riksdagen, med SD som tredje största parti, trodde Löfven att gammalt budgetmanövrerande ändå skulle fungera.

SD är inte bunden av gammal praxis som inte SD varit delaktig i. Alliansen röstar självklart på sin budget eftersom dessa partier anser den vara bättre för Sverige. Löfven försöker spela ut ansvarskortet och rikta kritik mot Alliansens ovilja att förhandla. Men hur förhandla om en budget som S, V och MP laddat med politiskt innehåll som Alliansen omöjligt kan ställa sig bakom?

Min slutsats: Om Löfven och S nu menar allvar med att SD helt ska ställas utanför politiskt inflytande borde S istället stödja en Alliansregering. Alliansen och S gör upp om en gemensam budget. V, MP och SD hamnar då i opposition. Vi får då en stark regering med mittenpolitik.

Varför ställer ingen frågan till Löfven: Kan du tänka dig stödja en Alliansregering för att därmed dra undan mattan för SD och samtidigt nå en stark regeringskonstellation?

Väven och garderober

Av , , 2 kommentarer 5

Tala om att fokusera på saker som inte är ett problem i sig. Väven har ingen stationär garderob basuneras det nu ut i högan sky. Ytor som kostar stora pengar ska användas så mycket som möjligt och inte stå tomma större delen av året. Det är för de flesta en självklarhet.

Att man löser garderobsproblemet de gånger de uppstår med att nyttja då lediga ytor är väl inget problem. Väven är ju en plats med många olika inslag. Biblioteket har mig veterligen inte haft någon garderob tidigare.

Bishop Arms har ingen garderob. Ingår också i deras affärskoncept att inte erbjuda garderob. Finns fler exempel.

Summa summarum, varför fokusera på ett icke-problem istället för att fokusera på att nyttja alla ytor i ett bygge optimalt istället. Vad skulle en permanent garderob kosta skattebetalarna? Alternativt, hur hög skulle garderobsavgiften vara de gånger den skulle nyttjas för att bekosta ytan den upptar däremellan?

Alliansen vill inte ha stöd

Av , , 2 kommentarer 14

Har under några veckor legat lågt med mitt bloggande. Har ej heller svarat på de kommentarer jag fått på tidigare inlägg. Ber om ursäkt för det. Ska bättra mig 🙂

Nu är jag dock lite irriterad på mina Alliansvänner i riksdagen. Regeringen S och MP lägger en budget som får stöd av Vänsterpartiet i riksdagen. Som motförslag till denna lägger så Alliansen fram sin och SD sin. Det kommer att bli votering i riksdagen och SD funderar då på att rösta med det minst sämsta budgetalternativet för Sverige om inte deras egen vinner gehör.

Voteringen i riksdagen går ju till så att man i flera steg vaskar fram det motförslag som har näst flest röster vilket också ställs mot regeringens förslag. Då kan de partier eller det parti, vars budgetförslag inte befinner sig i slutomröstningen, rösta på vilket förslag de vill eller avstå från att rösta. Helt enligt regelboken.

Döm om min förvåning när så Annie Lööf (C) uttalar sig i Aftonbladet bl a att det vore fel av SD att rösta på det näst bästa förslaget till budget. Hon hotar med att regelverket borde ses över så att partier inte kan annat än rösta på sina egna budgetförslag. Hmm..men Alliansens fyra partier röstar ju på ett gemensamt förslag likaså S, MP och V. Det verkar som om Annie Lööf och Alliansen inte vill få igenom sitt budgetförslag. Men varför lägger man då en alternativ budget?

Alliansen menar alltså att regeringens budget är dålig för Sverige. Men det vore förfärligt om inte den budget som Alliansen anser är bra för Sverige inte får gehör av riksdagen. Hur tänker man nu? Enda orsaken är att man är livrädd för nyval. Men är det värre med ett nyval än att Sverige nu dels skämmer ut sig i omvärlden och dels försämrar tillväxten nationellt?

V och Tamara

Av , , 5 kommentarer 23

Jag har full respekt för att människor vid olika tidpunkter måste göra olika val i livet. Oavsett det gäller jobb, förtroendeuppdrag eller av helt privata skäl. Det händer saker hela tiden i livet som innebär att den kontext man befinner sig i förändras och därmed påverkar ens egna ageranden.

När så Tamara Spiric (V) meddelar att hon avgår har jag respekt för hennes hänvisning till familjelivet. Men när hon berättar att detta beslutades redan i våras blir jag fundersam. Agerandet från Vänsterpartiet i Umeå bekräftar mina misstankar. Det kan inte stämma att partiet var medveten om detta redan i våras. Då skulle man internt haft arbetet igång kring vem som skulle ta över. Så ser det ju inte ut. De personer som står på tur att ta över efter Spiric verkar förvånade och måste fundera över sin situation. De verkar tagna på sängen helt enkelt av Spiric besked.

Om Spiric redan i våras beslutade att inte fortsätta varför stod hon då kvar som första namn på valsedeln? Det är ju inte just mot väljarna. Planerar man att avgå är kutymen att man inte ställer upp på en valsedel som partiets frontfigur. Det indikerar också att Spiric avgång inte var planerad ända sedan i våras.

Är inte det mest troliga scenariot att Spirics avgång går hand i hand med partiets snabbt minskade politiska inflytande i kommunpolitiken? Hon och Vänsterpartiet har bränt förtroendet från Socialdemokraterna i fråga om ett fortsatt rött samarbete I Umeåpolitiken. S stänger nu henne och partiet ute. Hon blev besviken och det tror jag är huvudorsaken till att hon klev av.

Jag har full förståelse för det utfallet. Det är ok att kliva av för att man är besviken. Det är ok att kliva av för att livssituationen ändras. Det är ok att sluta som politiker av en mängd olika skäl. Men varför inte vara ärlig med varför man kliver av? Jag tycker det luktar mycket efterhandskonstruktion om varför Spiric kliver av. Stämmer min tes eller är jag ute och cyklar?

Dammet lägger sig

Av , , 6 kommentarer 13

Min första blogg efter valet. Konstaterar att norra Sverige blev rödare och brunare. För en politiker som tror på människors förmåga att själv välja, som litar på människors förmåga att ta ansvar, som anser att människor även måste förstå sina skyldigheter och inte bara se sina rättigheter i samhället blev detta val en besvikelse. När norra Sverige blir rödare och brunare blir vi också enfaldigare. Det är min fullaste övertygelse.

Vi tappar riksdagsrepresentation från Västerbotten. Vi går från 11 mandat till 10. Bland dessa 10 finns en Sverigedemokrat. Hon kommer inte från Västerbotten. Bland dessa tio finns också en som numera bor på Östermalm i Stockholm, Sjöstedt (v).

Summa sumarum har vi idag bara 8 ledamöter som bor i Västerbotten och representerar länet i riksdagen. Det är inte alls bra. Det gynnar inte Västerbotten överhuvudtaget. Att KD, FP och M förlorade sina mandat är i sig tråkigt och för våra partier tufft. Det tillhör dock spelets regler. Men att väljarna i länet inte insett vidden av att Västerbotten tappar representation är allvarligare.

När väljarna sagt sitt är det bara att gilla läget. Så är det. Men som väljare följer också ett ansvar. Att vi från norra delen av landet sakta dräneras på riksdagsledamöter är mycket bekymmersamt. Något att fundera på tills nästa val som hålls 2018.

Rösta på Kristdemokrater

Av , , Bli först att kommentera 5

Så var det dags för dig att slutligen fastställa styret för de fyra kommande åren i kommunen, landstinget och riksdagen. Det är det fantastiska med demokrati. Det vi i Sverige alltför ofta tar för givet. Inget är dock givet i förväg. Det man har kan fort gå förlorat. Lättare att tappa det man har än att nå något nytt.

Hoppas du väljer en Kristdemokratisk valsedel. Hoppas du väljer att kryssa någon av alla våra duktiga kandidater på respektive valsedel. Är du nöjd med ordningen kryssar du första namnet på på respektive valsedel.

Vi behöver förändring i flera kommuner i länet. Ekonomin är körd i botten i Umeå av S och V. Detsamma gäller Lycksele där S styr och nu gjort slut på andras pengar även där. Så kan vi inte ha det i fortsättningen. Alliansregeringen har skött Sveriges ekonomi på ett sådant sätt att kommuner och landsting givits förutsättningar som aldrig förr, statens ekonomi är stark, men prioriteringarna sker alltid på det lokala planet.

Se till att rösta på Kristdemokraterna i valet till riksdagen. För välfärden och jobbens skull. Se till att flytta bort de som styr i kommunen och inte tar ansvar för vare sig ekonomin eller prioritering av välfärden. Se till att lyfta bort S och MP ur styret av landstinget för du vet inte vilken ambulans i länet som tas bort nästa gång.

Lycka till i valet och rösta inte bara med känslorna utan även med hjärnan.

Det är allvar nu!

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är allvar nu. Din röst avgör vilka som ska styra Sverige, ditt landsting och din hemkommun. Lägg känslorna åt sidan och analysera situationen i Sverige jämfört med övriga länder i EU och vår övriga omvärld. Sverige kunde varit i samma sits som andra Europeiska länder. Den politik som förts i Sverige, under den enormt långa lågkonjunktur som världen befinner sig i, är enastående. Inget land har haft kan prestera de nyckeltal som Sverige kan. Det har gjort att vi i Sverige fortsatt kunnat förbättra vår välfärd till skillnad från många andra länder som fått skära ned på sin välfärd.

Alla kan vi vara överens om det finns mycket mer att göra och potentialen till förbättringar finns. Men den potentialen bygger på att vi får fler i sysselsättning, att fler företagare och fler företag för de förutsättningar de behöver för att kunna starta och konkurrera med andra företag utanför Sverige.

Jag inser efter att debatterat på många skolor att många missar det sambandet. Det finns för många som tror och tar för givet att om man bara höjer skatten så kan vi fördela mera. Om att det bara handlar om en resursfråga. Ack så fel det kan bli. Balansen mellan fler företag och företagare för att skapa resurser till välfärden och en klok fördelning och effektiv användning av dessa måste alltid bibehållas. Om inte fallerar vår välfärd och vår internationella konkurrenskraft.

Rösta med förnuftet och inte bara med känslorna på söndag. Det gynnar alla medboragre i Sverige.

 

Att välja ”rätt”

Av , , 1 kommentar 9

Vem avgör om jag väljer rätt eller fel? Är det jag själv, mina nära och kära, mina vänner, kommunalrådet eller…vem?

Debatten om jämställdhet utgår alltid från en 50/50 mall. Om inte den följs väljer någon fel. Denna någon måste då rätta in sig i ledet. Är det inte så att om jag har förutsättningarna klara för mig, har lika möjligheter att göra olika val och sedan väljer så får det bli vad det blir? Om det är löneskillnaderna mellan typiskt kvinnodominerade och mansdominerade yrken som är problemet, ja då ska vi göra något åt det. Vi ska uppmuntra fler män att söka sig till typiska kvinnoyrken och tvärtom. Men ska vi tvinga människor?

Gör det lika ekonomiskt möjligt för kvinnor och män att ta ut föräldradagarna. Delad pensionspoäng, jämställdhetsbonusar etc. Uppmuntra män att ta ut fler dagar än vad som är fallet idag, självfallet. Men ska vi tvinga människor? Uppmuntra kvinnor och män att starta egna företag. Uppmuntra företagsägare att ha bred kompetens i sina bolagsstyrelser även avseende kön. Men ska vi tvinga ägarna av företagen till detta?

Häri ligger en skillnad mellan mig som Kristdemokrat och de som förespråkar tvångskvoteringar av allehanda slag. Det finns en gräns för politikens klåfingrighet. Många är de politiker som vill styra och ställa över människors liv eftersom dessa människor inte gör som dessa politiker vill. Är det ett sådant samhälle vi vill se mer av framöver?

Landsbygden våra hjältar

Av , , Bli först att kommentera 6

Ikväll 18:30 i SVT kan du se mig och andra partirepresentanter diskutera och debattera landsbygdens villkor. Om vi alla inser att städerna är helt beroende för sin överlevnad av en levande landsbygd kommer vi också inse att villkoren för att leva på landsbygden inte kan likställas med de som gäller i städerna.

Generellt tror jag att samma fenomen inträffar här som på en del andra områden. Vi tar för givet det som finns och tror att det ska gälla som utgångspunkt även för framtiden. Exempelvis inser alltför få människor att resurserna och något att fördela till välfärden kommer från företagen och företagarna. Utan dessa hjältar har vi inget att fördela.

Samma gäller landsbygden. Här kommer mycket av det vi kan leva av i storstäderna. Alla de råvaror som Sverige är rikt på och exporteras till andra länder kommer från landsbygden. I stor sett all energi som vi använder produceras på landsbygden. Maten vi äter kommer från landsbygden. Landsbygden tar också hand om våra koldioxidutsläpp genom den skog som där finns.

Motorn för att detta ska fungera är densamma i städerna som på landsbygden, företagarna och företagen. Då inser vi att förutsättningarna som gäller fäör att bedriva företag i städerna inte bör skilja sig alltför mycket från det som gäller på landsbygden. Kommunikationer och infrastruktur är viktiga. Bredband är lika viktigt i dagens mjölkproduktion som för företaget mitt i Stockholm.

Miljöpartiet vill straffbeskatta landsbygden. Göra det dyrare för företagen att finnas där och göra det dyrare för människor att leva där. Så kan vi inte ha det om vi är rädda om landsbygdens överlevnad. Tänk på det den 14 september.

 

 

92 % oeniga

Av , , Bli först att kommentera 7

Av alla de förslag som de olika röd-gröna partierna går fram med var för sig (totalt 230 st) är de oense om 92 %.

Alliansen går tillsammans fram med 265 förslag i sitt gemensamma valmanifest. Vi är överens om 100 %.

Man vet vad man minst får om man röstar på Alliansen. De 265 förslagen.

Efter valet har de partier osm ämnar bilda regering 3 veckor på sig att komma fram med en regeringsförklaring. En röst på något av Allianspartierna borgar för stabilitet och det tack vare vår transparans om vad vi vill se genomfört före valet.